ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 

 ข่าวอบรม,สัมมนา

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561article
วันที่ 06/03/2018   12:44:08

เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษarticle
วันที่ 16/02/2018   14:58:38

อบรม พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

Smart Parking & EV Station in Smart Buildingsarticle
วันที่ 16/02/2018   14:58:20

สัมมนา Smart Parking & EV Station in Smart Buildings 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ณ Open Forum Stage (Hall 102) ไบเทค บางนา

เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการarticle
วันที่ 16/02/2018   14:59:01

เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

 

โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560article
วันที่ 28/02/2017   10:21:03

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

อังคารที่ 21 มีนาคม 260

โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ

แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผลarticle
วันที่ 27/12/2016   16:59:35

 เสวนา แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล

อังคารที่ 10 มกราคม 2560

เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 23/12/2016   10:07:45

มาเตรียมความพร้อม

การขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีพิเศษ

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

แนวทางการควบคุมป้าย LED
วันที่ 23/08/2016   14:05:00

 เสวนา แนวทางการควบคุมป้าย LED

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 16/08/2016   17:46:28

 พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

 

FirePump
วันที่ 16/08/2016   17:37:34

 Fire Pump รุ่นที่ 5

โดย วสท.ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                      


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th