ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68
วันที่ 29/03/2013   11:25:26

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
06701 685/51 โรงแรมสุดาพาเลซ บจก.สุดาและบุตร บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
06702 249/51 ป้ายโฆษณา บจก.ท่านา นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
06703 448/51 ป้าย Petronas บจก.ปิโตรนาสรีเทลพร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06704 672/51 อาคารจอดรถยนต์ถนนสุคนธสวัสดิ์ บมจ.ไทยธนาคาร บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
06705 531/51 อาคารพักอาศัยรวมสินธานีเรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ นิติฯสินธานีเรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ นายเจษฎา จันทร์เจนจบ
06706 57/51 พีเพิล อพาร์ทเม้นท์ บจก.ณัฐธนวรรณ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
06707 775/51 อาคารบจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
06708 896/51 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ บจก.ซีบีเอ็นพี(ประเทศไทย) บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
06709 4139/51 โรงแรมรัชดาซิตี้ บจก.เมืองไทย ฮอลิเดย์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06710 397/51 โรงพยาบาลโฏลเด้นเยียส์ นายเชาวฤทธิ์ เรขตานันต์ นายอภิสิทธิ์ กุศลานันต์
06711 120/51 เจ.ซี.ออง อพาร์ทเม้นท์ นางสุวิมล ลีลาพากเพียร บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06712 494/51 รัชดา อพาร์ทเม้นท์ นายจิระศักดิ์ สุภัจจาภิชัย บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06713 373/51 ป้ายราชปรารถ-ดินแดง นายสันติ เลิศหัตถศิลป์ บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
06714  5/51 ป้ายปตท.สาขาเอกมัย-รามอินทรา บมจ.ปตท. นายสมชาย โตวิวัฒน์
06715 6060/51 ป้าย(?) นายวิทยา เตมีย์ (ผู้ครอบครอง) บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
06716 610/51 อาคารบจก.เอ็มเอ็นอาร์เรียลเอสเตท บจก.เอ็มเอ็นอาร์เรียลเอสเตท นายพิทักษ์ โชคสมัย
06717 3073/52 ป้ายไดนาสตี้ ไทล์ท้อปตลาดนัดกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง(ถนนรามอินทรา) บจก.เมืองทองเซรามิค นายจีระ ไตรถวิล
06718 3092/52 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
06719 2525/52 อาคารนำสินประกันภัย บจก.นำสินประกันภัยโดยนายสมบุญ ฟูศรีบุญ,นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์ นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง
06720 3002/52 ป้ายSUSCO บมจ.สยามสหบริการ นายพัฒนะ จงถาวรสถิตย์
06721 3005/52 ป้าย บจก.วิริยะประกันภัยสาขาสุขาภิบาล3 บจก.วิริยะประกันภัย นายฤชัย ภูนิธิกิจแท้
06722 3088/52 อาคารพาโต บจก.เคนเท็กซ์พรอพเพอร์ตี้ส์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06723 2223/52 ป้ายบริษัท บริดโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด บจก.บริดโตน บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
06724 1260/52 อาคาร บ้านยสวดี บจก.บ้านยศวดี นายบุญผ่อง ภูวิจิตรสุทิน
06725 2157/52 นิติฯอาคารชุด เรย์มอนด์ ทาวเวอร์ บจก.เออี พรอพเพอร์ตี้ บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
06726 3154/52 ป้าย AOB No.75 บจก.แอด ออนบอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06727 3149/52 ป้าย AOB No.68 บจก.แอด ออนบอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06728 3174/52 ป้าย AOB No.16 บจก.แอด ออนบอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06729 2312/52 ป้าย Petronas บจก.ปิโตนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06730 1807/52 ป้าย TOYOTA บจก.โตโยต้า ธนบุรี บจก.เอส.ที. ออดิเตอร์
06731 1378/52 ป้าย โฆษณา (T1-036) บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
06732 142/51 โรงงาน ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย บจก.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย นายเจษฎา ชีวรัตน์
06733 961/51 ป้าย Petronas Suria บจก.ปิโตนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06734 445/51 อาคารนำสินประกันภัย บจก.นำสินประกันภัย นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง
06735 3231/51 ป้ายโครงการ CAR CENTER บจก.ท่านา นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
06736 252/51 อาคารนำสินประกันภัย บจก..โอสถสภา(เต็กเฮงหมู) บจก.กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์
06737 831/51 นิติฯบ้านสวนซื่อตรง 3 (อาคาร 1,2) น.ส.เกษร ศิริสวัสดิ์ บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
06738 612/51 อาคาร เอ็มเอ็นอาร์ แฟมิลี่ พญาไท เพลส บจก.เอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิลี่ นายพิทักษ์ โชคสมัย
06739 37/51 พญาไท เพลส นิติฯพญาไท เพลส นายวรวิทย์ คูวุฒยากร
06740 302/51 ป้ายโฆษณา บจก.เพนนีดี บจก.เฟิร์สอินสเปคเตอร์เอ็นจิเนียร์
06741 1460/54 บ้านสวนซื่อตรง 1 อาคาร 8  บ้านสวนซื่อตรง 1 อาคาร 8  บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
06742 1436/54 อาคาร รสา ทาวเวอร์  บจก.รสา ทาวเวอร์ บจก.ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์
06743 1457/54 สยาม อพาร์เมนส์ นายสมบูรณ์ วิจิตรกรม นายประภาส ตันติพันธุ์พิพัฒน์
06744 1422/54 โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ด บจก.ดอนเมืองอินเตอร์แนชั่นแนลแอร์พอร์ด โฮเต็ล นายธงชัย วิจารณ์เจริญ
06745 1424/54 นิติฯไดนาสตี้ คอมเพล็กซ์ นิติฯไดนาสตี้ คอมเพล็กซ์ นายธนิสร จิตประกอบ
06746 6851/54 อาคารวิริยะถาวร บมจ.การช่าง นายสิทธิศักดิ์ อิ่มสมบัติ
06747 1410/54 โรงแรมยูโรป้าอินน์ บจก.ยูโรป้าอินน์ หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
06748 847/54 อาคารศูนย์สรรพสินค้าแม็คโคร สาขาสามเสน บมจ.สยามแม็คโคร บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
06749 15/54 อาคารสุขประเสริฐ 2  นายทวี สุขประเสริฐ นายทวีวิทย์ สถาพรหม
06750  1/54 นิติฯ บ้านสวนแจ้งวัฒนะ อาคาร D นิติฯ บ้านสวนแจ้งวัฒนะ อาคาร D นายภาคภูมิ มงคลสังข์
06751 1013/54 ป้าย ร้านวิจิตรบริการ บจก.บริดจโตนเซลส์ บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
06752 694/54 นิติฯลุมพินีคอนโดทาวเวอร์ บดินทรเดชา - รามคำแหง อาคาร A1 นิติฯลุมพินีคอนโดทาวเวอร์ บดินทรเดชา - รามคำแหง บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
06753 833/50 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บจก.ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์
06754 2485/50 ป้ายโฆษณา(มักกะสันโครงที่4) บจก.โฟร์อาร์ต(1994) (นายสันติ เลิศหัตถศิลป์) บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
06755 375/50 โรงพยาบาลพญาไท 1  โรงพยาบาลพญาไท 1 บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
06756 2282/52 ป้าย(?) นายสมบูรณ์ รุ่งรัตนศิริชัย นายวิเชียร ซุนฮิม
06757 2724/52 ป้ายเครื่องหมายการค้า ปตท. บมจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06758 2407/52 ป้ายลัดดารมย์ บมจ.อควา คอร์เปอร์เรชั่น นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06759 2323/52 ป้าย PETRONAS PET- 40004 บจก.ปิโตนาสรีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06760 1927/52 ป้าย(?) นางสาวพิมพ์ลดา บุตรชน นายเอกชัย สกุลทองทวี
06761 3140/52 บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06762 987/52 เอกพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ นายอิสระ ศิริวงศ์วัฒนา บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
06763 1988/52 A-ONE BANGKOK HOTEL บจก.เอวัน กรุ๊ป(โดยนายมิตร รัตนโอภาส) นายพนิต ฟางสะอาด
06764 2792/52 ป้าย ZHULIAN บจก.เอาท์ดอร์คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06765 2553/52 บจก.ตระการยนต์  นางรัตนา ลีนุตพงษ์ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
06766 2495/52 สำนักงานใหญ่ บจก.ผลิตภัฑ์และวัตถุก่อสร้าง ว่าที่ร้อยตรี อำนาจ ปิตุยะ
06767 1602/52 ป้ายHIGHT WAY SIGH บางจาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
06768 948/52 ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร นิติฯลุมพินีวิลล์ พหล-สุทธิสาร บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
06769 1657/52 ป้าย(?) หจก.ที.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง(โดยนายธำรงค์ ศิริรักษ์ นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
06770 2815/52 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06771 2774/52 ป้าย หยั่นหว่อหยุ่น บจก.เอาท์ ออฟ โฮม มีเดีย นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06772 2778/52 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06773 2772/54 ป้ายคอนโดมิเนียม  บจก.เอาท์ดอร์คอนสตรัคชั่น นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06774 2459/52 อาคารชุดเคนซิงตัน เพลส นิติฯเคนซิงตัน เพลส บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
06775 3368/53 ป้าย CALTEX บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06776 3382/53 ป้าย CALTEX บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06777 4544/53 ศุภาลัยปาร์ค 1 นิติฯอาคารชุดศุภาลัยปาร์ค 1 นายประยงค์ โนรีเวช
06778 3229/53 ศุภาลัยปาร์ค 1 นิติฯอาคารชุดศุภาลัยปาร์ค 1 นายประยงค์ โนรีเวช
06779 3228/53 ศุภาลัยปาร์ค 1 นิติฯอาคารชุดศุภาลัยปาร์ค 1 นายประยงค์ โนรีเวช
06780 3384/53 ป้ายตราสินค้า "คาลเท็กซ์" บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06781 3866/53 ป้ายบางจาก  บหจ.บางจากปิโตเลียม บจก.กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น
06782 3370/53 ป้ายตราสินค้า "คาลเท็กซ์" บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06783 3341/53 ป้ายตราสินค้า "คาลเท็กซ์" บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06784 5644/53 ป้ายโลโก้ ปตท.Jiffy บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
06785 3835/53 ป้าย กัปตัน บจก.กัปตัน เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06786 3375/53 ป้ายตราสินค้า "คาลเท็กซ์" บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06787 5390/53 ป้าย Facia บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
06788 4546/53 ศุภาลัยปาร์ค 1 นิติฯอาคารชุดศุภาลัยปาร์ค 1 นายประยงค์ โนรีเวช
06789 3389/53 มหาวิทยาลัยศรีปทุม(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม(อาคาร 1) บจก.ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์
06790 3550/53 โรงแรมรัตโกสินทร์ อาคาร 2 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06791 3549/53 โรงแรมรัตโกสินทร์ อาคาร 1 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06792 3551/53 ป้าย (?) บจก.อิทธิพล นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06793 3256/53 อาคารแปรรูปอาหาร อาคารแปรรูปอาหาร นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06794 3751/53 อาคารชุด บ้านรัชโยธิน นิติฯบ้านรัชโยธิน นางสาวศศิพรรณ สุริยาวงษ์
06795 4428/53 บจก.ตระการยนต์  นางรัตนา ลีนุตพงษ์ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
06796 5207/53 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
06797 5524/53 นิติฯเบญจศรีวิภาวดี บมจ.ไทยก่อสร้าง บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
06798 3230/53 นิติฯเบญจศรีวิภาวดี บมจ.ไทยก่อสร้าง บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
06799 3647/53 ป้ายโรงแรมรามาการ์เด้นท์ บจก.วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
06800 5859/53 อาคาร 3 บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก อาคาร 3  นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th