ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๑

ร.1 เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ อาคาร ที่ตั้ง เจ้าของอาคาร เลขที่ ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร สแกนใบ ร๑
1/2551 30 ม.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 900/19 ซอย- ถนนสามเสน หมู่- แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
2/2551   ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 35/225 ซอย- ถนนบางนา-ตราด หมู่4 แขวงบางนา เขตบางนา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
3/2551 24 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 64/9 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
4/2551 24 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 152 ซอย- ถนนอ่อนนุช หมู่6 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
5/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายบนดิน 68/24 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
6/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 81 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
7/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 150/29 ซอย- ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน หมู่- แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
8/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 16/7 ซอย- ถนนสายบางแวก หมู่8 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
9/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 78/3 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
10/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 142 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
11/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 25/2 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
12/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 661 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 (นวมินทร์) หมู่5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
13/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) - ซอย- ถนนเพชรเกษม 69 หมู่- แขวงหลักสอง เขตบางแค บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
14/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 67/15 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่14 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
15/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 99/32 ซอย- ถนนพุทธมณฑลสาย 2 หมู่7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
16/2551 29 เม.ย. 2551 SCB Park Plaza (East) ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) ตึก 22 ชั้น และตึก 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 19 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท มหิศร จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
17/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 54/1 ซอย- ถนนนิมิตรใหม่ หมู่5 แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
18/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 44/49 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
19/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท วี.คอนกลอมเมอเรท จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
20/2551 8 พ.ค. 2551 เล้าเป้งง้วน 1 ตึก 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) น.0093/2550 บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด ลิงก์
21/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 805 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
22/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 2222 ซอยลาดพร้าว 98/1 ถนนลาดพร้าว หมู่8 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
23/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 5/256 ซอยมัยลาภ ถนนรามอินทรา หมู่3 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
24/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 95/334-335 ซอยคู้บอน ถนนวัดคู้บอน หมู่1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
25/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 99/188 ซอยโชคชัย 4 ถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ หมู่9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
26/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 262 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
27/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 547 ซอย- ถนนประชาอุทิศ หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
28/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 44/139 ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน หมู่3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
29/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 23/6 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว-วังหิน หมู่14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
30/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 102/4 ซอย- ถนนเทอดดำริ หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
31/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 1907 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
32/2551 5 มิ.ย. 2551 ยูเนียน มอลล์ ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 54 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท สยามจตุจักร จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
33/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 252/1 ซอย- ถนนประชาอุทิศ หมู่1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
34/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 9/1 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
35/2551 4 มิ.ย. 2551 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท ศาลาแดง เทอร์เรส จำกัด บ.0051/2550 นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ ลิงก์
36/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 41/9 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
37/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 256/1 ซอยเพิ่มสิน ถนนประชาสงเคราะห์ หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
38/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 45/105 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว หมู่8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
39/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 3/8 ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
40/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 282/1-2 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
41/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 28 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
42/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 17/17 ซอย- ถนนสุคนธสวัสดิ์ หมู่1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
43/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 31/9 ซอย- ถนนพระยาสุเรนทร์ หมู่9 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
44/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 65/11 ซอย- ถนนกรุงเทพกรีฑา หมู่8 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
45/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 166 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
46/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 41/1 ซอย- ถนนเลียบวารี หมู่1 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
47/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 126 ซอย- ถนนวัชรพล หมู่8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
48/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 31 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่8 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
49/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายบนดิน 65/1 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก หมู่17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
50/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 116 ซอย- ถนนพระราม 6 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
51/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 30/7 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
52/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 52/9 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่1 แขวงสายไหม เขตสายไหม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
53/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 160 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
54/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 12/358 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
55/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 42/8 ซอยวัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่2 แขวงออเงิน เขตสายไหม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
56/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 51/64 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน หมู่6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
57/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 321 ซอย- ถนนวัชรพล หมู่4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
58/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 100 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
59/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 94/117 ซอยโกสุมรวมใจ 7 ถนนโกสุมรวมใจ หมู่4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
60/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 25/21 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่-พระราม 9 หมู่6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
61/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 21/63 ซอยวิภาวดี 60 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
62/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 132 ซอย- ถนนนวลจันทร์ หมู่12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
63/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 370 ซอยโยธินพัฒนา ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
64/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 190 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
65/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 111 ซอย- ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
66/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 38 ซอย- ถนนเทียมร่วมมิตร หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
67/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 3043 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
68/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 1266 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
69/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 95/76 ซอย- ถนนลาดปลาเค้า หมู่5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
70/2551 18 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 49/3 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
71/2551 18 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 62/1 ซอย- ถนนวงแหวน หมู่1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
72/2551 18 มิ.ย. 2551 บางกอกไทย ทาวเวอร์ ตึก 18 ชั้น จำนวน 1 หลัง 108 ซอย- ถนนรางน้ำ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท บางกอกไทย(1988) จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
73/2551 18 มิ.ย. 2551 ตึก 8 ชั้น 33/5-6 ซอย- ถนนอ่อนนุช หมู่- แขวงประเวศ เขตประเวศ บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัด บ.0879/2550 นายสุริยา วิริยโสภาภาค ลิงก์
74/2551 18 มิ.ย. 2551 แสงทองธานี 82 ซอย- ถนนสาทรเหนือ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
75/2551 18 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 99/1 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
76/2551 18 มิ.ย. 2551 โรงแรมเอราวัณ 494 ซอย- ถนนราชดำริ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์กรุ๊ป ลิงก์
77/2551 18 มิ.ย. 2551 ธญาณทาวเวอร์ 1252 ซอย- ถนนพัฒนาการ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
78/2551 18 มิ.ย. 2551 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์กรุ๊ป ลิงก์
79/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 72/3 ซอย- ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) หมู่7 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
80/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนพระยาสุเรนทร์ หมู่- แขวงบางชัน เขตคลองสามวา บริษัท กรีนพาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
81/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนปัญญา-อินทรา หมู่- แขวงบางชัน เขตคลองสามวา บริษัท กรีนพาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
82/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 20/37 ซอย- ถนนบางขุนเทียน หมู่1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
83/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 150/139 ซอย- ถนนสวนผัก หมู่4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
84/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 45/400-401 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
85/2551 26 มิ.ย. 2551 ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 46 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุดโนเบิล ไลท์ บ.0308/2550 นายอรรณพ ปิยะชนกวงศ์ ลิงก์
86/2551 26 มิ.ย. 2551 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลเอนเตอร์เทนเมนท์ 554 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่- แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลเอนเตอร์เทนเมนท์ บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
87/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 665/5 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย บริษัท วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
88/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 687 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท ฟิฟท์ รีเทล จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
89/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 59/55 ซอย- ถนนพุทธบูชา หมู่7 แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
90/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 427/1 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท หมู่1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
91/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 24/28 ซอย- ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หมู่6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
92/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 25 ซอย- ถนนถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หมู่12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
93/2551 11 ก.ค. 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
94/2551 11 ก.ค. 2551 ทาวเวอร์ พาร์ค คอนโดมิเนียม 52/35 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุดทาวเวอร์ พาร์ค บ.0058/2550 นายประกิต ว่องสมบูรณ์สิน ลิงก์
95/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 43/381 ซอยวิชัยวิทยา ถนนเอกชัย หมู่7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
96/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 23/27 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
97/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 88/14 ซอย- ถนนพุทธมณฑลสาย 2 หมู่7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
98/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 77/9 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
99/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 136/6 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก(วงแหวน) หมู่17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
100/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 199/5 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
101/2551 11 ก.ค. 2551 นิติบุคคลอาคารชุดเอราวัณคอนโด 370 ซอย- ถนนพุทธบูชา หมู่- แขวงบางมด เขตทุ่งครุ นิติบุคคลอาคารชุดเอราวัณคอนโด บ.0051/2550 นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ ลิงก์
102/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอยรามคำแหง 190/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บ.0021/2550 นายชวกร ถวาย ลิงก์
103/2551 11 ก.ค. 2551 เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 300 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
104/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 300 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
105/2551 22 ก.ค. 2551 เอ วัน โฮเต็ล ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 5 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท มิตรเอวัน จำกัด บ.0509/2550 นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง ลิงก์
106/2551 22 ก.ค. 2551 วรวิทย์ 222 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์วรสมบัติ น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
107/2551 22 ก.ค. 2551 ทรู ทาวเวอร์ ตึก 36 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 18 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
108/2551 22 ก.ค. 2551 อาคาร เค ที บิลดิ้ง 61/3 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท เคทีบิลดิ้ง จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
109/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 63/70 ซอย- ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
110/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 176/3 ซอย- ถนนเจริญนคร หมู่- แขวงบุคคโล เขตธนบุรี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
111/2551 22 ก.ค. 2551 โรงแรม เอ วัน กรุงเทพฯ ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เอ วัน กรุ๊ป จำกัด บ.0509/2550 นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง ลิงก์
112/2551 22 ก.ค. 2551 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 88 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระรามที่ 6 ตัดใหม่ หมู่- แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน บริษัท โกลเด้น แอสเซ็ท จำกัด บ.0509/2550 นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง ลิงก์
113/2551 22 ก.ค. 2551 โรงภาพยนต์ธนบุรีรามา 697/18 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด โรงภาพยนต์ธนบุรีรามา บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
114/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 26/2 ซอย- ถนนกัลปพฤกษ์ หมู่- แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
115/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร 49/7 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ อังกุราภินันท์ น.0080/2550 บริษัท สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร จำกัด ลิงก์
116/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 40/5 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
117/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 5/15 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
118/2551 22 ก.ค. 2551 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ หมู่- แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
119/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 263 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่10 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
120/2551 22 ก.ค. 2551 บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 11/1-2 ซอยซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่7 แขวงท่าช้าม เขตบางขุนเทียน บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด บ.0067/2550 นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม ลิงก์
121/2551 15 ส.ค. 2551 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดาร์ แมนชั่น 39 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่9 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดาร์ แมนชั่น น.0093/2550 บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด ลิงก์
122/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 11) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
123/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 12) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
124/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 14) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
125/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 19) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
126/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 17) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
127/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 18) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
128/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 16) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
129/2551 15 ส.ค. 2551 นานมี 146 ซอย- ถนนสาทรเหนือ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท นานมี จำกัด บ.0509/2550 นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง ลิงก์
130/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 13) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
131/2551 15 ส.ค. 2551 ไทยวา ทาวเวอร์ 2 21/100 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท ไทยวา พลาซ่า จำกัด น.0004/2550 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด ลิงก์
132/2551 9 ก.ย. 2551 รัจนาการ 183 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงยานนาวา เขตสาทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัจนาการ (2530) บ.0432/2550 นายพิพัฒน์ ศุภสัณฐิติกุล ลิงก์
133/2551 9 ก.ย. 2551 ตึก 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 184 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุดฟอรั่ม ทาวเวอร์ บ.1104/2550 นายสุชาติ ชุติปภากร ลิงก์
134/2551 9 ก.ย. 2551 The Traveler ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 255/19 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท ทีฆามารค จำกัด น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
135/2551 8 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของอาคารสยามจัสโก้ นวมินทร์ - ซอย- ถนนนวมินทร์(สุขาภิบาล 1) หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
136/2551 11 ก.ย. 2551 ตึก 30 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 65 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุดชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนแมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
137/2551 11 ก.ย. 2551 เซ็นเตอร์พ้อยต์ 2 (สุขุมวิท) 39 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
138/2551 11 ก.ย. 2551 คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ 38 ซอย- ถนนคอนแวนต์ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
139/2551 11 ก.ย. 2551 คิวเฮ้าส์ อโศก 66 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
140/2551 11 ก.ย. 2551 คิวเฮ้าส์ ลุมพินี 1 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
141/2551 11 ก.ย. 2551 เวฟเพลส 55 ซอย- ถนนวิทยุ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
142/2551 11 ก.ย. 2551 โรงแรมมิโด โฮเต็ล ตึก 13 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 222 ซอย- ถนนประดิพัทธ์ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท มิโด โฮเต็ล จำกัด บ.0630/2550 นายราเมศวร์ คุรุกิจกำจร ลิงก์
143/2551 11 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) - ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บ.0193/2550 นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า ลิงก์
144/2551 11 ก.ย. 2551 SCB Park Plaza (West) ตึก 22 ชั้น และ 13 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 18 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท มหิศร จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
145/2551 11 ก.ย. 2551 วรสมบัติ ตึก 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 100/1 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
146/2551 12 ก.ย. 2551 นิติบุคคลอาคารชุดบิลเลี่ยนทาวเวอร์ 108/60 ซอยหมู่บ้านวรการ ถนนพระรามที่ 2 หมู่10 แขวงบางมด เขตจอมทอง นิติบุคคลอาคารชุดบิลเลี่ยนทาวเวอร์ น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
147/2551 12 ก.ย. 2551 บี.ยู.เพลส ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง 565 567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
148/2551 12 ก.ย. 2551 เอกพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 94 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว หมู่4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร นายอิสระ ศิริวงศ์วัฒนา บ.0268/2550 นายบรรพต ตรุษะ ลิงก์
149/2551 12 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 32/2 ซอย- ถนนเคหะร่มเกล้า หมู่4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
150/2551 12 ก.ย. 2551 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตึก 16 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอย- ถนน- หมู่4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ.0042/2550 นายณัฐนนท์ รัตนไชย ลิงก์
151/2551 12 ก.ย. 2551 สยามพารากอน 991 ซอย- ถนนพระรามที่ 1 หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
152/2551 12 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 685 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนอ่อนนุช หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
153/2551 12 ก.ย. 2551 ลา คาสเคด คอนโดมิเนียม  1 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด ลา คาสเคด คอนโดมิเนียม น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
154/2551 12 ก.ย. 2551 รุ่งเรืองคอนโดทาวน์ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 637 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา แยก 1) ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท โรแยลปริ้นส์รัชดา จำกัด บ.0354/2550 นายอุกฤษฏ์ กันทะวัง ลิงก์
155/2551 12 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของอาคารจัสโก้ สาขารัชดาภิเษก 129 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
156/2551 17 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 56/4 ซอย- ถนนกัลปพฤกษ์ หมู่- แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
157/2551 11 ก.ย. 2551 นำสินประกันภัย ตึก 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 767 ซอย- ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บ.0215/2550 นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง ลิงก์
158/2551 11 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) - ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่- แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) บ.0193/2550 นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า ลิงก์
159/2551 11 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 629 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
160/2551 11 ก.ย. 2551 เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 ตึก 1 จำนวน 1 หลัง 629 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
161/2551 11 ก.ย. 2551 เทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้าว ตึก 3 จำนวน 1 หลัง 1190 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
162/2551 11 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 1190 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
163/2551              
164/2551              
165/2551              
166/2551              
167/2551              
168/2551              
169/2551              
170/2551              
171/2551 18 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน สาขาลาดพร้าว 71 7/36 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว หมู่2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
172/2551 22 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน สาขาวังหิน 23/7 ซอย- ถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ หมู่14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
173/2551 22 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน สาขาวงศ์สว่าง 492 ซอย- ถนนวงศ์สว่าง หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
174/2551 30 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน สาขาพหลโยธิน 24 1410/1 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
175/2551 1 ต.ค. 2551 ค.ส.ล. 22 ชั้น จำนวน 1 หลัง 180 ซอย- ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่5 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ นิติบุคคลอาคารชุด สุขสวัสดิ์ โมเดิร์น คอนโดวิว บ.0042/2550 นายณัฐนนท์ รัตนไชย ลิงก์
176/2551 1 ต.ค. 2551 วีระศักดิ์ศรีทรัพย์สิน 111 ซอยปราโมทย์ 1/1 ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก บริษัท วีระศักดิ์ศรีทรัพย์สิน จำกัด บ.0746/2550 นายดนุ ศุภรักษ์เกียรติ ลิงก์
177/2551 1 ต.ค. 2551 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ตึก 42 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 121 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง นิติบุคคลอาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
178/2551 1 ต.ค. 2551 เลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ ตึก 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 10 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุดเลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
179/2551 1 ต.ค. 2551 อินเตอร์เชน ทาวเวอร์ ตึก 18 ชั้น จำนวน 1 หลัง 94 ซอยรัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี บริษัท ชงเลียงและบุตร จำกัด น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
180/2551 1 ต.ค. 2551 ค.ส.ล. 12  ชั้น จำนวน 1 หลัง 85/10 ซอยเอกชัย 88 ถนนเอกชัย หมู่6 แขวงบางบอน เขตบางบอน บริษัท วงแหวนคอมเพล็กซ์ จำกัด บ.0400/2550 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ ลิงก์
181/2551 1 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาปากซอยเสนานิคม 1881 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
182/2551 1 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขารามอินทรา 4.5 17/194 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
183/2551 1 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาลาดพร้าว 36 572 ซอย- ถนนลาดพร้าว 36 หมู่2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
184/2551 1 ต.ค. 2551 โนอาร์ ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 27 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท อะตามิ จำกัด บ.0604/2550 นายปราปต์ สมุทรถา ลิงก์
185/2551 1 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 63 ซอย- ถนนริมคลองบางกะปิ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
186/2551 1 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาเพชรบุรี ขาออก 2065 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
187/2551 1 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาวังหิน 68/73 ซอยภาวนา ถนนโชคชัย 4 หมู่4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
188/2551 1 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาพหลโยธิน กม.1.6 1183 ซอย- ถนนพหลโยธิน กม.1.6 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
189/2551 1 ต.ค. 2551 ธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ค.ส.ล. 26 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 666 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่- แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จำกัด น.0060/2550 บริษัท เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด ลิงก์
190/2551 6 ต.ค. 2551 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4 ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 15/10 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
191/2551 6 ต.ค. 2551 อีเอสวี แมนชั่น ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99/189 ซอย- ถนน- หมู่9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท อีเอสวี จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
192/2551 3 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาเทอดพระเกียรติ 63/7 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
193/2551 6 ต.ค. 2551 ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอย- ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท มาร์คาไซท์ โปรดักส์ จำกัด บ.0008/2550 นายวรงศักดิ์ โสภัย ลิงก์
194/2551 6 ต.ค. 2551 ประสานมิตรเพลส 164 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
195/2551 10 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน สาขาเสนานิคม 27/1 ซอย- ถนนพหลโยธิน 32 หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
196/2551 10 ต.ค. 2551 เกษตรเรสซิเดนท์ 3 อาคาร A ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1771 ซอยพหลโยธิน 34(ศิริพร 1) ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด เกษตรเรสซิเดนท์ 3 บ.0722/2550 นายอนุชล พงโพธิ์ ลิงก์
197/2551 10 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร จำนวน 1 ป้าย 111 111-5-6 ซอย- ถนนเกษตร-สุขาภิบาล 1 (ตัดใหม่) หมู่4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว บริษัท ซี.แทรค ออโต้ จำกัด น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
198/2551 10 ต.ค. 2551 สวนพินิจ 33 ซอยพระพินิจ ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท สวนพินิจ จำกัด บ.0256/2550 นายสุรชัย แสงอรุณศิริ ลิงก์
199/2551 10 ต.ค. 2551 ตึก 25 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 69 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด มิว บ.0160/2550 นายดุษิต ปานเจริญ ลิงก์
200/2551 10 ต.ค. 2551 ปิยวรรณ ตึก 25 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1199 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท ลำปางชัย จำกัด น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
201/2551 10 ต.ค. 2551 จัสโก้ สาขาหลักสี่ ตึก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอย- ถนนหลักสี่-ปากเกร็ด หมู่- แขวงคลองถนน เขตบางเขน บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
202/2551 10 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร จำนวน 1 ป้าย ของอาคารจัสโก้ สาขาหลักสี่ - ซอย- ถนนหลักสี่-ปากเกร็ด หมู่- แขวงคลองถนน เขตบางเขน บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
203/2551 10 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร จำนวน 1 ป้าย ของอาคารจัสโก้ สาขาหลักสี่ - ซอย- ถนนหลักสี่-ปากเกร็ด หมู่- แขวงคลองถนน เขตบางเขน บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
204/2551 10 ต.ค. 2551 สามัคคี แมนชั่น (อาคาร 1,อาคาร 2) 36,38 ซอยจันทน์ 31 ถนนจันทน์ หมู่- แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร บริษัท สามัคคี แมนชั่น จำกัด น.0446/2550 นายภิรมย์ อ่อนละมูล ลิงก์
205/2551 10 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 52/25 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
206/2551 10 ต.ค. 2551 ตึก 19 ชั้น จำนวน 1 หลัง 93/1 ซอยแจ้งวัฒนะ 13-15 ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ นิติบุคคลอาคารชุด เคนซิงตัน เพลส น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
207/2551 10 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 234 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
208/2551 10 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน สาขารัชดา-ศาล 558 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
209/2551 10 ต.ค. 2551 ศรีวราแมนชั่น 2 ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง 238/1 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง นิติบุคคลอาคารชุด ศรีวราแมนชั่น 2 บ.0068/2550 นายณรงค์ พุทธแสน ลิงก์
210/2551 10 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 342/174 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
211/2551 10 ต.ค. 2551 ตึก 21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1792 ซอยประชาสงเคราะห์ 20 ถนนประชาสงเคราะห์ หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง นิติบุคคลอาคารชุด ดี ดี ทาวเวอร์ น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
212/2551 10 ต.ค. 2551 ทศพลแลนด์ 2 ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง 230 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด น.0104/2550 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
213/2551              
214/2551 10 ต.ค. 2551 โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ ตึก 23 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท โรงแรมบางกอกคลาสสิค จำกัด น.0070/2550 บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด ลิงก์
215/2551 16 ต.ค. 2551 ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 27/3 ซอยประดิพัทธ์ 19 ถนน- หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุดศรีสมบุญคอนโดมิเนียม น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
216/2551 16 ต.ค. 2551 ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 48/7-8 ซอยรัชดาภิเษก 20 (ซอยรุ่งเรือง) ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท สยามธัญรักษ์ ไซโล จำกัด น.0109/2550 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารไทย จำกัด ลิงก์
217/2551 16 ต.ค. 2551 โรงแรมนครพิงค์ ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 9/1 ซอยวรพงษ์ ถนนสามเสน หมู่- แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร บริษัท โรงแรมนครพิงค์ จำกัด บ.0181/2550 นายสมยศ กอสง่าลักษณ์ ลิงก์
218/2551              
219/2551 16 ต.ค. 2551 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 1) 388 ซอยรามคำแหง 30 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด น.0053/2550 บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
220/2551 16 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 99/111 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท พงษ์เพชรแลนด์ จำกัด บ.0490/2550 นายปริญญา กาญจันดา ลิงก์
221/2551 16 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 72/9 ซอย- ถนนราชปรารภ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
222/2551 16 ต.ค. 2551 ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 8 หลัง 355 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่4 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บ.0042/2550 นายณัฐนนท์ รัตนไชย ลิงก์
223/2551 16 ต.ค. 2551 ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง 89/172 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ซาเรี่ยน จำกัด บ.0599/2550 นายธนิสร จิตประกอบ ลิงก์
224/2551 16 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 55/67 ซอย- ถนนวัดลาดปลาเค้า หมู่8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
225/2551 16 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 47/17 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
226/2551 16 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาแจ้งวัฒนะ 228 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
227/2551 16 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 11/208 ซอย- ถนนเกษตร-นวมินทร์ หมู่5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
228/2551 16 ต.ค. 2551 บ้านสวนรัชธานี 2 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 221/229 ซอยเทพไพเราะนิมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่- แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสวนรัชธานี 2 บ.0022/2550 นายอรุณ วิชัยรัตน์ ลิงก์
229/2551 20 ต.ค. 2551 ค.ส.ล. 1 ชั้น มีชั้นลอย 1 หลัง 29 ซอย- ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่- แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท เจริญไทย จำกัด น.0083/2550 บริษัท แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
230/2551 20 ต.ค. 2551 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 5 236/358 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุด พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 5 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์กรุ๊ป ลิงก์
231/2551 22 ต.ค. 2551 DREAM SUITES 18/1 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ดรีมสวีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.0120/2550 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
232/2551 20 ต.ค. 2551 ตึก 40 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอย- ถนนเจริญนคร หมู่- แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน บริษัท สยามเจ้าพระยาโฮลดิ้งส์ จำกัด บ.0256/2550 นายสุรชัย แสงอรุณศิริ ลิงก์
233/2551 22 ต.ค. 2551 ตึก 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99/161 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท อาคารแจ้งประสิทธิ์ จำกัด บ.0398/2550 นายณัทภัค ผิวสว่าง ลิงก์
234/2551              
235/2551 28 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขานวลจันทร์ 40/639 ซอย- ถนนนวลจันทร์ หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
236/2551 28 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขารามคำแหงขาออก 185 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
237/2551 28 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสุขาภิบาล 1 41 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
238/2551 28 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสุทธิสาร 140/1 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
239/2551 28 ต.ค. 2551 วิริยะถาวร ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 587 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
240/2551 28 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสุขาภิบาล 3 1068 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
241/2551 28 ต.ค. 2551 ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 91 ซอย- ถนนเฉลิมพงษ์ หมู่- แขวงสายไหม เขตสายไหม บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด บ.0129/2550 นายสังข์ เจริญเหรียญ ลิงก์
242/2551 28 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 335/57 ซอย- ถนนอ่อนนุช หมู่5 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
243/2551 28 ต.ค. 2551 พรรคไทยรักไทยเดิม ตึก 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1770 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง คุณหญิงพจมาน ชินวัตร บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
244/2551 28 ต.ค. 2551 ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 51 ซอย- ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หมู่- แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
245/2551 28 ต.ค. 2551 ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 51 ซอย- ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หมู่- แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
246/2551 28 ต.ค. 2551 LONG BEACH ตึก 5 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 1 หลัง 555 ซอย- ถนนริมคลองสามเสน หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เดวิส ไดมอนด์ สตาร์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
247/2551 28 ต.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 555 ซอย- ถนนริมคลองสามเสน หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เดวิส ไดมอนด์ สตาร์ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
248/2551 4 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาแยกลาดพร้าว 10 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
249/2551 4 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 699 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
250/2551 4 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขารามอินทราขาเข้า 69/78 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
251/2551 7 พ.ย. 2551 ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 95/11 ซอยพระรามที่ 2(50) ถนนพระรามที่ 2 หมู่7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท คอมพิวเตอร์ เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด บ.1075/2550 นายยะเยา กียะ ลิงก์
252/2551 7 พ.ย. 2551 MAJESTIC GRANDE 12 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท แมเจสติก แกรนด์เด จำกัด น.0120/2550 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
253/2551 7 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 167 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่1 แขวงออเงิน เขตสายไหม บริษัท โตโยต้าสยามออโต้ ซาลอน จำกัด บ.0547/2550 นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์ ลิงก์
254/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาพหลโยธิน กม.25 ขาเข้า 1044/12 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่6 แขวงสายไหม เขตสายไหม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
255/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 19/20 ซอย- ถนนรัตนกวี หมู่3 แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
256/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาลาดพร้าว 99 2719 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
257/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาลาดพร้าว 71 68 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
258/2551 10 พ.ย. 2551 อาคารชุด นนทรี 2120 ซอย- ถนนจันทน์ หมู่- แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา นิติบุคคลอาคารชุด นนทรี น.0081/2550 บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ลิงก์
259/2551 10 พ.ย. 2551 บริษัท บางกอก อีเกิล วิง จำกัด ตึก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 67/14 ซอย- ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หมู่5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก บริษัท บางกอก อีเกิล วิง บ.1091/2550 นายประพันธ์ เลาวะยานนท์ ลิงก์
260/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 115/19 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
261/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 75/1 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
262/2551 10 พ.ย. 2551 วิภาวดีรังสิต ตึก 5 ชั้น และ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 825 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
263/2551 10 พ.ย. 2551 ธนาคารทหารไทยสีลม 393 ซอย- ถนนสีลม หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก ธนาคารทหารไทย บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
264/2551 10 พ.ย. 2551 ค.ส.ล. 5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 128 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
265/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน - ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก หมู่- แขวงบางไผ่ เขตบางแค บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
266/2551 10 พ.ย. 2551 ตึก 44 ชั้น จำนวน 2 หลัง (อาคาร A, อาคาร B) 1349/1 ซอย- ถนนเจริญนคร หมู่- แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน นิติบุคคลอาคารชุดสายชล แมนชั่น น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
267/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 3609/48 ซอย- ถนนเจริญราษฎร์ หมู่- แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด บ.0547/2550 นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์ ลิงก์
268/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 209 ซอย- ถนนอินทรพิทักษ์ หมู่- แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
269/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันเอสโซ่ 92 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
270/2551 11 พ.ย. 2551 โรงแรมเอเชีย ตึก 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง 296 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
271/2551 11 พ.ย. 2551 อีเอสวี ทาวเวอร์ ตึก 27 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1,1293/9 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท อีเอสวี แอสเสท จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
272/2551 11 พ.ย. 2551 ทีม ตึก 14 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 151 ซอย- ถนนนวลจันทร์ หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
273/2551 11 พ.ย. 2551 ห้างเซ็นทรัลชิดลม 1027 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
274/2551 10 พ.ย. 2551 ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร A) 23 ซอยอินทามระ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
275/2551 10 พ.ย. 2551 ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร B) 23 ซอยอินทามระ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร น.0016/2550 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลิงก์
276/2551 10 พ.ย. 2551 ศรีพัฒน์ คอร์ด ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง 7 ซอยสุขจิตต์ ถนนพหลโยธินซอย 4 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
277/2551 10 พ.ย. 2551 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 8 239/324 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุด พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์กรุ๊ป ลิงก์
278/2551 11 พ.ย. 2551 ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาฟอร์จูนทาวน์) ตึก 30 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1,3,5,7 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด น.0006/2550 บริษัท นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
279/2551 11 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 1,3,5,7 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด น.0006/2550 บริษัท นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
280/2551 10 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 114/4 ซอย- ถนนเศรษฐศิริ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
281/2551 10 พ.ย. 2551 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตึก 21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 114/4 ซอย- ถนนเศรษฐศิริ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
282/2551 10 พ.ย. 2551 ซันพาเลซ คอนโดมิเนียม ตึก 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 36 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุด ซันพาเลซ คอนโดมิเนียม น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
283/2551 14 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 25/88 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
284/2551 14 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 44/8 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
285/2551 14 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 188 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
286/2551 14 พ.ย. 2551 ตึก 10 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง - ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
287/2551 14 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 2054 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) น.0026/2550 บริษัท อินคอนส์เนียร์ จำกัด ลิงก์
288/2551 14 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 38/3 ซอย- ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี(กาญจนาภิเษก) หมู่11 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด บ.0192/2550 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร ลิงก์
289/2551 14 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 8/4 ซอย- ถนนพุทธบูชา หมู่5 แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
290/2551 14 พ.ย. 2551 เรย์มอนด์ ทาวเวอร์ ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 422/5 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ นิติบุคคลอาคารชุด เรย์มอนด์ ทาวเวอร์ น.0083/2550 บริษัท แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
291/2551 14 พ.ย. 2551 ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 12/80 ซอย- ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่- แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
292/2551 14 พ.ย. 2551 บี.ไอ.เอส. 119 ซอย- ถนนมเหสักข์ หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก บริษัท บีส กรุงเทพฯ บริการ จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์กรุ๊ป ลิงก์
293/2551 14 พ.ย. 2551 ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และป้ายโครงเหล็ก จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) น.0022/2550 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
294/2551 14 พ.ย. 2551 เบญจจินดา ตึก 23 ชั้น จำนวน 1 หลัง 499 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
295/2551 25 พ.ย. 2551 โซฟิเทล เรสซิเดนท์ อโศก - ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ราชาโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด น.0120/2550 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
296/2551 25 พ.ย. 2551 ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ตึก 17 ชั้น และตึก 8 ชั้น เชื่อมเป็นหลังเดียวกัน จำนวน 1 หลัง 88 ซอยเลิศนาวา ถนนกรุงเทพกรีฑา หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เอื้องฟ้ามุ่ย จำกัด น.0120/2550 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
297/2551 25 พ.ย. 2551 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ตึก 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2922/1 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 น.0120/2550 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
298/2551 25 พ.ย. 2551 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 942/118 ซอย- ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก นิติบุคคลอาคารชุด ชาญอิสสระทาวเวอร์ น.0120/2550 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
299/2551 25 พ.ย. 2551 คิวเฮ้าส์เพลินจิต 598 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
300/2551 25 พ.ย. 2551 เซ็นเตอร์พอยท์เพชรบุรี ตึก 28 ชั้น จำนวน 1 หลัง 6 ซอยเพชรบุรี 15 ถนนเพชรบุรี หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
301/2551 25 พ.ย. 2551 ซัมเมอร์เซท ปาร์ค สวนพลู 39 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงสาทร เขตสาทร กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ปาร์ค สวนพลู บ.0256/2550 นายสุรชัย แสงอรุณศิริ ลิงก์
302/2551 25 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีน้ำมันเอสโซ่ สาขาโชคชัย 4 23/399 ซอย- ถนนโชคชัย 4 หมู่13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
303/2551 25 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 54/100 ซอย- ถนนบางขุนเทียน หมู่6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
304/2551 25 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 49/701 ซอย- ถนนเสรีไทย หมู่4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
305/2551 25 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสุวินทวงศ์ 29/2 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
306/2551 25 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม 22/67 ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
307/2551 25 พ.ย. 2551 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ตึก 4 ชั้นและตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 110/1-4 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ นายไสว สุทธิพิทักษ์ น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
308/2551 25 พ.ย. 2551 คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ (Unit 1-10) 291 ซอย- ถนนบางนา-ตราด หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด บ.0040/2550 นายบุญผ่อง ภูวิจิตรสุทิน ลิงก์
309/2551 25 พ.ย. 2551 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 10) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 110/1-4 ซอย- ถนนประชาชื่น หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
310/2551 25 พ.ย. 2551 เบทาโกร ทาวเวอร์ ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 323 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท บี แอนด์ ที เรียลตี้ จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
311/2551 25 พ.ย. 2551 บางกอก แอร์เวย์ ตึก 20 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่14 แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
312/2551 25 พ.ย. 2551 ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง, ป้ายโฆษณา จำนวน 1 ป้าย 88/2528 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
313/2551 26 พ.ย. 2551 ค.ส.ล. 12  ชั้น จำนวน 1 หลัง 8/245 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่4 แขวงบางมด เขตจอมทอง โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล บ.0715/2550 นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม ลิงก์
314/2551 25 พ.ย. 2551 มโนรม 3354 ซอย- ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย นิติบุคคลอาคารชุด มโนรม น.0076/2550 บริษัท ภูมิภัณฑ์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ลิงก์
315/2551 25 พ.ย. 2551 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 6) ตึก 16 ชั้น จำนวน 1 หลัง 110/1-4 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน หมู่- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
316/2551 25 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนอาคาร) จำนวน 1 ป้าย 237 ซอย- ถนนหลานหลวง หมู่- แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลธรเอนจิเนียริ่ง น.0001/2550 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด ลิงก์
317/2551 25 พ.ย. 2551 เกษตรเรสซิเดนท์ 3 อาคาร B ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1771 ซอยพหลโยธิน 34(ศิริพร 1) ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด เกษตรเรสซิเดนท์ 3 บ.0722/2550 นายอนุชล พงโพธิ์ ลิงก์
318/2551 25 พ.ย. 2551 ศรีบำเพ็ญ อพาร์ทเม้นท์ 32/1-3 ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท ศรีบำเพ็ญ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด บ.0067/2550 นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม ลิงก์
319/2551              
320/2551 25 พ.ย. 2551 เดอะเลกาซี่ วิภาวดี ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99/1 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเลกาซี่ วิภาวดี น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
321/2551 25 พ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร 762-768 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด บ.0249/2550 นายพีรณัฐ กิตติพีรชล ลิงก์
322/2551 25 พ.ย. 2551 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ พญาไท ตึก 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  34 ซอย- ถนนพญาไท หมู่- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
323/2551 25 พ.ย. 2551 นันทวัน 161 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน สำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง บ.0150/2550 นายวินัย คิ้วสุวรรณศรี ลิงก์
324/2551 26 พ.ย. 2551 โครงเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 108/18 ซอยบางกระดี่ ถนนพระรามที่ 2 หมู่1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท ยูไทยคาร์ตอนส์ จำกัด บ.0709/2550 นายสกล ศรีสวัสดิ์ ลิงก์
325/2551 1 ธ.ค. 2551 เทอร์ที่ไนนท์ ทาวเวอร์ 22 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท เทอร์ที่ไนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด บ.0276/2550 นายธีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ลิงก์
326/2551 4 ธ.ค. 2551 โรงภาพยนตร์ ลิโด มัลติเพล็กซ์ 1-3 256 ซอย- ถนนพระรามที่ 1 หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามมหรสพ จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
327/2551 4 ธ.ค. 2551 ชินโสภณพณิชและอาคารฤดีทิพย์ ตึก 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1110/1-11 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร นายจุฬาเกษม ชินะผา น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
328/2551 4 ธ.ค. 2551 โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี อาคาร 4 ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1110/1-11 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร นายจุฬาเกษม ชินะผา น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
329/2551 4 ธ.ค. 2551 รวงกาญจนานุสรณ์ ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1110/1-11 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร นายจุฬาเกษม ชินะผา น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
330/2551 4 ธ.ค. 2551 ศาลาเฉลิมกรุง ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 66 ซอย- ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร บริษัท เฉลิมกรุง มณีทัศน์ จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
331/2551 4 ธ.ค. 2551 โรงแรมเอวาน่า 23/1 ซอยหมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 2 ซอย 4 ถนนบางนา-ตราด (กม.2) หมู่- แขวงบางนา เขตบางนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวาน่า เรสซิเด้นท์ บ.0905/2550 นางสาวเสาวนิจ คงเสรี ลิงก์
332/2551 4 ธ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน สาขานิมิตรใหม่ 57/1 ซอย- ถนนนิมิตรใหม่ หมู่19 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
333/2551 4 ธ.ค. 2551 เทียนชัย คอนโด ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 16/61-174 ซอย- ถนนลาดพร้าว-วังหิน หมู่- แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด การุณโรจน์ น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
334/2551 4 ธ.ค. 2551 ริชมอนด์ พาเลส 26 ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุด ริชมอนด์ พาเลส น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
335/2551 4 ธ.ค. 2551 โรงแรมมารวย การ์เด้น ตึก 11 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร บริษัท มารวย การ์เด้น จำกัด น.0104/2550 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ลิงก์
336/2551 17 ธ.ค. 2551 โฮปแลนด์ 35 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตัน เขตคลองเตย บริษัท โฮปแลนด์ จำกัด บ.1063/2550 นายเจษฎา ยอดมงคล ลิงก์
337/2551 16 ธ.ค. 2551 ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 11/343-344 ซอยเอกชัย 94 ถนนเอกชัย หมู่- แขวงบางบอน เขตบางบอน บริษัท วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัด บ.1041/2550 นายปรเมศวร์ เพชรทองด้วง ลิงก์
338/2551 16 ธ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 15/2-4 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท นวมินทร์ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
339/2551 16 ธ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน - ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
340/2551 17 ธ.ค. 2551 วัฒนาแมนชั่น ตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลัง 209 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท เกื้อวัฒนา จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
341/2551 19 ธ.ค. 2551 ฉลอง-อาภา เคียงศิริ 1546 ซอย- ถนนพัฒนาการ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท สิริรังสฤษฎ์ จำกัด บ.0249/2550 นายพีรณัฐ กิตติพีรชล ลิงก์
342/2551 24 ธ.ค. 2551 อัมรินทร์ พลาซ่า 496-502 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท เอราวัณ ราชประสงค์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
343/2551 18 ธ.ค. 2551 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 4 235/342 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นิติบุคคลอาคารชุด พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 4 น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์กรุ๊ป ลิงก์
344/2551 18 ธ.ค. 2551 อารีย์ เพลส ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุด อารีย์ เพลส น.0120/2550 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
345/2551 18 ธ.ค. 2551 โรงภาพยนตร์ สกาลา 184216 ซอย- ถนนพระรามที่ 1 หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามมหรสพ จำกัด บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
346/2551 19 ธ.ค. 2551 PENG SENG MANSION 74 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท หลังสวน โฮลดิ้งส์ จำกัด บ.1528/2551 นายวิจิตร จิรัปปภา ลิงก์
347/2551 19 ธ.ค. 2551 กรุงเทพ ทาวเวอร์ ตึก 19 ชั้น จำนวน 1 หลัง 2170 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด เจ้าของอาคาร บ.0067/2550 นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม ลิงก์
348/2551 19 ธ.ค. 2551 เมย์แฟร์สูท 90 ซอยจันทน์ 38 ถนนจันทน์ หมู่- แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บ.0509/2550 นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง ลิงก์
349/2551 19 ธ.ค. 2551 อาคารเกษร 999 ซอย- ถนนเพลินจิต หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท เกษร เรียลตี้ จำกัด บ.0032/2550 นายพรชัย ลักขณาพินิจ ลิงก์
350/2551 19 ธ.ค. 2551 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด 43/13 ซอยพระรามที่ 2(50) ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด น.0039/2550 บริษัท บีเอสไอ 2549 จำกัด ลิงก์
351/2551 19 ธ.ค. 2551 เอ็กโก ตึก 17 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 222 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) น.0113/2550 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
352/2551 19 ธ.ค. 2551 สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ซอย- ถนนสีลม หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด น.0047/2550 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
353/2551 25 ธ.ค. 2551 ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท ตึก 14 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 3 ซอย- ถนนมิตรไมตรี หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง การเคหะแห่งชาติ บ.0375/2550 นายปรีชา อาการศ ลิงก์
354/2551 26 ธ.ค. 2551 ชินวัตรไทย 626 ซอยจินดาถวิล ถนนพระรามที่ 4 หมู่- แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
355/2551 25 ธ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 69/1 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงพระโขนง เขตคลองเตย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
356/2551 25 ธ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 96/21-22 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก หมู่10 แขวงบางบอน เขตบางบอน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
357/2551 25 ธ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร 729/4-7 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
358/2551   ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 242/2 ซอยสุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท หมู่1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
359/2551 25 ธ.ค. 2551 AI Center (เอไอ เซ็นเตอร์) 138 ซอย- ถนนสาทรเหนือ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท ริช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0018/2550 บริษัท เส้นฝัน จำกัด ลิงก์
360/2551 25 ธ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 57/6 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
361/2551 25 ธ.ค. 2551 อามีโก้ ทาวเวอร์ 388 ซอย- ถนนสี่พระยา หมู่- แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก บริษัท อามีโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด น.0074/2550 บริษัท พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ลิงก์
362/2551 25 ธ.ค. 2551 โรงงาน ตึก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง 10/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
363/2551 30 ธ.ค. 2551 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ ตึก 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง 204 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด บ.0750/2550 นายชวพงษ์ บุญแท้ ลิงก์
364/2551 30 ธ.ค. 2551 ชินวัตร ทาวเวอร์ 2 ตึก 21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 1291/1 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
365/2551 30 ธ.ค. 2551 ชินวัตร ทาวเวอร์ 1 ตึก 30 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 414 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บ.0253/2550 พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ ลิงก์
366/2551 30 ธ.ค. 2551 รัชดาเพลส ตึก 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง 41/86 ซอยรังสี ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง นิติบุคคลอาคารชุดรัชดาเพลส น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
367/2551 30 ธ.ค. 2551 แฟลตบำเพ็ญบุญ ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 54 ซอยเจริญกรุง 3 (หน้าวัง) ถนนเจริญกรุง หมู่- แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์กรุ๊ป ลิงก์
368/2551 30 ธ.ค. 2551 ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย 521 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) น.0036/2550 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
369/2551 30 ธ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 1 ป้าย 64/65 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 หมู่2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
370/2551 30 ธ.ค. 2551 อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 15 ซอย- ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) น.0065/2550 บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลิงก์
สำเนาใบรับรอง ร๑

สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๖
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๕
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๔
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๓
สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๒Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th