ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๓

 

ร.1 เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ อาคาร ที่ตั้ง เจ้าของอาคาร เลขที่ ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร สแกนใบ ร๑
1/2553 12 ม.ค. 2553 ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง(อาคาร 2) 1/4 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด บ.0097/2550 นายสฤษฏ์ เจริญสุพงษ์ ลิงก์
2/2553 12 ม.ค. 2553 ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 3) 1/4 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด บ.0097/2550 นายสฤษฏ์ เจริญสุพงษ์ ลิงก์
3/2553 11 ม.ค. 2553 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 140 ซอย- ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หมู่- แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
4/2553 12 ม.ค. 2553 ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 140 ซอย- ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หมู่- แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
5/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาเทอดพระเกียรติ 63/7 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
6/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่  92 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
7/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่  63 ซอย- ถนนริมคลองบางกระปิ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
8/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขานวลจันทร์ 40/639 ซอย- ถนนนวลจันทร์ หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
9/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาลาดพร้าว 68 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว  หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
10/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม 22/67 ซอย- ถนนประดิษ์มนูธรรม หมู่8 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
11/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่  47/17 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
12/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาแจ้งวัฒนะ 228 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
13/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาพหลโยธิน กม.25 ขาเข้า 1044/12 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่6 แขวงสายไหม เขตสายไหม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
14/2553 12 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาแยกลาดพร้าว 10 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
15/2553 12 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 49/701 ซอย- ถนนเสรีไทย หมู่4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
16/2553 12 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันเอสโซ่ สาขารามอินทราขาเข้า 69/78 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
17/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) น.0336/2550 นายอิทธกร บุญเฉลียว ลิงก์
18/2553 12 ม.ค. 2553 โรงแรม ซีทาดีนซ์ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 37/7 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จำกัด บ.1040/2550 นายก้องกาญจน ฉันทปรีดา ลิงก์
19/2553 12 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันเอสโซ่ 342/174 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
20/2553 12 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันเอสโซ่ สาขาเพชรบุรีขาออก 2065 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
21/2553 12 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันเอสโซ่ สาขาวังหิน 68/73 ซอยภาวนา ถนนโชคชัย 4 หมู่4 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
22/2553 12 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันเอสโซ่  44/8 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
23/2553 12 ม.ค. 2553 อีเอสวี ทาวเวอร์ ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1,1293/9 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท อีเอสวี  แอสเสท จำกัด บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
24/2553 12 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนเกษตร-นวมินทร์ หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เวิร์ธ ซัพพลายส์ จำกัด บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
25/2553 11 ม.ค. 2553 โรงแรมเอเชีย ตึก 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง 296 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
26/2553 11 ม.ค. 2553 วิภาวดีรังสิต ตึก 5 ชั้น 2 ชั้น และ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 825 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
27/2553 12 ม.ค. 2553 ชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ตึก 38 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  1010 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
28/2553 12 ม.ค. 2553 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ พญาไท ตึก 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  34 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
29/2553 12 ม.ค. 2553 บ้านสุโขทัย (หลังที่ 14) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
30/2553 12 ม.ค. 2553 บ้านสุโขทัย (หลังที่ 11) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
31/2553 12 ม.ค. 2553 บ้านสุโขทัย (หลังที่ 17) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
32/2553 12 ม.ค. 2553 บ้านสุโขทัย (หลังที่ 18) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง  หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง '30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
33/2553 12 ม.ค. 2553 บ้านสุโขทัย (หลังที่16) ตึก 10 ชั้น  หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง '30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
34/2553 12 ม.ค. 2553 บ้านสุโขทัย (หลังที่ 13) ตึก 10 ชั้น จำนวน  หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง '30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
35/2553 12 ม.ค. 2553 บ้านสุโขทัย (หลังที่ 19) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
36/2553 12 ม.ค. 2553 บ้านสุทัย (หลังที่ 12) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง '30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
37/2553 20 ม.ค. 2553 ใจดีแมนชั่น  31 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์)  ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ซี พี เอส แลนด์ จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
38/2553 11 ม.ค. 2553 ตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลัง  110/1-4 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น.0047/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
39/2553 11 ม.ค. 2553 ทีม ตึก 14 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 151 ซอย- ถนนนวลจันทร์ หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บ.1978/2552 นายวิรัช องค์ประเสริฐ์ ลิงก์
40/2553 11 ม.ค. 2553 หอประชุมโรงเรียนดอนบอสโก ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1643/3 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี นายชุณห์ จันทร์หอม  บ.0125/2550 นางลาวัลย์ นามเสนา ลิงก์
41/2553 11 ม.ค. 2553 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด  น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
42/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 14/8 ซอย- ถนนประดิษ์มนูธรรม หมู่8 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ทีออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
43/2553 11 ม.ค. 2553 ตึก 19 ชั้น จำนวน 1 หลัง  93/1 ซอยแจ้งวัฒนะ 13-15 ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ นิติบุคคลอาคารชุด เคนซิงตัน เพลส น.0061/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
44/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 73 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท ท่านา จำกัด บ.0191/2550 นายชัยสิทธิ์ ศร๊เมฆ ลิงก์
45/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 35/136 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงคลองถนน เขตบางเขน บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด บ.0336/2550 นายอิทธกร บุญเฉลียว ลิงก์
46/2553 11 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 78 ซอย- ถนนเพชรพระราม หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท ลีนุตพงษ์ จำกัด น.0145/2551 บริษัท บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
47/2553 11 ม.ค. 2553 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 494 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
48/2553 15 ม.ค. 2553 เทียนชัย คอนโด ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 16/61-174 ซอยลาดพร้าว-วังหิน 47  ถนนลาดพร้าว-วังหิน หมู่- แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  ห้างหุ้นส่วนจำกัด การุณโรจน์  น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ลิงก์
49/2553 15 ม.ค. 2553 ค.ส.ล.2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  33 ซอย- ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท จงสถิตย์ จำกัด บ.0954/2550 นายประสาร บุญเจริญ ลิงก์
50/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของอาคารสยามจัสโก้ นวมินทร์  - ซอย- ถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) หมู่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท อิออน (ไทยแลนท์) จำกัด  บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
51/2553 15 ม.ค. 2553 เอส แอนด์ เอ 302 ซอย- ถนนสีลม หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด  บ.0051/2550 นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธ์ ลิงก์
58/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร 69 ซอยรองเมือง 1 ถนนรองเมือง หมู่- แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน นายสมพร พลศรี บ.00588/2550 นายอาณัต สิทธิธนบูรณ์ ลิงก์
53/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 302/14 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท อตวา คอร์เปอเรชั่น บ.0336/2550 นายอิทธกร บุญเฉลียว ลิงก์
54/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ามันเอสโซ่ สาขาโชคชัย 4  23/399 ซอย- ถนนโชคชัย 4 หมู่13 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
55/2553 15 ม.ค. 2553 ศรีวรจักร ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 222 ซอย- ถนนหลวง หมู่- แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท ธนาคมและการพัฒนา จำกัด บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
56/2553 15 ม.ค. 2553 ค.ส.ล.3ชั้น จำนวน 1 หลัง 34 ซอย- ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท จงสถิตย์ จำกัด บ.0954/2550 นายประสาร บุญเจริญ ลิงก์
57/2553 15 ม.ค. 2553 ชินวัตร ทาวเวอร์ 2 ตึก 21 ชั้น ชั้นใต้ติน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง   1291/1 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท หลักทรัพย์จัดการลงทุน เอ็มเอสซี จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ์ ลิงก์
58/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  1010 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ์ ลิงก์
59/2553 15 ม.ค. 2553 บางกอก แอร์เวย์ ตึก 20 ชั้น ชั้นใต้ติน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  99 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่14 แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ์ ลิงก์
60/2553 15 ม.ค. 2553 ชินวัตร ทาวเวอร์ 1 ตึก 30 ชั้น ชั้นใต้ติน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  414 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท หลักทรัพย์จัดการลงทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ์ ลิงก์
61/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  ซอย- ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันออก) หมู่- แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ์ ลิงก์
62/2553 12 ม.ค. 2553 ตึก 10 ชั้น  136 ซอย- ถนนสุนทรโกษา หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท โพส พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) บ.0296/2550 นายเจษฎา ชีวรัตน์ ลิงก์
63/2553 15 ม.ค. 2553 โรงแรมสวิส โฮเตล เลอคองคอร์ด กรุงเทพ 204 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
64/2553 15 ม.ค. 2553 ชาลีน่า ปริ้นเซส ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง 314-354 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว  หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท ชาลีน่า ปริ้นเซส จำกัด บ.1742/2551 นายวรพงษ์ ลิ้มตรีรัตนา ลิงก์
65/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  82/9 ซอย- ถนนพระรามที่ 2  หมู่4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
66/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ามันเอสโซ่  72/9 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
67/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  ซอย- ถนนประดิษ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท วี.คอนกลอมเมอเรท จำกัด บ.1640/2551 นายวิเชียร ซุนฮิม ลิงก์
68/2553 15 ม.ค. 2553 ศรีพัฒน์ คอร์ต ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง 7 ซอยสุขจิตต์ ถนนพญาไท หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด  บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ์ ลิงก์
69/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 30 ชั้น จำนวน 1 หลัง 35/28 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุดโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท น.0151/2551 บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
70/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 33 ซอย- ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท จงสถิตย์ จำกัด บ.0954/2550 นายประสาร บุญเจริญ ลิงก์
71/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร B) 23 ซอยอินทามระ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
72/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร A) 23 ซอยอินทามระ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
73/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ามันเอสโซ่ สาขาลาดพร้าว 99 2719 ซอย- ถนนลาดพร้าว  หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
74/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  162/2 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงบุคคโล เขตธนบุรี บริษัท ปิโตรนาส รีเทส พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บรษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
75/2553 15 ม.ค. 2553 เอกพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 94 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว  หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท เอกพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ จำกัด น.0145/2551 บริษัท บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
76/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 1) 388 ซอยรามคำแหง 30 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด  น.0053/2550 บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
77/2553 12 ม.ค. 2553 เดอะเลกาซี่ วิภาวดี ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99/1 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว  หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเลกาซี่ วิภาวดี น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
78/2553 15 ม.ค. 2553 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร) ตึก 13 ชั้น จำนวน 1 หลัง 61 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร มหาวิทยาลัยศรีปทุม น.0114/2550 บริษัท ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
79/2553 12 ม.ค. 2553 เลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ ตึก 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 10 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว  หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุดเลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ จำกัด น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
80/2553 12 ม.ค. 2553 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ตึก 32 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 847 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท อมารี โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท จำกัด บ.1034/2550 นายเลิศลักษณ์ สายทวี ลิงก์
81/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 453 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว  หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท โรงแรมชาลีน่า บ.1742/2551 นายวรพงษ์ ลิ้มตรีรัตนา ลิงก์
82/2553 15 ม.ค. 2553 ปิยวรรณ ตึก 25 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1199 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท ลำปางชัย จำกัด น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเชอรัล อินสเปคชั่นจำกัด ลิงก์
83/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง  89/172 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ซาเรี่ยน จำกัด  บ.0599/2550 นายธนิสร จิตประกอบ ลิงก์
84/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ามันเอสโซ่ 1068 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
85/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่  55/67 ซอย- ถนนวัดลาดปลาเค้า หมู่8 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
86/2553 12 ม.ค. 2553 ลา-คริส เทาวเวอร์ 9 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ลา-คริส เทาวเวอร์ จำกัด น.0083/2550 บริษัท แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
87/2553 29 ม.ค. 2553 บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด 3675 ซอย- ถนนพระราม 4 หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ์ ลิงก์
88/2553 29 ม.ค. 2553 ทาวเวอร์ พาร์ค คอนโดมิเนียม 52/35 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุดทาวเวอร์ พาร์ค น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
89/2553 29 ม.ค. 2553 อัมรินทร์ พลาซ่า 496-502 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท อัมรินทร์ ราชประสงค์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
90/2553 29 ม.ค. 2553 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตึก 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3000 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ์ ลิงก์
91/2553 29 ม.ค. 2553 รูม แอด สีลม  150 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสีลม หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จำกัด บ.0007/2550 นายวิโชติ กันภัย ลิงก์
92/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 25 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 69 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด มิว  น.0157/2551 บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
93/2553 12 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 667 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
94/2553 15 ม.ค. 2553 จัสโก้ สาขารัชดาภิเษก ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 129 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท อิออน (ไทยแลนท์) จำกัด  บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
95/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย ของอาคารจัสโก้ สาขารัชดาภิเษก 129 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท อิออน (ไทยแลนท์) จำกัด  บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
96/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของอาคารจัสโก้ สาขารัชดาภิเษก  129 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท อิออน (ไทยแลนท์) จำกัด  บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
97/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสุข่ภิบาล 1 41 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
98/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 75/1 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
99/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำเอสโซ่ สาขาศร๊ย่าน  900/19 ซอย- ถนนสามเสน หมู่- แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
100/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ๋ สาขารามอินทรา 4.5 17/194 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
101/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสุทธิสาร  140/1 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
102/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถาบริการน้ำมันเอสโซ่ 115/19 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
103/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  9/1 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
104/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาลาดพร้าว 36 572 ซอย- ถนนลาดพร้าว 36 หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
105/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาพหลโยธิน กม.1.6 1183 ซอย- ถนนพหลโยธิน กม.1.6 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
106/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 52/25 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
107/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาปากซอยเสนานิคม 1881 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
108/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขารามคำแหงขาออก 185 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
109/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สุวินทวงศ์ขาออก 29/2 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
110/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่  188 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษ้ท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
111/2553 15 ม.ค. 2553 ค.ส.ล.2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  70/76 ซอย- ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท จงสถิตย์ จำกัด บ.0954/2550 นายประสาร บุญเจริญ ลิงก์
112/2553 15 ม.ค. 2553 ทับทิมแมนชั่น 59/2 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท กัญญารัตน์  น.0060/2550 บริษัท เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
113/2553 29 ม.ค. 2553 พี บี เพนท์เฮาส์ 1  281 ซอยปรีดีพนมยงค์  ถนนสุขุมวิท 71 หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด พี บี เพนท์เฮาท์ 1 บ.0023/2550 นายวิวัฒน์ เมฆรังสิมันต์ ลิงก์
114/2553 29 ม.ค. 2553 NL Rescidence 78 ซอยจุลินทร์ ถนนสุขุมวิท 21 หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท อโศกกมลวรรณ จำกัด บ.0023/2550 นายวิวัฒน์ เมฆรังสิมันต์ ลิงก์
115/2553 29 ม.ค. 2553 พี.เอส.ทาวเวอร์ 36 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  นิติบุคคลอาคารชุด พี.เอส.ทาวเวอร์ น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
116/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน ) จำนวน 1 ป้าย  3476 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ทีออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
117/2553 12 ม.ค. 2553 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคาร 5) ตึก 14 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 61 ซอย- ถนนพหโยธิน หมู่- แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร มหาวิทยาลัยศรีปทุม น.0114/2550 บริษัท ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
118/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนอาคาร ) จำนวน 1 ป้าย  44 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
119/2553 15 ม.ค. 2553 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล (อาคาร 1) ตึก 20 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 670/1 ซอย- ถนนพหโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด  น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
120/2553 15 ม.ค. 2553 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล (อาคาร 3) ตึก 8 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 200 ซอย- ถนนพหโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด  น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
121/2553 15 ม.ค. 2553 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล (อาคาร 4) ตึก 9 ชั้น  จำนวน 1 หลัง 200 ซอย- ถนนพหโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด  น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
122/2553 15 ม.ค. 2553 บ้านปทุมวัน ตึก 31 ชั้น จำนวน 1 หลัง 158 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด บ้านปทุมวัน น.0061/2550 บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
123/2553 12 ม.ค. 2553 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 30 ปี ศรีปทุม อาคาร 5) ตึก 13 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2410 ซอย- ถนนพหโยธิน หมู่- แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร มหาวิทยาลัยศรีปทุม น.0114/2550 บริษัท ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
124/2553 29 ม.ค. 2553 รัชดา พาวิเลี่ยน (RATCHADA PAVILION) ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง  111 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจัทรเกษม เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา พาวิเลี่ยน น0076/2550 บริษัท ภูมิภัณฑ์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ลิงก์
125/2553 25 ก.พ. 2553 แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเด้นท์  61 ซอย2 ถนนหลังสวน หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
126/2553 15 ม.ค. 2553 กรุงเทพ ทาวเวอร์ ตึก 19 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2170 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด  บ.0067/2550 นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม ลิงก์
127/2553 29 ม.ค. 2553 ธนาคารยูโอบี 690 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย ธนาคารญยูโอบี จำกัด (มหาชน)  น.0117/2550 บริษัท โปรเฟสชันนัล บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
128/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง  27/3 ซอยประดิพัทธ์ 19 ถนนประดิพัทธ์ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุดศรีสมบุญคอนโดมิเนียม น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
129/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1792 ซอยประชาสงเคราะห์ 20 ถนนประชาสงเคราะห์  หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง นิติบุคคลอาคารชุด ดี ดี ทาวเวอร์  บ.0197/2550 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ ลิงก์
130/2553 12 ม.ค. 2553 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท ศาลาแดง เทอร์เรส จำกัด น.0113/2550 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
131/2553 12 ม.ค. 2553 นำสินประกันภัย ตึก 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 767 ซอย- ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บ.0215/2550 นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง ลิงก์
132/2553 12 ม.ค. 2553 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 860 ซอยประชาชื่น 28  ถนนประชาชื่น  หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านประชาชื่นคอนโดมิเนียม บ.0242/2550 นางสาวศศิพรรณ สุริยาวงษ์ ลิงก์
133/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนอาคาร ) จำนวน 1 ป้าย  บริเวณแยกบางกะปิ ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0336/2550 นายอิทธกร บุญเฉลียว ลิงก์
134/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  38/5 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
135/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  58/64 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
136/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  8/5 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
137/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  11/208 ซอย- ถนนเกษตร-นวมินทร์ หมู่5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
138/2553 12 ม.ค. 2553 ศาลาเฉลิมกรุง ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 66 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร บริษัท เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
139/2553 29 ม.ค. 2553 โรงแรมโนโวเทล โลตัส สุขุมวิท  1 ซอยแดงอุดม ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์  ทักราลบุตร และนายนานัก ซิงห์ ทักราลบุตร บ.0285/2550 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ลิงก์
140/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  167 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่1 แขวงออเงิน เขตสายไหม บริษัท โตโยต้าสยามออโต้ ซาลอน จำกัด บ.0547/2550 นายกิติพงศ์ ขุททะกะพันธ์ ลิงก์
141/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  จำนวน 1 ป้าย (ปิโตนาส-PET 40004 สาขาเอกมัย-รามอินทรา 1)  35/1 ซอย- ถนนลาดพร้าว 86 หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
142/2553 15 ม.ค. 2553 แฟลตบำเพ็ญบุญ ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 54 ซอยเจริญกรุง 3 (หน้าวัง) ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร สำนักงานสินทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
143/2553 29 ม.ค. 2553 พี.ที คอร์ด ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 25/5 ซอยเลิศปัญญา ถนน- หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท พิณทอง จำกัด บ.0298/2550 นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์ ลิงก์
144/2553 29 ม.ค. 2553 กรองทอง แมนชั่น (บางกะปิ) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3 ซอยสิงหเสนีย์ ถนน- หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท กรองทองอพาร์ทเม้นท์ (บางกะปิ) จำกัด น.0170/2551 บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด ลิงก์
145/2553 29 ม.ค. 2553 ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 3)  51/29 ซอยสยามสามัคคี ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บ.0099/2550 นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ ลิงก์
146/2553 29 ม.ค. 2553 โรงแรมมารวย การ์เด้น ตึก 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด  น.0104/2550 บริษัท เบส เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
147/2553              
148/2553 29 ม.ค. 2553 ทวิคูณ คอมเพล็กซ์ ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง  80 ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว  หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ทวิคูณ คอมเพล็กซ์ จำกัด น.0145/2551 บริษัท บี แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
149/2553 N/A ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่4 แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท สยามเภสัช จำกัด น.0095/2550 บริษัท คอนฟิเด้น บิลดิ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
150/2553 29 ม.ค. 2553 เอสพีอี ทาวเวอร์ ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง  252 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นางสมพิศ วงศ์ถาวรกิจ บ.0913/2550 นายนิติรัตน์ รุ่งรัตนพิทักษ์ ลิงก์
151/2553 15 ม.ค. 2553 บริษัท บางกอก อีเกิล วิง จำกัด ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 67/14 ซอย- ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หมู่5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก บริษัท บางกอก อีเกิล วิง จำกัด น.0157/2551 บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
152/2553 15 ม.ค. 2553 โรงแรม นครพิงค์ ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 9/1 ซอยวรพงษ์ ถนนสามเสน หมู่- แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร บริษัท โรงแรม นครพิงค์ จำกัด น.0126/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค แอสโซซิเอท  ลิงก์
153/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  2479 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
154/2553 29 ม.ค. 2553 ศรีวราแมนชั่น 2 ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง 238/1 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง นิติบุคคลอาคารชุด ศรีวราแมนชั่น 2 บ.0068/2550 นายณรงค์ พุทธแสน ลิงก์
155/2553 29 ม.ค. 2553 ราชปรารภทาวเวอร์ แมนชั่น ตึก 23 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99,99/1 ,309/1 ซอยบุญปรารภ ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท นำชัยวัฒน์ จำกัด บ.0722/2550 นายอนุชล พงโพธิ์ ลิงก์
156/2553 29 ม.ค. 2553 รัชอาภาทาวเวอร์ ตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลัง 333/9-10 ซอยอาภาภิรมย์ (สันนิบาตเทศบาล 1) ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด รัชอาภา ทาวเวอร์ น.0079/2550 บริษัท ฟิวเจอร์ บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
157/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนอาคาร ) จำนวน 1 ป้าย  237 ซอย- ถนนหลานหลวง หมู่- แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลธรเอนจิเนียริ่ง   น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
158/2553 12 ม.ค. 2553 ประตูน้ำเพรสตีจ คอนโดมิเนียม ตึก 27 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3 ซอยสมประสงค์ 3 ถนนเพชรบุรี 15 หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุดประตูน้ำเพรสตีจ คอนโดมิเนียม บ.0443/2550 นางสาวพรหมปพร นวลแสง ลิงก์
159/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  999 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด  น.00372550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด  ลิงก์
160/2553 15 ม.ค. 2553 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตึก 16 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ.0042/2550 นายณัฐนนท์ รัตนไชย ลิงก์
161/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  87 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
162/2553 15 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  280/3 ซอย- ถนนวงศ์สว่าง หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
163/2553              
164/2553 29 ม.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  35/28 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ นายพลชาย คูวิสิษฐ์โสภิต  บ.0335/2550 นายกฤษณ์ แดงสว่าง ลิงก์
165/2553 15 ม.ค. 2553 ทศพลแลนด์ 2 ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง 230 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด น.0104/2550 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
166/2553 29 ม.ค. 2553 ปีปอิน สุขุมวิท  9/10-14 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ร่วมใจที่ดิน จำกัด บ.1978/2552 นายวิรัช องค์ประเสริฐ ลิงก์
167/2553 15 ม.ค. 2553 ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 583/3 ซอยสุขสวัสดิ์ 29 ถนนสุขสวัสดิ์  หมู่- แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท ทองรัศมีอิเลคทริคเวิร์คส จำกัด บ.1143/2550 นายเอกสิทธิ สุวรรณศรี ลิงก์
168/2553 25 ก.พ. 2553 บางรัก ตึกชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง  56/17 ซอยรัชดาภิเษก 4 ถนนรัชดาภิเษก  หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท พัชรเกษม ซัพพลายส์ จำกัด บ.0428/2550 นายพุทธิพงศ์ หะลีห์รัตนวัฒนา ลิงก์
169/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  263 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่10 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
170/2553 25 ก.พ. 2553 บิสโก้ทาวเวอร์  56 ซอย- ถนนทรัพย์ หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารบิสโก้ทาวเวอร์ น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด  ลิงก์
171/2553 25 ก.พ. 2553 ตึก 2 ชั้น  549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ์ หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด น.0065/2550 บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลิงก์
172/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  75 ซอย- ถนนเสรีไทย หมู่- แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บรืษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0012/2552 บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด ลิงก์
173/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  28/8 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงสีกัน เขตดอนเมือง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
174/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  177 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด น.0133/2550 บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด ลิงก์
175/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  15/2-4 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท นวมินทร์ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด  ลิงก์
176/2553 26 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  35,35/1 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสีกัน เขตดอนเมือง บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
177/2553 25 ก.พ. 2553 ธนาคารยูโอบี 191 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงยานนาวา เขตสาทร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  น.0117/2550 บริษัท โปรเฟสชันนัล บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
178/2553 26 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  119/4 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บ.0705/2550 นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์ ลิงก์
179/2553 26 ก.พ. 2553 โรงพยาบาลหัวเฉียว อาคารแพทย์จีน ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  1332 ซอย- ถนนกรุงเกษม หมู่- แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง  น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
180/2553 26 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (ขาออก) หมู่- แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท นครหลวง บิลบอร์ด แอนด์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บ.0588/2550 นายอาณัต สิทธิธนบูรณ์ ลิงก์
181/2553 26 ก.พ. 2553 วานิช 1 ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง  1126/1 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด บ.0769/2550 นายสุวิชาญ โตวัฒนา ลิงก์
182/2553 26 ก.พ. 2553 โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขารามอินทรา ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  51/199-200 ซอย- ถนน- หมู่1 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด บ.0915/2550 นายประทีป ชัยเสริมเทวัญ ลิงก์
183/2553 26 ก.พ. 2553 โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขารามอินทรา ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  51/199-200 ซอย- ถนน- หมู่1 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด บ.0915/2550 นายประทีป ชัยเสริมเทวัญ ลิงก์
184/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  80/267 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด น.0031/2550 บริษัท โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
185/2553 25 ก.พ. 2553 วี.พี.ทาวเวอร์ ตึก 16 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 21/45 ซอยชวกุล ถนนรางน้ำ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท วี.พี.ทาวเวอร์ จำกัด บ.0086/2550 นายมุรธา นาจรุง ลิงก์
186/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  69/6 ซอย- ถนนคลองหนองใหญ่ หมู่9 แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
187/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาวิภาวดี 1005 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดพร้าว  เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
188/2553 25 ก.พ. 2553 สมานมิตรแมนชั่น ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 561 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท ภัททวุตม์ จำกัด บ.0958/2550 นายธีระพงษ์ ควรคำนวน ลิงก์
189/2553 25 ม.ค. 2553 โรงงาน ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 10/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต  หมู่3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
190/2553 26 ก.พ. 2553 ALL SEASONS GOLD ORCHID HOTEL ตึก 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง 375 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต  หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท พรูเด้นเชียล อเวนิว จำกัด บ.0058/2550 นายประกิต ว่องสมบูรณ์สิน ลิงก์
191/2553 25 ก.พ. 2553 บริษัท ตระการยนต์ จำกัด ตึก 5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 339 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา  หมู่9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน นางรัตนา ลีนุตพงษ์  น.0145/2551 บริษัท บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
192/2553 25 ก.พ. 2553 โรงเรียนเรวดี ตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลัง 108 ซอย- ถนนประดิพัทธ์ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ บ.0179/2550 นายปิยะ สว่างพาณิชย์ ลิงก์
193/2553 N/A ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  56/4 ซอย- ถนนกัลปพฤกษ์ หมู่- แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
194/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร จำนวน 1 ป้าย  100/65 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่น จำกัด  บ.0332/2550 นายสำเริง ฮินท่าไม้ ลิงก์
195/2553 26 ก.พ. 2553 โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ 13/3,28/1-4 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท สาธร พาร์ค จำกัด บ.0890/2550 นายปริญญา โตมี ลิงก์
196/2553 26 ก.พ. 2553 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ตึก 17 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  120/126 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท บาโฮมา จำกัด น.0067/2550 บริษัท โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ลิงก์
197/2553 26 ก.พ. 2553 จิตต์อุทัย ตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลัง 615 ซอยรามคำแหง 73 ถนนรามคำแหง  หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท ศุภธนา จำกัด น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
198/2553 28 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  11/6 ซอย- ถนนรามคำแหง  หมู่4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตชะถาวร   น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
199/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  8/38 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด น.0133/2550 บริษัท บิวดิ้ง ออดิท จำกัด ลิงก์
200/2553 25 ก.พ. 2553 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง 328 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  บ.0834/2550 นายจักรพันธุ์ พอจิต ลิงก์
201/2553 26 ก.พ. 2553 ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 678 ซอยทับเจริญ(นวมินทร์ 135) ถนนนวมินทร์ หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด บ.1978/2552 นายวิรัช องค์ประเสริฐ ลิงก์
202/2553 26 ก.พ. 2553 ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง 678 ซอยทับเจริญ(นวมินทร์ 135) ถนนนวมินทร์ หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด บ.1978/2552 นายวิรัช องค์ประเสริฐ ลิงก์
203/2553 26 ก.พ. 2553 ELECTROLUX ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1910 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด บ.0058/2550 นายประกิต ว่องสมบูรณ์สิน ลิงก์
204/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันปิโตรนาส สาขานิมิตรใหม่ 57/1 ซอย- ถนนนิมิตรใหม่ หมู่19 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
205/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันปิโตรนาส สาขาสุขาภิบาล 2 12/2 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
206/2553 25 ก.พ. 2553 บี.ยู.เพลส ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง 565567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
207/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนอาคาร ) จำนวน 1 ป้าย  1017/3-8 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอส.ซี.ดับบลิว. แอ็คเซ็สโซรี่ส์ จำกัด น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
208/2553 25 ก.พ. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  72/3 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่7 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
209/2553 25 ก.พ. 2553 ตึก 10 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอฟ บี ที สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
210/2553 25 ก.พ. 2553 ตึก 23 ชั้น จำนวน 1 หลัง 555 ซอยเพชรบุรี 9 ถนนเพชรบุรี  หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุดเพชร 9 ทาวเวอร์  บ.1061/2550  นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์ ลิงก์
211/2553 25 ก.พ. 2553 ตึก 23 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 444 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท โอลิมเปีย ไทย ทาวเวอร์ จำกัด น.0049/2550 บริษัท บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
212/2553 25 ก.พ. 2553 ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 444 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท โอลิมเปีย ไทย ทาวเวอร์ จำกัด น.0049/2550 บริษัท บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
213/2553 18 มี.ค. 2553 วรรณสรณ์ ตึก 17 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 35 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท วรรณสรณ์ ธุรกิจ จำกัด บ.0002/2550 นางสาวบุษกร แสนสุข ลิงก์
214/2553 18 มี.ค. 2553 อินเตอร์เชนจ 21 339 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
215/2553 18 มี.ค. 2553 Asa Garden  46-48 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท อาซาการ์เดน จำกัด บ.0321/2550 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
216/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  136/6 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวน) หมู่17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
217/2553 18 มี.ค. 2553 แสงทองธานี  82 ซอย- ถนนสาทรเหนือ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
218/2553 18 มี.ค. 2553 โรงแรมปีปอิน โฮเต็ล 2 ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 52 ซอยเทียนร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี๊ฟ อินท์  บ.1978/2552 นายวิรัช องค์ประเสริฐ ลิงก์
219/2553 18 มี.ค. 2553 ตึก 26 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1695 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)  น.0004/2550 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด ลิงก์
220/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  342/335 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด น.0133/2550 บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด ลิงก์
221/2553 18 มี.ค. 2553 เซ็นเตอร์พอยท์ เพชรบุรี ตึก 28 ชั้น จำนวน 1 หลัง 6 ซอยเพชรบุรี 15 ถนนเพชรบุรี  หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  น.0207/2552 บริษัท มัลติ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
222/2553 18 มี.ค. 2553 โรงพยาบาลปิยะเวท ตึก 26 ชั้น จำนวน 1 หลัง 998 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จำกัด (มหาชน) น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
223/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  212 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) น.0092/2550 บริษัท ชัยรัตน์ แอนด์  ซัน เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ลิงก์
224/2553 18 มี.ค. 2553 ตึก 33 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 9 ซอย21 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค 1  น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
225/2553 18 มี.ค. 2553 ชุด คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ 223 ซอย- ถนนสรรพาวุธ หมู่- แขวง223 เขต- นิติบุคคลอาคารชุด คันทรี่ คอมเพล็ก อาคารเอ น.0108/2550 บริษัม ปิยะทวี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
226/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
227/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
228/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
229/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
230/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  103 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
231/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  1 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0336/2550 นายอิทธิกร บุญเฉลียว ลิงก์
232/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  77/9 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
233/2553 18 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  56 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี๊ฟ อินท์  บ.1978/2552 นายวิรัช องค์ประเสริฐ ลิงก์
234/2553 18 มี.ค. 2553 เอส.ดับบลิว.ดี.คอร์ท ตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง หมู่รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอส.ดับบลิว.ดี.คอร์ท จำกัด บ.2135/2552 นายสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ ลิงก์
235/2553 18 มี.ค. 2553 ไลฟ์ แอด รัชดา ตึก 16 ชั้น และ 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง 580 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ์ แอด รัชดา  น.0067/2550 บริษัท โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ลิงก์
236/2553 18 มี.ค. 2553 ควีนส์ ปาร์ค วิว 55 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย บริษัท วิชญะพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ.0321/2550 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
237/2553 18 มี.ค. 2553 สยามพารากอน 991 ซอย- ถนนพระรามที่ 1 หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
238/2553 18 มี.ค. 2553 ไทยธนาคาร 44 ซอย- ถนนหลังสวน หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
239/2553 18 มี.ค. 2553 เวลลิงตัน คอร์ท ตึก 10 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  1168/4 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน  หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท เวลลิงตัน พร๊อบเพอร์ตี้ จำกัด บ.0003/2550 นายธนปพน ชัยวาณิชยา ลิงก์
240/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสวนจตุจักร - ซอย- ถนนกำแพงเพชร 2 หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ.2045/2552 นายโชคชัย พยัตติกุล ลิงก์
241/2553 31 มี.ค. 2553 บ้านวิภาวดี ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 58 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด บ้านวิภาวดี บ.0197/2550 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ ลิงก์
242/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  33/19 ซอย- ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หมู่14 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บ.0705/2550 นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์ ลิงก์
243/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  2 ซอย- ถนนนครสวรรค์ หมู่- แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายสุชาติ เกิดเมฆ บ.0900/2550 นินนาท ทองมา ลิงก์
244/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  34/5 ซอย- ถนนเอกมัย-รามอินทรา หมู่1 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
245/2553 31 มี.ค. 2553 ไดร์ฟ-อิน โฮลเต็ล ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2704 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท ไดร์ฟ-อิน โฮลเต็ล จำกัด บ.0019/2550 นายวรชัย วายุวัฒนศิริ ลิงก์
246/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่- แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บ.0193/2550 นายจตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า ลิงก์
247/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  16/7 ซอย- ถนนสายบางแวก หมู่8 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
248/2553 31 มี.ค. 2553 เพรสิเด้นท์ทาวเวอร์  971973 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด บ.0247/2550 นายเจษฎา บูรณาภา ลิงก์
249/2553 31 มี.ค. 2553 ชุมสายหลัก PNC 1  977 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0544/2550 นายสุรชัย ฟางสะอาด ลิงก์
250/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  23/27 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
251/2553 31 มี.ค. 2553 ทีพีไอ ทาวเวอร์  26/56 ซอย- ถนนจันทน์ตัดใหม่ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำกัด บ.0705/2550 นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์ ลิงก์
252/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  25/88 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
253/2553 31 มี.ค. 2553 ROYAL PACIFIC HOTEL ตึก 4 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 335 ซอยพระราม 9 แยก 11 ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท ธรรธนวัฒน์ จำกัด  บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนทํ ลิงก์
254/2553 31 มี.ค. 2553 ONE PACIFIC และ TWO PACIFIC 140และ142 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
255/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  45/28,45/96-100 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท จักรวาลอะไหล่แทรกเตอร์ จำกัด น.0004/2550 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด ลิงก์
256/2553 31 มี.ค. 2553 มิตรกร แมนชั่น 153/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บ.0141/2550 นายสิษฐิสิษฐิ์ วิจักษณาพงษ์ ลิงก์
257/2553 31 มี.ค. 2553 ตึก 14 ชั้น  971 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท เพรสิเด้นท์โฮลเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด บ.0247/2550 นายเจษฎา บูรณาภา ลิงก์
258/2553 31 มี.ค. 2553 สินนที 103 ซอย- ถนนนนทรี หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา บริษัท สินนที จำกัด บ.0557/2550,บ.0558/2550 นายฤดี รักษ์วงศ์ และนายขันติศักดิ์ ผลทอง ลิงก์
259/2553 31 มี.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  22,22/1 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก  หมู่- แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
260/2553 31 มี.ค. 2553 ภคินท์ ตึก 13 ชั้น จำนวน 1 หลัง 9 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท อาคารภคินท์ จำกัด บ.0825/2550 นายชาญวุฒิ มะโนพิมพ์ ลิงก์
261/2553              
262/2553 7 เม.ย. 2553 โรงพยาบาลเพชรเวช ตึก 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2469/15 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด บ.0372/2550 นายธงชัย วิจารณ์เจริญ ลิงก์
263/2553 7 เม.ย. 2553 ใบหยก 2 ตึก 89 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 222 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ภูมิภวัน จำกัด บ.2153/2552 นายวสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ ลิงก์
264/2553 7 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  5/129 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่- แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
265/2553 7 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  14/2 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก  หมู่- แขวงบางไผ่ เขตบางแค บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
266/2553 7 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสายไหม เขตสายไหม นายเกษชนก สุทธิพันธ์ บ.1640/2551 นายวิเชียร ซุนฮิม ลิงก์
267/2553 7 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่(บริษัท 22 มิตรพันธ์ จำกัด) 145 ซอย- ถนนมิตรพันธ์ หมู่- แขวงป้อมปราบฯ เขตเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
268/2553 7 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  24/28 ซอย- ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หมู่6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
269/2553 7 เม.ย. 2553 ใบหยกบูติค ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 120/359 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ภูมิภวัน จำกัด บ.2153/2552 นายวสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ ลิงก์
270/2553 7 เม.ย. 2553 โรงแรมโฟร์วิงส์  40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน) น.0060/2550 บริษัท เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
271/2553 7 เม.ย. 2553 ตึก 19,15 ชั้น จำนวน 1 หลัง  207/26 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด น.0047/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
272/2553 7 เม.ย. 2553 ป้ายโฆษณาสินค้า SHARP - ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด น.0092/2550 บริษัท ชัยรัตน์ แอนด์  ซัน เอนจิเนียริ่ง เซอวิสเซส จำกัด ลิงก์
273/2553 7 เม.ย. 2553 ร่มรื่นแมนชั่น ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง  10 ซอยพหลโยธิน 41 ถนนพหลโยธิน  หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ร่มรื่น แมนชั่น จำกัด บ.0386/2550 นายสันติ์ ตันชรากรณ์ ลิงก์
274/2553 7 เม.ย. 2553 เพรสิเด้นท์ เพลส  975 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บรษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด บ.0247/2550 นายเจษฎา บูรณาภา ลิงก์
275/2553 7 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้ายของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่(บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาศูนย์วัฒนธรรม) 94 ซอย- ถนนเทียมร่วมมิตร หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
276/2553 7 เม.ย. 2553 ตึก 14 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 588 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บ.0912/2550 นายบุญนาค พัฒน์ชูชีพ ลิงก์
277/2553 7 เม.ย. 2553 ใบหยก 1 ตึก 43 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 130 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด ใบหยกทาวเวอร์ บ.2153/2552 นายวสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ ลิงก์
278/2553 7 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0336/2550 นายอิทธกร บุญเฉลียว ลิงก์
279/2553 7 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  - ซอยหมอเหล็ง ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0336/2550 นายอิทธกร บุญเฉลียว ลิงก์
280/2553 7 เม.ย. 2553 สำนักงานศาลปกครอง ตึก 10 ชั้น พร้อมดาดฟ้า และใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  120 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
281/2553 12 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  88 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
282/2553 12 เม.ย. 2553 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 100 ซอยราชวิถี 18  ถนนราชวิถี   หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุดสามเสนในวิลเลจ น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
283/2553 12 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  49/3 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
284/2553 12 เม.ย. 2553 RADISSON SUITE  23/2 ซอยสุขุมวิท 13  ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ศิริเอราวัณ จำกัด น.0120/2550 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
285/2553 12 เม.ย. 2553 แกแล็คซี่ เพลส (เฉพาะส่วนตึก 10 ชั้น เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ตามแบบ อ.6 เลขที่ 592/2539 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2539) 149 ซอย- ถนนนนทรี (พระรามที่ 3) หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา บริษัท แกแล็คซี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ.0086/2550 นายมุรธา นาจรุง ลิงก์
286/2553 12 เม.ย. 2553 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ตึก 3 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 587589 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด น.0207/2552 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่นจำกัด ลิงก์
287/2553 12 เม.ย. 2553 ดีเอส ทาวเวอร์ 1 98 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม)  ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด ดี.เอส.ทาวเวอร์ 1  น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
288/2553 12 เม.ย. 2553 ชาญนครวิศวกรรม ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 50/1 ซอยนุกุลธร ถนนงามวงศ์วาน หมู่20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด บ.0067/2550 นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม ลิงก์
289/2553 12 เม.ย. 2553 SC PARK HOTEL ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง  474 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประดิษ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด บ.0027/2550 นายกัมปนาท สุทธิสุนทร ลิงก์
290/2553 12 เม.ย. 2553 ตึก 44 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2034 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุด อิตัลไทยทาวเวอร์  น.0017/2550 ลีคอนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์  ลิงก์
291/2553 12 เม.ย. 2553 ดิ แอดเดรส สยาม ตึก 23 ชั้น จำนวน 1 หลัง 456 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด ดิ แอดเดรส สยาม น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
292/2553 12 เม.ย. 2553 ตึก 17 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอยรามคำแหง 83/3(อเล็กซานเดอร์) ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
293/2553 12 เม.ย. 2553 ตึก 40 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  123 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด น.0202/2552 บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ลิงก์
294/2553 12 เม.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  413 ซอยวิภาวดีรังสิต 10 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0336/2550 นายอิทธกร บุญเฉลียว ลิงก์
295/2553 27 เม.ย. 2553 ธนาคารทหารไทยสีลม 393 ซอย- ถนนสีลม หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลตรีดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
296/2553 27 เม.ย. 2553 ชินวัตรไทย 626 ซอยจินดาถวิล ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บ.0253/2550 พลตรีดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
297/2553 27 เม.ย. 2553 สีลม 64 64 ซอย- ถนนสีลม หมู่- แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก บริษัท อีเอสวี จำกัด บ.0253/2550 พลตรีดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
298/2553 27 เม.ย. 2553 ศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ 1011 ซอย- ถนนพระรามที่ 3 หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลตรีดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
299/2553 27 เม.ย. 2553 ตึก 3 ชั้น (อาคาร 14) จำนวน 1 หลัง 4/9 ซอย- ถนนบางบอน 5 หมู่2 แขวงบางบอน เขตบางบอน บริษัท บางกอกโฟม จำกัด บ.0612/2550 นางสาวปทิตา วาจาขจรฤทธิ์ ลิงก์
300/2553 27 เม.ย. 2553 เพลินจิต เซ็นเตอร์  - ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จำกัด น.0058/2550 บริษัท เค.พี. บิลด์ดิ้ง ออดิท จำกัด ลิงก์
301/2553 27 เม.ย. 2553 SMILE HOUSE ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง  178/8 ซอยราชปรารภ 5(วุฒิพันธ์) ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นายนำชัย กวีวิศาลตระกูล นางศิริพร กวีวีศาลตระกูล บ.0705/2550 นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์ ลิงก์
302/2553 27 เม.ย. 2553 โนอาร์ ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 27 ซอยศูนย์วิจัย 14  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท อะตามิ จำกัด บ.2051/2552 นางสาวเกศรา ชั้นไพบูลย์ ลิงก์
303/2553 27 เม.ย. 2553 ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยชานเมืองแยก 2 ถนนชานเมือง หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท ภาสนันท์ จำกัด น.0032/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสซีซีวาย ลิงก์
304/2553 4 พ.ค. 2553 เอ็กมี่ ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง 125 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี บริษัท เอ็กมี่ จำกัด น.0031/2550 บริษัท โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ ลิงก์
305/2553 4 พ.ค. 2553 ธนาคารกสิกรไทย สาขายศเส ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1426/13-17 ซอย- ถนนกรุงเกษม หมู่- แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) น.0006/2550 บริษัท นอร์คเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง ลิงก์
306/2553 4 พ.ค. 2553 คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์ ตึก 21 ชั้น 9 ชั้น และ 3 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 8, 8/1 ซอย- ถนนรางน้ำ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี สำนักงานสินทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ บ.0027/2550 นายกัมปนาท สุทธิสุนทร ลิงก์
307/2553 4 พ.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  78/11 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด บ.0547/2550 นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์ ลิงก์
308/2553 4 พ.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  126/20 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท บางเขนฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด  ลิงก์
309/2553 4 พ.ค. 2553 พลาซ่า เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็ก ตึก 18 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1543/1-5 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท พลาซ่า 88 จำกัด  บ.0840/2550 นายวสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ ลิงก์
310/2553 2 มิ.ย. 2553 มณียาเซ็นเตอร์ และมณียาเซ็นเตอร์ นอธ 518/3,518/5 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
311/2553 2 มิ.ย. 2553 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 4 235/342 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุดพัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 4 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
312/2553 2 มิ.ย. 2553 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 6 237/342 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุดพัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 6 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
313/2553 2 มิ.ย. 2553 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 8 239/342 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุดพัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 8 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
314/2553 2 มิ.ย. 2553 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 7 238/342 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุดพัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 7 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
315/2553 2 มิ.ย. 2553 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 5  236/358 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุดพัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 5  น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
316/2553 2 มิ.ย. 2553 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 9 240/342 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุดพัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 9 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
317/2553 2 มิ.ย. 2553 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 2 233/396 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุดพัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 2 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
318/2553 2 มิ.ย. 2553 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 1 232/358 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุดพัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 1 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
319/2553 8 มิ.ย. 2553 เอ็กโก ตึก 17 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 222 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  น.0113/2550 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
320/2553 24 มิ.ย. 2553 ศาลาแอทสาทร โดย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร 9/9 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงยานนาวา เขตสาทร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
321/2553 24 มิ.ย. 2553 ออล ซีซั่นส์ แมนชั่น คอนโดมิเนียม (เฉพาะส่วนตึก 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย-จอดรถยนต์ ตามแบบ อ.6 เลขที่ 202/2545 ลงวันที่ 16 กันยายน 2545) 87/210 ซอย- ถนนวิทยุ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นิติบุคคลอาคารชุด ออล ซีซั่นส์ แมนชั่น คอนโดมีเนียม น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
322/2553 24 มิ.ย. 2553 ชุด บางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  947/1 ซอย- ถนนบางนา-ตราด (กม.3) หมู่12 แขวงบางนา เขตบางนา นิติบุคคลอาคารชุด บางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  น.0104/2550 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
323/2553 24 มิ.ย. 2553 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 15) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง  หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
324/2553 5 ก.ค. 2553 สุข 11 1/15-1/33 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท สุข 11 จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
325/2553 5 ก.ค. 2553 ดิโอลด์สยาม พลาซ่า ตึก 4 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 8/6-7 ซอย- ถนนบูรพา หมู่- แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร บริษัท สยามสินธร จำกัด น.0207/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเชอรัล อินสเปคชั่นจำกัด ลิงก์
326/2553 24 มิ.ย. 2553 FX FURAMA XCLUSIVE (อโศก) 133/2 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ฟูราม่า-ยูนิโก้ อโศก โฮลดิ้งส์ จำกัด น.0060/2550 บริษัท เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
327/2553 24 มิ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  5/31 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
328/2553 24 มิ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
329/2553 24 มิ.ย. 2553 ศริยาเฮ้าส์ ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง  13 ซอยรามคำแหง 40 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท บ้านศริยา จำกัด บ.0298/2550 นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์ ลิงก์
330/2553 24 มิ.ย. 2553 นิดา แมนชั่น 37 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวง- เขตวัฒนา บริษัท นิดา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ.0559/2550 นายสวัสดิ์ ศรีอัษฎาพร ลิงก์
331/2553 24 มิ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  2054 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) น.0026/2550 บริษัท อินคอนส์เนียร์ จำกัด ลิงก์
332/2553 24 มิ.ย. 2553 ชุดศรีบำเพ็ญ คอนโดโฮม  160 ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา นิติบุคคลอาคารชุด ศรีบำเพ็ญ คอนโดโฮม  น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
333/2553 24 มิ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่- แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท โอเชี่ยนเอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บ.1076/2550 นายเอกชัย สกุลทองทวี ลิงก์
334/2553 24 มิ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็กหน้าอาคาร จำนวน 1 ป้าย  40/1 ซอย- ถนนราชพฤกษ์ หมู่13 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท วิจิตรออโต้ไทร์ จำกัด บ.0335/2550 นายกฤษณ์ แดงสว่าง ลิงก์
335/2553 24 มิ.ย. 2553 บ้านจามจุรี 42 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท กังวาล โฮลดิ้ง จำกัด น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
336/2553 24 มิ.ย. 2553 ศรีอยุธยา ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 487/1 ซอย- ถนนศรีอยุธยา หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด น.0060/2550 บริษัท เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
337/2553 24 มิ.ย. 2553 CPAC ตึก 6 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1516 ซอย- ถนนประชาราษฎร์ 1 หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บ.0404/2550 ว่าที่ร้อยตรี อำนาจ ปิตุยะ ลิงก์
338/2553 5 ก.ค. 2553 โรงพยาบาลเวชธานี ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอยลาดพร้าว 111 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
339/2553 5 ก.ค. 2553 โรยัล สวีท ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 135/6 ซอยศูนย์วิจัย 14  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท วี.อาร์.แฟมิลี่ จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
340/2553 5 ก.ค. 2553 โรยัล สวีท ตึก 13 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 135/6 ซอยศูนย์วิจัย 14  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท วี.อาร์.แฟมิลี่ จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
341/2553              
342/2553              
343/2553 24 มิ.ย. 2553 เจวีเค ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง  222 ซอย- ถนนกรุงเทพกรีฑา หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เจ วี เค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด น.0080/2550 บริษัท สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร จำกัด ลิงก์
344/2553 5 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนประดิษ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด บ.1640/2551 นายวิเชียร ซุนฮิม ลิงก์
345/2553 5 ก.ค. 2553 สุพรีม วิลล์ (ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง) 38 ซอย- ถนนเย็นอากาศ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม วิลล์  บ.0335/2550 นายกฤษณ์ แดงสว่าง ลิงก์
346/2553 24 มิ.ย. 2553 แอมบาสซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ตึก 3 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1549/1-11 ซอยเพชรบุรี 39 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท แอมบาสซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
347/2553 24 มิ.ย. 2553 ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง  656/445 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด บริษัท โรสทาวน์ จำกัด บ.0604/2550 นายปราปต์ สมุทรถา ลิงก์
348/2553 5 ก.ค. 2553 พี.ที.คอมเพล็กซ์ ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 212 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด บ.0278/2550 นายวรรณะ จันทร์ทิน ลิงก์
349/2553 24 มิ.ย. 2553 ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 269 ซอย- ถนนหลานหลวง หมู่- แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
350/2553 24 มิ.ย. 2553 ตึก 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร B)  555 ซอยร่วมจิตต์ ถนนราชสีมา หมู่- แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด บ.0197/2550 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ ลิงก์
351/2553 24 มิ.ย. 2553 ชุด พี.เอส.ที.ซิตี้โฮม 128 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา นิติบุคคลอาคารชุด พี.เอส.ที.ซิตี้โฮม น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
352/2553 24 มิ.ย. 2553 ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2455 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เมรี จำกัด น.0719/2552 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
353/2553 24 มิ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  31 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่13 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
354/2553 24 มิ.ย. 2553 ตึก 23 ชั้น จำนวน 1 หลัง 159 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด นิติบุคคลอาคารชุดคอมมอนเวลธ์ ปิ่นเกล้า น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
355/2553 24 มิ.ย. 2553 ฝักข้าวโพด 1 (ปถมาคาร) ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง 72 ซอยรามคำแหง 40 ถนนรามคำแหง  หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุดฝักข้าวโพด 1 บ.1577/2551 นายทวีวิทย์ สถาพรหม ลิงก์
356/2553 24 มิ.ย. 2553 รีเจนท์ ออน เดอะ ปาร์ค 1 32 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท  26 หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ ออน เดอะ ปาร์ค 1 น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
357/2553 20 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาพหลโยธิน กม.26 179/123 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่9 แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
358/2553 24 มิ.ย. 2553 สิทธิรัตน 15/1 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท สิทธิรัตน จำกัด น.0005/2550 บริษัท เมกกาไลน์ จำกัด ลิงก์
359/2553 24 มิ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  735 ซอย- ถนน- หมู่- แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0336/2550 นายอิทธิกร บุญเฉลียว ลิงก์
360/2553 5 ก.ค. 2553 ประเสริฐสุข เพลส ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 63 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุดประเสริฐสุข เพลส น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
361/2553 5 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  17/10 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
362/2553 5 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  25 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสีกัน เขตดอนเมือง บริษัท รวยเป๋าตุง ปิโตรเลียม จำกัด น.0131/2550 บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
363/2553 5 ก.ค. 2553 เดอะมอลล์ รามคำแหง (มอลล์ 4) ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 73 ซอย- ถนนรามคำแหง  หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เดอะมอลล์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
364/2553 5 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร จำนวน 2 ป้าย  146/5-7 ซอย- ถนนสุขุมวิท  71 หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
365/2553 5 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงเหล็กบนดิน 1 ป้าย 14-16-18 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงหนองบอน เขตประเวศ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
366/2553 5 ก.ค. 2553 เดอะมอลล์ รามคำแหง (มอลล์ 3) ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง 49 ซอย- ถนนรามคำแหง  หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซนเตอร์ (หัวหมาก) จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
367/2553 5 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  12/9 ซอย- ถนนเสรีไทย(สุขาภิบาล 2) หมู่2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
368/2553 5 ก.ค. 2553 โรงแรมปีปอิน โฮเต็ล สาขาหัวหมาก ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 56 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 3(รามคำแหง) หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ๊พ อินท์  บ.1978/2552 นายวิรัช องค์ประเสริฐ ลิงก์
369/2553 5 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  125 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด น.0179/2551 บริษัท เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
370/2553 5 ก.ค. 2553 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขารัชดาภิเษก ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 125 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด น.0179/2551 บริษัท เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
371/2553 5 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  - ซอยโรงเรียนราชประสงค์วิทยา ถนนดินแดง หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นายกิตติ โอตรวรรณะ  บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
372/2553 5 ก.ค. 2553 วานิช 2 ตึก 42 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1126/2 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด บ.0769/2550 นายสุวิชาญ โตวัฒนา ลิงก์
373/2553 5 ก.ค. 2553 ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 75 ซอย- ถนนเสรีไทย หมู่- แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0012/2550 บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด ลิงก์
374/2553 20 ก.ค. 2553 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ตึก 19 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 34/40 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน)  น.0104/2550 บริษัท เบส เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
375/2553 20 ก.ค. 2553 บีวา ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  2543 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เกตุ จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
376/2553 20 ก.ค. 2553 ออลซีซั่น เพลส 87 ซอย- ถนนวิทยุ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ออล ซีซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
377/2553 5 ก.ค. 2553 ทีพีแอนด์ที ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต  หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด น.0104/2550 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
378/2553 20 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาวิภาวดี 1 ขาเข้า 1028 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต  หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
379/2553 20 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร A4) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง  หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
380/2553 19 ก.ค. 2553 ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42  ถนนจรัญสนิทวงศ์  หมู่- แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด บริษัท โรสอินน์ จำกัด บ.0604/2550 นายปราปต์ สมุทรถา ลิงก์
381/2553 20 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  90 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
382/2553 20 ก.ค. 2553 ว่องวานิช บี ตึก 32 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 100/2 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุด ว่องวานิช บี  น.0053/2550 บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
383/2553 20 ก.ค. 2553 ป้ายโฆษนาโครงเหล็กหน้าอาคาร จำนวน 1 ป้าย  438/1440 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท หมู่2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
384/2553 20 ก.ค. 2553 ป้ายโฆษนาโครงเหล็กหน้าอาคาร จำนวน 2 ป้าย  14/45-47 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
385/2553 2 ก.ค. 2553 โชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง 399/23 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/5  ถนนวิภาวดีรังสิต  หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุดโชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม  น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
386/2553              
387/2553 20 ก.ค. 2553 ศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดา ตึก 10 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
388/2553 20 ก.ค. 2553 เทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 14/2 ซอย- ถนนประดิษ์มนูธรรม หมู่8 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
389/2553 20 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  14/2 ซอย- ถนนประดิษ์มนูธรรม หมู่8 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
390/2553 20 ก.ค. 2553 ธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย ตึก 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 9 ซอย- ถนนเสือป่า หมู่- แขวงป้อมปราบฯ เขตเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
391/2553 20 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  27 ซอยศูนย์วิจัย 14  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท อะตามิ จำกัด บ.2051/2552 นางสาวเกศรา ชั้นไพบูลย์ ลิงก์
392/2553 20 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร A1) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง  หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
393/2553 20 ก.ค. 2553 บ้านแสนสิริ  159/4 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ชนชัย จำกัด น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
394/2553 19 ก.ค. 2553 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  171 ซอยสุขุมวิท  11 ถนนสุขุมวิท   หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ชวริน จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
395/2553 30 ก.ค. 2553 เจซี เควิน ทาวเวอร์  26 ซอย- ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หมู่- แขวงยานนาวา เขตสาทร บริษัท วี.ซี.เอ.แอล.บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
396/2553 30 ก.ค. 2553 ชุดคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี  227 ซอย- ถนนสรรพวุธ หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา นิติบุคคลอาคารชุด คันทรี่ คอมเพล็ก อาคารซี น.0108/2550 บริษัท ปิยะทวี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
397/2553 30 ก.ค. 2553 เซ็นทรัลเพาเวอร์เซ็นเตอร์ หัวหมาก ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 177 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
398/2553 30 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  174/52-53 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต  หมู่- แขวงสีกัน เขตดอนเมือง นางนฤมล มหาคุณโชติ  บ.0733/2550 นายไตรลัษณ์ ศรีจำนงค์ ลิงก์
399/2553 30 ก.ค. 2553 แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ ตึก 36 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 888 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุดแกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ  บ.0175/2550 นายชัยยะ มีชัย ลิงก์
400/2553              
401/2553              
402/2553              
403/2553 30 ก.ค. 2553 เซ็นจูรี่พาร์คโฮเต็ล ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  9 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท เซ็นจูรี่พาร์คโฮเต็ล จำกัด น.0126/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค แอสโซซิเอท  ลิงก์
404/2553              
405/2553 30 ก.ค. 2553 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 607 ซอย- ถนนอโศก-ดินแดง หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท โตโยต้า ทูโช(ไทยแลนด์) จำกัด น.0012/2550 บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด ลิงก์
406/2553 30 ก.ค. 2553 ทัศนียา ตึก 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง 625 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เซต้า โฮลดิ้ง จำกัด น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
407/2553 30 ก.ค. 2553 ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 9 ตึก 4 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 252 254 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
408/2553 30 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาลาดพร้าว 68 1884 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
409/2553 30 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร )จำนวน 1 ป้าย  93/90 ซอยประชานุกูล 2 ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด น.0184/2551 บริษัท คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด ลิงก์
410/2553 30 ก.ค. 2553 มหาทุนพลาซ่า 888/110 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท มหาทุนพลาซ่า จำกัด น.0207/2552 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่นจำกัด ลิงก์
411/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย ตึก 29 ชั้น จำนวน 1 หลัง 171 ซอย- ถนนประดิพัทธิ์  หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
412/2553 30 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย (ป้ายสถานีบริการน้ำเชื้อเพลิง) 127/6 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
413/2553 30 ก.ค. 2553 โรงพยาบาลหัวเฉียว ตึก 22 ชั้น จำนวน 1 หลัง 665 ซอย- ถนนบำรุงเมือง หมู่- แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง  บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์  ลิงก์
414/2553 30 ก.ค. 2553 ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99/9 ซอยรามคำแหง 24 (พูนทรัพย์สิน) ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด น.0127/2550 บริษัท บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม จำกัด ลิงก์
415/2553 30 ก.ค. 2553 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร E) 284/1-284/54 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุดการ์เด้นท์ เพลส น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
416/2553 30 ก.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  44/18 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
417/2553 30 ก.ค. 2553 ภูหลวง แมนชั่น ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 108/88 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต  หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี จำกัด น.0057/2550 บริษัท โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์ จำกัด ลิงก์
418/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร D1) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
419/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร D2) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
420/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร A3) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
421/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร B1) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
422/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร A2) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
423/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร B2) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
424/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร B3) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
425/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคาร B4) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
426/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคารC) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
427/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคารD3) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
428/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคารD4) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
429/2553 30 ก.ค. 2553 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง (อาคารE) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง  น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
430/2553 30 ก.ค. 2553 ไอดีล 24 85 ซอยสุขุมวิท  24 ถนนสุขุมวิท   หมู่- แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีล 24   น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
431/2553 11 ส.ค. 2553 ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 4) 1/4 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต  หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด บ.0013/2550 นายวิชัย เลิศเกรียงไกรยิ่ง ลิงก์
432/2553 11 ส.ค. 2553 โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
433/2553 11 ส.ค. 2553 บี.ไอ.เอส 119 ซอย- ถนนมเหสักข์  หมู่- แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก บริษัท บีส กรุงเทพฯ บริการ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
434/2553 11 ส.ค. 2553 ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 38/2 ซอย- ถนนฉลองกรุง หมู่- แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล  ลิงก์
435/2553 11 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  22/3 ซอย- ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หมู่8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
436/2553 11 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันปิโตรนาส สาขาสุขาภิบาล 3 (1) 58/3 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
437/2553 11 ส.ค. 2553 ค.ส.ล.1ชั้น จำนวน 1 หลัง 288 ซอย- ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่- แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บ.0927/2550 นายธีรวัฒน์ ศรินทุ ลิงก์
438/2553 11 ส.ค. 2553 ตั้งฮั่วปัก 320 ซอย- ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก บริษัท ตั้งฮั่วปัก จำกัด น.0046/2550 บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
439/2553 11 ส.ค. 2553 กรุงเกษมศรีกรุง ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1860 ซอย- ถนนกรุงเกษม หมู่- แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมกรุงเกษมศรีกรุง บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์  ลิงก์
440/2553 11 ส.ค. 2553 ไนซ์พาเลซ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง  72/54 ซอยอินทามระ 1/1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท ไนซ์พาเลซ จำกัด บ.0285/2550 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ลิงก์
441/2553 11 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันปิโตรนาส สาขารามอินทรา กม.8 62/7 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท ยูนิเวอร์แซล ทรัพย์สิน จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
442/2553 11 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร ) จำนวน 1 ป้าย (ป้ายวี รับเบอร์ 2) 924 ซอย- ถนนพระรามที่ 9 หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บ.0193/2550 นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า ลิงก์
443/2553 11 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร ) จำนวน 1 ป้าย (ป้ายวี รับเบอร์ 1) 924 ซอย- ถนนพระรามที่ 9 หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บ.0193/2550 นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า ลิงก์
444/2553 11 ส.ค. 2553 เอ็ม เอส ไอ จี ตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1908 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด น.0011/2550 บริษัท ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด ลิงก์
445/2553 11 ส.ค. 2553 สิริสิน แมนชั่น ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 20/24-26 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท สิริสิน แมนชั่น จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
446/2553 26 ส.ค. 2553 แนนซี่ ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3462 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท อัมพุช โฮลดิ้ง จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
447/2553 24 ส.ค. 2553 เท็นสตาร์ส อินน์ ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 44/1 44/2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี  หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์  ลิงก์
448/2553 24 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก ( บนดิน) จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันปิโตรนาส สาขานวลจันทร์ 8/2 ซอย- ถนนนวลจันทร์ หมู่8 แขวงนวลจันทร์ (คลองกุ่ม) เขตบึงกุ่ม บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
449/2553 27 ส.ค. 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ (ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 88 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระรามที่ 6 ตัดใหม่ หมู่- แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน บริษัท โกลเด้นแอสเซ็ท จำกัด บ.0544/2550 นายสุรชัย ฟางสะอาด ลิงก์
450/2553 N/A พัฒนาการเฮ้าส์ (ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 1418 ซอย- ถนนพัฒนาการ  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท ริเวอร์ พัฒนาการเฮ้าส์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
451/2553 27 ส.ค. 2553 โรงแรมไอบิส สาทร ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 29/9 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
452/2553 27 ส.ค. 2553 เวลตี้ ทาวเวอร์ (ตึก 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 9/9 ซอยแยกจากซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท   หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลตี้ ทาวเวอร์ น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
453/2553 27 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  38/3 ซอย- ถนนกาญนาภิเษก หมู่- แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท โตโยต้า เอ็มไพรส์ จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
454/2553 27 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  117/17-20 ซอย- ถนนรามอิทรา หมู่4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
455/2553 27 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  25 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรทวีโชค  น.0131/2550 บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
456/2553 27 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย และ ตึก 2 ชั้น มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง 64/13 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0070/2550 บริษัท เอส คิว อาร์คีเต็ด แอนด์แปลนเนอร์ จำกัด ลิงก์
457/2553 27 ส.ค. 2553 ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 362/2 ซอยโรงเรียนญี่ปุ่น ถนนพระรามที่ 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท เอส.พี แมนชั่น จำกัด บ.0086/2550 นายมุรธา นาจรุง ลิงก์
458/2553 27 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  81 ซอยโยธินพัฒนา ถนน- หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
459/2553 27 ส.ค. 2553 การ์เดน เพลส (อาคาร B) ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง  208/36-100 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุด การ์เดน เพลส 1  น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
460/2553 27 ส.ค. 2553 เมรี ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3138 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เมรี จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
461/2553 27 ส.ค. 2553 ฮูหยิน ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 55/51 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท ศุภชัย แอนด์ แฟมิลี่ จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
462/2553 27 ส.ค. 2553 ซีเอ็นซี เรสสิเด็น (ตึก 26 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 28 ซอยสุขุมวิท  23 ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ยูแมค พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด น.0170/2551 บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด ลิงก์
463/2553 27 ส.ค. 2553 ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง 86/1 ซอย- ถนนกรุงธนบุรี หมู่- แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน บริษัท ไทยวีรวัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด น.0070/2550 บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ด แอนด์แปลนเนอร์ จำกัด ลิงก์
464/2553 27 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  2914 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด น.0201/2552 บรษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด ลิงก์
465/2553 27 ส.ค. 2553 The Pearls Apartment (อาคาร 2) (ตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  4/1 ซอยสุขุมวิท  49 ถนนสุขุมวิท  หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท สองสี่หก จำกัด น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
466/2553 27 ส.ค. 2553 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3 ซอยรามคำแหง 170 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท เอ แอนด์ บี แมนชั่น จำกัด น.0057/2550 บริษัท โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์ จำกัด ลิงก์
467/2553 27 ส.ค. 2553 โรงแรมประดิพัทธิ์ ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 173/1 ซอย- ถนนประดิพัทธ์ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท โรงแรมประดิพัทธิ์ จำกัด (มหาชน)  บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์  ลิงก์
468/2553 27 ส.ค. 2553 ชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ (ตึก 63 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 1055 ซอย- ถนนสีลม หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์   น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
469/2553 27 ส.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  254 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค บริษัท ฟิฟท์ รีเทล จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
470/2553 27 ส.ค. 2553 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 22/1 ซอยสุวรรณเทวี ถนนเพชรเกษม หมู่1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเหลี่ยม บ.0536/2550 นายอรุณ อึ้งไพบูลย์ ลิงก์
471/2553 27 ส.ค. 2553 ค.ส.ล.7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่- แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด น.0172/2551 บริษัท พร้อมตรวจอาคาร จำกัด ลิงก์
472/2553 27 ส.ค. 2553 เค ทาวเวอร์ (ตึก 36 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 209 ซอยสุขุมวิท  21 ถนนสุขุมวิท   หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด น.0143/2551 บริษัท แวลู อินโนเวชั่น จำกัด ลิงก์
473/2553 27 ส.ค. 2553 บีทีเอส (BTS)  1000 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น.0207/2552 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่นจำกัด ลิงก์
474/2553 27 ส.ค. 2553 The Pearls Apartment (อาคาร 1) (ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  4/1 ซอยสุขุมวิท  49 ถนนสุขุมวิท   หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท สองสี่หก จำกัด น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
475/2553 1 ก.ย. 2553 เอไอจี ทาวเวอร์ (ตึก 26 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 182 ซอย- ถนนสุรวงศ์  หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก บริษัท พี.ซี.เอไอเอ จำกัด น.0018/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเส้นฝัน ลิงก์
476/2553 1 ก.ย. 2553 เอไอเอ ทาวเวอร์ (ตึก 22 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 181/19 ซอย- ถนนสุรวงศ์  หมู่- แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด น.0018/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเส้นฝัน ลิงก์
477/2553 1 ก.ย. 2553 AI Center (อาคารเอไอ เซ็นเตอร์) (ตึก 20 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 138 ซอย- ถนนสาทรเหนือ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท ริช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0018/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเส้นฝัน ลิงก์
478/2553 1 ก.ย. 2553 เอไอเอ บิลดิ้ง (ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  181 ซอย- ถนนสุรวงศ์  หมู่- แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด น.0018/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเส้นฝัน ลิงก์
479/2553 1 ก.ย. 2553 เดอะลิ้งค์ 1 (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  204 ซอยสุขุมวิท  50 ถนนสุขุมวิท   หมู่- แขวงพระขโนง เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิ้งค์ 1  น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
480/2553 1 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  25 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
481/2553 1 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  57/6 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
482/2553 1 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  - ซอยศาสนา  ถนนพระรามที่ 6  หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นายวิถี พานิชพันธ์  น.0073/2550 บริษัท เฟิร์สอินสเปคเตอร์เอ็นจิเนียร์ จำกัด ลิงก์
483/2553 1 ก.ย. 2553 ฟอรั่ม ทาวเวอร์ ตึก 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 184 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุดฟอรั่ม ทาวเวอร์ บ.1104/2550 นายสุชาติ ชุติปภากร ลิงก์
484/2553 1 ก.ย. 2553 ตึก 3 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 1 หลัง และป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 538/2 ซอย- ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่4 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0070/2550 บริษัท เอส คิว อาร์คีเต็ด แอนด์แปลนเนอร์ จำกัด ลิงก์
485/2553 1 ก.ย. 2553 ด่านสุทธาการพิมพ์ ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 307 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
486/2553 1 ก.ย. 2553 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ตึก 2 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  88 ซอย- ถนนบางนา-ตราด  หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา บริษัท ปรินทร จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
487/2553 1 ก.ย. 2553 บ้านประทุม ตึก 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง 21 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร บริษัท พี.ที.เค.บิสิเนส จำกัด น.0111/2550 บริษัท เจ.อาร์.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
488/2553 1 ก.ย. 2553 ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง  17 ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคคลอาคารชุด ธาราเรือนเอก  บ.0251/2550 นายเทียน ชมเชย ลิงก์
489/2553 1 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่- แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา นายสิทธิพงษ์ วงศ์เบญจรัตน์  บ.0153/2550 นายสุธีย์ เยี่ยงศุภพานนท์ ลิงก์
490/2553 1 ก.ย. 2553 ค.ส.ล.42 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอย- ถนนราษฎร์ณะ หมู่- แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
491/2553 1 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  บริเวณเลียบทางด่วนรามอินทรา ซอย- ถนน- หมู่- แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0336/2550 นายอิทธกร บุญเฉลียว ลิงก์
492/2553 1 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  บริเวณทางด่วนพระราม 9 ซอย- ถนน- หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0336/2550 นายอิทธกร บุญเฉลียว ลิงก์
493/2553 9 ก.ย. 2553 บางกอกซิตี้ ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี บริษัท บางกอกซิตี้เรสซิเด้นซ์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
494/2553 10 ก.ย. 2553 คทา เรสซิเด้นท์ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 248 ซอยนาทอง 2 (เปรมสมบัติ 5) ถนนประชาสงเคราะห์  หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท คทา เรสซิเด้นท์ จำกัด น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
495/2553 10 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  41/1 ซอย- ถนนเลียบวารี หมู่1 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
496/2553 10 ก.ย. 2553 รัชดาเพลส ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง  41 ซอยรังษี ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง นิติบุคคลอาคารชุดรัชดาเพลส น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
497/2553 10 ก.ย. 2553 บ้านสมถวิล (ตึก 20 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  1 ซอย3 ถนนราชดำริ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท สมถวิล แมเนจเม้นท์ จำกัด บ.0321/2550 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
498/2553 10 ก.ย. 2553 ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง  - ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต  หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.0544/2550 นายสุรชัย ฟางสะอาด ลิงก์
499/2553 10 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  65/11 ซอย- ถนนกรุงเทพกรีฑา หมู่8 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
500/2553 10 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  256/1 ซอยเพิ่มสิน ถนนประชาสงเคราะห์  หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
501/2553 10 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  126/232 ซอย- ถนนวัชรพล หมู่8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
502/2553 10 ก.ย. 2553 วิริยะถาวร ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 587 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) น.0046/2550 บริษัท นอร์คอนซัลท์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
503/2553              
504/2553 10 ก.ย. 2553 ตึก 13 ชั้น จำนวน 1 หลัง  459 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว  หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
505/2553 10 ก.ย. 2553 แกรนด์วิล เฮ้าส์ 2 (ตึก 23 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 25,27 ซอยสุขุมวิท ถนน- หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด แกรนด์วิล เฮ้าส์ 2 บ.0478/2550 นายธีรยุทธ จันใด ลิงก์
506/2553 10 ก.ย. 2553 ตึก 2 ชั้น (มีชั้นลอย) จำนวน 1 หลัง 28/22 ซอยเพชรเกษม 81  ถนนเพชรเกษม  หมู่1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลตรีดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
507/2553 10 ก.ย. 2553 ตึก 40 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง  - ซอยเจริญนคร 11 ถนนเจริญนคร  หมู่- แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน บริษัท สยามเจ้าพระยาโฮลดิ้งส์ จำกัด บ.0256/2550 นายสุรชัย แสงอรุณศิริ ลิงก์
508/2553 10 ก.ย. 2553 ค.ส.ล.2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 28/23 ซอยเพชรเกษม 81  ถนนเพชรเกษม  หมู่1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลตรีดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
509/2553 14 ก.ย. 2553 HOPELAND(ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 1110/10-17 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บริษัท แลนด์ แอสเซท จำกัด บ.1063/2550 นายเจษฎา ยอดมงคล ลิงก์
510/2553 14 ก.ย. 2553 HOPELAND(ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 1110/5 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บริษัท แลนด์ แอสเซท จำกัด บ.1063/2550 นายเจษฎา ยอดมงคล ลิงก์
511/2553              
512/2553              
513/2553              
514/2553              
515/2553 10 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก  (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย  - ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บ.0193/2550 นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า ลิงก์
516/2553 10 ก.ย. 2553 เซ็นทริค ซีน ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 9 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด เซ็นทริค ซีน น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
517/2553 N/A SIAM SOCIETY HOTEL & RESORT CO,LTD ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 302 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท สยาม โซไซตี้ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด บ.1445/2551 นายไทยธัช ศิริเอี้ยวพิกูล ลิงก์
518/2553 16 ก.ย. 2553 แอล.เอ.ทาวเวอร์ ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง 46/1 ซอยอินทามระ 47 ถนนประชาสุข หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท แอล.เอ.ทาวเวอร์ จำกัด บ.0350/2550 นายกฤษดา เจริญสุข ลิงก์
519/2553 16 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  262 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
520/2553 16 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  67/15 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่14 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
521/2553 16 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  547 ซอย- ถนนประชาอุทิศ หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
522/2553 16 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 111 ซอย- ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
523/2553 16 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 30/7 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
524/2553 16 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 100 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
525/2553 16 ก.ย. 2553 ธนัฐธิชา ทาวน์เวอร์เฮาส์ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 557/13 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท ธนัฐธิชา จำกัด น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
526/2553 16 ก.ย. 2553 ไทยประกันชีวิต 2 (ตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  948 ซอย- ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ น.0042/2550 บริษัท ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ลิงก์
527/2553 16 ก.ย. 2553 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง   9/9 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
528/2553 16 ก.ย. 2553 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ตึก 5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง   9/9 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
529/2553 17 ก.ย. 2553 ป้ายโครงการเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 65/7 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก หมู่1 แขวงบางไผ่ เขตบางแค บริษัท ปิโตรนาส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
530/2553 17 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  95/334-335 ซอย- ถนนวัดคู้บอน หมู่1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
531/2553 17 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  25/21 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่-พระราม 9 หมู่6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
532/2553 17 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  31 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่8 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
533/2553 17 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  38 ซอย- ถนนเทียมร่วมมิตร หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
534/2553 17 ก.ย. 2553 เอ็มไพร์เฮ้าส์ (ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง) - ซอยเอกมัย 12  ถนนสุขุมวิท 63 หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด เอ็มไพร์ เฮ้าส์ น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
535/2553 17 ก.ย. 2553 ดิ เอ็กเซ็กคิวทีฟ รีเจ้นท์ (ตึก 21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 238 ซอย- ถนนนางลิ้นจี่ หมู่- แขวงช่งนนทรี เขตยานนาวา นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็กเซ็กคิวทีฟ รีเจ้นท์ บ.1002/2550 นายประกิจ บุญเสรฐ ลิงก์
536/2553 17 ก.ย. 2553 เดอะไรซ์ (ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง) 15 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไรซ์ บ.0321/2550 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
537/2553 17 ก.ย. 2553 ค.ส.ล.2 ชั้น (มีชั้นลอย) จำนวน 1 หลัง 611/6 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด บ.1089/2550 นางสาวสุภาวดี นาคสีทอง ลิงก์
538/2553 16 ก.ย. 2553 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ตึก 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  จำนวน 1 หลัง   9/9 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
539/2553              
540/2553 22 ก.ย. 2553 ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 46,48 ซอย20 มิถุนา 11 (แยก 3) ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด น.0111/2550 บริษัท เจ.อาร์.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
541/2553 22 ก.ย. 2553 ค.ส.ล.4 ชั้น จำนวน 2 หลัง 697 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บ.0024/2550 นายชาญณรงค์ ฟูสกุล ลิงก์
542/2553 22 ก.ย. 2553 ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง 236/1 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง นิติบุคคลศรีวราแมนชั่น 1 น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
543/2553 22 ก.ย. 2553 โรงแรมบูรพา สามยอด ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 160/14 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
544/2553 22 ก.ย. 2553 โรงแรมฟลอริดา ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 43 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ฟลอริดาโฮเต็ล จำกัด บ.0285/2550 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ลิงก์
545/2553 22 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  99/188 ซอยโชคชัย 4  ถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ หมู่9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
546/2553 22 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  5/256 ซอยมัยลาภ ถนนรามอินทรา หมู่3 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
547/2553 22 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  54/1 ซอย- ถนนนิมิตรใหม่ หมู่1 แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
548/2553 22 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  50 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
549/2553 22 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  166 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
550/2553 22 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  23/6 ซอย- ถนนลาดพร้าว-วังหิน หมู่14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
551/2553 22 ก.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  45/105 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว หมู่8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
552/2553 24 ก.ย. 2553 เทียนทอง (ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 63 ซอย2 ถนนรองเมือง หมู่- แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน บริษัท โรงแรมเทียนทอง จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
553/2553 24 ก.ย. 2553 ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง 611/5 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนประดู่ 1 หมู่- แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม บริษัท เฟ็ดเดอริค เวอลด์เซลส์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
554/2553 28 ก.ย. 2553 ตึก 4 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 1 หลัง 199/3 ซอยบุญมี ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่- แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
555/2553 1 ต.ค. 2553 The Crystal ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร B2) - ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด น.0166/2551 บริษัท อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
556/2553 1 ต.ค. 2553 The Crystal ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร B1) - ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด น.0166/2551 บริษัท อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
557/2553 1 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย  548-566 ซอย- ถนนวิสุทธิกษัตริย์ หมู่- แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด น.0201/2550 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิว ออดิท จำกัด ลิงก์
558/2553 1 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย  723-727 ซอยศูนย์บันเทิงการค้า ถนน- หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท สหการ ออโต้ไทร์ จำกัด น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
559/2553 1 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  - ซอยรามคำแหง 79 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด น.0002/2550 บริษัท วอรันเทค จำกัด ลิงก์
560/2553 1 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย  34-36 ซอย- ถนนมังกร หมู่- แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
561/2553 6 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  43/381 ซอยวิชัยวิทยา ถนนเอกมัย หมู่7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
562/2553 6 ต.ค. 2553 ป้ายโครงการเหล็กติดอาคาร จำนวน 6 ป้าย และป้ายโครงการเหล็กบนอาคาร จำนวน 2 ป้าย 611/6 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด บ.0189/2550 นางสาวสุภาวดี นาคสีทอง ลิงก์
563/2553 6 ต.ค. 2553 5 ชั้น,7 ชั้น,3 ชั้น,4 ชั้น(GD),2 ชั้น (Toolling)  66 ซอยสุขุมวิท 97/1 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงบางจาก เขตพระโขนง บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บ.0154/2550  ,บ.0128/2550 นางสงกรานต์ เม่นทอง และ นายกิตติบูลย์ เนตรงาม ลิงก์
564/2553 6 ต.ค. 2553 โดมัส 18 (ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 24 ซอยสุขุมวิท 18  ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุดโดมัส 18 บ.0321/2550 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
565/2553 6 ต.ค. 2553 ชุด สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ (ตึก 42 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 141 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
566/2553 8 ต.ค. 2553 ชินโสภณพนิชและอาคารฤดีทิพย์ ตึก 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  1110/1-11 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร นายจุฬาเกษม ชินะผา น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
567/2553 11 ต.ค. 2553 ยิบอินซอย (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  523 ซอย- ถนนมหาพฤฒาราม หมู่- แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
568/2553 11 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  21/5 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก หมู่7 แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
569/2553 11 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย  79/99 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท โตโยต้า นครธน จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
570/2553 11 ต.ค. 2553 ตึก 21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1025 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท ยาคลูท์เซลส์ (กรุงเทพฯ) จำกัด บ.0150/2550 นายวินัย คิ้วสุวรรณศรี ลิงก์
571/2553 11 ต.ค. 2553 ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 84-86 ซอย20 มิถุนา 11 (แยก 4) ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท นาซ่า แมนชั่น จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
572/2553 11 ต.ค. 2553 ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 37 ซอยวิภาวดีรังสิต 48 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพิมแพร น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
573/2553 11 ต.ค. 2553 ศูนย์สรรพสินค้าแม็คโคร สาขาสามเสน ตึก 1 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 1 หลัง 935/11 ซอย- ถนนสามเสน หมู่- แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
574/2553 11 ต.ค. 2553 UNICO EXPRESS (ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 74 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงนานาเหนือ เขตวัฒนา บริษัท เอ็นเดียร์ กรุ๊ป จำกัด น.0060/2550 บริษัท เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
575/2553 11 ต.ค. 2553 รัชดา ออร์คิด ตึก 16 ชั้น และ 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง  129 ซอยหัสดิเสวี ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา ออร์คิด บ.0119/2550 นายนริศ บุญญาวินิจ ลิงก์
576/2553 11 ต.ค. 2553 ค.ส.ล. 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง  39 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่9 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดาร์ แมนชั่น น.0093/2550 บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด ลิงก์
577/2553 11 ต.ค. 2553 ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 304 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) น.0031/2550 บริษัท โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
578/2553 11 ต.ค. 2553 แฮมป์ตัน ทองหล่อ 10 (ตึก 30 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 324 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด แฮมป์ตัน ทองหล่อ 10 บ.0321/2550 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
579/2553 11 ต.ค. 2553 รอยัล คาสเทิล สุขุมวิท (ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 30 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด รอยัล คาสเทิล บ.0321/2550 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
580/2553 11 ต.ค. 2553 สุขุมวิทคราวน์ (ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 7 ซอยสุขุมวิท 6  ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท สุขุมวิทคราวน์ จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
581/2553 11 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  78/5 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท ฟู๊ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด บ.0964/2550 นายชูชัย จันทร์อำภากุล ลิงก์
582/2553 11 ต.ค. 2553 แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 ตึก 24 ชั้น จำนวน 1 หลัง 402 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท ไปดีมาดี จำกัด บ.0520/2550 นายธนาเดช วงษ์เชื่อม ลิงก์
583/2553 11 ต.ค. 2553 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน ตึก 19 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 400/22 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
584/2553 11 ต.ค. 2553 มาเมซอง ตึก 22 ชั้น จำนวน 1 หลัง 359 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นิติบุคลอาคารชุด มา เม ซอง  น.0053/2550 บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
585/2553 11 ต.ค. 2553 อัญชัญสวนหลวง คอนโดมิเนียม (ตึก 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 29 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ถนนอ่อนนุช หมู่- แขวงประเวศ เขตประเวศ นิติบุคคลอาคารชุดอัญชัญสวนหลวง คอนโดมิเนียม บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
586/2553 11 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย  116 ซอย- ถนนพระราม 6 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
587/2553 11 ต.ค. 2553 โรงเรียนอุดมเกษมบริหารธุรกิจ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1219 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นางเกษมศรี วัชรสกุณี บ.1087/2550 นายปรีดา อากาศ ลิงก์
588/2553 11 ต.ค. 2553 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ตึก 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2 ซอยทองหล่อ 25 ถนนสุขุมวิท 55 หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
589/2553 18 ต.ค. 2553 ตึก 5,10 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 110 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท วัฒนวนา จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
590/2553 18 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย และ ตึก 2 ชั้น มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง 64/13 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0070/2550 บริษัท เอส คิว อาร์คีเต็ค แอนด์แปลนเนอร์ จำกัด ลิงก์
591/2553 18 ต.ค. 2553 ดิ แฮบิแทท คอนโดมิเนียม (ตึก 29 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 91 ซอยสุขุมวิท 53  ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด ดิ แฮบิแทท คอนโดมิเนียม น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
592/2553 18 ต.ค. 2553 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัชดา-พระราม 3 (ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 79,79/3 ซอย- ถนนสาธุประดิษฐ์ หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จำกัด น.0036/2550 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
593/2553 18 ต.ค. 2553 ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 222 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ บ.0890/2550 นายปริญญา โตมี ลิงก์
594/2553 18 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 45/400-401 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
595/2553 18 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 20/37 ซอย- ถนนบางขุนเทียน หมู่1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
596/2553 18 ต.ค. 2553 พลัส 67 คอนโดมิเนียม (ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 71 ซอยสุขุมวิท 67  ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด พลัส 67 คอนโดมิเนียม น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
597/2553 18 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 25/2 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
598/2553 18 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 79/52 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
599/2553 18 ต.ค. 2553 ตึก 8 ชั้น (อาคาร 2) จำนวน 1 หลัง 48/179 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่- แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท บรรพต แมนชั่น จำกัด น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
600/2553 18 ต.ค. 2553 โรงแรมบางกอกพาเลส ตึก 14 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1091/336 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล จำกัด บ.0372/2550 นายธงชัย วิจารณ์เจริญ ลิงก์
601/2553 18 ต.ค. 2553 ตึก 8 ชั้น (อาคาร 1) จำนวน 1 หลัง 48/177 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่- แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท บรรพต แมนชั่น จำกัด น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
602/2553 18 ต.ค. 2553 ตึก 30 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 65 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุดชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์  น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
603/2553 22 ต.ค. 2553 โฮปแลนด์ (ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 35 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย บริษัท โฮปแลนด์ จำกัด บ.1063/2550 นายเจษฎา ยอดมงคล ลิงก์
604/2553 22 ต.ค. 2553 เดอะลิ้ง 2 (ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 206 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิ้งค์ 2 น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
605/2553 22 ต.ค. 2553 All Seasons Place (Conrad Bankok Hotel) (ตึก 32 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง)  93/1 ซอย- ถนนวิทยุ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ.0006/2550 นายธเนศ จิตต์กูลสัมพันธ์ ลิงก์
606/2553 22 ต.ค. 2553 โรงแรมมณเฑียร (ตึก 17 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 54 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก บริษัท ตันตกิตติ์จำกัด บ.0141/2550 นายสิษฐิสิษฐ์ วิจักษณาพงษ์ ลิงก์
607/2553 22 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 68/24 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
608/2553 22 ต.ค. 2553 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซค์ (ตึก 27 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 372 ซอย- ถนนพระรามที่ 3  หมู่- แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม บริษัท บริจวิว จำกัด บ.0141/2550 นายสิษฐิสิษฐ์ วิจักษณาพงษ์ ลิงก์
609/2553 22 ต.ค. 2553 ตึกสิรินเทพ โรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์ (ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 94 ซอย- ถนนสุนทนโกษา หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
610/2553 22 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 41/9 ซอย- ถนนบรมราชชนี หมู่18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
611/2553 22 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 65/1 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก หมู่17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
612/2553 22 ต.ค. 2553 เฟรเซอร์สวีท สุขุมวิท 11 (ตึก 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 38/8 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ไชยยศ แลนด์ จำกัด บ.1040/2550 นายก้องกาญจน ฉันทปรีดา ลิงก์
613/2553 22 ต.ค. 2553 มณเฑียร พลาซ่า (ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 54 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก บริษัท ตันตกิตติ์ จำกัด บ.0141/2550 นายสิษฐิสิษฐ์ วิจักษณาพงษ์ ลิงก์
614/2553 22 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 64/9 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
615/2553 22 ต.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย - ซอยสุขสวัสดิ์ 50 ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่- แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ นายสมพร ล่นที บ.1076/2550 นายเอกชัย สกุลทองทวี ลิงก์
616/2553 28 ต.ค. 2553 ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 2) 1/4 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด บ.0013/2550 นายวิชัย เลิศเกรียงไกรยิ่ง ลิงก์
617/2553 28 ต.ค. 2553 ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 3) 1/4 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด บ.0013/2550 นายวิชัย เลิศเกรียงไกรยิ่ง ลิงก์
618/2553 5 พ.ย. 2553 ลานจอดรถสยาม (ตึก 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 959 ซอย- ถนนพระรามที่1  หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
619/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงการเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 133 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท แอมเบอร์ แอด แอนด์ อินทีเรีย จำกัด บ.1203/2551 นายครรชิต ทองแท่ง ลิงก์
620/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย 162/1-2 168/10 ซอย- ถนนประชาราษฎร์ 2  หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
621/2553 5 พ.ย. 2553 ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 162/1-2 168/10 ซอย- ถนนประชาราษฎร์ 2  หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
622/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน)  จำนวน 1 ป้าย 644 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอสดีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง บ.0336/2550 นายอิทธิกร บุญเฉลียว ลิงก์
623/2553 5 พ.ย. 2553 กรองทอง แมนชั่น (อาคารA) และ (อาคาร B)(ตึก 9 ชั้น จำนวน 2 หลัง) 907909 ซอยอ่อนนุช 19-21 ถนนสุขุมวิท 77  หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท กรองทอง เพลส จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
624/2553 5 พ.ย. 2553 ซีทู คอนโดมิเนียม ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3 ซอยลาดพร้าว 5/1 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด ซีทู คอนโดมิเนียม น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
625/2553 5 พ.ย. 2553 กรุงเทพธานี ทาวเวอร์ (ตึก 26 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 56 ซอยสุขุมวิท 24  ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย บริษัท กรุงเทพธานี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด บ.1010/2552 นายศุภวุฒิ ดวนด่วน ลิงก์
626/2553 5 พ.ย. 2553 โรงแรมมิตรภาพเทียร่า ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท มิตรภาพเทียร่า จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
627/2553 5 พ.ย. 2553 ตึก 10 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 39/5 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงหลักสอง เขตบางแค บริษัท พี แอนด์ ซี ดีเวลล็อปเมนท์(1992)จำกัด บ.0577/2550 นยวิชิต สุริยเอก ลิงก์
628/2553 5 พ.ย. 2553 เดอะแบงค็อค ทรัพย์ อาคาร A (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) ,อาคาร บี1 (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) และอาคาร บี 2 (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 33 ซอย- ถนนทรัพย์ หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแบงค็อค ทรัพย์ น.0064/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
629/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน  จำนวน 1 ป้าย 141/1 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่4 แขวงบางแค เขตบางแค บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
630/2553 5 พ.ย. 2553 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (ตึก 25 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 540 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 2 จำกัด น.0017/2550 บริษัท โปรเฟสชันนัล บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
631/2553 5 พ.ย. 2553 อีเอสวี แมนชั่น ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99/189 ซอย- ถนน- หมู่9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท อีเอสวี จำกัด บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
632/2553 5 พ.ย. 2553 FURAMA XCLUSIVE Sathorn Bangkok (ตึก 12 ชั้น ชั้นใตดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 59 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสีลม หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท ฟูราม่า-ยูนิโก้ สาทร โฮลดิ้งส์ จำกัด น.0060/2550 บริษัท เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
633/2553 5 พ.ย. 2553 สยามเซ็นเตอร์ (ตึก 4 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 979 ซอย- ถนนพระรามที่ 1  หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
634/2553 5 พ.ย. 2553 ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง  12 ซอยหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนฤบาล หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท มติชน จำกัด  (มหาชน) น.0004/2550 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด ลิงก์
635/2553 5 พ.ย. 2553 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 12 ซอยหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนฤบาล หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท มติชน จำกัด  (มหาชน) น.0004/2550 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด ลิงก์
636/2553 5 พ.ย. 2553 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 15/10 ซอยโชคชัย 4  ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
637/2553 5 พ.ย. 2553 ตึก 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 13 ซอย- ถนนพิชัย หมู่- แขวงดุสิต เขตดุสิต สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บ.1132/2550 นายปรเมธ เกื้อกิจ ลิงก์
638/2553 5 พ.ย. 2553 โลตัส สาขาพระรามที่ 1 (ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 831 ซอย- ถนนพระรามที่ 1  หมู่- แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
639/2553 5 พ.ย. 2553 RAFAELES COURT ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 286 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท ดีแมค กรุ๊ป จำกัด น.0091/2550 บริษัท สหัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
640/2553 10 พ.ย. 2553 บางกอกการ์เด้น (ตึก 18 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 289 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา นิติบุคคลอาคารชุด บางกอกการ์เด้น น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
641/2553 10 พ.ย. 2553 สาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ (ตึก 31 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 175 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร นิติบุคคลอาคารชุด สาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
642/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 44/520 ซอย- ถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
643/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 44/520 ซอย- ถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
644/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 429-433 ซอย- ถนนสันติภาพ หมู่- แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
645/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 46 ซอย- ถนนโพธิ์แก้ว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
646/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 46 ซอย- ถนนโพธิ์แก้ว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
647/2553 5 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 5/7 ซอย- ถนนนาคนิวาส หมู่8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
648/2553 10 พ.ย. 2553 ธาราการ์เด้น ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 246 ซอยรามคำแหง 164 แยก 2 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี นายสุวัฒน์ ตั้งไชยวงศ์ บ.1063/2550 นายเจษฎา ยอดมงคล ลิงก์
649/2553 10 พ.ย. 2553 ตึก 25 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) น.0042/2550 บริษัท ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ลิงก์
650/2553 10 พ.ย. 2553 ตึก 21,26,30 ชั้น จำนวน 3 หลัง 1867 ซอย- ถนนเจริญนคร  หมู่- แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน นิติบุคคลอาคารชุด ตรีทศ ซิตี้ มารีน่า บ.1742/2551 นายวรพงษ์ ลิ้มตรีรัตนา ลิงก์
651/2553 10 พ.ย. 2553 อามีโก้ ทาวเวอร์ (ตึก 29 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 388 ซอย- ถนนสี่พระยา หมู่- แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก บริษัท อามีโก้อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
652/2553 10 พ.ย. 2553 วานิสสา (ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 29 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
653/2553 10 พ.ย. 2553 อรกานต์ (ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 26 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นิติบุคคลอาคารชุด อรกานต์ บ.0243/2550 นายเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล ลิงก์
654/2553 10 พ.ย. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 11/20 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก หมู่1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด บ.1770/2551 นายจีระ ไตรถวิล ลิงก์
655/2553              
656/2553 10 พ.ย. 2553 ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 422 ซอย- ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่- แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท ไท-เป โฮเต็ล จำกัด น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
657/2553 10 พ.ย. 2553 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ตึก 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1839 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
658/2553 N/A สิริภิญโญ ตึก 17 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 475 ซอย- ถนนศรีอยุธยา หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) น.0053/2550 บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
659/2553 15 พ.ย. 2553 รสา ทาวเวอร์ ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง 555 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด น.0042/2550 บริษัท ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ลิงก์
660/2553 15 พ.ย. 2553 ค.ส.ล. 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 208 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา หมู่- แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน นิติบุคคลอาคารชุด บ้านเจ้าพระยา บ.0032/2550 นายพรชัย ลักขณาพินิจ ลิงก์
661/2553 18 พ.ย. 2553 ชาเทรียม เรวิเดนท์ สาทร (ตึก 18 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 291 ซอยนราธิวาสราชนคินทร์ 24 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซิตี้เรซิเดนซ์ น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
662/2553 18 พ.ย. 2553 เลอรัฟฟิเน่ ชมพูนุท (ตึก 30 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 3 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด เลอรัฟฟิเน่ ชมพูนุท น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
663/2553 18 พ.ย. 2553 ซิลเวอร์ เฮอริเทจ คอนโดมิเนียม (ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 98 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด ซิลเวอร์ เฮอริเทจ คอนโดมิเนียม น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
664/2553              
665/2553 10 พ.ย. 2553 ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99/30 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ) จำกัด บ.0651/2550 นายประสาณฐ์ เอื้อสัมฤทธิผล ลิงก์
666/2553 22 พ.ย. 2553 โรงพยาบาลเมโย ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2014 2012/9 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร บริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด บ.1699/2551 นายนิพนธ์ ศรีเมือง ลิงก์
667/2553 22 พ.ย. 2553 เดอะ พลิม เพลส เรสซิเดนซ์ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร B) 3336 ซอยพหลโยธิน 26 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท วิวัฒน์พรอพเพอร์ตี จำกัด บ.1478/2551 นายณภัทร จุทัยรัศม์ ลิงก์
668/2553 22 พ.ย. 2553 โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ (ตึก 19 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 392/44 ซอย- ถนนพระรามที่ 1 หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามสแควร์ทาวเวอร์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
669/2553 30 พ.ย. 2553 ตึก 44 ชั้น (อาคาร A) จำนวน 1 หลัง 1349/1 ซอย- ถนนเจริญนคร  หมู่- แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน นิติบุคคลอาคารชุด สายชลแมนชั่น น.0016/2550 บริษัทอุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมแนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
670/2553 30 พ.ย. 2553 ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอย- ถนนลาดหญ้า หมู่- แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
671/2553 30 พ.ย. 2553 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ตึก 5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 333 ซอย- ถนนเชิดวุฒากาศ หมู่- แขวงสีกัน เขตดอนเมือง บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด บ.0372/2550 นายธงชัย วิจารณ์เจริญ ลิงก์
672/2553 30 พ.ย. 2553 ชุด ศุภาลัย คาซ่า ริวา อาคารบี (ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง) , อาคาร ดี (ตึก 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง), อาคารซี (ตึก 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง),อาคาร อี (ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง) และ อาคาร เอฟ (ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 780/350 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย คาซ่า ริวา บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
673/2553 30 พ.ย. 2553 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 97/2 ซอยเพชรเกษม 28  ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ บริษัท มหานครแมนชั่น จำกัด น.0145/2551 บริษัท บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
674/2553 9 ธ.ค. 2553 เจ.เจ.มอลล์ ตึก 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 หลัง 588 ซอย- ถนนกำแพงเพชร 2 หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
675/2553 15 ธ.ค. 2553 ยูเนี่ยน มอลล์ ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 54 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท สยามจตุจักร จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
676/2553 9 ธ.ค. 2553 วิวัฒน์ชัย ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3332 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท วิวัฒน์พรอพเพอร์ตี จำกัด บ.1478/2551 นายณภัทร จุทัยรัตน์ ลิงก์
677/2553 9 ธ.ค. 2553 วีรวรรณแมนชั่น (ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 154/1 ซอยพร้อมจิตร แยก 1 ถนนสุขุมวิท 39 หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นางสาวฉวีวรรณ ชนารัตน์ บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
678/2553 9 ธ.ค. 2553 ชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ตึก 38 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  1010 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
679/2553 9 ธ.ค. 2553 เซนต์หลุยส์ แมนชั่น (ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 138 ซอยเซนต์หลุยส์ 2 ถนนสาทร หมู่- แขวงยานาวา เขตสาทร บริษัท เซนต์หลุยส์ แมนชั่น จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
680/2553 9 ธ.ค. 2553 เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์ (ตึก 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 68-68/6 ซอย- ถนนปั่น หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท เอส แอนด์ บี บ้านและที่ดิน จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
681/2553 15 ธ.ค. 2553 ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง 64/66 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท กมลสุโกศล จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
682/2553 21 ธ.ค. 2553 โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี (ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 17 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท เอสโตเรีย เอช แอนด์ อาร์ จำกัด น.0202/2552 บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ลิงก์
683/2553 9 ธ.ค. 2553 วณิชภาค อพาร์ทเมนท์ (ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 39/9 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท วณิชภาค จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
684/2553 21 ธ.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงบางมด เขตจอมทอง นายบุญกอง ดวงคำ บ.1076/2550 นายเอกชัย สกุลทองทวี ลิงก์
685/2553 21 ธ.ค. 2553 SCB Park Plaza (East) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตึก 22 ชั้น และตึก 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง  19 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท มหิศร จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
686/2553 21 ธ.ค. 2553 ตึก 44 ชั้น (อาคาร B) จำนวน 1 หลัง 1349/1 ซอย- ถนนเจริญนคร  หมู่- แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน นิติบุคคลอาคารชุด สายชลแมนชั่น น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
687/2553 21 ธ.ค. 2553 สุรวงษวัฒนาคาร (ตึก 29 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 322 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด สุรวงษวัฒนาคาร น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
688/2553 21 ธ.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 69 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จำกัด บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
689/2553 21 ธ.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 69 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จำกัด บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
690/2553 21 ธ.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 69 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จำกัด บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
691/2553 21 ธ.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 69 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จำกัด บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
692/2553 21 ธ.ค. 2553 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ ตึก 3 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 69 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จำกัด บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
693/2553 21 ธ.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 99/111 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท พงษ์เพชรแลนด์ จำกัด บ.0490/2550 นายปริญญา กาญจันดา ลิงก์
694/2553 21 ธ.ค. 2553 ดิ โอลีแอนเดอร์ (ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 44 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด ดิ โอลีแอนเดอร์ บ.1577/2551 นายทวีวิทย์ สถาพรหม ลิงก์
695/2553 21 ธ.ค. 2553 พชร สวีท (ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 22 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท พชร สวีท จำกัด บ.0599/2550 นายธนิสร จิตประกอบ ลิงก์
696/2553 28 ธ.ค. 2553 เอ็มโพเรียมทาวเววอร์ (ตึก 42 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 622 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
697/2553 28 ธ.ค. 2553 ค.ส.ล. 12 จำนวน 1 หลัง 59/7 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด น.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
698/2553 28 ธ.ค. 2553 ตึก 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 185 ซอย- ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า หมู่- แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย บริษัท เอส.เค.เรสซิเด้นซ์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
699/2553 28 ธ.ค. 2553 แพรนด้า จิวเวลรี่ (ตึก 2 ชั้น เชื่อมอาคารเดิมชั้นเดียว และ ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บ.1411/2551 นายจักรพันธ์ จันทรัศมี ลิงก์
700/2553 28 ธ.ค. 2553 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนเกษตร-นวมินทร์ หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เวิร์ธ ซัพพลายส์ จำกัด บ.0253/2550 พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์สำเนาใบรับรอง ร๑

สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๖
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๕
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๔
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๒
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๑Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th