ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


อัลบั้มรูป ตปอ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : เอกสารบรรยาย การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย
รายละเอียด:

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารร่วมกับบริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด 
จัดสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย
วันเสาร์ที 6 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. เวลา 08.30-12.00 น. 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับอาคารได้มีความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งอาคารที่ได้ใบร.1 แล้วเมื่อเกิดอัคคีภัยมีผลกระทบอย่างไร  

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก หัวหน้าฝ่ายตรวจการและวางแผนป้องกันอัคคีภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ต.ท.ก้องกาญจน ฉ้นทปรีดา และผู้แทนจากกรรมการสมาคมฯ นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์

 
จำนวนรูป : 40 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พศ ๒๕๕๒
รายละเอียด:

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พศ ๒๕๕๒
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กระทรวงอุตสาหกรรม

จำนวนรูป : 100 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : กรณีศึกษาอุบัติเหตุหม้อน้ำ หม้อน้ำมันร้อน สาเหตุและการป้องกัน
รายละเอียด:

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ควบคุมหม้อน้ำ
ศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง แทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียด:

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : สารสภาวิศวกร ปี 2557 ฉบับที่ 2
รายละเอียด:

สารสภาวิศวกร ปี 2557 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : คู่มือการเลือกหลอด LED สำหรับผู้บริโภค
รายละเอียด:

คู่มือการเลือกหลอด LED สำหรับผู้บริโภค

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

จำนวนรูป : 35 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น
รายละเอียด:

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น
รายละเอียด:

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด:

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.30- 16.15 น. ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

จำนวนรูป : 274 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด:

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 220 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th