ReadyPlanet.com
dot dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

  


  

  

    

  

  

  

 

           

  

    

    

 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.bsa.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=60


อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงงาน
ดาวน์โหลด pdf 

อาคารอยู่อาศัยรวม
ดาวน์โหลด pdf 

 

สถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน
ดาวน์โหลด pdf 

 

 ป้าย
ดาวน์โหลด pdf  

  
  

ข่าวอบรม,สัมมนา

วันที่ 17/07/2024   13:43:53
ดูรายละเอียด...


วันที่ 05/03/2020   09:39:24

ยกระดับเส้นทางออกหนีไฟในอาคารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ ของ วสท.และ NFPA

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียด...


วันที่ 05/03/2020   09:41:09

ปรับปรุงอาคารอย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต (รุ่นที่ 2)

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวสท.

ดูรายละเอียด...


วันที่ 15/10/2019   11:16:49

WORKSHOP เสริมประสบการณ์ในความรู้วิศวกรรมอาคาร รุ่นที่ 1

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ

ดูรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

วันที่ 13/03/2020   09:27:19

(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 15.00  - 18.00 น. ณ สโมสร กองทัพบก
วันที่ 05/03/2021   09:57:42

ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร

โครงการ BSA Building Safety Award 2020
วันที่ 29/09/2017   09:09:58

 หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ตามมาตรา 26/4 (2) 
วันที่ 16/08/2016   18:34:10

 หนังสือรับรองอาชีพ เลขที่ 4/2559

 
วันที่ 03/06/2016   15:55:59

  สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

สนับสนุนโดยสถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริการ (NFPA)

แถลงข่าว เหตุการณ์เพลิงไหม้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ อ.ป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป

 

 

 
วันที่ 08/06/2015   14:51:06

ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการกรุงเทพหมานครโครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
TIP
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 1)

วันที่ 01/08/2014   20:38:56

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ในร่างกฎกระทรวงฯ ได้อ้างอิงถึงมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าไว้หลายส่วนด้วยกันแบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2

วันที่ 01/08/2014   20:36:56

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1

วันที่ 01/08/2014   20:37:10

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว

วันที่ 01/08/2014   20:37:23

10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว

วันที่ 01/08/2014   20:37:35

เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย

วันที่ 01/08/2014   20:37:48

วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

วันที่ 01/08/2014   20:38:00

ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย

วันที่ 01/08/2014   20:38:12

แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนะนำงานวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร
งานไฟฟ้า - ปรับปรุง Air Circuit Breaker ขนาด 4000A

Air Circuit Breaker อุปกรณ์สำคัญของระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เมื่อผ่านการใช้งานมานานนับสิบปี จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารมี Reliability สูงงานไฟฟ้า - ปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผ่านการใช้งานมาหลายสิบปี ขาดการบำรุงรักษามานาน ระบบทำงานไม่เป็นปกติ (malfunction) ตกรุ่น ขาดแคลนอะไหล่ จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดควบคุมใหม่ (retrofit) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยงานไฟฟ้า - ปรับปรุงแก้ไขจุดร้อนทางไฟฟ้า

จุดร้อนทางไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ หรือเกิดจุดต่อทางไฟฟ้าที่เกิดการหลวมหรือจุดยึดคลายตัว เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสำเนาใบรับรอง ร๑
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑
เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน
วันที่ 13/06/2013  22:22:44

โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑
วันที่ 17/06/2013  22:18:50

สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง
วันที่ 18/06/2013  11:07:06

แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15/06/2013  10:13:17

สถานะ ออกใบรับรอง ร๑
สแกนใบรับรอง ร๑
วันที่ 07/05/2014  16:33:10

ล่าสุด ถึงเลขที่ จ.267/2557รายการใบรับรอง ร๑ ที่ สนย ออกแล้ว
วันที่ 17/07/2013  07:58:59

ขอเรียนเชิญ ผู้ตรวจสอบอาคาร / เจ้าของอาคาร ที่ประสงค์จะเร่งรัดติดตามใบ ร๑ ของอาคารที่ตนเองเป็นผู้ตรวจสอบ ได้โปรดเข้าไปประสานงานกับทีมโครงการโดยเร็วใบรับรอง ร๑ ของอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคาร ซอฟต์แวร์พาร์ค


อาคาร THE PRESIDENT PARK


ใบรับรอง ร๑ ของอาคารชุมนุมคน
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


วิทยาลัยดุสิตธานี


ใบรับรอง ร๑ ของโรงมหรสพ
No article here !
ใบรับรอง ร๑ ของโรงแรม
โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว


โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค


ใบรับรอง ร๑ ของสถานบริการ
อาคาร โคปา คาบาน่า

วันที่ 28/02/2013   21:26:16

อาคาร The Lord Place Hotel&Spa

วันที่ 28/02/2013   19:07:16

ใบรับรอง ร๑ ของอาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารชุดลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 (อาคาร A)


อาคารชุด ดิ เอ็มไพร์ เพลส


ใบรับรอง ร๑ ของโรงงาน
โรงงาน บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์


โรงงาน ไทยวาโก้ (ศรีราชา)


ใบรับรอง ร๑ ของป้าย
ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาเอกมัย-รามอินทรา ๓


ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาลาดพร้าว ๗๑


คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร
การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่ 24/05/2014   07:18:44

เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 18 มี.ค. 2557 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม (ชั้น 6)จังหวัดกรุงเทพมหานคร

More...

คู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกร

วันที่ 29/12/2013   07:23:16
More...

คลิป vcd ของสภาวิศวกร โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับงานวิศวกรรม

วันที่ 19/10/2013   06:17:42
More...

คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร
ประกาศที่ ๐๓๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

วันที่ 06/04/2013   12:26:38
More...

ประชุมพบปะผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล ครั้งที่ ๑

วันที่ 17/02/2013   18:35:23

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร มีมติแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร โดยได้เชิญผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย

More...

รายนามคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

วันที่ 14/03/2013   08:44:49
More...

คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร
ประกาศที่ ๐๔๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

วันที่ 06/04/2013   12:31:24
More...

รายนามคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

วันที่ 03/04/2013   21:45:11
More...

คณะทำงานประสานงานกรมโยธาธิการและผังเมือง
สมาคมฯนำเสนอปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบอาคาร

วันที่ 26/03/2013   07:30:43

สมาคมฯ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคารฯ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำเสนอถึงปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ

More...

รายนามคณะทำงาานประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 16/02/2013   00:07:47
More...

ตปอ เตรียมแถลงความเห็นการตรวจสอบอาคารต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร

วันที่ 04/03/2013   06:13:22

ตปอ เตรียมแถลงความเห็นการตรวจสอบอาคารต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ในวันพฤหัสที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

More...

คณะทำงานประสานงานสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย

วันที่ 16/11/2013   19:22:30

 สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย

More...

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๔๐/๒๕๕๖

วันที่ 14/03/2013   09:14:50
More...

การตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารชุด

วันที่ 17/02/2013   17:51:01

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร โดยคุณรณรงค์ กระจ่างยศ กรรมการสมาคม และอนุกรรมการในคณะทำงานประสานความร่วมมือสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารชุด

More...

คณะทำงานประสานงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประกาศเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงานประสานงาน กนอ

วันที่ 15/02/2013   17:08:16
More...

รายนามคณะทำงานประสานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 15/02/2013   07:35:25
More...

คณะทำงานประสานงาน สำนักการโยธา
รายนามคณะทำงานประสานสำนักการโยธา

วันที่ 21/02/2013   19:01:40
More...

คณะทำงานประสานงาน กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
รายนามคณะทำงานประสานงานกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 16/02/2013   00:10:44
More...

ถาม-ตอบ และดาวโหลดเอกสาร จากเสวนา

วันที่ 11/01/2017   19:42:49


วันที่ 01/04/2016   14:24:55

ถาม-ตอบ แนวทางการจัดทำและส่งรายงานการตรวจสอบอาคารตามพรบ.อำนวยความสะดวก

วันที่ 01/04/2016   11:22:08

ผู้ตรวจสอบอาคาร

วันที่ 28/12/2012   00:39:57

เสวนารายเดือน

วันที่ 24/04/2017   16:21:04


ผลงานสมาคม ๒๕๕๕ (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖)

วันที่ 12/03/2013   20:06:16


เสวนารายเดือน ครั้งที่ ๘ ตอน ๒ (ในประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖)

วันที่ 12/03/2013   13:46:16


เอกสารเสวนารายเดือน ครั้งที่ ๖

วันที่ 15/02/2013   16:52:26

เอกสารในการเสวนา เรื่อง "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร๑"
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ประชุม ชั้น ๓ อาคาร วสทหารือตรวจสอบอาคาร
หารือ ตรวจสอบอาคาร (๔ กันยายน ๒๕๕๒)

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองตอบหารือการตรวจสอบอาคาร บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ที่ มท ๐๗๑๐/๗๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
 หารือ ตรวจสอบอาคาร (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองตอบหารือการตรวจสอบอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ มท ๐๗๑๐/ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 หารือ ตรวจสอบอาคาร (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองตอบหารือการตรวจสอบอาคาร บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ที่ มท ๐๗๑๐/๖๐๐๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒หารือ ตรวจสอบอาคาร (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑)

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองตอบหารือการตรวจสอบอาคาร บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๘๓๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑Copyright © 2012 All Rights Reserved.


            

        

     

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th