ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

 

สมาชิกนิติบุคคล
BSA-00220
บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BSA-00797
บริษัท ทัชพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
BSA-00902
บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
BSA-00917
บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด
BSA-00918
บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
BSA-00920
บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
BSA-00921
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00922
บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
BSA-00928
บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00931
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด
BSA-00946
บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด
BSA-00958
บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00959
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์
บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
BSA-00968
บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด
BSA-00970
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00972
บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00976
บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00979
บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00981
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
BSA-00982
บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BSA-00987
บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด
BSA-00990
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
BSA-01001
บริษัท ศุภริช จำกัด
BSA-01014
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00925
หจก รับตรวจสอบอาคาร 45
BSA-01078
บริษัท ซี.บี.เอส.บิลดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-01113
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

 ใบรับรอง ร๑ ของอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อ ๒๑ วรรค ๔ ของกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด

"ให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามวรรคสองไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น"

เพื่อให้ผู้ใช้สอยอาคารในอาคารรับทราบว่า อาคารนั้นๆ มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย

เพื่อช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาคารที่ได้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี และอาคารได้รับใบรับรอง ร๑ เป็นประจำทุกปี ให้ผู้ใช้สอยอาคารต่างๆ ได้รับทราบ สมาคมจะพยายามรวบรวมข้อมูลมาช่วยเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

 อาคาร ซอฟต์แวร์พาร์คอาคาร ซอฟต์แวร์พาร์ค
อาคาร THE PRESIDENT PARKอาคาร THE PRESIDENT PARK
อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
โฮมโปร รัตนาธิเบศร์โฮมโปร รัตนาธิเบศร์
อาคาร สยามกลการ สำนักงานใหญ่อาคาร สยามกลการ สำนักงานใหญ่
อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลซอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลซ
อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ
อาคาร ตะวันนา ไนท์บาซาร์อาคาร ตะวันนา ไนท์บาซาร์
อาคาร ธนาคารกสิกรไทย  สาขาพหลโยธินอาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน
อาคาร ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์อาคาร ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์
อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
อาคาร โฮมโปร (เอกมัย-รามอินทรา)อาคาร โฮมโปร (เอกมัย-รามอินทรา)
อาคาร 208 Wireless Roadอาคาร 208 Wireless Road
อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๑๐)อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๑๐)
อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๙)อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๙)
อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๔)อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๔)
อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๒)อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๒)
อาคาร คุณอรรถวิทย์อาคาร คุณอรรถวิทย์
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๑๐อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๑๐
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๗อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๗
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๖อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๖
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๕อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๕
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๓อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๓
อาคาร เชลล์แห่งประเทศไทย (อาคาร ๑)อาคาร เชลล์แห่งประเทศไทย (อาคาร ๑)
ศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดาศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดา
อาคาร เซ็นทรัล สีลมอาคาร เซ็นทรัล สีลม
อาคาร เซ็นทรัล ชิดลม ทาวเวอร์อาคาร เซ็นทรัล ชิดลม ทาวเวอร์
อาคาร โรงพยาบาลปิยะเวทอาคาร โรงพยาบาลปิยะเวท
อาคาร ใบหยก ๒อาคาร ใบหยก ๒
อาคาร ใบหยก ๑อาคาร ใบหยก ๑
อาคารชาร์เตอร์สแควร์อาคาร ชาร์เตอร์สแควร์
อาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ อาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
อาคาร Supreme Complexอาคาร Supreme Complex
อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยอาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยarticle
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

 


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th