ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน
วันที่ 13/06/2013   22:22:44

สมาคม จัดเตรียมเล่มสำเนาใบรับรอง ร๑ ที่ สำนักการโยธา เคยออกไว้ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้ง สำเนาทะเบียนรับเรื่อง ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปีปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเจ้าของอาคาร / ผู้ตรวจสอบอาคาร ในการค้นหาเอกสารย้อนหลังเพื่อประกอบเรื่องการพิจารณาขอรับใบรับรอง ร๑

ท่านสามารถแวะมาที่โครงการได้ทุกวันทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลาทำงานปกติ
ดูแผนที่เพื่อมาโครงการที่ http://goo.gl/maps/CDTpU

http://www.bsa.or.th/รหัสเรื่องขอรับใบ-ร๑/สำเนาใบรับรอง-ร๑-และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง.html
 •  
  Wattana Lekkhla ขอขอบคุณ ตปอ.แทนสมาชิกทุกคน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ.โอกาสนี้ ด้วยครับ
 •  
  สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ตปอ ขอบคุณมากครับ สำหรับคำขอบคุณ ซึ่งจะสร้างแรงกำลังใจให้กับทีมงานโครงการ และกรรมการสมาคม ทุกๆ ท่าน

  ตอนนี้ เฉพาะส่วนของสำเนาใบ ร๑ จะทะยอยเอาขึ้นเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ตรวจสอบอาคารในการช่วยเหลือเจ้าของอาคาร ค้นข้อมูลเดิมประกอบเรื่อง น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ ๑ อาทิตย์ ก็คงจะขึ้นได้หมด

  แวะลิงก์
  www.bsa.or.th/สำเนาใบรับรอง-ร๑/สำเนาใบรับรอง-ร๑-ปี-๒๕๕๑.html
 •  
  สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ตปอ ทีมงานโครงการ ได้ส่งฐานข้อมูลเรื่อง ไปยังอีเมล์ผู้ตรวจสอบ คาดว่า สิ้นสัปดาห์นี้ คงทะยอยส่งได้หมด เท่าที่สมาคมรวบรวม ค้นหา อีเมล์ผู้ตรวจสอบได้ แต่ทว่า มีประมาณ 1 ใน 5 ซึ่งเป็นอีเมล์ที่ผิดพลาด ซึ่ง สัปดาห์หน้า สมาคมจะประกาศ ชื่อผู้ตรวจสอบ และอีเมล์ที่ส่งฐานข้อมูลเรื่อง แล้วล้มเหลว เพื่อให้ เพื่อนผู้ตรวจสอบอาคารที่ทราบอีเมล์ของเขา หรือผู้ตรวจสอบท่านนั้นๆ จะได้แจ้งอีเมล์ที่ถูกต้องกลับมายังโครงการ เพื่อโครงการจะได้ส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไป

  ข้อมูลดังกล่าว ไว้สำหรับให้ผู้ตรวจสอบอาคารใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประสานงานกับทีมโครงการช่วยเหลือทีมในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่ยังครบไม่ถ้วน ให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ เพื่อจะได้นำเรื่องส่ง สนย เพื่อดำเนินการต่อไป
 •  
  สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ตปอ ด้วยปี 2552 กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แขวง และเขต ทำให้ ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของอาคาร ไม่เป็นปัจจุบัน การอัพเดทข้อมูลส่วนนี้ ก็จะต้องอาศัยกำลังของผู้ตรวจสอบอาคารช่วยทีมงานโครงการด้วย
  แวะลิงก์ เพื่อดู เขต/แขวง
  www.bsa.or.th/รหัสเรื่องขอรับใบ-ร๑/แผนที่-50-เขต-ในกรุงเทพมหานคร.html
 •  
  สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ตปอ คาดว่า ต้นสัปดาห์หน้า ทาง สำนักการโยธา จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของอาคาร พร้อมด้วยข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ (ข้อมูลเดียวกันกับที่โครงการได้ส่งให้ ผู้ตรวจสอบอาคารทางอีเมล์ ในช่วงสัปดาห์นี้) ซึ่งหนังสือส่งทางไปรษณีย์ทั้งสิ้นรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ ฉบับ (เยอะมาก) ซึ่งแน่นอนต้องอาศัยเจ้าของอาคารช่วยตรวจสอบข้อมูล เพราะปริมาณงานมาก การคีย์ข้อมูลของทีมงาาน ก็มีพิมพ์ผิด คีย์ชื่อผู้ตรวจสอบผิดราย เป็นต้น อย่างไรก็ดี ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 •  
  สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ตปอ ต้นสัปดาห์หน้า จะมี ใบ ร๑ ที่ทางผู้อำนวยการสำนักการโยธา ลงนาม ราวๆ ๑๐๐ เรื่อง เรียบร้อยแล้ว ก็จะสแกนมาขึ้นเว็บไซต์ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและแรงจูงใจ ให้ผู้ตรวจสอบอาคาร ช่วยเจ้าของอาคาร และเจ้าของอาคารเข้ามาประสานกับทีมโครงการ เพื่อเตรียมเรื่องของต้นเองให้ครบถ้วน เพื่อออกใบรับรอง ร๑ ต่อไป
  อย่างไรก็ดี รายงานใดที่ผู้ตรวจสอบมีความเห็นแนะนำให้เจ้าของอาคารปรับปรุงแก้ไข หากผู้ตรวจสอบอาคารยังไม่ได้รับรองการแก้ไข ทาง กทม ก็จะออกเป็นหนังสือสั่งให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 •  
  สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ตปอ เพื่อทราบว่า มีผู้ตรวจสอบอาคารเพียงแค่ 10%-15% ที่เข้ามาประสานกับโครงการเท่านั้นเอง ทำให้เรื่องที่สมบูรณ์พร้อมไปออกใบรับรอง ร๑ มีน้อยมาก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจสอบทุกๆ ท่านเข้ามาประสานงานกับทีมงานโครงการ
 •  
  สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ตปอ ผู้ตรวจสอบอาคาร ที่ออกรายงานรับรองสภาพการใช้ปลอดภัย ทั้งรายงานตรวจสอบใหญ่หรือรายงานตรวจสอบประจำปี ขอให้ประสานเข้ามายังโครงการ ทั้งนี้ ด้วยกระบวนงาน รูปแบบเอกสารนำเสนอ ที่ได้ตกลงกับ สนย เป็นที่ลงตัวเรียบร้อยหมดแล้ว จึงเชิญชวนผู้ตรวจสอบอาคาร/เจ้าของอาคาร ประสานงานเข้ามายังเจ้าหน้าที่โครงการโดยด่วน
 •  
  สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ตปอ สมาคมฯ คาดว่า ต้นเดือนกรกฎาคม สมาคมฯ จะร่วมกับ สนย จัดสัมมนา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการ การออกใบ ร๑ และการออกคำสั่งแก้ไข สภาพอาคารหรือระบบประกอบอาคาร และแนวทาง ต่อกรณีต่างๆ เช่น 
  - กรณีเจ้าของอาคารส่งรายงานล่าช้า 
  - กรณีเจ้าของอาคารเปลี่ยนเจ้
  าของ 
  - กรณีอาคารเปลี่ยนชื่อ
  - กรณีเจ้าของอาคาร ไม่ได้จ้างผู้ตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน
  - กรณีผู้ตรวจสอบอาคารเลิก
  - กรณีผู้ตรวจสอบอาคารเปลี่ยนชื่อ
  - ผู้ตรวจสอบอาคารปัจจุบัน จะทราบว่าผู้ตรวจสอบอาคารรายเดิมคือใคร ได้อย่างไร
  - กรณีตรวจทาน เขต/แขวง
  - กรณีเรื่องหาย ทำอย่างไร
  - กรณีค้นพิสูจน์ว่ายื่นเรื่องเมื่อไร ทันกำหนดหรือเลยกำหนด
  - กรณีเล่มรายงานไม่สอดคล้อง ด้านใน กับ สรุป
  - กรณีป้ายโฆษณา มีกติกาอย่างไร จึงออกใบ ร๑ ได้รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th