ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ข่าวอบรม,สัมมนา

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารสัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัยสัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย
วันที่ 01/08/2014   20:10:27

สัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.

เสวนา "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ"เสวนา "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ"
วันที่ 20/11/2013   09:56:06

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดเสวนา เรื่อง "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ" วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Sapphire ๑๑๗-๑๒๐ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556
วันที่ 29/10/2013   06:41:35

National Engineering Conference & Thailand Engineering Expo 2013
14 - 17 พฤศจิกายน 2556 ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สัมมนา "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ"สัมมนา "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ"
วันที่ 16/09/2013   10:43:09

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาเรื่อง "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ"
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
เวลา 08:30 - 12:00 น.

ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อบรมเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างเหล็กเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอบรมเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างเหล็กเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
วันที่ 17/07/2013   23:44:44

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น.
 

กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูงกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง
วันที่ 20/04/2013   12:02:37
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ม.เกษตร รุ่น 33/2556อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ม.เกษตร รุ่น 33/2556
วันที่ 10/03/2013   19:34:29
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร วสท รุ่น 39/2556อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร วสท รุ่น 39/2556
วันที่ 10/03/2013   19:31:17
ประชุมใหญ่สามัญ
วันที่ 02/03/2013   20:33:13

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556

การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ   ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕article
วันที่ 11/02/2013   09:04:11
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th