ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113
วันที่ 14/06/2013   21:57:39

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
11201 260/54 อาคารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ (เหนือ) บจก.วิชัยยุทธ โดยนายแพทย์วิเชียร กาญจนภูมิ,นายแพทย์กำธร เผ่าสวัสดิ์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11202 326/54 อาคารนิติฯอาคารชุดลุมพินีวิลล์ รามอินทรา-หลักสี่ นิติฯอาคารชุดลุมพินีวิลล์ รามอินทรา-หลักสี่ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11203 3632/53 อาคารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11204 2167/50 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11205 2806/52 อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ บจก.เซ็นทรัลเวิลด์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11206 294/54 อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)สาขายศเส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11207 1365/54 ป้ายไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ตลาดนัด กระเบื้อง ปูพื้น-บุผนัง บจก.เวิลด์ไวด์ เซรามิค (สาขาวัชรพล-สายไหม) นายจีระ ไตรถวิล
11208 1368/54 อาคารศาลาเฉลิมกรุง บจก.สหศีนิมา นางสาวสุรีย์ ประเสริฐสุด
11209 1379/54 อาคารโรงแรม ปลื้มดี 32 บจก.ปลื้มดี นายกิจจา ทรงเกียรติยศ
11210 1321/54 อาคารโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พันตรีเหรียญทอง แน่นหนา และ นางสาวศิริวรรณ แน่นหนา บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
11211 1342/54 อาคารบจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
11212 1569/54 อาคารเดอะเน็กซ์ คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 44 บจก.เค.ดี.แอสเซท นายโอฬาร จันทร์ภู่
11213 1582/54 อาคารเดอะรูม รัชดา-ลาดพร้าว นิติฯอาคารชุดเดอะรูม รัชดา-ลาดพร้าว บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
11214 1419/54 อาคารธารารมณ์ บิสชิเนส ทาวเวอร์ นายเชี่ยวชาญ เคียงศิริและนางพรรณี พุทธารี นายชวกร ถวาย
11215 1571/54 อาคารบ้านพฤษาสิริ 1 นิติฯอาคารชุด บ้านพฤษาสิริ 1 นายวิโชติ กันภัย
11216 1331/54 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย บจก.ดีส์ อินสเป็กเตอร์
11217 1586/54 อาคารบจก.ฐานการพิมพ์ บจก.ฐานการพิมพ์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
11218 1566/54 ป้าย(?) นางสาววิจิตตรา ทองสุข นายสงกรานต์ เม่นทอง
11219 1494/54 อาคารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ บจก.บิลดิ้ง ออดิท แอนด์ ลอว์ (ประเทศไทย)
11220 1336/54 โครงสร้างเหล็ก บจก.แอมเบอร์ แอด แอนด์ อินทีเรีย นายครรชิต ทองแท่ง
11221 1565/54 อาคารสำนักงานใหญ่ บจก.ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) บจก.ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) บจก.วอรันเทค
11222 1304/54 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ นิติฯอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม โดยนายวิสูตร จาดขำ นายชวกร ถวาย
11223 1499/54 อาคารสายลมอพาร์ทเม้นท์ นิติฯ บจก.ซิตี้เอสเตท บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
11224 1559/54 อาคารชุด ฝักข้าวโพด 2 นิติฯอาคารชุด ฝักข้าวโพด 2 นายวรกาญจน์ ผลาวรรณ์
11225 1572/54 อาคารบ้านประชานิเวศน์ 2 นิติฯอาคารชุด บ้านประชานิเวศน์ 2 นายวิโชติ กันภัย
11226 1500/54 อาคารชุด คลองจั่นเพลส (อาคาร A-B) นิติฯอาคารชุด คลองจั่นเพลส นายกิตติ ไชยวัฒนสกุล
11227 1401/54 อาคารเอ็ม.เอฟ.คอร์ต หจก.เอ็ม.เอฟ.คอร์ต โดยนายมงคล ตรีศิริพิศาลและนางดรุณี ตรีศิริพิศาล นายภัทรพงศ์ ชมะโชติ
11228 765/55 ป้ายโครงการพาร์คเวย์ ชาเล่ต์ รามคำแหง บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ นายชวกร ถวาย
11229 740/55 อาคารทีม บจก.ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
11230 746/55 อาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์บดินเดชา-รามคำแหง(อาคารB 1) บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ บจก.พร้อมตรวจอาคาร
11231 735/55 ป้ายโฆษณากระเบื้องลีลา,ดูราเกรส บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม บจก.พีเคแอล อินสเพคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
11232 448/55 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11233 439/55 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11234 762/55 ป้าย บมจ.บิ้กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขาภิบาล 3 นายสังข์ เจริญเหรียญ
11235 773/55 อาคารชุดซีณิธเพลส  ห้วยขวาง อาคารชุดซีณิธเพลส  ห้วยขวาง นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
11236 749/55 อาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์บดินเดชา-รามคำแหง(อาคารA 2) บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ บจก.พร้อมตรวจอาคาร
11237 486/55 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ บจก.อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
11238 710/55 สายธารคอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุดสายธารคอนโดมิเนียม นางสาวสุจิตรา ณีรัตนพันธุ์
11239 796/55 นิติฯอาคารชุดอมันตา-รัชดา(อาคาร 3) นิติฯอาคารชุดอมันตา-รัชดา(อาคาร 3) บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
11240 748/55 อาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง(อาคารB3) บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ โดยนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุขและนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ บจก.พร้อมตรวจอาคาร
11241 777/55 ป้าย(?) บจก.วิว แอนด์ ซี.เอส. นายเสนีย์ พงษาโคตร
11242 798/55 อาคารNORTH GATE RATCHAYOTHIN บจก.พี.เอ็น.พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ บจก.ผู้ตรวจสอบอาคารนนทบุรี
11243 745/55 อาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง(อาคารA4) บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ โดยนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุขและนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ บจก.พร้อมตรวจอาคาร
11244 795/55 อาคารนิติฯอาคารชุด อมันตา-รัชดา (อาคาร2) นิติฯอาคารชุด อมันตา-รัชดา (อาคาร2) บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
11245 699/55 อาคารปียวรรณ บจก.ลำปางชัย โดยนางองุ่น ธเนศวร บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
11246 297/51 อาคารสโมสรพนักงานกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน) บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
11247 3471/53 อาคารNation Tower บจก.ช.ชนะอนันตพาณิชย์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11248 300/54 อาคารตะวันนาไนท์บาร์ซ่าร์ บจก.ตะวันนาไนท์บาร์ซ่าร์ บจก.ไอเอ็มเอ็มเอส บิวดิ้งอินสเปคชั่น
11249 4991/53 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11250 2667/52 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11251 2697/52 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11252 5009/53 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11253 5001/53 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11254 2671/52 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11255 5000/53 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11256 5007/53 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11257 2694/52 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11258 2698/52 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11259 4384/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11260 5192/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11261 5187/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11262 5199/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11263 5197/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11264 5188/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11265 5186/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11266 5089/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11267 5191/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11268 4486/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11269 4231/53 อาคารจอดรถยนต์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11270 5215/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11271 2700/52 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11272 5016/53 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11273 5014/53 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11274 5133/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11275 4412/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11276 4409/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11277 5335/53 อาคารNATION TOWER บจก.ช.ชนะอนันตพาณิชย์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11278 3495/53 อาคารแอมบาสซี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ หจก.เพชรบุรีเซนเตอร์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11279 436/54 อาคาร COPA CABANA บจก.เดวิส โคบา คาบานา บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11280 3472/53 อาคาร208 WIRELESS ROAD กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11281 597/55 ป้าย PETRONAS สาขานวลจันทร์ บจก.ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11282 596/55 ป้าย PETRONAS สาขาเอกมัย-รามอินทรา2 บจก.ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11283 619/55 ป้าย PETRONAS สาขาวิภาวดี-ยาคูลท์ บจก.ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11284 630/51 อาคาร NATION TOWER บจก.ช.ชนะอนันตพาณิชย์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11285 2807/52 อาคารนิติฯอาคารชุด สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ นิติฯอาคารชุด สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11286 625/51 อาคาร208 WIRELESS ROAD กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11287 635/55 อาคาร LONG BEACH บจก.เดวิส ไดมอนด์ สตาร์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11288 661/55 อาคาร VICTORIA The Secret Forever บจก.เดวิส ซิลเวอร์ สตาร์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
11289 5189/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11290 4411/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11291 5196/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11292 444/55 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11293 5190/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11294 5090/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11295 436/55 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11296 4289/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11297 458/55 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11298 5209/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11299 416/55 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
11300 4453/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th