ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

 

 การตรวจสอบอาคาร เพื่อรับรองความปลอดภัย “มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย” ตามกฎหมายต่อกรณีสนามฟุตซอลการตรวจสอบอาคาร เพื่อรับรองความปลอดภัย “มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย” ตามกฎหมายต่อกรณีสนามฟุตซอล
วันที่ 14/11/2012   09:07:09

กรณีสนามฟุตซอล เราน่าจะศึกษา และเรียนรู้จากปัญหาและข้อจำกัด เพื่อจะได้พัฒนาและยกระดับความปลอดภัยกันต่อไป

แนวทางการตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวแนวทางการตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวarticle
วันที่ 18/12/2012   19:42:02

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ เมื่อวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๑๒ น. เกิดแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศพม่า ที่ละติจูด  ๒๒.๙๓ องศาเหนือ ลองจิจูด  ๙๕.๙๙ องศาตะวันออก ความลึก  ๑๐ กิโลเมตร ขนาด ๖.๖ ตามมาตราริกเตอร์ ห่างจากอําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ ๔๓๘ กิโลเมตร รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่
 

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
วันที่ 31/10/2012   23:01:57
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ 25/10/2012   14:56:51
สมาคมฯ สนับสนุนวิทยากรให้กับ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ 25/10/2012   15:06:01
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย
วันที่ 13/10/2012   21:26:24

 http://www.thaihealth.or.th/gallery/30960

เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 05/10/2012   08:19:38

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร นำคณะกรรมการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เยี่ยมสมาคมป้ายและโฆษณา ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
วันที่ 24/09/2012   20:16:03

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เข้าเยี่ยมคารวะนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมป้ายและโฆษณา

งานพิจารณาเรื่องขอรับใบ ร๑ ค้างเดิมและยื่นใหม่งานพิจารณาเรื่องขอรับใบ ร๑ ค้างเดิมและยื่นใหม่article
วันที่ 21/10/2012   07:03:48

สมาคมฯ เริ่มรับมอบงาน ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ จากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 

 

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท ๐๙๐๗/อ.๔๐๕๔
วันที่ 09/10/2012   17:50:11

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท ๐๙๐๗/อ.๔๐๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

เยี่ยมคารวะ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555‏article
วันที่ 25/11/2012   08:10:52

เยี่ยมคารวะ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555‏

แสดงวิสัยทัศน์นายก 1 สค 2555article
วันที่ 25/11/2012   08:10:39

แสดงวิสัยทัศน์นายก 1 สค 2555

รวมภาพการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภาพการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลarticle
วันที่ 25/11/2012   08:30:55

จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปี 2554

 

ภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554ภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554article
วันที่ 25/11/2012   08:29:49

รวบรวมภาพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25/07/2012   10:16:28

ร่วมงาน Secutech Thailand 2012

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th