ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑


เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่านเจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน
วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑
วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่องสำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง
วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานครแผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑article
วันที่ 14/06/2013   22:06:14
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่)สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่)
วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑
วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคารเตรียมระบบรหัสอาคาร
วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑
วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑article
วันที่ 15/03/2013   15:25:33
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑article
วันที่ 15/03/2013   22:47:33
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1”สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1”
วันที่ 29/01/2013   19:59:55

อ่านคำตอบได้แล้ว

บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑"บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑"article
วันที่ 04/03/2013   06:11:17
รับสมัครธุรการโครงการ (ว่างเหลือ 2 อัตรา)รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว)
วันที่ 13/02/2013   21:44:30

สมาคมฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งธุรการโครงการ (พนักงานประจำ) จำนวน 12 อัตรา (เต็มแล้ว) 13 กพ 2556

รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย)รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย)
วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115
วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114
วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113
วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112
วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111
วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110
วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109
วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108
วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107
วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106
วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105
วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104
วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103
วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102
วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101
วันที่ 01/06/2013   14:28:12
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th