ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


อัลบั้มรูป ตปอ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : มยผ.8111-52 ถึง มยผ.81382
รายละเอียด:

มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย
ชุดที่ 3 ชุดมาตรฐานอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย

จำนวนรูป : 635 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : มยผ.8201-52 ถึง มยผ.8212
รายละเอียด:

มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย
ชุดที่ 2 ชุดมาตรฐานการทดสอบ

จำนวนรูป : 215 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : มยผ 8101-52 มยผ 8302 ถึง มยผ 8303-52
รายละเอียด:

มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย
ชุดที่ 1 ชุดมาตรฐานการออกแบบ

จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : คู่มือการใช้มาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์
รายละเอียด:

คู่มือการใช้มาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์

จำนวนรูป : 296 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา Fire Pump ตามมาตรฐานสากล
รายละเอียด:

การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา Fire Pump ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1
Inspection, Testing and Maintenance
Water-Based Fire Protection Systems
17-18 พฤษภาคม 2557
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 223 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมืออย่างไร
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 118 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 69 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : จรรยาบรรณวิศวกร
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว ฉบับย่อ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับต้น โปรแกรม 3 (อจ.พิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับต้น"
รุ่น 2 โปรแกรม 3
หัวข้อ "วิการเตรียมข้อมูลสำหรับปรับแต่งระบบ
โดยวิทยากร ...  คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล
วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557

จำนวนรูป : 44 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th