ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
แนะนำงานวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร


งานไฟฟ้า - ปรับปรุง Air Circuit Breaker ขนาด 4000Aงานไฟฟ้า - ปรับปรุง Air Circuit Breaker ขนาด 4000A

Air Circuit Breaker อุปกรณ์สำคัญของระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เมื่อผ่านการใช้งานมานานนับสิบปี จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารมี Reliability สูง

งานไฟฟ้า - ปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้งานไฟฟ้า - ปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผ่านการใช้งานมาหลายสิบปี ขาดการบำรุงรักษามานาน ระบบทำงานไม่เป็นปกติ (malfunction) ตกรุ่น ขาดแคลนอะไหล่ จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดควบคุมใหม่ (retrofit) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย

งานไฟฟ้า - ปรับปรุงแก้ไขจุดร้อนทางไฟฟ้างานไฟฟ้า - ปรับปรุงแก้ไขจุดร้อนทางไฟฟ้า

จุดร้อนทางไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ หรือเกิดจุดต่อทางไฟฟ้าที่เกิดการหลวมหรือจุดยึดคลายตัว เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

งานไฟฟ้า - ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้างานไฟฟ้า - ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

งานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าแก่บุคคลที่ทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร

งานไฟฟ้า - Generator Load Testงานไฟฟ้า - Generator Load Test

งานวิศวกรรมไฟฟ้า การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสร้าง ...

งานโยธา - Crack Monitoringงานโยธา - Crack Monitoring

งานวิศวกรรมโยธา ในการตรวจสอบสภาพความเสียหายของผนังของรอยร้าว โดยการ ...

งานสุขาภิบาล - Water Tank Cleaningงานสุขาภิบาล - Water Tank Cleaning

ถังเก็บน้ำประปาใต้ดินของอาคารสูง เมื่อใช้งานไปนานๆ จะมีตะกอนน้ำนอนก้นถัง การล้างถังน้ำใต้ดิน มีความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของผู้ใช้อาคาร

งานสุขาภิบาล - สำรวจถังน้ำใต้ดิน เพื่อเตรียมล้างถังน้ำงานสุขาภิบาล - สำรวจถังน้ำใต้ดิน เพื่อเตรียมล้างถังน้ำ

ถังเก็บน้ำประปาใต้ดินของอาคารสูง เมื่อใช้งานไปนานๆ จะมีตะกอนน้ำ...

งานเครื่องกล - Air Duct Cleaningงานเครื่องกล - Air Duct Cleaning

 เร็วๆ นี้

1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th