ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
อัลบั้มรูป ตปอ > วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้อง

วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้อง

เอกสารประกอบการบรรยาย
การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้องเพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า
โดย ครรชิต วิเศษสมภาคย์
กรรมการผู้จัดการ บจก สหพีร์เอ็นจิเนียริ่ง
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th