ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร

  กำหนดการ

กิจกรรม รณรงค์ แนะนำ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัย

ภายใต้โครงการ "ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร"

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

** หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

1.ชื่อ-นามสกุล

2.เบอร์โทรศัพท์

3.Email

4.เลขทะเบียน นายช่างอาสา (หากไม่ทราบ ติดต่อ จนท. โทร : 0-2184-4612 หรือ ทำการเว้นไว้ จนท. จะดำเนินการหรอกให้)

5.เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร (สำหรับนายช่างอาสาที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร / กรณี นายช่างอาสา ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิศวกร กรุณาเว้นช่องไว้)

6.วันที่ลงพื้นที่ (กรุณาเลือกวันที่มีความประสงค์ลงพื้นที่ตามกำหนดการ)

7.สถานที่ ลงพื้นที่ (กรุณาเลือกสถานที่ ที่ต้องการลงพื้นที่จัดกิจกรรม)

       

 


ชื่อ - นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
Email :
เลขทะเบียน นายช่างอาสา :
เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร :โครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร นายช่างอาสา article
กำหนดการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรรม article
รายชื่อโรงเรียนที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ article
รูปกิจกรรม
ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน
โครงการ กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน article
รายชื่อ นายช่างอาสาCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th