ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

 ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ 4 หน่วยงาน Update 24_09_61 .pdf
โครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร นายช่างอาสา article
กำหนดการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรรม article
รายชื่อโรงเรียนที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ article
รูปกิจกรรม
โครงการ กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน article
ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร
รายชื่อ นายช่างอาสาCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th