ReadyPlanet.com
dot dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

สมาชิกนิติบุคคล
  BSA-00220  
บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BSA-00797
บริษัท ทัชพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  BSA-00902  
บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
  BSA-00917  
บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด
  BSA-00918  
บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
  BSA-00920  
บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
  BSA-00921  
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
  BSA-00922  
บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
  BSA-00928  
บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  BSA-00931  
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด
BSA-00946
บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด
BSA-00958
บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00959
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์
บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
BSA-00968
บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด
BSA-00970
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00972
บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00976
บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00979
บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00981
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
BSA-00982
บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BSA-00987
บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด
BSA-00990
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
BSA-01001
บริษัท ศุภริช จำกัด
BSA-01014
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00925
หจก รับตรวจสอบอาคาร 45
BSA-01078
บริษัท ซี.บี.เอส.บิลดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด
โครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

เปิดรับผู้ตรวจสอบอาสา

ติดตามกำหนดการ สัมมนา ออกพื้นที่ ช่องทางเว็บไซด์ เฟซบุค เว็บเพจ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.bsa.or.th/index.php?mode=preview&lay=show&ac=article&Ntype=61

 

 

รุ่นที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 รุ่นที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 รุ่นที่ 13 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

ประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งถัดไป

รุ่นที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560

รุ่นที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

รุ่นที่ 13 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

รุ่นที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

รุ่นที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.bsa.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=60

 

 

    


 

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

BUILDING SAFETY INSPECTORS AND OFFICERS ASSOCIATION

ชี้นำสังคมในการนำมาซึ่งความปลอดภัยต่อสาธารณะ

-สร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มพูนศักยภาพ ของ ผู้ตรวจสอบสมาชิก

-เป็นผู้นำ ในด้านมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบด้านความปลอดภัย

-มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้บังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติ และเหมาะกับสภาพสังคม

-มีส่วนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ ในการวิเคราะห์รากสาเหตุกรณีมีเหตุภัย และให้คำแนะนำที่เสริมสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ

อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงงาน
ดาวน์โหลด pdf 

อาคารอยู่อาศัยรวม
ดาวน์โหลด pdf 

 

สถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน
ดาวน์โหลด pdf 

 

 ป้าย
ดาวน์โหลด pdf  

ข่าวอบรม,สัมมนา

วันที่ 27/12/2016   16:59:35

 เสวนา แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล

อังคารที่ 10 มกราคม 2560

ดูรายละเอียด...


วันที่ 23/12/2016   10:07:45

มาเตรียมความพร้อม

การขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีพิเศษ

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

ดูรายละเอียด...


วันที่ 23/08/2016   14:05:00

 เสวนา แนวทางการควบคุมป้าย LED

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

ดูรายละเอียด...


วันที่ 16/08/2016   17:46:28

 พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

 

ดูรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

วันที่ 10/09/2016   14:27:29

 หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ตามมาตรา 26/4 (2) 
วันที่ 16/08/2016   18:34:10

 หนังสือรับรองอาชีพ เลขที่ 4/2559

 
วันที่ 03/06/2016   15:55:59

  สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

สนับสนุนโดยสถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริการ (NFPA)

แถลงข่าว เหตุการณ์เพลิงไหม้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ อ.ป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป

 

 

 
วันที่ 08/06/2015   14:51:06

ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการกรุงเทพหมานครการไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัด วิศวกรรม’57 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”

วันที่ 11/09/2014   21:35:15

นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า “การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ...ยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช เพื่อพิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าาย

วันที่ 27/08/2014   06:57:47

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร โดยนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ อุปนายกคนที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าย เพื่อลดความถี่การตรวจสอบป้ายจากประจำทุก ๑ ปี เป็น ๓ ปี ตรวจสอบ ๑ ครั้งโครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
TIP
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 1)

วันที่ 01/08/2014   20:38:56

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ในร่างกฎกระทรวงฯ ได้อ้างอิงถึงมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าไว้หลายส่วนด้วยกันแบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2

วันที่ 01/08/2014   20:36:56

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1

วันที่ 01/08/2014   20:37:10

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว

วันที่ 01/08/2014   20:37:23

10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว

วันที่ 01/08/2014   20:37:35

เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย

วันที่ 01/08/2014   20:37:48

วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

วันที่ 01/08/2014   20:38:00

ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย

วันที่ 01/08/2014   20:38:12

แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนะนำงานวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร
งานไฟฟ้า - ปรับปรุง Air Circuit Breaker ขนาด 4000A

Air Circuit Breaker อุปกรณ์สำคัญของระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เมื่อผ่านการใช้งานมานานนับสิบปี จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารมี Reliability สูงงานไฟฟ้า - ปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผ่านการใช้งานมาหลายสิบปี ขาดการบำรุงรักษามานาน ระบบทำงานไม่เป็นปกติ (malfunction) ตกรุ่น ขาดแคลนอะไหล่ จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดควบคุมใหม่ (retrofit) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยงานไฟฟ้า - ปรับปรุงแก้ไขจุดร้อนทางไฟฟ้า

จุดร้อนทางไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ หรือเกิดจุดต่อทางไฟฟ้าที่เกิดการหลวมหรือจุดยึดคลายตัว เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสำเนาใบรับรอง ร๑
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑
เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน
วันที่ 13/06/2013  22:22:44

โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑
วันที่ 17/06/2013  22:18:50

สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง
วันที่ 18/06/2013  11:07:06

แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15/06/2013  10:13:17

สถานะ ออกใบรับรอง ร๑
สแกนใบรับรอง ร๑
วันที่ 07/05/2014  16:33:10

ล่าสุด ถึงเลขที่ จ.267/2557รายการใบรับรอง ร๑ ที่ สนย ออกแล้ว
วันที่ 17/07/2013  07:58:59

ขอเรียนเชิญ ผู้ตรวจสอบอาคาร / เจ้าของอาคาร ที่ประสงค์จะเร่งรัดติดตามใบ ร๑ ของอาคารที่ตนเองเป็นผู้ตรวจสอบ ได้โปรดเข้าไปประสานงานกับทีมโครงการโดยเร็วใบรับรอง ร๑ ของอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคาร ซอฟต์แวร์พาร์ค


อาคาร THE PRESIDENT PARK


ใบรับรอง ร๑ ของอาคารชุมนุมคน
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


วิทยาลัยดุสิตธานี


ใบรับรอง ร๑ ของโรงมหรสพ
No article here !
ใบรับรอง ร๑ ของโรงแรม
โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว


โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค


ใบรับรอง ร๑ ของสถานบริการ
อาคาร โคปา คาบาน่า

วันที่ 28/02/2013   21:26:16

อาคาร The Lord Place Hotel&Spa

วันที่ 28/02/2013   19:07:16

ใบรับรอง ร๑ ของอาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารชุดลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 (อาคาร A)


อาคารชุด ดิ เอ็มไพร์ เพลส


ใบรับรอง ร๑ ของโรงงาน
โรงงาน บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์


โรงงาน ไทยวาโก้ (ศรีราชา)


ใบรับรอง ร๑ ของป้าย
ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาเอกมัย-รามอินทรา ๓


ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาลาดพร้าว ๗๑


คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร
การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่ 24/05/2014   07:18:44

เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 18 มี.ค. 2557 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม (ชั้น 6)จังหวัดกรุงเทพมหานคร

More...

คู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกร

วันที่ 29/12/2013   07:23:16
More...

คลิป vcd ของสภาวิศวกร โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับงานวิศวกรรม

วันที่ 19/10/2013   06:17:42
More...

คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร
ประกาศที่ ๐๓๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

วันที่ 06/04/2013   12:26:38
More...

ประชุมพบปะผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล ครั้งที่ ๑

วันที่ 17/02/2013   18:35:23

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร มีมติแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร โดยได้เชิญผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย

More...

รายนามคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

วันที่ 14/03/2013   08:44:49
More...

คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร
ประกาศที่ ๐๔๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

วันที่ 06/04/2013   12:31:24
More...

รายนามคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

วันที่ 03/04/2013   21:45:11
More...

คณะทำงานประสานงานกรมโยธาธิการและผังเมือง
สมาคมฯนำเสนอปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบอาคาร

วันที่ 26/03/2013   07:30:43

สมาคมฯ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคารฯ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำเสนอถึงปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ

More...

รายนามคณะทำงาานประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 16/02/2013   00:07:47
More...

ตปอ เตรียมแถลงความเห็นการตรวจสอบอาคารต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร

วันที่ 04/03/2013   06:13:22

ตปอ เตรียมแถลงความเห็นการตรวจสอบอาคารต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ในวันพฤหัสที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

More...

คณะทำงานประสานงานสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย

วันที่ 16/11/2013   19:22:30

 สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย

More...

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๔๐/๒๕๕๖

วันที่ 14/03/2013   09:14:50
More...

การตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารชุด

วันที่ 17/02/2013   17:51:01

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร โดยคุณรณรงค์ กระจ่างยศ กรรมการสมาคม และอนุกรรมการในคณะทำงานประสานความร่วมมือสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารชุด

More...

คณะทำงานประสานงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประกาศเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงานประสานงาน กนอ

วันที่ 15/02/2013   17:08:16
More...

รายนามคณะทำงานประสานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 15/02/2013   07:35:25
More...

คณะทำงานประสานงาน สำนักการโยธา
รายนามคณะทำงานประสานสำนักการโยธา

วันที่ 21/02/2013   19:01:40
More...

คณะทำงานประสานงาน กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
รายนามคณะทำงานประสานงานกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 16/02/2013   00:10:44
More...

ถาม-ตอบ จากเสวนา

วันที่ 11/01/2017   19:42:49


วันที่ 01/04/2016   14:24:55

ถาม-ตอบ แนวทางการจัดทำและส่งรายงานการตรวจสอบอาคารตามพรบ.อำนวยความสะดวก

วันที่ 01/04/2016   11:22:08

ผู้ตรวจสอบอาคาร

วันที่ 28/12/2012   00:39:57

เสวนารายเดือน
ผลงานสมาคม ๒๕๕๕ (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖)

วันที่ 12/03/2013   20:06:16


เสวนารายเดือน ครั้งที่ ๘ ตอน ๒ (ในประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖)

วันที่ 12/03/2013   13:46:16


เอกสารเสวนารายเดือน ครั้งที่ ๖

วันที่ 15/02/2013   16:52:26

เอกสารในการเสวนา เรื่อง "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร๑"
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ประชุม ชั้น ๓ อาคาร วสทเอกสารเสวนารายเดือน ครั้งที่ ๔ ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิง

วันที่ 22/03/2013   08:04:47

เรื่อง ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิงหารือตรวจสอบอาคาร
หารือ ตรวจสอบอาคาร (๔ กันยายน ๒๕๕๒)

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองตอบหารือการตรวจสอบอาคาร บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ที่ มท ๐๗๑๐/๗๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
 หารือ ตรวจสอบอาคาร (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองตอบหารือการตรวจสอบอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ มท ๐๗๑๐/ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 หารือ ตรวจสอบอาคาร (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองตอบหารือการตรวจสอบอาคาร บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ที่ มท ๐๗๑๐/๖๐๐๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒หารือ ตรวจสอบอาคาร (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑)

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองตอบหารือการตรวจสอบอาคาร บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๘๓๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑Copyright © 2012 All Rights Reserved.


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th