ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115
วันที่ 14/06/2013   22:00:04

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
11401 1292/55 อาคารโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯแพลทินัม บจก.เอส.พี.ที.แมเนจเมนท์ นายก้องกาญจน ฉันทปรีดา
11402 1269/55 อาคารพักอาศัยรวม เพิ่มสุข อพาร์ทเมนท์ สูง 5 ชั้น บจก.ดี พี เอ็น นายกวี หวังนิเวศน์กุล
11403 1258/55 อาคารบูทีค รัชดา 2 นิติฯอาคารชุดบูทีค รัชดา 2 นายปิยะ ตั้งตรง
11404 1192/55 ป้าย HIGH WAY SIGN บางจาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
11405 1136/55 อาคารเอ็ม ยู แมนชั่น หจก.เอ็ม ยู แมนชั่น หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
11406 1232/55 อาคารแฮปปี้แลนด์ทวินคอนโด 2 บจก.คอนอินคอน บจก.ดีพี อินสเปคเตอร์
11407 1270/55 อาคารพักอาศัยรวม บางกอกเนิร์สซิงโฮม สูง 5 ชั้น บจก.บางกอกเนิร์สซิงโฮม นายกวี หวังนิเวศน์กุล
11408 1228/55 อาคารแคปปิตอล แมนชั่น บจก.อำนวยพล บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
11409 1252/55 อาคารสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย นายปรเมธ เกื้อกิจ
11410 981/55 อาคารบาเซโลนาศูนย์บริการ บจก.ลีนุตพงษ์ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
11411 1212/55 อาคาร The Traveler บจก.ทีฆามารค บจก.เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
11412 1184/55 ป้ายบอกชื่อสถานที่และราคาค่าบริการ บจก.พงษ์เพชรแลนด์ นายปริญญา กาญจันดา
11413 1191/55 ป้าย HIGH WAY SIGN บางจาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
11414 1093/55 อาคารชุด ประตูน้ำเพรสตีจ คอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุด ประตูน้ำ เพรสตีจ คอนโดมิเนียม นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
11415 395/50 อาคารสุภาวดีทาวเวอร์ นิติฯอาคารชุดสุภาวดีทาวเวอร์ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
11416 660/55 อาคาร COPA CABANA บจก.เดวิส โคปา คาบานา บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11417 4852/53 อาคารโรงแรม โฟร์วิงส์ สุขุมวิท บจก.ก่อสร้างสหพันธ์ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
11418 4147/53 อาคารไชโย บจก.ชัยณรงค์เซนเตอร์ นายชาญวุฒิ มะโนพิมพ์
11419 4144/53 อาคาร บีทีเอส (BTS) บมจ.ระบบขนส่งมงลชนกรุงเทพ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
11420  7/56 ป้ายสัมมากร นิมิตใหม่ นายสมโชค ธนูธรรมาคุณ นายบุญทวี แสงอารยะกุล
11421 686/51 อาคารโรงแรมสุภาพ โรงแรมสุภาพ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
11422 561/51 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ บจก.โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
11423 5859/53 อาคารบมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก อาคาร 3 บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก อาคาร 3 นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
11424 1374/54 ป้าย(?) นายสุพัฒ สโรชนันท์จีน นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
11425 1514/54 ป้าย(?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
11426 1306/54 นิติฯอาคารชุดฝกักข้าวโพด 1 นิติอาคารชุดฝกักข้าวโพด 1 นายภูมิเทพ พรหมทอง
11427 1280/54 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร2) ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่  บจก.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส
11428 1320/54 โรงแรมมารวย การ์เด้น นายบุญชัย โกวิทคณิตและนายสุภกิจ สันถวไมตรี บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
11429 444/54 นิติฯอาคารชุดการ์เดนเพลส อาคารD นิติฯอาคารชุดการ์เดนเพลส อาคารD บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
11430 606/54 รอยัลสวีท อาคารB นายวิวัฒน์ ธรรมชวนวิริยะ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
11431 608/54 ป้ายรอยัลสวีท นายวิวัฒน์ ธรรมชวนวิริยะ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
11432 488/54 อาคารบจก.แอกเซสแอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.แอกเซสแอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
11433 1568/54 อาคารจิราเฮ้าส์ บจก.จิราเฮ้าส์ บจก.เซฟคอน อินสเปคชั่น
11434 1358/54 โรงพยาบาล พญาไท 2 โรงพยาบาล พญาไท 2 บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
11435 1383/54 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ บจก.บาโฮมา บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
11436 1283/54 ป้ายแลนดี้โอม บจก.แลนดี้โอมประเทศไทย บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
11437 1276/54 อาคาร บจก.จัมโบเทล นายแสงทอง ทรงเดชาไกรวุฒิ บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
11438 561/54 อาคารบจก.เอกมิ่ง แมชชินเนอรี่ บจก.เอกมิ่ง แมชชินเนอรี่ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
11439 1006/54 ป้ายหสม.มิตรยนต์(บางเขน) บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
11440 1001/54 ป้ายร้านพัฒนยนต์ 1987 บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
11441 1045/54 ป้าย บจก.เอส.ซี.ดับบลิว.แอ็คเซ็สโซรี่ส์(สำนักงานใหญ่) บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
11442 1016/54 ป้ายหจก.ทวีบริการยาง(สาขา) บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
11443 1211/54 อาคารบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บจก.ไทย บิลดิ้ง พลัส
11444 1355/54 อาคารทิพย์มงคลชัยอพาร์ทเมนท์ อาคารC บจก.สุเวทย์ แมนชั่น โดยนายสุเวทย์ วัฒนมงคลศิลป์ นายสุวิชาญ โตวัฒนา
11445 1233/54 อาคารชุดศรีสวัสดิ์คอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุดศรีสวัสดิ์คอนโดมิเนียม หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
11446 1346/54 อาคารนิติฯอาคารชุด ดี ดี ทาวเวอร์ นิติฯอาคารชุด ดี ดี ทาวเวอร์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
11447 1414/54 อาคาร บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก อาคาร3 บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก อาคาร3 นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
11448 908/55 ป้ายตราสินค้า คาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
11449 190/55 ป้ายร้าน สีสันร่มเกล้า 2 บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
11450 922/55 ป้ายตราสินค้า คาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
11451 915/55 ป้ายตราสินค้า คาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
11452 913/55 ป้ายตราสินค้า คาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
11453 173/55 โครงเหล็กป้าย คุณสมศักดิ์ รัศมีนิภาพร นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
11454 992/55 ป้าย(?) นีโอ มัลติมีเดีย จำกัด นายเอกชัย สกุลทองทวี
11455 134/55 ป้าย บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก(สาขากรุงเทพ-รามอินทรา กม.14) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
11456 146/55 ป้าย บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก(สาขากรุงเทพ-สุขาภิบาล 3) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
11457 122/55 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
11458 910/55 ป้ายตราสินค้า คาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
11459 118/55 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
11460 188/55 ป้ายร้านทรัพย์อุดม บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
11461 266/55 ป้าย(?) บจก.เครื่องดื่มกระทิงแดง นายสุธี เจริญสุข
11462 234/55 อาคารเซนทริค ซีน นิติฯอาคารชุด เซ็นทริค ซีน นายวิโชติ กันภัย
11463 1131/55 อาคารโรงแรมเอเชีย บมจ.เอเชียโฮเต็ล พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
11464 129/55 อาคารพลาซ่า เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ บจก.พลาซ่า 88 นายวรวิทย์ คูวุฒยากร
11465 149/55 ป้าย บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก(สาขากรุงเทพ-สุขาภิบาล 1(ตะวันออก)) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
11466 195/55 ป้ายร้านวินเนอร์ฯ บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
11467 191/55 ป้ายร้าน ธนวุฒิ สุขภัณฑ์ บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
11468 263/55 ป้ายทางด่วนขั้นที่ 2 กำแพงเพชร-หมอชิต2 บจก.ทรูสตรอง โดยนายพรชัย จงสุขศรี บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
11469 109/55 อาคารยาคูลท์ บจก.ยาคูลท์เซลส์ (กรุงเทพฯ) นายวิชัย คิ้วสุวรรณศรี
11470 1122/55 อาคารไชโย บจก.ชัยณรงค์เซนเตอร์ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
11471 132/55 อาคารหจก.ฮาเร็ม หจก.ฮาเร็ม นายวรวิทย์ คูวุฒยากร
11472 198/55 ป้ายร้าน พี.พี.เซรามิค บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
11473 113/55 อาคารเบสท์เฮ้าส์อพาร์ทเม้นท์ หจก.เบสท์เฮ้าส์อพาร์ทเม้นท์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
11474 1117/55 อาคารโรงงานและสำนักงาน บจก.ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) อาคารโรงงานและสำนักงาน บจก.ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) บจก.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง
11475 5179/53 อาคารเดอะเลกาซี วิภาวดี นิติฯอาคารชุดเดอะเลกาซี วิภาวดี บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
11476 4789/53 ป้ายบจก.เอส.ซี.ดับบลิว.แอ็คเซ็สโซรี่ส์ บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
11477 5631/53 ป้าย(?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
11478 2635/50 อาคารเดอะลิฟวิ่งรูม (TheLivingRoom) เดอะลิฟวิ่งรูม (TheLivingRoom) บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
11479 5170/53 อาคารชุด ประตูน้ำเพรสตีจ คอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุด ประตูน้ำเพรสตีจ คอนโดมิเนียม นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
11480 3227/53 อาคาร นิติฯอาคารชุด FLORA HOUSE บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11481 552/55 อาคารวิลล่า ราชเทวี นิติฯอาคารชุดวิลล่า ราชเทวี บจก.ไทย บิลดิ้ง พลัส
11482 308/55 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ บจก.เคพีเอ็น แลนด์ บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
11483 622/55 ป้าย PETRONAS สาขาพระราม 9(รามอินทรา-อาจณรงค์) บจก.ปิโตรนาส มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11484 433/55 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต บจก.แสงโสม บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
11485 1093/55 อาคารชุด ประตูน้ำเพรสตีจ คอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุด ประตูน้ำเพรสตีจ คอนโดมิเนียม นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
11486 494/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11487 480/55 อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายศุภวุฒิ ดวนด่วน
11488 480/55 อาคารแฟลตคลองถม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายศุภวุฒิ ดวนด่วน
11489 480/55 อาคารพาณิชย์คลองถม 205/1 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายศุภวุฒิ ดวนด่วน
11490 1308/54 อาคาร The 9th Towers บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
11491 1308/54 อาคารพีเพิล อพาร์ทเม้นท์ บจก.ณัฐธนวรรณ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
11492 841/51 อาคารเอ แอนด์ บี แมนชั่น บจก.ส.วัฒนวงค์ นายธนิสร จิตประกอบ
11493 3832/53 ป้าย นิวจิตรุ่ง วงเวียน 22 บจก.กัปตัน เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
11494 1119/55 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ นิติฯอาคารชุด อาร์เอส ทาวเวอร์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
11495 2396/52 ป้ายบริเวณวงเวียนบางเขน(ด้านสถานีตำรวจบางเขน) บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น นายอิทธิกร บุญเฉลียว
11496 1499/52 อาคารโรงแรม อีบีส หัวหมาก กรุงเทพมหานคร บจก.เดวิดสัน นายประพันธ์ เลาวะยานนท์
11497   1560/52 ป้ายร้าน ท.วัฒนกิจ บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
11498 1573/52 ป้ายร้าน อยู่เจริญ บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
11499 1543/52 ป้ายร้าน ต.ยิ่งเจริญ บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
11500 1592/52 ป้ายร้าน ทรัพย์อุดม บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th