ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

 

สมาชิกนิติบุคคล
BSA-00220
บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BSA-00797
บริษัท ทัชพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
BSA-00902
บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
BSA-00917
บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด
BSA-00918
บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
BSA-00920
บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
BSA-00921
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00922
บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
BSA-00928
บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00931
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด
BSA-00946
บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด
BSA-00958
บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00959
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์
บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
BSA-00968
บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด
BSA-00970
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00972
บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00976
บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00979
บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00981
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
BSA-00982
บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BSA-00987
บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด
BSA-00990
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
BSA-01001
บริษัท ศุภริช จำกัด
BSA-01014
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00925
หจก รับตรวจสอบอาคาร 45
BSA-01078
บริษัท ซี.บี.เอส.บิลดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-01113
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

 TIP


มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 1)มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 1)
วันที่ 01/08/2014   20:38:56

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ในร่างกฎกระทรวงฯ ได้อ้างอิงถึงมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าไว้หลายส่วนด้วยกัน

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2 แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2
วันที่ 01/08/2014   20:36:56

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1
วันที่ 01/08/2014   20:37:10

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว
วันที่ 01/08/2014   20:37:23

10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหวเสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว
วันที่ 01/08/2014   20:37:35

เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงรายวิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
วันที่ 01/08/2014   20:37:48

วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
วันที่ 01/08/2014   20:38:00

ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
วันที่ 01/08/2014   20:38:12

แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมืออย่างไรประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมืออย่างไร
วันที่ 01/08/2014   20:38:26

โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

หลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลังหลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง
วันที่ 16/05/2014   15:34:16

วันที่ ๑๖ พฤษภาคมม ๒๕๕๗ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น ๖ โดยสภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
วันที่ 10/12/2013   09:47:14

เอกสารประกอบการบรรยาย
การว่าจ้างวิศวกรที่รปรึกษา
โดย อนันต์ สุนทรศิริ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
http://www.ceat.or.th
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรมวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม
วันที่ 10/12/2013   09:19:36

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานการให้บริการงานวิชาชีพวิศวกรรม
โดย สุพจน์ เจียมจรัสรังษี
นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

http://www.ceat.or.th 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม
วันที่ 08/12/2013   08:54:36

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานการให้บริการงานวิชาชีพวิศวกรรม
โดย อนุชิต เจริญศุภกุล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
http://www.ceat.or.th
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้องวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้อง
วันที่ 16/11/2013   22:10:24

เอกสารประกอบการบรรยาย
การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้องเพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า
โดย ครรชิต วิเศษสมภาคย์
กรรมการผู้จัดการ บจก สหพีร์เอ็นจิเนียริ่ง
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารประกอบการบรรยาย - ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเอกสารประกอบการบรรยาย - ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ 16/11/2013   21:02:45

เอกสารประกอบการบรรยาย
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 18E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 18
วันที่ 29/10/2013   16:42:16

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 18 แนวทางการตรวจสอบระบบระบายอากาศ

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 17E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 17
วันที่ 29/10/2013   16:39:57

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 17 แนวทางการตรวจสอบระบบขยะมูลฝอย

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 16E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 16
วันที่ 29/10/2013   05:48:14

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 16 แนวทางการตรวจสอบระบบระบายน้ำฝน

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 15E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 15
วันที่ 27/10/2013   08:19:42

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 15 แนวทางการตรวจสอบระบบระบายน้ำเสีย

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 14E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 14
วันที่ 25/10/2013   05:55:15

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 14 แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม:ระบบประปา

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

 


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th