ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๕

 

ร.1 เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ อาคาร ที่ตั้ง เจ้าของอาคาร เลขที่ ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร สแกนใบ ร๑
1/2555 4 ม.ค. 2555 ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 2)  1/4 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด บ.0013/2550 นายพาสิษฐ์  เลิศเกรียงไกรยิ่ง ลิงก์
2/2555 4 ม.ค. 2555 ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 3) 1/4 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด บ.0013/2550 นายพาสิษฐ์  เลิศเกรียงไกรยิ่ง ลิงก์
3/2555 4 ม.ค. 2555 ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 6) 110/1-4 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
4/2555              
5/2555 6 ม.ค. 2555 ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง 697 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บ.0024/2550 นายชาญณรงค์ ฟูสกุล ลิงก์
6/2555 11 ม.ค. 2555 ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 215/183 ซอย- ถนนประชาราษฎร์ สาย1 หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท นิวบางโพ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด บ.0248/2550 นายวุฒิศักดิ์ หวังดี ลิงก์
7/2555 11 ม.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 8/2 ซอย- ถนนนวลจันทร์ หมู่8 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
8/2555 11 ม.ค. 2555 พี.ที.คอมเพล็กซ์ ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 212 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด น.0278/2550 นายวรรณะ  จันทร์ทิน ลิงก์
9/2555 11 ม.ค. 2555 ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 (อาคารA) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2 ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน ลิงก์
10/2555 11 ม.ค. 2555 ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 (อาคาร B) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2 ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัสวัน ลิงก์
11/2555 11 ม.ค. 2555 ค.ส.ล. 29 ชั้น จำนวน 1 หลัง 18 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงบุคลโล เขตธนบุรี นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีเพลส รัชดา-ท่าพระ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
12/2555 11 ม.ค. 2555 ตึก 10 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 537 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
13/2555 11 ม.ค. 2555 โรงงาน ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม (ตีก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 140 ซอย- ถนนร่มเกล้า หมู่- แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง บริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัด บ.0721/2550 นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ลิงก์
14/2555 17 ม.ค. 2555 โปโลพาร์ค คอนโดมิเนียม (ตึก 19 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 19/1-53 ซอยสนามคลี ถนนวิทยุ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นิติบุคคลอาคารชุดโปโลพาร์ค คอนโดมิเนียม น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
15/2555 31 ม.ค. 2555 บีบีดี พระราม 4 (ตึก 16 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 626 ซอยจินดาถวิล ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บ.0253/2550 พลตรีดำรง  ศรีประเสริฐ ลิงก์
16/2555 31 ม.ค. 2555 วรรณสรณ์ ตึก 17 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 35 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท วรรณสรณ์ ธุรกิจ จำกัด บ.0002/2550 นางสาวบุษกร  แสนสุข ลิงก์
17/2555 6 ก.พ. 2555 เบทาโกร ทาวเวอร์ ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  323 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท บี แอนด์ ที เรียลตี้ จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรง  ศรีประเสริฐ ลิงก์
18/2555 6 ก.พ. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนเกษตร-นวมินทร์ หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เวิร์ธ ซัพพลายส์ จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรง  ศรีประเสริฐ ลิงก์
19/2555 6 ก.พ. 2555 ทัศนียา ตีก 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง 625 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เซต้า โฮลดิ้ง จำกัด น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
20/2555 6 ก.พ. 2555 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ตึก 32 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 847 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด บ.1034/2550 นายเลิศลักษณ์  สายทวี ลิงก์
21/2555 8 ก.พ. 2555 ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 4) 1/4 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด บ.0013/2550 นายพาสิษฐ์  เลิศเกรียงไกรยิ่ง ลิงก์
22/2555 10 ก.พ. 2555 โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (ตึก 23 ชั้น ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 40/5 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก บริษัท สุริวงศ์คอมเพล็กซ์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
23/2555 10 ก.พ. 2555 เพรสทิจทาวเวอร์ TOWER A , TOWER B (ตึก 26 ชั้น  (2 TOWER) จำนวน 1 หลัง) 168 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตเขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด เพรสทิจทาวเวอร์ น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัลชั่น แอนด์ ดี ซาย จำกัด ลิงก์
24/2555 10 ก.พ. 2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 7 ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 110/1-4 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
25/2555 10 ก.พ. 2555 พี.บี.เพ็นท์เฮ้าส์ 2 (ตึก 9 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 279/1 ซอยมีสุวรรณ 3 ถนนสุขุมวิท 71 หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด พี.บี.เพ็นท์เฮ้าส์ 2 บ.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
26/2555 10 ก.พ. 2555 มหาจักร (ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 46 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท มหาจักรเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
27/2555 2 ก.พ. 2555 เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 300 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตรอ์ จำกัด ลิงก์
28/2555 2 ก.พ. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 300 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตรอ์ จำกัด ลิงก์
29/2555 10 ก.พ. 2555 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอย- ถนนโชคชัย 4 หมู่- แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว การแพทย์สยาม จำกัด น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
30/2555 10 ก.พ. 2555 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 950 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่- แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บ.0912/2550 นายบุญนาค  พัฒน์ชูชีพ ลิงก์
31/2555 31 ม.ค. 2555 พี.บี.เพนท์เฮ้าส์ 1 (ตึก 10 ชั้น   จำนวน 1 หลัง) 281 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 ถนนสุขุมวิท 71 หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด พี.บี.เพนท์เฮ้าส์ 1 บ.0023/2550 นายวิวัฒน์ เมฆรังสิมันต์ ลิงก์
32/2555 9 ก.พ. 2555 ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 28/28-1 ซอย- ถนนสุรศักดิ์ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำกัด น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัลชั่น แอนด์ ดี ชายน์ จำกัด ลิงก์
33/2555 22 ก.พ. 2555 ตั้งฮั่วปัก (ตึก 12ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 320 ซอยพระรามที่ 4 ถนน- หมู่- แขวงมหาฤฒาราม เขตบางรัก บริษัท ตั้งฮั่วปัก จำกัด น.0046/2550 บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
34/2555 22 ก.พ. 2555 คาสซีล ฮิลล์ แมนชั่น (ตึก 16 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 12 ซอยเอกมัย 6 ถนนสุขุมวิท 63 หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด คาสซีล ฮิลล์ แมนชั่น น.0053/2550 บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
35/2555 22 ก.พ. 2555 ROYAL PACIFIC HOTEL ตึก 4 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 335 ซอยซอยพระราม 9 แยก11 ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท ธรรมธนวัฒน์ จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์  จาตุนิตานนท์ ลิงก์
36/2555 22 ก.พ. 2555 บางกอกซิตี้ ตีก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี บริษัท บางกอกซิตี้ เรสซิเด้นซ์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
37/2555 22 ก.พ. 2555 ป้ายโครงหล็ก (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย 31 ซอย- ถนนสุวิทนวงศ์ หมู่8 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟริท์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
38/2555 22 ก.พ. 2555 เคปเฮ้าส์  (ตึก 20 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 43 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท เกษมกิจ จำกัด บ.1078/2550 นายปรีชา จันทร์เชิดวณิช ลิงก์
39/2555 22 ก.พ. 2555 โรงแรมบางกอกซิตี้ ตึก 19 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 268 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี บริษัท เกื้อวัฒนา จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
40/2555 1 มี.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 93/90 ซอยประชานุกูล2 ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด น.0184/2551 บริษัท คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลเต้นท์ จำกัด ลิงก์
41/2555 1 มี.ค. 2555 หอประชุมโรงเรียนดอนบอสโก ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1643/3 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี นายชุณห์  จันทร์หอม บ.0125/2550 นางลาวัลย์ นามเสนา ลิงก์
42/2555 1 มี.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย 57 ซอย- ถนนนิมิตรใหม่ หมู่19 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
43/2555 6 มี.ค. 2555 ว. วิโรจน์ ตึก 13 ชั้น จำนวน 1 หลัง 89/1 ซอยรัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิโรจน์พัฒนกิจ (1989) น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
44/2555 8 มี.ค. 2555 โรงเรียนเรวดี ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 108 ซอย- ถนนประดิพัทธ์ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ บ.0179/2550 นายปิยะ  สว่างพาณิชย์ ลิงก์
45/2555 9 มี.ค. 2555 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตึก 33 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 3000 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ธนาคารทรหารไทย จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอกดำรง  ศรีประเสริฐ ลิงก์
46/2555 9 มี.ค. 2555 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน  ตึก 19 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 400/22 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
47/2555 9 มี.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอยศาสนา ถนนพระรามที่ 6 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นายวิถี  พานิชพันธ์ น.0073/2550 บริษัท เฟิรส์อินสเปคเตอร์เอ็นจิเนียร์ จำกัด ลิงก์
48/2555 9 มี.ค. 2555 บางกอก แอร์เวย์ ตีก 20 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่14 แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด บ.0253/2550 พลเอกดำรง  ศรีประเสริฐ ลิงก์
49/2555 12 มี.ค. 2555 โกลเด้นโดม ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 252/2 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท โกลเด้นโดม คาบาเร่ต์โชว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บ.0268/2550 นายบรรพรต  ตรุษะ ลิงก์
50/2555 12 มี.ค. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง(อาคารA3) ตีก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
51/2555 14 มี.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 38/5 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่- แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด น.0131/2550 บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
52/2555 15 มี.ค. 2555 โรงแรมรีโน และสถานบริการพรหมินทร์ (ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 40 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1 หมู่- แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน บริษัท ลีนุตพงษ์โฮลดิ้ง จำกัด น.0145/2551 บริษัท บี.แคร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
53/2555 15 มี.ค. 2555 เอส.พี. ตึก 19 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 388 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด บ.0332/2550 นายสำเริง  ฮินท่าไม้ ลิงก์
54/2555 19 มี.ค. 2555 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 41 ซอย- ถนนลำพูลไชย หมู่- แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บ.0645/2550 นายนิศิต  วนิชรานันท์ ลิงก์
55/2555 19 มี.ค. 2555 เบญจจินดา ตึก 23 ชั้น จำนวน 1 หลัง  499 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ.0253/2550 พลเอกดำรง  ศรีประเสริฐ ลิงก์
56/2555 19 มี.ค. 2555 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตึก1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 110/1-4 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
57/2555 19 มี.ค. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ (อาคารC2) ตีก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 10 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
58/2555             ลิงก์
59/2555 19 มี.ค. 2555 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 4 (ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 235/342 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุด พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 4 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เอส. แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
60/2555 20 มี.ค. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ (อาคาร D1) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 12 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
61/2555 20 มี.ค. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ (อาคาร C1) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 8 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
62/2555 21 มี.ค. 2555  เอเซียเสริมกิจ (ตึก 10 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 49 ซอยพิพิฒน์ (สีลม 3) ถนนสีลม หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
63/2555 21 มี.ค. 2555 พิชัยญาติ ตึก 10 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 663 ซอย- ถนนมังกร หมู่- แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท เครือไพบูลย์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เอส. แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
64/2555 21 มี.ค. 2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 10) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 110/1-4 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
65/2555 21 มี.ค. 2555 วิลล่า ราชเทวี ตึก 45 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 83 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด วิลล่า ราชเทวี น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
66/2555 27 มี.ค. 2555 ตีก 3 ชั้น ต่อเชื่อม ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 84/119 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท วรจักรยนต์ จำกัด บ.0154/2550 นายสงกรานต์  เม่นทอง ลิงก์
67/2555 27 มี.ค. 2555 หลุยส์  แมนชั่น (ตึก 12 ชั้น  จำนวน 1 หลัง) 1 ซอยเย็นจิต ถนนจันทน์ หมู่- แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร บริษัท หลุยส์ แมนชั่น จำกัด บ.0715/2550 นายชัยยุทธ์  เงินส่งเสริม ลิงก์
68/2555 11 เม.ย. 2555 เชลล์แห่งประเทศไทย (อาคาร 1) (ตึก 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 10 ซอย- ถนนสุนทรโกษา หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
69/2555 17 เม.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 1/3 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด บ.0721/2550 นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ลิงก์
70/2555 17 เม.ย. 2555 ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1/3 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด บ.0721/2550 นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ลิงก์
71/2555 18 เม.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย 1010 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรง  ศรีประเสริฐ ลิงก์
72/2555 18 เม.ย. 2555 กรองทองแมนชั่น (อาคาร A) และ (อาคาร B) (ตึก 9 ชั้น จำนวน 2 หลัง) 907909 ซอยอ่อนนุช 19-21 ถนนสุขุมวิท 77 หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท กรองทอง เพลส จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
73/2555 19 เม.ย. 2555 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ (ตึก 42 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 622 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
74/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง(อาคารD1) ตีก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
75/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง(อาคาร B1) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
76/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง(อาคาร E) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
77/2555 18 เม.ย. 2555 บี พี แมนชั่น ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 47,49,51.53 ซอยถาวรธวัช 1 (รามคำแหง 24) ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
78/2555 18 เม.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (จำนวน 1 ป้าย) 98 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงหนองบอน เขตประเวศ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ นายน์ เพลส น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
79/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร A2) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
80/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร D3) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
81/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร B3) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
82/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร D4) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
83/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร B4) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
84/2555 19 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร C) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
85/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร D2) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
86/2555 18 เม.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร B2) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
87/2555 18 เม.ย. 2555 ชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ตึก 38 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 1010 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรง  ศรีประเสริฐ ลิงก์
88/2555              
89/2555 18 เม.ย. 2555 ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 42 บี (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 39 ซอยบาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 42 บี น.0081/2550 บริษัท เพอฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
90/2555 19 เม.ย. 2555 SCB Park Plaza (West) ตึก 22 ชั้น และ 13 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 18 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท มหิศร จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
91/2555 23 เม.ย. 2555 เกษมกิจ (ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 120 ซอย- ถนนสีลม หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก บริษัท เกษมกิจ จำกัด บ.1078/2550 นายปรีชา จันทร์เชิดวณิช ลิงก์
92/2555 18 เม.ย. 2555 เฟรเชอร์สวีท สุขุมวิท 11 (ตึก 33 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 38/8 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ไชยยศ แลนด์ จำกัด บ.1040/2550 นายก้องกาญจน  ฉันทปรีดา ลิงก์
93/2555 20 เม.ย. 2555 ไฟคัสเลน (ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 20 ซอยสุขุมวิท 44/1 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด ไฟคัสเลน บ.0321/2550 นายอรุณ  แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
94/2555 3 พ.ค. 2555 สาธรการ์เด้น (ตึก  42 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 39 ซอย- ถนนสาทร หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร นิติบุคคลอาคารชุด สาธรการ์เด้น น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
95/2555 20 เม.ย. 2555 เทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ ตีก 4 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 3109 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตรอ์ จำกัด ลิงก์
96/2555 N/A ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 3109 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตรอ์ จำกัด ลิงก์
97/2555 18 เม.ย. 2555 ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1569/24 ซอย- ถนนจันทน์ หมู่- แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บ.0691/2550 นายอภิสิทธิ์  พันศร ลิงก์
98/2555              
99/2555 30 เม.ย. 2555 โรงพยาบาลรามคำแหง ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 436 ซอยรามคำแหง 34 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) น.0072/2550 บริษัท ดิส์ อินสเป็กเตอร์ จำกัด ลิงก์
100/2555 20 เม.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 49/3 ซอย- ถนนสุวิทนวงศ์ หมู่2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
101/2555 19 เม.ย. 2555 ไอวี่ สาทร (ตึก 29 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 88 ซอยศึกษาวิทยา ถนน หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี่ สาทร น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
102/2555 18 เม.ย. 2555 ตึก 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 4 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี บริษัท ธนบุรี พลาซ่า จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
103/2555 18 เม.ย. 2555 โรงแรมปีปอิน โฮเต็ล 2  ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 ลัง 52 ซอยเทียมร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี๊พ อินท์ บ.1424/2551 นายเจริญ  เทพนม ลิงก์
104/2555 30 เม.ย. 2555 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 304 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) น.0210/2553 บริษัท ดีพี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
105/2555 2 พ.ค. 2555 ซันพาเลซ คอนโดมิเนียม ตึก 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 36 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง นิติบุคคล ซันพาเลซ คอนโดมิเนียม น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
106/2555 30 เม.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 30/7 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่- แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
107/2555 20 เม.ย. 2555 พชร สวีท (ตีก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 22 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท พชร สวีท จำกัด บ.0599/2550 นายธนิสร  จิตประกอบ ลิงก์
108/2555 18 เม.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาลาดปลาเค้า 34/19 ซอย- ถนนลาดปลาเค้า หมู่2 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
109/2555 18 เม.ย. 2555 ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 3 ซอยสิงหเสนีย์ ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท กรองทองอพาร์ทเม้นท์(บางกะปิ) จำกัด น.0170/2551 บริษัท แอลไลแอนด์ พลัส จำกัด ลิงก์
110/2555 18 เม.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาพหลโยธิน 24 1410/1 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
111/2555 19 เม.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของ สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาวิภาวดี-ยาคูลท์ 41/5 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
112/2555 30 เม.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  54/68 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
113/2555 2 พ.ค. 2555 ATHENEE TOWER (ตึก 35 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 63 ซอย- ถนนวิทยุ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ช.ชนะอนันตพาณิชย์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
114/2555 1 พ.ค. 2555 ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 191 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย48 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่- แขวงดอกไม้ เขตประเวศ บริษัท เด็กซ์ตร้า เอสเตท จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
115/2555 4 พ.ค. 2555 ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 145 ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-3-8 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะนิช ลาดพร้าว 48 อาคาร 1 น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
116/2555 20 เม.ย. 2555 มะฮอกกานี ทาวเวอร์ (ตึก 38 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 97 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด เพรสิเดนท์ พาร์ค ฮาร์เบอร์วิว--มะฮอกกานี ทาวเวอร์ น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
117/2555 18 พ.ค. 2555 CHANA MANSION & HOTEL  (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร3) 559/1 ซอย- ถนนสีหบุรานุกิจ หมู่13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท ตราฉัตร จำกัด น.0005/2550 บริษัท เมกกาไลท์ จำกัด ลิงก์
118/2555 18 พ.ค. 2555 CHANA MANSION & HOTEL  (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร4) 559/2 ซอย- ถนนสีหบุรานุกิจ หมู่13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท ตราฉัตร จำกัด น.0005/2550 บริษัท เมกกาไลท์ จำกัด ลิงก์
119/2555 10 พ.ค. 2555 ศุภาลัย ปาร์ค 3  ตึก 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอยพหลโยธิน 21 ถนนพหลโยธิน หมู่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค 3 บ.0132/2550 นายประยงค์ โนรีเวช ลิงก์
120/2555 13 พ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 579/3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
121/2555 11 พ.ค. 2555 พี.เอส. ทาวเวอร์ (ตึก 36 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 36 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด พี.เอส.ทาวเวอร์ น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนแมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
122/2555 11 พ.ค. 2555 สิริ ออน เอท (ตีก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 55 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด สิริ ออน เอท น.0157/2551 บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
123/2555 11 พ.ค. 2555 ฟอรัม พาร์ค (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  1 ซอยจันทน์ 2 ถนนจันทน์ หมู่- แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร บริษัท วัชระสินทรัพย์ จำกัด บ.1040/2550 นายก้องกาญจน  ฉันทปรีดา ลิงก์
124/2555 11 พ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 50/100-101 ซอยนวมินทร์ 63 ถนนนวมินทร์ หมู่5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม นายสมชาย เลาหโรจนวงศา  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
125/2555 11 พ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 1215 ซอย- ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
126/2555 11 พ.ค. 2555 บดินทร์ เพลส ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 391 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
127/2555 21 พ.ค. 2555 โรงพยาบาลเวชธานี ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอยลาดพร้าว 111 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
128/2555 21 พ.ค. 2555 โรงละครสยามนิรมิต ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 19 ซอย- ถนนเทียมร่วมมิตร หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด น.0157/2551 บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
129/2555 21 พ.ค. 2555 ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 116 ซอย- ถนนร่มเกล้า หมู่5 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด บ.1002/2550 นายประกิจ บุญเสรฐ ลิงก์
130/2555 21 พ.ค. 2555 โรงแรมอมารีบลูเลอวาร์ด ตึก 27 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด บ.0372/2550 นายธงชัย วิจารณ์เจริญ ลิงก์
131/2555 28 พ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์  เจริญเหรียญ ลิงก์
132/2555 28 พ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์  เจริญเหรียญ ลิงก์
133/2555 28 พ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์  เจริญเหรียญ ลิงก์
134/2555 28 พ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์  เจริญเหรียญ ลิงก์
135/2555 28 พ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์  เจริญเหรียญ ลิงก์
136/2555 28 พ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 723-727 ซอยศูนย์บันเทิงการค้า ถนน- หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท สหการ ออโต้ไทร์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
137/2555 28 พ.ค. 2555 คิงพาวเวอร์คอมเพล็กซ์ ตึก 21 ชั้น ชั้น 9 ชั้น และ 3 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 8, 8/1 ,8/2 ซอย- ถนนรางน้ำ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ น.0163/2551 , บ.0027/2550 บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด,นายกัมปนาท สุทธิสุนทร ลิงก์
138/2555 8 มิ.ย. 2555 โนอาร์ ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 27 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท อะตามิ จำกัด บ.2051/2552 นางสาวเกศรา ชั้นไพบูลย์ ลิงก์
139/2555 8 มิ.ย. 2555 ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1/1 ซอยลาดพร้าว 69 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท อรุโณทยา (2537) น.0074/2550 บริษัท พี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
140/2555 19 มิ.ย. 2555 ดิ โอลีแอนเดอร์ (ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 44 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด ดิ โอลีแอนเดอร์ น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
141/2555 19 มิ.ย. 2555 ศาลาแอทสาทร (ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 9/9 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงยานนาวา เขตสาทร กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
142/2555 19 มิ.ย. 2555 ชีทู คอนโดมิเนียม ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3 ซอยลาดพร้าว 5/1 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด ชีทู คอนโดมิเนียม น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด  
143/2555 20 มิ.ย. 2555 ราชปรารภการ์เด้นท์คอนโดมิเนียม ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอยอรรณพนฤมิตร ถนนดินแดง หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุดราชปรารภการ์เด้นท์คอนโดมิเนียม บ.0392/2550 นางสาวอมลวรรณ พิศิษฐวานิช ลิงก์
144/2555 19 มิ.ย. 2555 ไฮฟ์ สุขุมวิท 65 (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 9/125 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ สุขุมวิท 65 น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
145/2555 19 มิ.ย. 2555 ทิพมาศแมนชั่น (ตึก 11 ชั้น  จำนวน 1 หลัง) 40 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ทิพมาศ จำกัด น.0113/2550 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
146/2555 20 มิ.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ (อาคาร E1) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 16 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
147/2555 20 มิ.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ (อาคาร D2) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 14 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
148/2555 20 มิ.ย. 2555 ลุมพินี เพรส พระราม 9-รัชดา ซี-ดี ตึก 30 ชั้น จำนวน 1 หลัง (เฉพาะทาวเวอร์ C,D) 99 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เพรส พระราม 9-รัชดา ซี-ดี น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
149/2555 20 มิ.ย. 2555 สำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็ลทรัล เวิลด์ (ตึก 46 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 999/9 ซอย- ถนนพระรามที่ 1 หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
150/2555 20 มิ.ย. 2555 ยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชั่น ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง 308 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชั่น น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
151/2555 20 มิ.ย. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ (อาคาร E2) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 18 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
152/2555 20 มิ.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี(ขาออก) หมู่- แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท นครหลวง บิลบอร์ด แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บ.1076/2550 นายเอกชัย  สกุลทองทวี ลิงก์
153/2555              
154/2555 20 มิ.ย. 2555 ทีพีแอนด์ที ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดี หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด น.0104/2550 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่  เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
155/2555 20 มิ.ย. 2555 โรงแรมมิราม่า ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 777 ซอย- ถนนมหาไชย หมู่- แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร บริษัท มินเชนแมชีนเนอรี่ จำกัด น.0207/2552 บริษัท มัลทิ สทรัคเชอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
156/2555 21 มิ.ย. 2555 อารีย์สัมพันธ์ พาร์ค ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 73 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุดอารีย์สัมพันธ์ พาร์ค น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
157/2555 21 มิ.ย. 2555 เลอ ชาโต ตีก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 55 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุด เลอ ชาโต น.0018/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เส้นฝัน ลิงก์
158/2555 21 มิ.ย. 2555 ตึก 11 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 214 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด น.0113/2550 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
159/2555 21 มิ.ย. 2555 ไดร์ฟ-อินโฮเต็ล ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2704 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท ไดร์ฟ-อินโฮเต็ล จำกัด บ.0019/2550 นายวรชัย  ตั้งคุณาภรณ์ ลิงก์
160/2555 21 มิ.ย. 2555 ชุด เอื้ออมรสุข คลองเตย (อาคาร B) ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 694 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด เอื้ออมรสุข คลองเตย บ.0007/2550 นายวิโชติ  กันภัย ลิงก์
161/2555 21 มิ.ย. 2555 โรยัล สวีท ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 135/6 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท วี.อาร์.แฟมิลี่ จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์  จาตุนิตานนท์ ลิงก์
162/2555 21 มิ.ย. 2555 ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ตึก 23 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 53 ซอย- ถนนเศรษฐศิริ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
163/2555 21 มิ.ย. 2555 ที.เอ็ม. แมนชั่น ตึก 9 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 8 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง บริษัท ที.เอ็ม.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์  จาตุนิตานนท์ ลิงก์
164/2555 21 มิ.ย. 2555 โรยัล สวีท ตึก 13  ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 135/6 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท วี.อาร์.แฟมิลี่ จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์  จาตุนิตานนท์ ลิงก์
165/2555 21 มิ.ย. 2555 ชุด เอื้ออมรสุข คลองเตย (อาคาร A) ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 694 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด เอื้ออมรสุข คลองเตย บ.0007/2550 นายวิโชติ  กันภัย ลิงก์
166/2555 21 มิ.ย. 2555 ชุด เอสแอนด์เอส สุขุมวิท (อาคารG) (ตึก 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 188 ซอยสุขุมวิท101/1 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา นิติบุคคลอาคารชุด เอสแอนด์เอส สุขุมวิท น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
167/2555 22 มิ.ย. 2555 ตึก 22 ชั้น จำนวน 1 หลัง 359 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด มา เมชอง น.0053/2550 บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
168/2555 22 มิ.ย. 2555 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ตึก 51 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 90 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
169/2555 21 มิ.ย. 2555 แสงโสม ตึก 13 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 14 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท แสงโสม จำกัด น.0048/2550 บริษัท แอสเส็ท อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
170/2555 21 มิ.ย. 2555 บ้านประดิพัทธ์ 25  ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 57 ซอยประดิพัทธ์ 25 ถนนประดิพัทธ์ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท ประดิพัทธ์ 25 จำกัด น.0210/2553 บริษัท ดีพี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
171/2555 21 มิ.ย. 2555 เอ็ม เอส ไอ จี  ตึก 14  ชั้น จำนวน 1 หลัง 1908 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
172/2555 21 มิ.ย. 2555 ใบหยกบูติค ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 120/359 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ภูมิภวัน จำกัด น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
173/2555 21 มิ.ย. 2555 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 607 ซอย- ถนนอโศก-ดินแดง หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด น.0012/2550 บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด ลิงก์
174/2555 21 มิ.ย. 2555 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 69 ซอยรามคำแหง 19 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เเนชั่นแนล จำกัด บ.0332/2550 นายสำเริง  ฮินท่าไม้ ลิงก์
175/2555 21 มิ.ย. 2555 ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 10 ซอย- ถนนหลานหลวง หมู่- แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท ยูไนเต็ดแมชชีนเนอรี่ จำกัด น.0170/2551 บริษัท แอลไลแอนด์ พลัส จำกัด ลิงก์
176/2555 2 ก.ค. 2555 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ตึก 9 ชั้น ดาดฟ้า  จำนวน 1 หลัง 120 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เอส. แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
177/2555 2 ก.ค. 2555 ชุดไอทีเอฟ-สีลมพาเลส (ตีก 35 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 160/16 ซอย- ถนนสีลม หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส บ.0540/2550 นายเวชยันต์  ใจทาน ลิงก์
178/2555 2 ก.ค. 2555 แกรนด์ สุขุมวิท บาย โซฟิเทล (ตึก 34 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 99 ซอยสุขุมวิท ซอย 6 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท สุขุมวิท เซ็นเตอร์พอยท์ จำกัด บ.0021/2550 นายชวกร  ถวาย ลิงก์
179/2555 2 ก.ค. 2555 สมานมิตรแมนชั่น ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 561 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท ภัททวุตม์ จำกัด บ.0958/2550 นายธีระพงษ์ ควรคำนวน ลิงก์
180/2555 4 ก.ค. 2555 แมนฮัตตัน ชิดลม ตึก 34 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1032 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด แมนฮัตตัน ชิดลม น.0081/2550 บริษัท เพอฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
181/2555 4 ก.ค. 2555 ห้างเซ็นทรัลวังบูรพา ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 667-681 ซอย- ถนนพาหุรัด หมู่- แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
182/2555 3 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย 3498 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
183/2555 2 ก.ค. 2555 ไวท์กรุ๊ป 2 (ตึก 15 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  จำนวน 1 หลัง) 75 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) น.0060/2550 บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
184/2555 3 ก.ค. 2555 TK PALACE ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 45/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ นางกรรณิการ์  พันธุ์เสงี่ยม น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
185/2555 3 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 26/5 ซอย- ถนนสุวิทนวงศ์ หมู่- แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี บริษัท แกรนด์ ไฮเทค ทาวเวอร์ จำกัด น.0113/2550 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
186/2555 2 ก.ค. 2555 ไวท์กรุ๊ป 1 (ตึก 8 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  จำนวน 1 หลัง) 75 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 หมู่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) น.0060/2550 บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
187/2555 2 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 367 ซอย- ถนนพุทธบูชา หมู่1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พร็อพเพอตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
188/2555 2 ก.ค. 2555 โรงแรมบางกอกพาเลส ตีก 14 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1091/336 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท บางกอกพาเลส โฮลเตล (เอ แอนด์ บี) จำกัด บ.0372/2550 นายธงชัย วิจาร์ณเจริญ ลิงก์
189/2555 2 ก.ค. 2555 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ (ตึก 19 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 392/44 ซอย- ถนนพระราม 1 หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามสแควร์ ทาวเวอร์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
190/2555 5 ก.ค. 2555 วานิสสา (ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 29 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
191/2555 3 ก.ค. 2555 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเสือป่า ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 306 ซอย- ถนนเสือป่า หมู่- แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
192/2555 3 ก.ค. 2555 ใบหยก 1 ตึก 43 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 130 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด ใบหยกทาวเวอร์ น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
193/2555 3 ก.ค. 2555 เอส.พี. อาเขต ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 71 ซอยรามคำแหง 19 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เเนชั่นแนล จำกัด บ.0332/2550 นายสำเริง  ฮินท่าไม้ ลิงก์
194/2555 2 ก.ค. 2555 ใบหยก 2 ตึก 89 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 222 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ภูมิภวัน จำกัด น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
195/2555 5 ก.ค. 2555 โรงแรม ซีทา ดีนซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 8 (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 77/7 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท บูทิค บูเลอวาร์ด จำกัด บ.1040/2550 นายก้องกาญจน  ฉันทปรีดา ลิงก์
196/2555 5 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสุทธิสาร 140/1 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
197/2555 2 ก.ค. 2555 เอ็กเชน ทาวเวอร์ (ตึก 41 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 388 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท เอ็กเซน ทาวเวอร์ น.0067/2550 บริษัท โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
198/2555 3 ก.ค. 2555 ศูนย์สรรพสินค้าแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3498 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟริท์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
199/2555 2 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 13 ซอย- ถนนประชาอุทิศ หมู่- แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พร็อพเพอตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
200/2555 2 ก.ค. 2555 ชุด ศุภาลัย เพลส (ตึก 30 ชั้น  ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 175 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เพลส น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
201/2555 2 ก.ค. 2555 ชุด เอสแอนด์เอส สุขุมวิท (อาคารP) ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 188 ซอยสุขุมวิท101/1 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา นิติบุคคลอาคารชุด เอสแอนด์เอส สุขุมวิท น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
202/2555 2 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่  900/19 ซอย- ถนนสามเสน หมู่- แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
203/2555 2 ก.ค. 2555 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตึก 16 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ.0042/2550 นายณัฐนนท์  รัตนไชย ลิงก์
204/2555 2 ก.ค. 2555 เดอะรูม สุขุมวิท 64  (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 58 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงบางจาก เขตพระโขนง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรูม สุขุมวิท 64 น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัสวัน จำกัด ลิงก์
205/2555 2 ก.ค. 2555 ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง   ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0544/2550 นายพนิต  ฟางสะอาด ลิงก์
206/2555 2 ก.ค. 2555 SMILE HOUSE ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 178/8 ซอยราชปรารภ5(วุฒิพันธ์) ถนนราชปรารภ หมู่0 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นายนำชัย กวีวิศาลตระกูล และ นางศิริมา กวีวิศาลตระกูล บ.0705/2550 นายยงยุทธ  ศรีเมฆารัตน์ ลิงก์
207/2555 2 ก.ค. 2555 รัฐประศาสนภักดี ตึก 9 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 1 หลัง 120 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท ธนารักษ์พํฒนาสินทรัพย์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
208/2555 2 ก.ค. 2555 แพรนด้า จิวเวลรี่ (ตึก 2 ชั้นเชื่อมอาคารเดิมชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง และตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 28 ซอย- ถนนบางนา-ตราด หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บ.1411/2551 นายจักรพันธ์ จันทรรัศมี ลิงก์
209/2555 6 ก.ค. 2555 39 บาย แสนสิริ (ตึก 31 ชั้น ชั้นลอย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 9 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงบางนา เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด 39 บาย แสนสิริ น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
210/2555 9 ก.ค. 2555 VICTORIA ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง 555 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เดวิส ซิลเวอร์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
211/2555 9 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 52/25 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่8 แขวงอนสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
212/2555 9 ก.ค. 2555 ลุมพินี เซ็นเตอร์ อี (อาคาร อี 1) ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 557 ซอย- ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 หมู่1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ อี  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
213/2555 16 ก.ค. 2555 ดี.เอส.ทาวเวอร์ 1 (ตึก 28 ชั้น และ 40 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 98 ซอยสุขุมวิท 22 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด ดี.เอส.ทาวเวอร์ 1 น.0018/2550 บริษัท เส้นฝัน จำกัด ลิงก์
214/2555 18 ก.ค. 2555 ชุด เดอะลิ้งค์ 1 (ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 204 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด ชุด เดอะลิ้งค์ 1 น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
215/2555 19 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก( บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 159 ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
216/2555 19 ก.ค. 2555 คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนาและอาคารสนับสนุน ตึก 5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  159 ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
217/2555 24 ก.ค. 2555 โรงแรมสุขุมวิทคราวน์ (ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 7 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท สุขุมวิทคราวน์ จำกัด น.0126/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค แอสโซซิเอท ลิงก์
218/2555 20 ก.ค. 2555 ค.ส.ล. 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง  59/7 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงบางมด เขตจอมทอง โรงพยาบาลบางมด จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
219/2555 24 ก.ค. 2555 สถาพร (ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 70 ซอย- ถนนปั้น หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด น.0057/2550 บริษัท โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์ จำกัด ลิงก์
220/2555 25 ก.ค. 2555 บางกอกการ์เด้น (ตึก 18 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 289 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา นิติบุคคลอาคารชุด บางกอกการ์เด้น น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
221/2555 25 ก.ค. 2555 ลุมพินี เซ็นเตอร์ อี (อาคาร อี 2) ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 557 ซอย- ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 2 หมู่1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ อี  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
222/2555 25 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาปากซอยเสนานิคม 1881 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
223/2555 25 ก.ค. 2555 รัชดา พาวิเลี่ยน (RATCHADA PAVILION) ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง 111 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา พาวิเลี่ยน  น.0076/2550 บริษัท ภูมิภัณฑ์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ลิงก์
224/2555 27 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บริษัท 22 มิตรพันธ์ จำกัด) 145 ซอย- ถนนมิตรพันธ์ หมู่- แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
225/2555 25 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  162/2 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงบุคคโล เขตธนบุรี่ บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
226/2555 25 ก.ค. 2555 ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 162/1-2, 168/10 ซอย- ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 หมู่- แขวงบางซิ่อ เขตบางซื่อ บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
227/2555 25 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 162/1-2, 168/10 ซอย- ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 หมู่- แขวงบางซิ่อ เขตบางซื่อ บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
228/2555 24 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 15/1 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) บ.1021/2550 นายสิทธิพร เมืองคุ้ม ลิงก์
229/2555 27 ก.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาวิภาวดี 1005 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
230/2555 27 ก.ค. 2555 The Orchid (ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 221 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท เจดส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บ.0495/2550 นางเปรมจิต หอมจันทนากุล ลิงก์
231/2555 31 ก.ค. 2555 เซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ (18 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
232/2555 31 ก.ค. 2555 เออร์บานา สาทร (ตึก 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  55 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร นิติบุคคลอาคารชุด เออร์บานา สาทร คอนโดมิเนียม บ.1040/2550 นายก้องกาญจน ฉันทปรีดา ลิงก์
233/2555 31 ก.ค. 2555 ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 304 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) น.0210/2553 บริษัท ดีพี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
234/2555 9 ส.ค. 2555 โรงแรมเวียงใต้ ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 42 ซอยรามบุตรี ถนนตานี หมู่- แขวงตลาดยอด เขตพระนคร บริษัท บุณยพรหม 2548 จำกัด บ.0027/2550 นายกัมปนาท สุทธิสุนทร ลิงก์
235/2555 10 ส.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  77/9 ซอย- ถนนบรมราชนนี หมู่7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
236/2555 10 ส.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย  212 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ฮิโน่มอเตอร์สเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
237/2555 10 ส.ค. 2555 เดอะ เชสท์ ตึก 28 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอยลาดพร้าว 7 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เชสท์ บ.2139/2552 นายบรรเจิด ว่องวรกิจ ลิงก์
238/2555 10 ส.ค. 2555 ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 222 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์  น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
239/2555 10 ส.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 45/28,45/96-100 ซอย- ถนนบรมราชนนี หมู่- แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บรัท จักรวาลอะไหล่แทรกเตอร์ จำกัด น.0004/2550 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด ลิงก์
240/2555 14 ส.ค. 2555 ปทุมวัน รีสอร์ท ตึก 39 ชั้น จำนวน 1 หลัง 79 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด ปทุมวัน รีสอร์ท น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์แมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
241/2555 14 ส.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 90 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
242/2555 15 ส.ค. 2555 ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 68/10 ซอย- ถนนบรมราชนนี หมู่12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด บ.0296/2550 นายเจษฎา ชีวรัตน์ ลิงก์
243/2555 16 ส.ค. 2555 อีเอสวี แมนชั่น ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99/189 ซอย- ถนน หมู่9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท อีเอสวี แอสเสท จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
244/2555 17 ส.ค. 2555 ชาเทรียม สวีท แบงค์คอก (ตึก 36  ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 28 ซอยเจริญกรุง  76-76/1 ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
245/2555 17 ส.ค. 2555 บีทีเอส (BTS) ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1000 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น.0207/2552 บริษัท มัลทิ สทรัคเชอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
246/2555              
247/2555 17 ส.ค. 2555 เดอะนราธิวาส เรสซิเด้นซ์ (ตึก 22 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 379 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
248/2555 16 ส.ค. 2555 โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ ตึก 5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 430 ซอย- ถนนพิษณุโลก หมู่- แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นธ์เดย์แอดเวนติสท์ บ.1742/2551 นายวรพงษ์ ลิ้มตรีรัตนา ลิงก์
249/2555 16 ส.ค. 2555 โรงแรมปริ้นช์ ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 ลัง 1537/1 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท โรงแรมปริ้นช์ จำกัด บ.0285/2550 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ลิงก์
250/2555 16 ส.ค. 2555 เดอะ พลิม เรสซิเดนซ์ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคารB) 3336 ซอยพหลโยธิน 26 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท วิวัฒน์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บ.2260/2553 นายจอมพล หนูนาค ลิงก์
251/2555 16 ส.ค. 2555 ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร (ตึก 18 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซิตี้เรซิเดนซ์ น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
252/2555 16 ส.ค. 2555 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง(อาคาร A4) จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1  ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
253/2555 16 ส.ค. 2555 ศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดา ตึก 10 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
254/2555 20 ส.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  53/6 ซอย- ถนนบรมราชนนี หมู่- แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
255/2555              
256/2555 16 ส.ค. 2555 DEPOT MORCHIT ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  1000 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น.0207/2552 บริษัท มัลทิ สทรัคเชอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
257/2555 20 ส.ค. 2555 สำนักงานศาลปกครอง ตึก 10 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  120 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท ธรารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
258/2555 20 ส.ค. 2555 ชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ตึก 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 326-327 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคคลอาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท  บ.0335/2550 นายกฤษณ์ แดงสว่าง ลิงก์
259/2555 20 ส.ค. 2555 ชุด ไทยรงค์ ทาวเวอร์ (ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 333 ซอย- ถนนพัฒนาการ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุด ไทยรงค์ ทาวเวอร์  บ.0335/2550 นายกฤษณ์ แดงสว่าง ลิงก์
260/2555 21 ส.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  25 ซอย- ถนนบรมราชนนี หมู่- แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
261/2555 24 ส.ค. 2555 ชินเท็ค ประเทศไทย ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 188 ซอย- ถนนสุคนธสวัสดิ์ หมู่- แขวงลาดยาว เขตลาดพร้าว บริษัท ชินเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
262/2555 27 ส.ค. 2555 Queen Park View (ตึก 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 55 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท วิชญะพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ.0321/2550 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
263/2555              
264/2555 24 ส.ค. 2555 วิวัฒน์ชัย ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3332 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บรัท วิวัฒน์พรอพเพอร์ตี จำกัด บ.2260/2553 นายจอมพล หนูนาค ลิงก์
265/2555 28 ส.ค. 2555 เลครัชดา (ตึก 38 ชั้น และตึก 14 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  193-195 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด เลครัชดา บ.0058/2550 นายประกิต ว่องสมบูรณ์สิน ลิงก์
266/2555 28 ส.ค. 2555 เดอะพาร์ค ชิดลม (ตึก 28 , 35 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 1 ซอย- ถนนชิดลม หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นิติบุคคลอาคารชุด เดอะพาร์ค ชิดลม  น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์แมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
267/2555 28 ส.ค. 2555 ตึก 19 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอย- ถนนสุขุมวิท 42 หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0927/2550 นายธีรวัฒน์ ศรินทุ ลิงก์
268/2555 28 ส.ค. 2555 ป้าย High Way Sing บางจาก (จำนวน 1 ป้าย)  1252 ซอย- ถนนอ่อนนุช หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
269/2555 28 ส.ค. 2555 เค.วี.แมนชั่น ตึก 8 ชั้น นวน 1 หลัง 36/2 ซอยชินเขต 2/18-20 ถนนงามวงศ์วาน หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท กิจวิมลอพาร์ทเมนท์ จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
270/2555 28 ส.ค. 2555 สิริเรสซิเด้นซ์ คอนโดมิเนียม (ตึก 32 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 24 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด สิริเรสซิเด้นซ์ คอนโดมิเนียม น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์แมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
271/2555 28 ส.ค. 2555 นันทวัน (ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 161 ซอย- ถนนราชดำริ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน สำนักงานพระคลังข้างที่ บ.0151/2550 นายวินัย คิ้วสุวรรณศรี ลิงก์
272/2555 28 ส.ค. 2555 โมเดิร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ (ตึก 28 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 699 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
273/2555 31 ส.ค. 2555 อาคารโรงงานตึก 1 ชั้น(ชั้นลอย) จำนวน 1 หลัง 142 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท ยูเนียน บัททีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บ.0296/2550 นายเจษฎา ชีวรัตน์ ลิงก์
274/2555 28 ส.ค. 2555 โตโยต้า (สาขาอ่อนนุช) (ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  1023 ซอยอ่อนนุช 21/1 ถนนสุขุมวิท 77 หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด น.0201/2552 บริษัท คลอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด ลิงก์
275/2555 31 ส.ค. 2555 ดิ แอดเดรส ปทุมวัน บี ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 458 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด ดิ แอดเดรส ปทุมวัน บี น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์แมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
276/2556 28 ส.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (จำนวน 1 หลัง)  - ซอยการเคหะแห่งชาตชุมชนบ่อนไก่ ระยะที่ 1 ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท แอมเบอร์ แอด แอนอินทีเรีย จำกัด บ.2213/2553 นายครรชิต ทองแท่ง ลิงก์
277/2555 28 ส.ค. 2555 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่(อาคาร 2)ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 470 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ธนาคารออมสิน น.0124/2550 บริษัท ไทย อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
278/2555 28 ส.ค. 2555 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่(อาคาร 4)ตึก 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง 470 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ธนาคารออมสิน น.0124/2550 บริษัท ไทย อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
279/2555 28 ส.ค. 2555 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่(อาคาร 9)ตึก 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง 470 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ธนาคารออมสิน น.0124/2550 บริษัท ไทย อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
280/2555 28 ส.ค. 2555 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่(อาคาร 10)ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 470 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ธนาคารออมสิน น.0124/2550 บริษัท ไทย อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
281/2555 28 ส.ค. 2555 71 สปอร์ตคลับ ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง  1035/14 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขขุมวิท 71 หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท พี.เอส.วี.แลนด์เฮ้าส์ จำกัด บ.0032/2550 นายพรชัย ลักขณาพินิจ ลิงก์
282/2555 28 ส.ค. 2555 ป้าย TOYOTA (โตโยต้า) จำนวน 1 ป้าย 1023 ซอย- ถนนอ่อนนุช หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด น.0201/2552 บริษัท คลอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด ลิงก์
283/2555 28 ส.ค. 2555 ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 91 ซอย- ถนนเฉลิมพงษ์ หมู่- แขวงสายไหม เขตสายไหม บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด  บ.0128/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
284/2555 28 ส.ค. 2555 ป้าย Petronas สาขา ศรีนคริทร์ 3 (จำนวน 1 ป้าย) 870 ซอยสวนหลวง ถนนศรีนคริทร์ 3 หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท ปิโตรนาส มาเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
285/2555 4 ก.ย. 2555 ชุด บางนาคอมเพเล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ (ตึก 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 947/1 ซอย- ถนนบางนา-ตราด หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา นิติบุคคลอาคารชุด บางนาคอมเพเล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์  บ.1445/2551 นายไทยธัช ศิริเอี้ยวพิกูล ลิงก์
285/2555 3 ก.ย. 2555 ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า (ตึก 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 999 ซอย- ถนนราชดำริ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท เกษรเรียลตี้ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
286/2555 3 ก.ย. 2555 ชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ตึก 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2922/1 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุดชาญอิสระทาวเวอร์ 2 น.0198/2552 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45 ลิงก์
287/2555 28 ส.ค. 2555 นิวตันทาวเวอร์ (ตึก 26 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 13 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด นิวตันทาวเวอร์ น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์แมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
288/2555 3 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 11/6 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง หก้างหุ้นส่วนจำกัด เตชะถาวร  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
289/2555 3 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 11/6 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง หก้างหุ้นส่วนจำกัด เตชะถาวร  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
290/2555 3 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 58/3 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
291/2555 3 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาพหลโยธิน กม.1.6 1183 ซอย- ถนนพหลโยธิน กม.1.6 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
292/2555 3 ก.ย. 2555 พัฒนาการเฮาส์ ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1418 ซอย- ถนนพัฒนาการ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท รอเวอร์ พัฒนาการเฮาส์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
293/2555 4 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขารามออินทราขาเข้า 69/78 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
294/2555 4 ก.ย. 2555 คอนโด วัน สยาม (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 9 ซอยเกษมสันต์ ถนนพระรามที่1 หมู่- แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน นิติบุคคลอาคคารชุด คอนโด วัน สยาม น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์แมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
295/2555              
296/2555 4 ก.ย. 2555 ALL SEASONS GOLD ORCHID HOTEL ตึก 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง 375 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท พรูเด้นเชียล อเวนิว จำกัด บ.0058/2550 นายประกิต ว่องสมบูรณ์สิน ลิงก์
297/2555 4 ก.ย. 2555 ซีไอเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน (ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 44 ซอย- ถนนหลังสวน หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
298/2555 3 ก.ย. 2555 ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 999 ซอย- ถนนสามเสน หมู่- แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บ.0039/2550 นายณัฐวุฒิ พวงดี ลิงก์
299/2555 3 ก.ย. 2555 บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ตึก 19 ชัน ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท สุวรรณ เรสสิเด้นซ สวีท จำกัด  น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
300/2555 4 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้ายของสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขารัชดา-ศาล 558 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
301/2555 5 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้ายของสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขารัชดาภิเษก-โรบินสัน 88/3 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
302/2555 5 ก.ย. 2555 ดิ แอดเดรส ปทุมวัน เอ ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 478 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด ดิ แอดเดรส ปทุมวัน เอ น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์แมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
303/2555 4 ก.ย. 2555 เลค อเวนิว คอนโดมิเนียม (ตึก 29 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 1/1 ซอย- ถนนรัชดาภิเษกใหม่ หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด เลค อเวนิว คอนโดมิเนียม น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์แมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
304/2555 3 ก.ย. 2555 เทสโก้ โลตัส สาขาพระรามที่ 4 (ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 3300 ซอย- ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย บริษัท เอก-ชัย ดีสทรบิวชั้น ซิลเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
305/2555 3 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้ายของสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาเอกมัย-รามอินทรา 3 697 ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
306/2555 3 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (สาขาพหลโยธิน กม.25 ขาเข้า) 1044/12 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสายไหม เขตสายไหม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
307/2555              
308/2555 3 ก.ย. 2555 ป้าย High Way Sing บางจาก (จำนวน 1 ป้าย)  658 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนอ่อนนุช หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
309/2555 4 ก.ย. 2555 ตึก 21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1025 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัเท ยาคูลท์เชลล์ (กรุงเทพฯ) จำกัด บ.0151/2550 นายวินัย คิ้วสุวรรณศรี ลิงก์
310/2555 5 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาแยกลาดพร้าว 10 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
311/2555 6 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาเสนานิคม 27/1 ซอย- ถนนพหลโยธิน 32 หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัทปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
312/2555              
313/2555 10 ก.ย. 2555 เวลตี้ ทาวเวอร์ (ตึก 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 9/9 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลตี้ ทาวเวอร์  น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
314/2555 10 ก.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  313/1 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงบุคคโล เขตธนบุรี่ บรัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด น.0201/2552 บริษัท คลอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด ลิงก์
315/2555 10 ก.ย. 2555 บี.ไอ.เอส (ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 119 ซอย- ถนนมเหสักข์ หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก บริษัท บีส กรุงเทพฯบริการ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
316/2555 10 ก.ย. 2555 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ (ตึก  21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 494 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
317/2555 10 ก.ย. 2555 มณียาเซ็นเตอร์ และมณียา เซ็นเตอร์ นอธ (ตึก 15 ชั้น และตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 518/3, 518/5 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
318/2555 10 ก.ย. 2555 คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ (ตึก 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน  1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 223 ซอย- ถนนสรรพาวุธ หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา นิติบุคคลอาคารชุด คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
319/2555 12 ก.ย. 2555 สำนักงานสหยูเนี่ยน (ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 1828 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงบางจาก เขตพระโขนง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) น.0005/2550 บริษัท เมกกาไลน์ จำกัด ลิงก์
320/2555 12 ก.ย. 2555 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ (ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
321/2555 12 ก.ย. 2555 อินเตอร์ เชนจ 21 (ตึก 34 ชั้น ชันใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 399 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
322/2555 12 ก.ย. 2555 ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (อาคาร เอ) จำนวน 1 หลัง 8 ซอยออมสินเสนา 3 ถนนสุขุมวิท 63 หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ออร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ.1826/2551 นายวีระสิทธิ์ ปิยะชาติ ลิงก์
323/2555 12 ก.ย. 2555 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 8 ซอยออมสินเสนา 3 ถนนสุขุมวิท 63 หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ออร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ.1826/2551 นายวีระสิทธิ์ ปิยะชาติ ลิงก์
324/2555 19 ก.ย. 2555 ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 133/48 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท รอเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด บ.0335/2550 นายกฤษณ์ แดงสว่าง ลิงก์
325/2555 19 ก.ย. 2555 แกรนด์ ไฮเทค ทาวเวอร์ รีสอร์ท นวมินทร์ ตึก 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง 345 ซอยนวมินทร์ 74 ถนนนวมินทร์ หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท แกรนด์ ไฮเทค ทาวเวอร์ รีสอร์ท นวมินทร์ จำกัด น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
326/2555 19 ก.ย. 2555 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ (ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 61 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงหนองบอน เขตประเวศ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด น.0104/2550 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
327/2555 20 ก.ย. 2555 ป้ายโคงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนบรมราชนนี หมู่- แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บรัท ไดมอนต์ อัลลายแอนซ์ จำกัด บ.0153/2550 นายสุธีย์ เยี่ยงศุภพานนทร์ ลิงก์
328/2555             ลิงก์
329/2555 21 ก.ย. 2555 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 12 ซอยหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท มิติชน จำกัด (มหาชน) น.0004/2550 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด ลิงก์
330/2555 21 ก.ย. 2555 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ตึก 35 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1768 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จำกัด บ.0241/2550 นางสาวสุจิตรา ณีรัตนพัธุ์ ลิงก์
331/2555 21 ก.ย. 2555 เอ็กมี่ ตึก 5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 125 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี บริษัท เอ็กมี่ จำกัด น.0057/2550 บริษัท โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์ จำกัด ลิงก์
332/2555 26 ก.ย. 2555 ตึก 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร B) 555 ซอยร่วมจิตต์ ถนนราชสีมา หมู่- แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด บ.0193/2550 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ ลิงก์
333/2555 4 ต.ค. 2555 ค.ส.ล. 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 408 ซอยประชาอุทิศ 33 ถนนประชาอุทิศ หมู่- แขวงบางมด เขตทุ่งครุ นิติบุคคลอาคารชุดศรีไทย คอนโด 5 น.0198/2552 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45 ลิงก์
334/2555 10 ต.ค. 2555 เสริมมิตรทาวเวอร์ (ตึก 30 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 159/47 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด เสริมมิตรทาวเวอร์  น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
335/2555 12 ต.ค. 2555 มาโณ ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม (ตึก 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 155 ซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด มาโณ ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม บ.0040/2550 นายบุญผ่อง ภู่วิจิตรสุทิน ลิงก์
336/2555 10 ต.ค. 2555 โรงพยาบาลเมโย ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2257.55555555556 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร บริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด บ.1699/2551 นายนิพนธ์ ศรีเรือง ลิงก์
337/2555 16 ต.ค. 2555 เจริญใจ เพลส (ตึก 22  ชั้น จำนวน 1  หลัง) 43 ซอยเอกมัย 12 (เจริญใจ) ถนนเอกมัย หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บรษัท วี วรรณ แอสเสท จำกัด น.0042/2550 บริษัท ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ลิงก์
338/2555 16 ต.ค. 2555 หะรินทร (ตึก 18 ขั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 54 ซอยจงรัษ์นรสีห์ ถนนสาทร หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท หะรินทร จำกัด บ.1010/2550 นายศุภวุฒิ ดวนด่วน ลิงก์
339/2555 16 ต.ค. 2555 เดอะ กรีนเพลส (ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 sหลัง 46 ซอยบางนา-ตราด 32 ถนนบางนา-ตราด หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ กรีนเพลส น.0193/2552 บริษัท ไอ.อี.คิว.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
340/2555 16 ต.ค. 2555 ซี วัน แมนชั่น (ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 141 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บรษัท วี วรรณ แอสเสท จำกัด น.0042/2550 บริษัท ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ลิงก์
341/2555 16 ต.ค. 2555 ชุดสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ (ตึก 42 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  141 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
342/2555 16 ต.ค. 2555 ทับทิมแมนชั่น ตึก 11 ชั้น จำนวน 1  หลัง 59/2 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บ้ริษัท กัญญารัตน์ จำกัด น.0060/2550 บรืษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้น จำกัด ลิงก์
343/2555 10 ต.ค. 2555 ริธึ่ม รัชา-ห้วยขวาง ตึก 34 ชั้น จำนวน 1 หลัง 218 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม รัชา-ห้วยขวาง น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
344/2555 10 ต.ค. 2555 มีน เรสสิเดนซ์ (อาคาร 4 ) ตึก  8  ชั้น จำนวน 1 หลัง 55/3 ซอย- ถนนสีหบุรานุกิจ หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัเท เอสทีซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด บ.1963/2552 นายนราทร จรูญแสง ลิงก์
345/2555 9 ต.ค. 2555 มีน เรสสิเดนซ์ (อาคาร 3 ) ตึก  8  ชั้น จำนวน 1 หลัง 55/2 ซอย- ถนนสีหบุรานุกิจ หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัเท เอสทีซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด บ.1963/2552 นายนราทร จรูญแสง ลิงก์
346/2555 10 ต.ค. 2555 มีน เรสสิเดนซ์ (อาคาร 1 ) ตึก  8  ชั้น จำนวน 1 หลัง 55 ซอย- ถนนสีหบุรานุกิจ หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัเท เอสทีซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด บ.1963/2552 นายนราทร จรูญแสง ลิงก์
347/2555 10 ต.ค. 2555 มีน เรสสิเดนซ์ (อาคาร 2 ) ตึก  8  ชั้น จำนวน 1 หลัง 55/1 ซอย- ถนนสีหบุรานุกิจ หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัเท เอสทีซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด บ.1963/2552 นายนราทร จรูญแสง ลิงก์
348/2555 19 ต.ค. 2555 บ้านอานันตา (ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 52 ซอยเศรษฐบุตร ถนนสุขุมวิท 61 หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด บ้านอานันตา น.0193/2552 บริษัท ไอ.อี.คิว.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
349/2555 19 ต.ค. 2555 อีเอสวี ทาวเวอร์ ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง 144.666666666667 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท อีเอสวี แอสเสท จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
350/2555 19 ต.ค. 2555 ศรีวัฒน์ คอร์ต ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง 7 ซอยสุขจิตต์  ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
351/2555 19 ต.ค. 2555 D-Haus Ladprao (อาคารยูเรเซีย) ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 33/4 ซอยวัฒนานิเวศน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท อนันตศิริพัฒนา จำกัด  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
352/2555 10 ต.ค. 2555 นอร์ธ พาร์ค เพลส ตึก 17  ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 338 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ นิติบุคคลอาคารชุด นอร์ธ พาร์ค เพลส  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
353/2555 26 ต.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย  27 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท อะตามี จำกัด  บ.2053/2552 นางสาวเกศรา ขั้นไพบูลย์ ลิงก์
354/2555 26 ต.ค. 2555 ชินวัตร ทาวเวอร์ 2 ตึก 21ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1291/1 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
355/2555 26 ต.ค. 2555 ชินวัตร ทาวเวอร์ 1 ตึก 30 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 414 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
356/2555 7 พ.ย. 2555 โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ (ตึก 16 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 48 ซอยเจริญกรุง 40 (บูรพา) ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงบางรัก เขตบางรัก บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
357/2555 7 พ.ย. 2555 ดิ เอ็ม ไพร์ เพลส (ตึก 45 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 88 ซอย- ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หมู่- แขวงยานนาวา เขตสาทร นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็ม ไพร์ เพลส  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
358/2555 7 พ.ย. 2555 เอไอเอ ทาวเวอร์ (ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 181 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลเอสชัวรันส์ จำกัด น.0018/2550 บริษัท เส้นฝัน จำกัด ลิงก์
359/2555 7 พ.ย. 2555 ศรีวรจักร ตึก 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 222 ซอย- ถนนหลวง หมู่- แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท ธนาคมและการพฒนา จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
360/2555 7 พ.ย. 2555 โอเอไอ ทาวเวอร์ ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1770 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
361/2555 7 พ.ย. 2555 จามี่  ทวินแมนชั่น อาคาร A (ตึก  8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 315/1 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท จามี่ จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
362/2555 7 พ.ย. 2555 ฝักข้าวโพด 1 (ปถมาคาร) ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง 72 ซอยรามคำแหง 40 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุดฝักข้าวโพด 1  บ.1801/2551 นายภูมิเทพ พรหมทอง ลิงก์
363/2555 7 พ.ย. 2555 เออร์บานา หลังสวน (ตึก 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)  55 ซอย- ถนนหลังสวน หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) บ.1040/2550 นายก้องกาญจน ฉันทปรีดา ลิงก์
364/2555 7 พ.ย. 2555 ชุดอาร์ ซี.เค.ทาวเวอร์ (ตึก 63 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 1055 ซอย- ถนนสีลม หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
365/2555 7 พ.ย. 2555 เคดับบลิวอี-คินเทซึ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หหลัง 99 ซอยลาดพร้าว 28 ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร บรืษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด บ.1057/2550 นายทรงศิลป์ เจริญวัฒนาโรจน์ ลิงก์
366/2555 7 พ.ย. 2555 ชุดศุภลัย คาซ่า ริวา อาคาร บี (ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 780/350 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม นิติบุคคลอาคารชุดศุภลัย คาซ่า ริวา บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
367/2555 7 พ.ย. 2555 ชุดศุภลัย คาซ่า ริวา อาคาร ซี (ตึก 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 780/350 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม นิติบุคคลอาคารชุดศุภลัย คาซ่า ริวา บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
368/2555 7 พ.ย. 2555 ชุดศุภลัย คาซ่า ริวา อาคาร ดี (ตึก 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 780/350 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม นิติบุคคลอาคารชุดศุภลัย คาซ่า ริวา บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
369/2555 7 พ.ย. 2555 ชุดศุภลัย คาซ่า ริวา อาคาร อี (ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 780/350 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม นิติบุคคลอาคารชุดศุภลัย คาซ่า ริวา บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
370/2555 7 พ.ย. 2555 ชุดศุภลัย คาซ่า ริวา อาคาร เอฟ (ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 780/350 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม นิติบุคคลอาคารชุดศุภลัย คาซ่า ริวา บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
371/2555 7 พ.ย. 2555 โรงแรม วินเซอร์สวิทส์ (ตึก 34 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 41555 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท วินเซอร์ โอเต็ล จำกัด น.0113/2550 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
372/2555 9 พ.ย. 2555 เอไอเอ ทาวเวอร์ (ตึก 22 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 181/19 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลเอสชัวรันส์ จำกัด น.0018/2550 บริษัท เส้นฝัน จำกัด ลิงก์
373/2555 7 พ.ย. 2555 จามี่  ทวินแมนชั่น อาคาร B (ตึก  8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 315/1 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท จามี่ จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
374/2555 15 พ.ย. 2555 รอยัลมณียา ทาวเวอร์ (ตึก 35 ชั้น ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 518/8 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท มณียา ดีเวลล็อปเมื้นท์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
375/2555 15 พ.ย. 2555 บางกอก ริเวอร์  พาร์ค คอนโดมิเนียม (ตึก 36 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 432 ซอยสะพานยาว ถนนทรงวาด หมู่- แขวงจักวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ นิติบุคคลอาคารชุด บางกอก ริเวอร์  พาร์ค บ.0042/2550 นายณัฐนนท์ รัตนไชย ลิงก์
376/2555 14 พ.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย ของถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขารามอินทรา กม.8 467 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท ยูนิเวอร์แซล จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
377/2555 14 พ.ย. 2555 เอสโซ่ และวิบูลย์ธานี (ตึก 25 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 3195 ซอย- ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด และบริษัท วิบูลย์ธานี ทาวเวอร์ จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
378/2555 14 พ.ย. 2555 วานิช 1 ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1126/1 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท แหลมทองสหกร จำกัด บ.0769/2550 นายสุวิชา โตวัฒนา ลิงก์
379/2555 18 พ.ย. 2555 ซีทีไอ ทาวเวอร์ (ตึก 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 191 ซอยสุขุมวิท ถนน- หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด ซีทีไอ ทาวเวอร์ บ.0154/2550 นายสงกรานต์ เม่นทอง ลิงก์
380/2555 22 พ.ย. 2555 เอส เอ จี 9  ชั้น จำนวน 1 หลัง 48/1-2 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท ซิสเต็ม แอ๊ดไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด บ.0398/2550 นายณัทภัค ผิวสว่าง ลิงก์
381/2555 22 พ.ย. 2555 อาคารโรงแรมเอเชีย ตึก 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง 296 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด(มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
382/2555              
383/2555 22 พ.ย. 2555 บี.ยู.เพลส ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง 565 567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด น.0068 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
384/2555 23 พ.ย. 2555 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ตึก 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1  หลัง 34 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
385/2555 23 พ.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส 799 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ปิโตรนาส ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
386/2555 23 พ.ย. 2555 ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 416 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บ.0668/2550 นายสมาน ขั้นชัยภูมิ ลิงก์
387/2555 23 พ.ย. 2555 ฮาเว่น พหลโยธิน ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 29 ซอยอนทรามระ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด ฮาเว่น พหลโยธิน น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
388/2555 23 พ.ย. 2555 THE LOAD PALACE HOTEL&SPA 87 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท เซเว่นฮอลิเดย์โฮเต็ล จำกัด  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
389/2555 23 พ.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้ายของถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขานิมิตรใหม่ 57/3 ซอย- ถนนนิมิตรใหม่ หมู่19 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท ปิโตรนาส  รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
390/2555 23 พ.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้ายของถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาวังหิน 41478 ซอย- ถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ หมู่14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท ปิโตรนาส  รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
391/2555 30 พ.ย. 2555 สุขุมวิท ซิตี้ รีสอร์ท ตึก 27 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 48 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิท ซิตี้ รีสอร์ท บ.0651/2550 นายประสาณฐ์ เอื้อสัมฤทธิผล ลิงก์
392/2555 30 พ.ย. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้ายของถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาวงศ์สว่าง 492 ซอย- ถนนวงศ์สว่าง หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท ปิโตรนาส  รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
393/2555 30 พ.ย. 2555 C.Sapartment (ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 239 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นางรัชนี จงรัตนากุล น.0172/2551 บริษัท พร้อมตรวจสอบอาคาร จำกัด ลิงก์
394/2555 3 ธ.ค. 2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ตึก 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 2 ซอยทองหล่อ 25 ถนนสุขุมวิท 55 หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
395/2555 3 ธ.ค. 2555 สรชัย (ตึก 31 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด สรชัย บ.0247/2550 นายเจษฎา บูรณาภา ลิงก์
396/2555 6 ธ.ค. 2555 สายลม สวีท ตึก 28 ชั้น จำนวน 1 หลัง  252/160 ซอยเสนานิคม 12 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด สายลม สวีท น.0170/2551 บริษัท แอลไลแอนช์ พลัส จำกัด ลิงก์
397/2555 6 ธ.ค. 2555 ซัมเมอร์เซ็ท เลคพอยท์ อาคาร A (ตึก 31 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 41 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กองทุนรวมสินทรัพทย์ไทย 2 น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
398/2555 6 ธ.ค. 2555 อับดุลราฮิมเพลส (ตึก 34 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำจวน 1 หลัง) 990 ซอย- ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก กองทุนรวมสินทรัพท์ไทย 1 น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
399/2555 6 ธ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันออก) หมู่- แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท พี.ที.คอร์ปิเรชั่น จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
400/2555 11 ธ.ค. 2555 ค.ส.ล. 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น, ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง และ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1  หลัง 34/3 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ หมู่- แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) น.0019/2550 บริศัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
401/2555 14 ธ.ค. 2555 พี.บี.ทาวเวอร์ (ตึก 17 ชั้น  จำนวน 1 หลัง) 1000/9 ซอย- ถนนสุขุมวิท 71 หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด พี.บี.ทาวเวอร์ บ.0204/2550 นายพีรพงษ์ ทีฆภัทรดิลก ลิงก์
402/2555 14 ธ.ค. 2555 ยนตกิจ สุรวงศ์ (ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 184 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
403/2555 14 ธ.ค. 2555 สำนักงานวู้ดแลนด์ รีสอร์ท ทองหล่อ (ตึก  ชั้น จำนวน 1 หลัง) 39/2 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บริษัท วู้ดแลนด์ รีสอร์ท จำกัด บ.0285/2550 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ลิงก์
404/2555 14 ธ.ค. 2555 ซัมเมอร์เซ็ท เลคพอยท์ อาคาร B (ตึก 26 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 41/2 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 2 น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
405/2555 20 ธ.ค. 2555 แสงโสม (สาขาถนนพหลโยธิน) (อาคารไทยเซฟวิ่งทรัสต์) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 206 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง เบสท์ ฟอร์จูน น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
406/2555 18 ธ.ค. 2555 ปรีชา คอมเพล็กซ์ ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง 338 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
407/2555 18 ธ.ค. 2555 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้ายของถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาสุขาภิบาล 2 12/2 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท ปิโตรนาส  รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
408/2555 24 ธ.ค. 2555 บางกอก ซิตี้ทาวเวอร์ (ตึก 30 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 179 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
409/2555 16 ธ.ค. 2555 เกื้อกูล แมนชั่น ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 322/432 ซอยโพธิ์ปั้น ถนนอโศก-ดินแดง หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท เกื้อกูลโฮลดิ้ง จำกัด น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
410/2555 26 ธ.ค. 2555 จีพีเอฟ วิทยุ (TOWER A 18 ชั้น และTOWER B 16 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง)    - ซอย93/1 ถนน- หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
411/2555 28 ธ.ค. 2555 ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 19-21 ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 ถนนสุขุมวิท 77 หมู่- แขวงประเวศ เขตประเวศ บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท ฟอร์มูล่า ออโตโมบิล อินดัสตรียส์ จำกัด บ.0596/2550 นายธิติพงศ์ ธีรโชติเลิศสิน ลิงก์
412/2555 28 ธ.ค. 2555 208 WIRELESS ROAD (ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 208 ซอย- ถนนวิทยุ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์สำเนาใบรับรอง ร๑

สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๖
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๔
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๓
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๒
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๑Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th