ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109
วันที่ 12/06/2013   19:15:48

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
10801 1418/53 อาคารนิติฯอาคารชุด ลุมพินี เพลส สาทร ซี นิติฯอาคารชุด ลุมพินี เพลส สาทร ซีดี บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10802 1416/53 อาคารนิติฯอาคารชุด ลุมพินี เพลส สาทร ดี นิติฯอาคารชุด ลุมพินี เพลส สาทร ซีดี บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10803 1138/53 อาคารเหลียงการ์เด้น นิติฯอาคารชุดเหลียงการ์เด้น นายสมมิตร โคตระวิบูลย์
10804 1256/53 อาคารคอนโดวัน เอ็กซ์ สาทร-นราธิวาส นิติฯอาคารชุด คอนโดวัน เอ็กซ์ สาทร-นราธิวาส บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
10805 1465/53 อาคารชุด ลพา เพลส นิติฯอาคารชุดลพา เพลส บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
10806 156/55 อาคารเบลกราเวีย เรสสิเดนซ์ นิติฯอาคารชุดเบลกราเวีย เรสสิเดนซ์ นายประกิจ บุญเสรฐ
10807 46/51 อาคารชุดอารี เพลส สำนักงานนิติฯอาคารชุดอารี เพลส นายเจษฎา จันทร์เจนจบ
10808 1529/53 อาคารนิติฯอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ 6 (อาคาร11) นิติฯอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ 6 นายณัทภัค ผิวสว่าง
10809 1531/53 อาคารนิติฯอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ 4(อาคาร7) นิติฯอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ 4  นายณัทภัค ผิวสว่าง
10810 1533/53 อาคารนิติฯอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ 3(อาคาร5) นิติฯอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ 3  นายณัทภัค ผิวสว่าง
10811 710/50 ป้ายอนันดา บจก.โชติธนวัฒน์ โดยนางจรรย์สมร วัธนเวคิน นางพนิดา เทพกาญจนา นายบุญผ่อง ภูวิจิตรสุทิน
10812 1593/53 ป้ายบจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) สาขาบางนา กม.2.5 บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10813 1221/50 อาคารทิวทาวเวอร์ บจก.ณัฐหทัย โดยนายณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม บจก.เบสท์บิลเดอร์คอนซัลแตนท์
10814 948/50 อาคารสุวิชาญ แมนชั่น บจก.สุวิชาญ แมนชั่น นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
10815 2383/50 อาคารคณะนิติศาสตร์/มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บจก.วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค
10816 2377/50 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บจก.วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค
10817 1942/50 อาคาร อาร์ดีโฮเต็ล บจก.โรสการ์เด้นโฮเต็ล นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
10818 2478/50 ป้าย FORD บจก.วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรซ์ โดยน.ส.แก้วใจ เผอิญโชค นายเทียนชัย ชมเชย
10819 1067/50 อาคารเอราวัณเทาว์เวอร์ นายอิทธิ วงศ์สุรไกร และนายวราทัศน์ วงศ์สุรไกร นายวีริศ ปัญญาวิศิษฏ์กุล
10820 1960/50 อาคารโรงแรมกรุงธน บจก.กิติธน นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
10821 1751/50 อาคารปิ่นทิพย์อพาร์ทเม้นท์ บจก.ศรีวชิราพร นายสังข์ เจริญเหรียญ
10822 2416/50 อาคารบางกอกเพรสพาร์ทส บางกอกเพรสพาร์ทส จำกัด บจก.บลู สแท็ค
10823 2386/50 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บจก.วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค
10824 888/50 อาคารที.พี.คอนโดมิเนียม บจก.โภคภัณท์ก่อสร้าง โดยนายดนัย วิศวรากูร นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
10825 2187/50 อาคารบจก.พงษ์จิตต์ 1.นายสมพงษ์ เชาว์ประดิษฐ์ 2.นางสมจิตต์ เชาว์ประดิษฐ์ 3.นายวิภัทร์พงษ์ เชาว์ประดิษฐ์ นายสุรักษ์ ตั้งเคียงศิริสิน
10826 966/50 อาคารศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า บจก.เจ้าพระยารีซอร์ท โดยนายวิลเลียม จอห์น ครอสเล่ย์ นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
10827 1114/53 อาคารห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาประชาอุทิศ บจก.เซ็นคาร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
10828 4010/53 ป้ายร้านหจก.เอี่ยมสมบูรณ์ ออโต้ แม็กซ์ บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
10829 4011/53 ป้ายร้านบจก.ออโต้เฮ้าส์ บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
10830 4009/53 ป้ายร้านไทร์-เวย์ บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
10831 3723/53 ป้าย TOYOTA SURE บจก.สยามออโต้ ซาลอน ยูสคาร์ นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
10832 60/54 ป้าย(?) บจก.สุขสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป บจก.บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม
10833 26/54 อาคารเอส พี อพาร์ทเม้นท์ บจก.เอส พี แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นายประชา เปรื่องอักษร
10834 1499/53 อาคารธนา ทรี นิติฯอาคารชุด ธนา ทรี บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
10835 1385/53 อาคารนิติฯอาคารชุดลุมพินี สวีท พระราม 8 (อาคารเอ) นิติฯอาคารชุดลุมพินี สวีท พระราม 8 บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
10836 270/55 อาคารโพธิ์สามต้นคอนโดมิเนียม 1 นายปรีดี ศรีสุภา นายกฤษณ์ แดงสว่าง
10837 397/55 อาคารนิติฯอาคารชุด ลดาคอนโด เพชรเกษม 69 นิติฯอาคารชุด ลดาคอนโด เพชรเกษม 69 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
10838 419/55 อาคารชุดธนาอาทีเรีย บจก.อวาลอน เอสเตท นายเจษฎา จันทร์เจนจบ
10839 399/55 อาคารปรีดาอพาร์ทเม้นท์ บจก.พี.ดี อพาร์ทเม้นท์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
10840 440/55 อาคารเพ็ญยศ อพาร์ทเมนท์ บจก.บี.ซี.พี.โฮลดิ้ง นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
10841 349/55 อาคารโรงแรม เวนิส โฮเต็ล บจก.เวนิส โฮเต็ล บจก.พร้อมตรวจอาคาร
10842 1592/53 ป้ายบจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10843 4016/53 ป้ายร้านพันเดชออโต้เซอร์วิส บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
10844 46/55 อาคารนิติฯอาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค (อาคารB) นิติฯอาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10845 190/51 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา เมอรี่คิงส์ ปิ่นเกล้า บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม บจก.ชินรัช โฟร์เทคเตอร์
10846 1314/52 อาคารบจก.เซเว่น คอนทิเน้น อินเตอร์เทรด นายพรชัย นิลเจียรสกุล นางสาวปทิตา วาจาขจรฤทธิ์
10847 1318/52 ป้าย T1-064 บจก.ที.พี.เอส มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
10848 968/52 โครงเหล็กป้าย คุณสุนทร แซ่ลิ้ม นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
10849 949/52 ป้าย Bridgestone(หจก.ทีซี ออโต้เซอร์วิส) บจก.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) นายกฤษณ์ แดงสว่าง
10850 2907/52 อาคารบจก.ซีพีจี การ์เมนท์ บจก.ซีพีจี การ์เมนท์ นายชาญณรงค์ ฟูสกุล
10851 255/51 อาคารบจก.เวสตอิน (โรงแรม เวสตอิน โฮเต็ล) บจก.เวสตอิน โดยนายสมชัย พิพิธสุขสันต์ บจก.เฟิร์สอินสเปคเตอร์เอ็นจิเนียร์
10852 959/52 อาคารลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2 นิติฯอาคารชุด ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2 บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
10853 2804/52 อาคารนิติฯอาคารชุดลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ นิติฯอาคารชุดลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระโดยบจก.ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10854 935/52 อาคารบจก.จอลลี่เฮ้าส์ JOLLY SUITES&SPA(อาคาร1) บจก.จอลลี่เฮ้าส์ JOLLY SUITES&SPA(อาคาร1) นายชาญณรงค์ วิจะระณะ
10855 866/52 อาคารบจก.เค.เอช.เท็กซ์ไทล์ บจก.เค.เอช.เท็กซ์ไทล์ (อาคาร1) นายสุรพงษ์ ทวีวัฒน์
10856 185/51 ป้าย(?) บจก.เจ.อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
10857 493/51 ป้าย(?) นายวารินทร์ การะพิมพ์ นายธวัช บุญญอนุชิต
10858 188/51 ป้ายโครงบนอาคาร(CB-017) ตากสิน เพชรเกษม บจก.เจ.อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
10859 441/55 อาคารเพ็ญยศ อพาร์ทเมนท์ บจก.บี.ซี.พื.โฮลดิ้ง นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
10860 2761/50 ป้ายครีมเทียม บมจ.มาสเตอร์แอด นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
10861 1819/50 อาคารโรงงานบจก.บิ๊ก สตาร์ บจก.บิ๊ก สตาร์ โดยนายสมพงษ์ กิจกำจาย,นายอภิวิชญ์ กิจกำจาย นายธนากร กิจกอบสิน
10862 1290/50 อาคารบจก.ศรีโพธิ์ทองเมตัลเวิร์ค หจก.ศรีโพธิ์ทองโลหะกิจ(1974) นายมนัสชัย หมั่นนิ่ม
10863 1628/50 อาคารบจก.คอมพิวเตอร์ เอ็มบรอยเดอรี่ นายสุพจน์ สุวรรณยั่งยืน นายยะยา กียะ
10864 1549/53 อาคารบจก.เค.เอช.เท็กซ์ไทล์ อาคาร2 บจก.เค.เอช.เท็กซ์ไทล์ (อาคาร2) นายสุรพงษ์ ทวีวัฒน์
10865 1548/53 อาคารบจก.เค.เอช.เท็กซ์ไทล์  บจก.เค.เอช.เท็กซ์ไทล์ (อาคาร1) นายสุรพงษ์ ทวีวัฒน์
10866 2417/50 อาคารบางกอกชัตเตอร์ บางกอกชัตเตอร์ บจก.บลู สแท็ค
10867 992/50 อาคารปิ่นเกล้า คอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุดปิ่นเกล้า คอนโดมิเนียม นายเทียนชัย ชมเชย
10868 2683/50 อาคารพีพี แมนชั่น พีพี แมนชั่น บจก.เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
10869 1723/50 อาคารจันสว่างวงศ์ นายหุ่น จันสว่างวงศ์ บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
10870 973/50 อาคารปาล์สปริง บจก.จุฬารัตน์ นายประกิต มัทยาท
10871 2475/50 อาคารธนบุรีพานิช บจก.ธนบุรีพานิช นายประสาณฐ์ เอื้อสัมฤทธิ์ผล
10872 2141/50 ป้ายเจ้าพระยา 3 CHAOPHYA  3 BATH&MASSAGE นายโอภาศ ทรงเวชเกษม นางเปรมจิต หอมจันทนากุล
10873 364/50 อาคารทิพยฤกษ์คอนโดมิเนียม ทิพยฤกษ์คอนโดมิเนียม นายบุญส่ง ธัญกิจ
10874 24/50 อาคารสาธิตาอพาร์ทเมนท์ นายสมเกียรติ สุขศรีการ ผู้มีอำนาจลงนามใน บจก.สาธิตาอพาร์ทเมนท์ นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม
10875 286/50 อาคารบจก.วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส บจก.วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส นายบัณดิษฐ กลั่นทัต
10876 2142/50 ป้ายเจ้าพระยา 3 CHAOPHYA  3 BATH&MASSAGE นายโอภาศ ทรงเวชเกษม นางเปรมจิต หอมจันทนากุล
10877 1339/50 ป้ายเครื่องหมายการค้าเชลล์ บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
10878 236/51 อาคารเปี่ยมรัก เรสซิเดนซ์ นิติฯอาคารชุด เปี่ยมรัก เรสซิเดนซ์ นายเทียนชัย ชมเชย
10879 2025/50 ป้าย(?) นายเกษชนก สุทธิพันธ์ นายบัณดิษฐ กลั่นทัต
10880 772/50 อาคารประชาร่วมใจ ดอนโดทาวน์ บจก.ประชาร่วมใจ โดยนายขจรศักดิ์ ทีฆคีรีกุล นายศิริชัย ขำสุวรรณ
10881 2214/50 อาคารน้ำมันพืชไทย บจก.น้ำมันพืชไทย บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
10882 1162/50 อาคารห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาบางบอน บจก.เซ็นคาร์ บจก.บิลดิ้ง ออดิท
10883 212/50 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายประสิทธิ์ รักท้วม
10884 596/50 ป้ายปิโตรนาสบางบอน PET 40009 บจก.ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
10885 2674/50 ป้าย TOA บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
10886 1956/50 อาคารโรงแรมธำรงอินน์ บจก.เครือเกรซ นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
10887 5496/53 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ บจก.สยามมหานคร พร็อพเพอร์ตี้ นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
10888 488/50 อาคารโรงแรมกรุงเทพ แมริออท รีสอร์ท แอนสปา บจก.เจ้าพระยารีซอร์ท โดยนายวิลเลียม จอร์น ครอสเลย์ นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
10889 15/50 อาคารกรกานต์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.กรกานต์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์
10890 2241/50 ป้าย คุณพรเทพ ปาละสิงห์ นายสันติ์ ตันชรากรณ์
10891 3553/51 อาคารโรงแรมเธียรสินอินน์ นายไพโรจน์ หาญพงษ์ธรรม นายประวีร์ วุฒิกรีเกียรติ
10892 1715/50 อาคารสมาคมฮินแหน่นแห่งประเทศไทย บจก.ฮินแหน่น โดยนายชลิต หงษ์วัฒนานุสรณ์ นางสาววิชชยา วิริยะผล
10893 1278/50 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)สาขาดาวคะนอง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นายสังข์ เจริญเหรียญ
10894 1160/50 อาคารห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาเพชรเกษม บจก.เซ็นคาร์ บจก.บิลดิ้ง ออดิท
10895 190/50 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
10896 859/50 โครงเหล็กป้าย คุณสุนทร แซ่ลิ้ม นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
10897 199/50 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
10898 380/50 อาคารบจก.ซีพีจี การ์เมนท์ บจก.ซีพีจี การ์เมนท์ นายชาญณรงค์ ฟูสกุล
10899 49/55 อาคารนิติฯอาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค(อาคารA) นิติฯอาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10900 3131/52 ป้าย ภูภัทรา เขาใหญ่ บจก.แมจิก แล้มป์ นายอิทธิกร บุญเฉลียว

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th