ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

 

สมาชิกนิติบุคคล
BSA-00220
บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BSA-00797
บริษัท ทัชพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
BSA-00902
บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
BSA-00917
บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด
BSA-00918
บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
BSA-00920
บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
BSA-00921
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00922
บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
BSA-00928
บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00931
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด
BSA-00946
บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด
BSA-00958
บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00959
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์
บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
BSA-00968
บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด
BSA-00970
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00972
บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00976
บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00979
บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00981
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
BSA-00982
บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BSA-00987
บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด
BSA-00990
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
BSA-01001
บริษัท ศุภริช จำกัด
BSA-01014
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00925
หจก รับตรวจสอบอาคาร 45
BSA-01078
บริษัท ซี.บี.เอส.บิลดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-01113
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

 ใบรับรอง ร๑ ของป้าย

ข้อ ๒๑ วรรค ๔ ของกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด

"ให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามวรรคสองไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น"

เพื่อให้ผู้ใช้สอยอาคารในอาคารรับทราบว่า อาคารนั้นๆ มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย

เพื่อช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาคารที่ได้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี และอาคารได้รับใบรับรอง ร๑ เป็นประจำทุกปี ให้ผู้ใช้สอยอาคารต่างๆ ได้รับทราบ สมาคมจะพยายามรวบรวมข้อมูลมาช่วยเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกันป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาเอกมัย-รามอินทรา ๓ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาเอกมัย-รามอินทรา ๓
ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาลาดพร้าว ๗๑ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาลาดพร้าว ๗๑
ป้าย พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำป้าย พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (หจก.เค.สยาม เซอร์วิส)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (หจก.เค.สยาม เซอร์วิส)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.จิตรอิสระ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.จิตรอิสระ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.แจสมินออยล์)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.แจสมินออยล์)article
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.ไฮ ปิโตร)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.ไฮ ปิโตร)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.บางบอนประเสริฐศิริ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.บางบอนประเสริฐศิริ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.ยุวจิตติ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.ยุวจิตติ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.22 มิตรพันธ์)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.22 มิตรพันธ์)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศวนิชออยล์ (สนญ))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศวนิชออยล์ (สนญ))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก. ไทรทองบริการ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก. ไทรทองบริการ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศรัชดา (สาขา 1))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศรัชดา (สาขา 1))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.รุ่งพัฒนาบริการเลิศ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.รุ่งพัฒนาบริการเลิศ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (เพชรสัมมากร (สาขา 1))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (เพชรสัมมากร (สาขา 1))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศวนิชออยล์ (สาขา 1))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศวนิชออยล์ (สาขา 1))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก.อ้ายแอนด์เอื้องออยล์)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก.อ้ายแอนด์เอื้องออยล์)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก. ณัฐพล ออยล์เซอร์วิส (สาขา 3))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก. ณัฐพล ออยล์เซอร์วิส (สาขา 3))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.นำรุ่งเรือง 1992)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.นำรุ่งเรือง 1992)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาแยกลาดพร้าวป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาแยกลาดพร้าวarticle
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

 


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th