ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107
วันที่ 12/06/2013   19:12:42

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
10601 1262/53 อาคารเดอะ คอมพลีท ราชปรารถ บมจ.ปริณสิริ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
10602 2747/52 อาคารชุด จอร์นนี่ ทาวเวอร์ อาคารชุด จอร์นนี่ ทาวเวอร์ นายสุธิวัตร ช่อทับทิม
10603 438/51 ป้าย T1-060 บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
10604 2403/50 อาคารศูนย์บริการ บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์(ถนนวิภาวดีรังสิต) บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ บจก.วอรันเทค
10605 2402/50 ป้ายโฆษณาและโลโก้อีซูซุ บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ บจก.วอรันเทค
10606 1853/50 อาคารบจก.เลิศสุทธิ บจก.เลิศสุทธิ นายสุรพงษ์ ทวีวัฒน์
10607 127/54 อาคารเมนูไลฟ์ประกันชีวิต บมจ.เมนูไลฟ์ประกันชีวิต(ประเทศไทย) บจก.บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม
10608 2401/50 อาคารสูง 7ชั้น นางสาวพิมพ์พิศา ลีลาวราเกียรติ นายพิทักษ์ โชคสมัย
10609 1623/53 ป้ายบนอาคารแยกเอสซีพาร์ค นายไกรฤทธ์ อุชุกานนท์ชัย นายวิเชียร ซุนฮิม
10610 155/54 อาคารสายลมคอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุดสายลมคอนโดมิเนียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
10611 1078/53 อาคารเอ็ม.ที.แมนชั่น บจก.ไทยเฮ้าส์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
10612 112/54 อาคารน้ำเพชรคอนโดวิว บจก.ชัยกิจพัฒนาที่ดิน นายกฤษณ์ แดงสว่าง
10613 166/54 อาคารชินวัฒน์ ซัพพลายส์ นายประเสริฐ ลิ่มวงศ์สุวรรณ นายนพ โรจนวานิช
10614 87/51 อาคารบจก.พรีไซซ์อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น อาคารบจก.พรีไซซ์อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น นายจิรวัฒน์ จงนิรามัยสถิต
10615 237/50 นิติฯอาคารชุดบ้านยุพยงค์ นิติฯอาคารชุดบ้านยุพยงค์ นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
10616 942/52 อาคารพี.เอส.เรสซิเด้นท์ นายสุทิน เศรษฐวงศ์ นายวสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ
10617 2445/50 อาคาร 41 พี.เค.เพลส อาคาร 41 พี.เค.เพลส หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
10618 355/51 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถ.9(E) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หจก.สำนักงานธุรกิจบริการตรวจสอบและประเมิน
10619 355/51 อาคารควีนทาวเวอร์(Q) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หจก.สำนักงานธุรกิจบริการตรวจสอบและประเมิน
10620 355/51 อาคารอัสสัมชัญ รศ.2000(A) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หจก.สำนักงานธุรกิจบริการตรวจสอบและประเมิน
10621 355/51 อาคารเฉลิมรัชมงคล(C) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หจก.สำนักงานธุรกิจบริการตรวจสอบและประเมิน
10622 427/51 ป้ายรพ.นวมินทร์ บจก.มีนบุรีเวชกิจ นายวรงศักดิ์ โสภัย
10623 3809/53 ป้ายกัปตัน บจก.กัปตันเพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
10624 1965/50 อาคารบมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ นายวิโชติ กันภัย
10625 1015/53 อาคารเสือป่าพลาซ่า บจก.เสือป่า พลาซ่า นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
10626 1586/53 นิรันทร์เรสซิเด้นท์ 8(ตึกA,ตึกB) นายสุวัฒน์ ตั้งไชยวงศ์ นายเจษฎา ยอดมงคล
10627 1400/53 อาคารรัชดา-ชวนชมแมนชั่นอาคาร4 นิติฯาคารชุดรัชดา-ชวนชมแมนชั่น บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
10628 4160/53 อาคารเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนเซนต์ดอมินิก นายจีรศักดิ์ ใจห้าว
10629 1402/53 อาคารอมรพันธุ์ อาคาร8 นิติฯอาคารชุดอมรพันธุ์ 205แซทเทลไลท์ทาวน์ อาคาร8 นายสรัลธร พงษ์พิทักษ์
10630 1310/53 อาคารลาดพร้าวการ์เด้นท์ คุณสินชัย เจริญสินพร นายวิเชียร ชมพัฒนา
10631 4017/53 ป้ายบริดจสโตน (ร้านพัฒนยนต์) บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
10632 3780/53 ป้ายโรงพยาบาลกรุงเทพ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10633 3782/53 ป้ายโรงพยาบาลกรุงเทพ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10634 1551/53 อาคารไทยประกันชีวิต1/1 บจก.ไทยประกันชีวิต บจก.ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์
10635 1072/53 วัลย์ลดาอพาร์ทเม้นต์ บจก.วัลย์ลดาอพาร์ทเม้นต์ นายปรเมธ เกื้อกิจ
10636 3829/53 ป้ายกัปตันที.ซี.ซี.เพ้นท์แอนด์ฮาร์ดแวร์ บจก.กัปตันเพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
10637 964/52 โครงเหล็กป้าย นายพรศักดิ์ พิศพันธ์ นาวาอากาศโท ปรีดา งามเจริญ
10638 114/55 อาคารชุด ดิ อารีย์ คอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุด ดิ อารีย์ คอนโดมิเนียม บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
10639 25/55 ป้ายโตโยต้า บจก.โตโยต้า ลิบรา (สาขาวัชรพล) บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
10640 550/51 ป้ายCALTEX บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
10641 249/50 อาคารโรงแรม โซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า บมจ.โรงแรมเซ็ลทรัลพลาซ่า บจก.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์
10642 648/51 อาคาร Geoman (อาคาร13) บจก.วัชรพล บจก.ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์
10643 921/52 อาคารยูเรเซีย กรุงเทพ (ตึกยูเรเซีย) บจก.อนันตศิริพัฒนา บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
10644 1008/50 อาคารนิติฯอาคารชุด อาร์เอส ทาวน์เวอร์ นิติฯอาคารชุด อาร์เอส ทาวน์เวอร์ บจก.เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
10645 1453/53 นิติฯอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ ดี-1 นิติฯอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ ดี บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10646 1943/52 ป้ายบจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10647 1209/52 อาคารบมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย บจก.ไทย บิลดิ้ง พลัส
10648 943/52 อาคารพี.เอส แมนชั่น บจก.พี.เอส แมนชั่น นายวสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ
10649 3115/52 ป้าย MICHELIN บจก.ออโต้ ทรีท บจก.ซี โอ ยู
10650 2183/52 อาคารบจก.วีนัสเธร็ด อาคารบจก.วีนัสเธร็ด นายปรีดา อากาศ
10651 2008/52 ป้าย(?) บจก.คิว.ซี.มีเดีย นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
10652 1886/52 อาคารลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 44 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 44 บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
10653 699/50 อาคารมหานครยิปซั่ม บจก.มหานครยิปซั่ม นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
10654 2604/50 อาคารอมตะอินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค บมจ.อมตะอินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค นายนิรันดร์ จิตประกอบ
10655 2502/50 ป้ายบจก.ส.ธนามีเดีย บจก.ส.ธนามีเดีย หจก.เอพีพี บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
10656 782/50 อาคารEASTIN HOTEL นายเสนอ รัตนวลี นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
10657 497/50 อาคารสราสินีแมนชั่น บจก.ศรีศุภราชพรอพเพอร์ตี้ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
10658 762/50 อาคารอมรพันธุ์205ทาวเวอร์2 นิติฯอาคารชุดอมรพันธุ์205ทาวเวอร์2 นายชวกร ถวาย
10659  5/50 ป้ายโครงเหล็กบนดิน บจก.BNO GROUP(นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ) นายสุธีย์ เยี่ยงศุภพานนทร์
10660 2109/50 นิติฯอาคารชุดรมณียาคอนโดทาวน์ นิติฯอาคารชุดรมณียาคอนโดทาวน์ บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
10661 713/50 อาคารเซ็นจูเรีนย ปาร์ค เจ้าของร่วมนิติฯอาคารชุดเซ็นจูเรีนย ปาร์ค นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ
10662 2532/50 ป้ายAOB.NO68 บจก.แอดออนบอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
10663 193/54 ป้ายAUTOBOY BRIDGESTONE FIRESTONE(หจก.วัฒนายนต์ รามคำแหง) บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
10664 1223/50 นิติฯอาคารชุดธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ นายเชี่ยวชาญ เคียงศิริและนางพรรณี พุทธารี นายชวกร ถวาย
10665 2350/50 โรงแรมโกลเด้นฮอส บจก.กีเต็กและทรัพย์สิน นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
10666 503/50 อาคารธนาคารกรุงเทพ(สาขาสะพานผ่านฟ้า) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.วอรันเทค
10667 1990/50 D-Haus Ladprao อาคารมังกร บจก.อนันตศิริพัฒนา บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10668 536/51 ป้ายCALTEX บจก.เชฟรอน (ประเทศไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
10669 57/51 อาคารอินคำสวีท บจก.อินคำ สวีท นายพัฒนพงษ์ ทวีพันธ์
10670 646/51 อาคารจอดรถ (อาคาร 10) บจก.วัชรพล บจก.ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์
10671 238/50 อาคารชุดลาดพร้าวคอนโดทาวน์ 1 (ตึกB) บจก.ป่าตองไนท์พลาซ่า คอนโดเทล โดยนางบุญศรี เพชรทวีวัน นางสาวกันยารัตน์ ขำสุวรรณ
10672 1531/50 อาคารสำนักงานใหญ่ บจก.ตรีเพชร อีซูซุเซลส์  บจก.ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ นายเจษฎา บูรณาภา
10673 30/55 โครงเหล็กป้าย บจก.ทรัพย์บุญมา นาวาอากาศโท ปรีดา งามเจริญ
10674 1486/50 อาคารโรงแรม เฟิร์ส กรุงเทพฯ บจก.เมอริท ฮอลิเดย์ ปาร์ค นายปริญญา โตมี
10675 2671/50 ป้ายIdeo บจก.แมจิก แล้มป์ นายอิทธิกร บุญเฉลียว
10676 129/55 ป้ายสมาร์ทคอนโด,ซิกเนเจอร์,ซิตี้เซนส์ บมจ.ปริญสิริ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
10677 4532/53 อาคารอยู่อาศัยรวม บ้านสุภา หจก.บ้านสุภา บจก.คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์
10678 280/51 ป้ายมักกะสันโครงที่9 บจก.โฟร์อารต์(1994)โดยนายสันติ เลิศหัตถศิลป์ บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
10679 1016/53 ป้าย(?) นายชาติชาย สูงเด่น นายเฉลิมเกียรติ แก้วประสิทธิ์
10680 116/55 ป้ายโฆษณา SM24-25 เมเจอร์รัชโยธิน บจก.ส.ธนา มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
10681 1532/50 ป้ายศูนย์อะไหล่ อีซูซุ  บจก.ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ นายเจษฎา บูรณาภา
10682 961/52 โครงเหล็กป้าย นายพรศักดิ์ นิศพันธ์ นาวาอากาศโท ปรีดา งามเจริญ
10683 970/52 โครงเหล็กป้าย นายพรศักดิ์ นิศพันธ์ นาวาอากาศโท ปรีดา งามเจริญ
10684 1014/53 ป้ายบจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ โดยนายวิญญู คุวานันท์ นายชาญณรงค์ วิจะระณะ
10685 264/51 ป้ายพฤกษาวิลเลจ 3 บจก.ภาธรปาร์ค โดยนายอภิชัย มาสันต์ นายนพ โรจนวานิช
10686 1918/50 อาคารโฟกัสคอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุด โฟกัสคอนโดมิเนียม นายโชติไกร ไชยวิจารณ์
10687 775/50 อาคาร 208WIRELESS ROAD กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10688 390/50 อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขายศเส ธนาคารกสิกรไทย บจก.นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง
10689 1938/52 ป้ายบริดจโตน เอ.ซี.ที. บจก.บริดจโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10690 120/50 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
10691 77/50 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
10692 1000/53 ป้ายโฆษณา บนอาคารสยามกลการ บจก.สยามกลการ บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
10693 69/54 ป้ายโฆษณา บนอาคารสยามกลการ บจก.สยามกลการ บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
10694 1432/53 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมอาคาร B2 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10695 1427/53 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมอาคาร B1 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10696 1428/53 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมอาคาร A1 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10697 1433/53 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมอาคาร E2 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10698 1426/53 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมอาคาร A2 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10699 1430/53 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมอาคาร D1 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
10700 1434/53 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมอาคาร D2 นิติฯอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th