ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๖

 

ร.1 เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ อาคาร ที่ตั้ง เจ้าของอาคาร เลขที่ ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร สแกนใบ ร๑
1/2556 3 ม.ค. 2556 สยามพารากอน (ตึก 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 991 ซอย- ถนนพระรามที่ 1 หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอตี้ จำกัด ลิงก์
2/2556 3 ม.ค. 2556 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขา ลาดพร้าว 71 392 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
3/2556 8 ม.ค. 2556 ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3500 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท ตะวันนาไนท์บาซาร์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
4/2556 14 ม.ค. 2556 ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2 ซอย- ถนนอิสรภาพ หมู่- แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) น.0179/2551 บริษัท เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
5/2556 15 ม.ค. 2556 โรงแรมฟลอริดา ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 43 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ฟลอริดา โฮเต็ล จำกัด บ.0285/2550 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ลิงก์
6/2556 16 ม.ค. 2556 ชาร์เตอร์ สแควร์ (ตึก 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 152 ซอย- ถนนสาทรเหนือ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
7/2556 22 ม.ค. 2556 รุ่งโรจน์ธนกุล ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง 44/1 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยชวาง บริษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จำกัด น.0093/2550 บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด ลิงก์
8/2556 23 ม.ค. 2556 ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99/9 ซอยรามคำแหง 24 (พูนทรัพย์สิน) ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด บ.0086/2550 นายมุรธา นาจรุง ลิงก์
9/2556 23 ม.ค. 2556 ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 604/3 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
10/2556 23 ม.ค. 2556 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 604/3 ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
11/2556 21 ม.ค. 2556 เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (ตึก 29 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 444 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) น.0230/2555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ชัย บริการ ลิงก์
12/2556 24 ม.ค. 2556 ONE PACIFIC (ตึก 19 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 140 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
13/2556 24 ม.ค. 2556 TWO PACIFIC (ตึก 30 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 142 ซอย- ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
14/2556 28 ม.ค. 2556 Supreme Complex ตึก 16 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น ชั้นลอย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1024 ซอย- ถนนสามเสน หมู่- แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บริษัท สุพรีม สามเสน จำกัด น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
15/2556 28 ม.ค. 2556 ตึก 22 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 1 หลัง 21 ซอยเพชรบุรี 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด จุลดิส ทาวเวอร์ บ.1061/2550 นางสาวกัลลิดา สุขสถิตย์ ลิงก์
16/2556 28 ม.ค. 2556 Royal Residence Park (ตึก 21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 99 ซอย- ถนนวิทยุ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ลุมพินี พาร์ค ทาวเวอร์ จำกัด บ.0321/2550 นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค ลิงก์
17/2556 28 ม.ค. 2556 แกรนด์ ไฮเทค ทาวเวอร์ (ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 64/1-2 ซอยเอกมัย 23 ถนนสุขุมวิท 63 หมู่- แขวงคลองตัน เขตวัฒนา บริษัท แกรนด์ ไฮเทค ทาวเวอร์ จำกัด น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
18/2556 30 ม.ค. 2556 คอนโดวัน ลาดพร้าว สเตชั่น ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 14 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดวัน ลาดพร้าว สเตชั่น น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
19/2556 4 ก.พ. 2556 กองบรรณาธิการ (อาคาร 9) ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท วัชรพล จำกัด น.0222/2554 บริษัท ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
20/2556 4 ก.พ. 2556 ไอดีโอ ลาดพร้าว 5 ตึก 24 ชั้น จำนวน 1 หลัง 647 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ ลาดพร้าว 5 น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
21/2556 6 ก.พ. 2556 ตึก 4 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง และป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 278 ซอย- ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) น.0179/2551 บริษัท เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
22/2556 7 ก.พ. 2556 ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 37 ซอยวิภาวดีรังสิต 48 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพิมแพร น.0195/2552 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
23/2556              
24/2556 7 ก.พ. 2556 เอสพีอี ทาวเวอร์ ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง 252 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นางสมพิศ วงศ์ถาวรกิจ บ.0099/2550 นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ ลิงก์
25/2556 18 ก.พ. 2556 พี.เอส.เจ.เพนเฮ้าส์ 3/21 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท เอส เอส รัตตัน จำกัด น.0091/2550 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
26/2556 19 ก.พ. 2556 สาธรซิตี้ ทาวเวอร์ (ตึก 31 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 175 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร นิติบุคคลอาคารชุด สาธรซิตี้ ทาวเวอร์ น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
27/2556 27 ก.พ. 2556 ชาเทรียม (ตึก 36 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 26 ซอยเจริญกรุง 76-76/1 ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม นิติบุคคลอาคารชุด ชาเทรียม น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
28/2556              
29/2556 8 มี.ค. 2556 บ้านอิงรัก ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 86 ซอยกานต์ประภา ถนนเลียบทางคลองประปา หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านอิงรัก น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
30/2556 22 มี.ค. 2556 โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี (ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 17 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท เอสโตเรีย เอช แอนด์ อาร์ จำกัด น.0225/2555 บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ลิงก์
31/2556              
32/2556 21 มี.ค. 2556 ตึก 30 ชั้น จำนวน 1 หลัง 35/28 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฮ้าส์ พญาไท น.0151/2551 บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
33/2556 21 มี.ค. 2556 ดิ อินฟินิตี้ (ตึก 33 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 98 ซอย- ถนนนราธิวาสราชนครินร์ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์ กรุ๊ป ลิงก์
34/2556 21 มี.ค. 2556 ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ (อาคาร A) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 821 ซอย- ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
35/2556 21 มี.ค. 2556 ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ (อาคาร B) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 821 ซอย- ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
36/2556 21 มี.ค. 2556 ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ (อาคาร C) ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 821 ซอย- ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
37/2556 21 มี.ค. 2556 ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 252 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท สยามมิชลิน จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
38/2556              
39/2556 26 มี.ค. 2556 โรงแรมมาเลเซีย (ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง) 54 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยู่เซ่งเฮง บ.0285/2550 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ลิงก์
40/2556 27 มี.ค. 2556 ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร A) 59/179 ซอย- ถนนหัวหมาก หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
41/2556 27 มี.ค. 2556 ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร B) 59/179 ซอย- ถนนหัวหมาก หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
42/2556 27 มี.ค. 2556 ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร C) 59/179 ซอย- ถนนหัวหมาก หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
43/2556 27 มี.ค. 2556 ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร D) 59/179 ซอย- ถนนหัวหมาก หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
44/2556 27 มี.ค. 2556 ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร E) 59/179 ซอย- ถนนหัวหมาก หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์สำเนาใบรับรอง ร๑

สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๕
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๔
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๓
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๒
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๑Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th