ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

 

 กทม. มอบรางวัลอาคารปลอดภัยกทม. มอบรางวัลอาคารปลอดภัยarticle
วันที่ 10/01/2013   16:54:30

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มอบรางวัล อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง ให้กับเจ้าของอาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ เพื่อรณรงค์ให้เจ้าของอาคารกว่า 12,000 แห่ง ในกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ พร้อมให้เจ้าของสถานบันเทิงตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ ที่เคยเกิดกับซานติก้าผับ จนผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 ธค 2555    กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 ธค 2555 article
วันที่ 10/01/2013   16:54:55

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในบ้านและอาคาร โดยจัดกิจกรรม 4 มุมเมือง 4 สัปดาห์ โดยจัดครั้งที่ 3 ที่ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ ถนนศรีนครินทร์ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 ธค 2555   กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 ธค 2555 article
วันที่ 10/01/2013   16:55:11

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในบ้านและอาคาร โดยจัดกิจกรรม 4 มุมเมือง 4 สัปดาห์ โดยจัดครั้งที่ 3 ที่ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ ถนนศรีนครินทร์ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 พย 2555    กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 พย 2555 article
วันที่ 10/01/2013   16:55:26

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในบ้านและอาคาร โดยจัดกิจกรรม 4 มุมเมือง 4 สัปดาห์ โดยจัดครั้งที่ 3 ที่ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ ถนนศรีนครินทร์ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 พย 2555กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 พย 2555article
วันที่ 10/01/2013   16:55:39

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในบ้านและอาคาร โดยจัดกิจกรรม 4 มุมเมือง 4 สัปดาห์ โดยจัดครั้งที่ 2 ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไอแลนด์ ถนนรามอินทรา ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555

สัมภาษณ์พิเศษคุณวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) สัมภาษณ์พิเศษคุณวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) article
วันที่ 10/01/2013   16:56:10

สัมภาษณ์พิเศษคุณวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) เกี่ยวกับบทบาทของสมาคมในการสนับสนุนธุรกิจรักษาความปลอดภัย  งานเสวนา "มุมมองธุรกิจความปลอดภัยไทยในปี 2013"

นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Secutech Thailand 2013 article
วันที่ 10/01/2013   16:59:21
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 พย 2555กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 พย 2555article
วันที่ 10/01/2013   16:59:40

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในบ้านและอาคาร โดยจัดกิจกรรม 4 มุมเมือง 4 สัปดาห์ โดยจัดครั้งที่ 1 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พย 2555กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พย 2555article
วันที่ 10/01/2013   17:00:08

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในบ้านและอาคาร โดยจัดกิจกรรม 4 มุมเมือง 4 สัปดาห์ โดยจัดครั้งที่ 1 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555

บ้านเราปลอดภัย... ไม่หวั่นภัยพิบัติบ้านเราปลอดภัย... ไม่หวั่นภัยพิบัติarticle
วันที่ 10/01/2013   17:00:25

 วิดีโอประกอบกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร "บ้านเราปลอดภัย... ไม่หวั่นภัยพิบัติ"
โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

กทม.เร่งตรวจสอบอาคารสูงภายใน ต.ค.กทม.เร่งตรวจสอบอาคารสูงภายใน ต.ค.article
วันที่ 21/12/2012   00:54:06

กรุงเทพมหานคร ยอมรับมีความล่าช้าในการตรวจสอบอาคารสูง เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้วย โดยขอความร่วมมือ 3 สมาคม เร่งตรวจสอบอาคารสูงกว่า 6,000 อาคาร ที่ขอผ่อนผันการตรวจสอบอาคารตั้งแต่ปี 2550 ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนตุลาคม

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคารโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคารarticle
วันที่ 09/11/2012   22:29:27

เชิญชวนผู้ตรวจสอบอาคารสมาชิก เสนอชื่ออาคารที่ท่านได้ทำการตรวจสอบอาคาร ที่ท่านมีความเห็นว่า อาคารที่ท่านตรวจสอบอาคารอยู่นั้น มีความโดดเด่นในด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 

นายกสมาคมและ กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบท นายกำธร สิทธิไทย วิศวกรโยธาปฏิบัติการarticle
วันที่ 18/12/2012   19:41:42
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
วันที่ 13/12/2012   22:56:40
แถลงข่าวโดย วสท เรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร”แถลงข่าวโดย วสท เรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร”article
วันที่ 16/11/2012   10:13:36
วสท. แถลงข่าวเรื่อง "การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร" เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th