ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


อัลบั้มรูป ตปอ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การตรวจสอบและการติดตั้งและการซ่อมบำรุง
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
การตรวจสอบและการติดตั้งและการซ่อมบำรุงโซลาร์รูฟท็อป
โดย คุณเฉลิมพร แสงแจ่ม
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ จูปิเตอร์ ๔-๕ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 93 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบไฟฟ้า
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบไฟฟ้า
โดย คุณวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ จูปิเตอร์ ๔-๕ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - ความคุ้มค่าของการลงทุน Solar PV Rooftop
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
ความคุ้มค่าของการลงทุน Solar PV Rooftop
โดย กิตติ ธนนิธิกุล
ชไนเดอร์ อิเล็กทริค
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ จูปิเตอร์ ๔-๕ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 98 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - เทคนิคการออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
เทคนิคการออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
โดย จุตินันท์ เถินบุรินทร์
ชไนเดอร์ อิเล็กทริค
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ จูปิเตอร์ ๔-๕ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 86 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 3 (อจ.อรรณพ เสาร์ 14 ธค 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 3-4
หัวข้อ การนำความรู้ระบบกระจายลมเย็น และ Psychrometric Chart ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
คุณอรรณพ กิ่งขจี
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556

จำนวนรูป : 57 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 3 (อจ.วุธชิรา เสาร์ 14 ธค 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 3-3
หัวข้อ Application of Air Distribution System and Case Study
คุณวุธชิรา แจ้งประจักษ์
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556

จำนวนรูป : 176 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 3 (อจ.วสันต์ เสาร์ 16 พย 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 3-2
หัวข้อ การออกแบบระบบท่อลมให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
คุณวสันต์ เลาห์กมล
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556

จำนวนรูป : 71 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 3 (อจ.สมจินต์ เสาร์ 16 พย 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 3-1
หัวข้อ หลักการพิจารณาการเลือกใช้ระบบกระจายลมเย็น
คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ์
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556

จำนวนรูป : 32 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 2 (อจ.พิสิฐชัย เสาร์ 9 พย 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 2-4
หัวข้อ การเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบและปรับแต่งระบบ
คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556

 

จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับสูง โปรแกรม 2 (อจ.สมจินต์ เสาร์ 9 พย 2556)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับสูง"

รุ่น 1 โปรแกรม 2-3
หัวข้อ Water Side Application
คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ์
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th