ReadyPlanet.com
dot dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

 

 

 

 

 
 

** เปิดรับสมัครนายช่างอาสา เพื่อติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนควันไฟ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า **

 

          

 

             

                

    

    

 

** ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ขอเชิญชวนช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ผ่านมาตราฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 แล้วเข้ารับการประเมิน เพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร **

  

                              

 

     


 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.bsa.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=60

  


 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION

ชี้นำสังคมในการนำมาซึ่งความปลอดภัยต่อสาธารณะ

-สร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มพูนศักยภาพ ของ ผู้ตรวจสอบสมาชิก

-เป็นผู้นำ ในด้านมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบด้านความปลอดภัย

-มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้บังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติ และเหมาะกับสภาพสังคม

-มีส่วนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ ในการวิเคราะห์รากสาเหตุกรณีมีเหตุภัย และให้คำแนะนำที่เสริมสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ

อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงงาน
ดาวน์โหลด pdf 

อาคารอยู่อาศัยรวม
ดาวน์โหลด pdf 

 

สถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน
ดาวน์โหลด pdf 

 

 ป้าย
ดาวน์โหลด pdf  

 

ข่าวอบรม,สัมมนา

วันที่ 25/06/2018   11:23:24

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์

ดูรายละเอียด...


วันที่ 04/05/2018   11:29:53

โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ

ดูรายละเอียด...


วันที่ 20/04/2018   14:36:48

เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

ดูรายละเอียด...


วันที่ 16/02/2018   14:58:38

อบรม พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ดูรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

วันที่ 10/09/2018   09:36:53

ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร

ประกวดอาคารโดดเด่น ด้านความปลอดภัยประจำปี 2018
วันที่ 29/09/2017   09:09:58

 หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ตามมาตรา 26/4 (2) 
วันที่ 16/08/2016   18:34:10

 หนังสือรับรองอาชีพ เลขที่ 4/2559

 
วันที่ 03/06/2016   15:55:59

  สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

สนับสนุนโดยสถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริการ (NFPA)

แถลงข่าว เหตุการณ์เพลิงไหม้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ อ.ป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป

 

 

 
วันที่ 08/06/2015   14:51:06

ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการกรุงเทพหมานครการไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัด วิศวกรรม’57 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”

วันที่ 11/09/2014   21:35:15

นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า “การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ...โครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
TIP
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 1)

วันที่ 01/08/2014   20:38:56

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ในร่างกฎกระทรวงฯ ได้อ้างอิงถึงมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าไว้หลายส่วนด้วยกันแบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2

วันที่ 01/08/2014   20:36:56

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1

วันที่ 01/08/2014   20:37:10

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว

วันที่ 01/08/2014   20:37:23

10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว

วันที่ 01/08/2014   20:37:35

เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย

วันที่ 01/08/2014   20:37:48

วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

วันที่ 01/08/2014   20:38:00

ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย

วันที่ 01/08/2014   20:38:12

แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนะนำงานวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร
งานไฟฟ้า - ปรับปรุง Air Circuit Breaker ขนาด 4000A

Air Circuit Breaker อุปกรณ์สำคัญของระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เมื่อผ่านการใช้งานมานานนับสิบปี จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารมี Reliability สูงงานไฟฟ้า - ปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผ่านการใช้งานมาหลายสิบปี ขาดการบำรุงรักษามานาน ระบบทำงานไม่เป็นปกติ (malfunction) ตกรุ่น ขาดแคลนอะไหล่ จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดควบคุมใหม่ (retrofit) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยงานไฟฟ้า - ปรับปรุงแก้ไขจุดร้อนทางไฟฟ้า

จุดร้อนทางไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ หรือเกิดจุดต่อทางไฟฟ้าที่เกิดการหลวมหรือจุดยึดคลายตัว เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสำเนาใบรับรอง ร๑
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑
เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน
วันที่ 13/06/2013  22:22:44

โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑
วันที่ 17/06/2013  22:18:50

สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง
วันที่ 18/06/2013  11:07:06

แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15/06/2013  10:13:17

สถานะ ออกใบรับรอง ร๑
สแกนใบรับรอง ร๑
วันที่ 07/05/2014  16:33:10

ล่าสุด ถึงเลขที่ จ.267/2557รายการใบรับรอง ร๑ ที่ สนย ออกแล้ว
วันที่ 17/07/2013  07:58:59

ขอเรียนเชิญ ผู้ตรวจสอบอาคาร / เจ้าของอาคาร ที่ประสงค์จะเร่งรัดติดตามใบ ร๑ ของอาคารที่ตนเองเป็นผู้ตรวจสอบ ได้โปรดเข้าไปประสานงานกับทีมโครงการโดยเร็วใบรับรอง ร๑ ของอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคาร ซอฟต์แวร์พาร์ค


อาคาร THE PRESIDENT PARK


ใบรับรอง ร๑ ของอาคารชุมนุมคน
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


วิทยาลัยดุสิตธานี


ใบรับรอง ร๑ ของโรงมหรสพ
No article here !
ใบรับรอง ร๑ ของโรงแรม
โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว


โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค


ใบรับรอง ร๑ ของสถานบริการ
อาคาร โคปา คาบาน่า

วันที่ 28/02/2013   21:26:16

อาคาร The Lord Place Hotel&Spa

วันที่ 28/02/2013   19:07:16

ใบรับรอง ร๑ ของอาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารชุดลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 (อาคาร A)


อาคารชุด ดิ เอ็มไพร์ เพลส


ใบรับรอง ร๑ ของโรงงาน
โรงงาน บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์


โรงงาน ไทยวาโก้ (ศรีราชา)


ใบรับรอง ร๑ ของป้าย
ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาเอกมัย-รามอินทรา ๓


ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาลาดพร้าว ๗๑