ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

 

 (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
วันที่ 13/03/2020   09:27:19

(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 15.00  - 18.00 น. ณ สโมสร กองทัพบก

BSA BUILDING SAFETY AWARD 2021article
วันที่ 05/03/2021   09:57:42

ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร

โครงการ BSA Building Safety Award 2020

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
วันที่ 29/09/2017   09:09:58

 หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ตามมาตรา 26/4 (2) 

องค์กรอาชีพ
วันที่ 16/08/2016   18:34:10

 หนังสือรับรองอาชีพ เลขที่ 4/2559

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม
วันที่ 03/06/2016   15:55:59

  สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

สนับสนุนโดยสถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริการ (NFPA)

แถลงข่าว เหตุการณ์เพลิงไหม้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ อ.ป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย”
วันที่ 08/06/2015   14:51:06

ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการกรุงเทพหมานคร

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัด วิศวกรรม’57 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัด วิศวกรรม’57 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”
วันที่ 11/09/2014   21:35:15

นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า “การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ...

ยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช เพื่อพิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าายยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช เพื่อพิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าาย
วันที่ 27/08/2014   06:57:47

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร โดยนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ อุปนายกคนที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าย เพื่อลดความถี่การตรวจสอบป้ายจากประจำทุก ๑ ปี เป็น ๓ ปี ตรวจสอบ ๑ ครั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น
วันที่ 06/06/2014   10:30:07

ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
ภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

แผ่นพับ จรรยาบรรณวิศวกร - วสทแผ่นพับ จรรยาบรรณวิศวกร - วสท
วันที่ 08/05/2014   06:59:41
4 ธันวาคม 2556 กทม. เปิดเวทีเสวนากระตุ้นทุกภาคส่วนหาแนวทางเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากอาคาร  ร่วมสร้างกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย 4 ธันวาคม 2556 กทม. เปิดเวทีเสวนากระตุ้นทุกภาคส่วนหาแนวทางเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากอาคาร ร่วมสร้างกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย
วันที่ 10/12/2013   09:54:46

 วันที่ 4 ธันวาคม 2556   เวลา 09.30 น.   ณ ห้อง Sapphire 117-120   อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
นายสัญญา  ชีนิมิต    รองปลัดกรุงเทพมหานคร    
เป็นประธานเปิดงานเสวนา หัวข้อ   “ชาวกรุงเทพ ฯ พร้อม
หรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ” 
   ซึ่งสำนักการโยธาจัดขึ้น

บ่ายนี้มีคำตอบ(08.11.2013)บ่ายนี้มีคำตอบ(08.11.2013)
วันที่ 11/11/2013   20:02:16

กทม.รู้ทันรับมือภัยพิบัติ ด้วยกฎหมายควบคุมอาคาร กับ พินิต เลิศอุดมธนา ผอ.กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา, บ่ายนี้มีอะไร...

เสวนาโต๊ะกลมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เรื่อง ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN ENGINEERING INSPECTOR)เสวนาโต๊ะกลมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เรื่อง ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN ENGINEERING INSPECTOR)
วันที่ 06/11/2013   12:14:27

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ห้อง จูปิเตอร์ ๙

 

กฎหมายควบคุมอาคารกับการรับมือภัยพิบัติกฎหมายควบคุมอาคารกับการรับมือภัยพิบัติ
วันที่ 24/09/2013   22:38:43
วีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคารวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร
วันที่ 23/09/2013   11:20:18
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th