ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


อัลบั้มรูป ตปอ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 32 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 99 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม
รายละเอียด:

คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : เอกสารหลักสูตร ระดับผู้ชำนาญการ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 176 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : เอกสารหลักสูตร ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รายละเอียด:

เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน "ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ"

จำนวนรูป : 111 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ความรู้เรื่องการดับเพลิงและหนีไฟ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 64 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : โครงการ ณ 12 กค 2556
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 43 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : บรรยากาศ 18 มิย 2556 ณ ที่ทำการโครงการ ผู้ตรวจสอบอาคาร ทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 ธันวาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : ปรับปรุง Air Circuit Breaker (ต่อ)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 38 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 ธันวาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : ปรับปรุง Air Circuit Breaker
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th