ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ข่าวอบรม,สัมมนา

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการarticle
วันที่ 16/02/2018   14:59:01

เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

 

โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560article
วันที่ 28/02/2017   10:21:03

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

อังคารที่ 21 มีนาคม 260

โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ

แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผลarticle
วันที่ 27/12/2016   16:59:35

 เสวนา แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล

อังคารที่ 10 มกราคม 2560

เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 23/12/2016   10:07:45

มาเตรียมความพร้อม

การขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีพิเศษ

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

แนวทางการควบคุมป้าย LED
วันที่ 23/08/2016   14:05:00

 เสวนา แนวทางการควบคุมป้าย LED

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 16/08/2016   17:46:28

 พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

 

FirePump
วันที่ 16/08/2016   17:37:34

 Fire Pump รุ่นที่ 5

โดย วสท.ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม
วันที่ 31/05/2016   16:59:06

 งานเสวนา ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม (Reunion)

วันที่ 25 มิถุนายน 2559

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559article
วันที่ 31/05/2016   16:59:23

 สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร จัดสัมมนา&ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท.

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร เข้าร่วมสัมมนา&ประชุมใหญ่สามัญ

เข้าศึกษาดูงานอุโมงค์ ส่วนสัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเข้าศึกษาดูงานอุโมงค์ ส่วนสัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
วันที่ 27/05/2015   16:39:22

 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ หัวลำโพง เวลา 09.00-12.00 น.

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th