ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


อัลบั้มรูป ตปอ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 2 (อจ.ครรชิต เสาร์ 2 พย 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 2-2
หัวข้อ การเลือกและกำหนดขนาดวาล์วปรับสมดุลและวาล์วควบคุม
คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

จำนวนรูป : 48 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 2 (อจ.ครรชิต เสาร์ 2 พย 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 2-1
หัวข้อ การพิจารณาเลือกใช้ท่อน้ำชนิดต่างๆ อย่างเหมาะสม
คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

จำนวนรูป : 107 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 1 (อจ.ทรงยศ เสาร์ 26 ตค 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 1-4
หัวข้อ การประยุกต์ใช้ Psychrometric Chart
คุณทรงยศ ภารดี
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556

จำนวนรูป : 90 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 1 (อจ.สมจินต์ เสาร์ 26 ตค 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 1-3
หัวข้อ Psychrometric Chart Application
คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ์
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556

จำนวนรูป : 37 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 1 (อจ.อรรณพ เสาร์ 19 ตค 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"
รุ่น 1 โปรแกรม 1-2
หัวข้อ การนำความรู้ Psychrometric Chart เพื่อควบคุมอุณหภูมิความชื้น
คุณอรรณพ กิ่งขจี
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556

จำนวนรูป : 94 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 1 (อจ.ประกอบ เสาร์ 19 ตค 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"
รุ่น 1 โปรแกรม 1-1
หัวข้อ Review of Processes in Psychrometric Chart
รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556

จำนวนรูป : 140 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
รายละเอียด:

การว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา

โดย อนันต์ สุนทรศิริ
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
http://www.ceat.or.th
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย

การคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม
โดย สุพจน์ เจียมจรัสรังษี
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
http://www.ceat.or.th
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนรูป : 46 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานการให้บริการงานวิชาชีพวิศวกรรม
โดย อนุชิต เจริญศุภกุล
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
http://www.ceat.or.th
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้อง
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้องเพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า
โดย ครรชิต วิเศษสมภาคย์
กรรมการผู้จัดการ บจก สหพีร์เอ็นจิเนียริ่ง
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

จำนวนรูป : 232 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th