ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์

โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์

อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙/๙๙ ถนนพระราม ๑
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ

 
ใบ ร๑ ตรวจสอบใหญ่


ใบ ร๑ ตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑

 

 

 

ใบ ร๑ ตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒

 

 

 

ใบ ร๑ ตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓

 

 

 

ใบ ร๑ ตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔

 

 

 

ใบ ร๑ ตรวจสอบใหญ่ใบรับรอง ร๑ ของโรงแรม

โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
โรงแรม อเล็กซานเดอร์
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์
โรงแรม ใบหยกบูติคCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th