ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64
วันที่ 29/03/2013   11:20:43

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
06301 1697/52 เดอะจิมส์เพลซ บจก.จิมกรุ๊ป โดยนายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ และนางรัตนา พะเนียงเวทย์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06302 1049/52 I.E.C บจก. เดอะพลาซ่า ดีพาร์เมนท์สโตร์ (โดยนายศิลป์ชัย เจริญสินทร) นายเสนิส วัชรางค์กุล
06303 1185/52 เอส พี อาเขต บจก.เอส.พี อินเตอร์แนชั่นแนล นายสำเริง ฮินท่าไม้
06304 1181/52 อาคาร บจก.เอส.พี อินเตอร์แนชั่นแนล บจก.เอส.พี อินเตอร์แนชั่นแนล นายสำเริง ฮินท่าไม้
06305 1208/52 ป้าย บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม บจก.กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์
06306 1174/52 บริษัท ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขา วังบูรพา บจก.เตียง จิราธิวัฒน์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06307 2281/52 ห้างเมอร์รี่คิงส์ บจก.วังบูรพา พลาซ่า บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06308 1838/52 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
06309 2454/52 อาคาร บจก.ไนติงเกล-โอลิมปิค บจก.ไนติงเกล-โอลิมปิค บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06310 976/52 โรงแรมบูรพา สามยอด  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หจก.เอสเค แอสโซซิเอท
06311 1844/52 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
06312 1498/52 โรงแรมมิราม่า บจก.มินเซนแมชีนเนอรี่ นายพนมกร ศรีสุกใส
06313 1038/52 อาคาร รวมทุนไทย บจก.รวมทุนไทย นายชวกร ถวาย
06314 1795/52 ป้ายโฆษณา บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06315 1186/52 บจก.มหาจักร ออโตพาร์ท บจก.มหาจักร ออโตพาร์ท นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส
06316 1791/52 ป้ายโฆษณา บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06317 1187/52 บจก.มหาจักร ออโตพาร์ท บจก.มหาจักร ออโตพาร์ท นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส
06318 11888/52 บจก.มหาจักร ออโตพาร์ท บจก.มหาจักร ออโตพาร์ท นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส
06319 1361/52 ป้ายอีซูซุ บจก.อีซูซุคิงส์ยนต์ กรุงเทพฯ นายสมชาย โตวิวัฒน์
06320 1631/52 บ้านอำนวยสุข แมนชั่น นายอำนวย นนทบุตร หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06321 2593/52 อาคาร แกนด์ ไฮเทค ทาวเวอร์ รีสอร์ท บจก.แกรนด์ ไฮเทคทาวเวอร์รีสอร์ท บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
06322 2633/52 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า บจก.วอรันเทค
06323 1502/52 อาคาร แกนด์ ไฮเทค ทาวเวอร์ รีสอร์ท บจก.แกรนด์ ไฮเทคทาวเวอร์รีสอร์ท บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
06324 1579/52 ป้ายโฆษณา บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06325 1785/52 ป้ายโฆษณา บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06326 925/52 ป้ายถนนพหลโยธิน นายเกษชนก สุทธิพันธ์ นายวิเชียร ซุนฮิม
06327 1546/52 ป้ายโฆษณา บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06328 1581/52 ป้ายโฆษณา บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06329 1576/52 ป้ายโฆษณา บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06330 4581/53 บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06331 4355/53 บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06332 5807/53 ป้าย (AOB NO.68) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06333 5785/53 ป้าย (AOB NO.22) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06334 5782/53 ป้าย (AOB NO.15) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06335 5813/53 ป้าย (AOB NO.96) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06336 5797/53 ป้าย (AOB NO.48) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06337 5794/53 ป้าย (AOB NO.40) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06338 5815/53 ป้าย (AOB NO.92) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06339 5817/53 ป้าย (AOB NO.87) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06340 5788/53 ป้าย (AOB NO.32) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06341 5805/53 ป้าย (AOB NO.61) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06342 5821/53 ป้าย (AOB NO.75) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06343 5811/53 ป้าย (AOB NO.108) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06344 5587/53 ป้าย นายวัชระ ตีระวรมงคล นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
06345 5814/53 ป้าย (12 AD NO.37) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06346 5822/53 ป้าย (12 AD NO.27) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06347 5634/53 ป้าย (บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06348 5595/53 ป้าย นายศุภกฤต วิวรรณธรรมกุล นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
06349 4161/53 โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กติ้ง หจก.เอสเค แอสโซซิเอท
06350 4429/53 เอกพัฒนาอพร์พเม้นท์ นายอิสระ ศิริวงศ์วัฒนา บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
06351 4425/53 A - ONE Bangkok Hotel บจก.เอวัน กรุ๊ป โดย นายมิตร รัตนโอภาส นายพนิต ฟางสะอาด
06352 4726/53 โรงพยาบาลหัวเฉียว อาคารแพทย์จีน มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ้ง โดยนาย สมาน โอภาสวงศ์ บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
06353 3672/53 ป้าย (TOYOTA) บจก.พิธานพาณิชย์ สาขากรุงเทพมหานคร บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
06354 4426/53 เอ - วัน โฮเต็ล ตึก 4 ชั้น บจก.มิตรเอวัน นายพนิต ฟางสะอาด
06355 4875/53 ป้าย (TOYOTA) บจก.พาราวินเซอร์  บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
06356 5041/53 ป้าย (Petronas สาขา นิมิตรใหม่) บจก.ปิโตนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
06357 1357/52 ป้าย(?) บจก.เครื่องดื่มกระทิงแดง นายสุธี เจริญสุข
06358 2590/52 โรงแรมทาวน์อินทาวน์กรุงเทพฯ บจก.ศาลาแดง เทอร์เรส บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
06359 1215/52 ป้ายโฆษณากระเบื้องลีลา,ดูราเกรส บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม บจก.พีเคแอล อินสเพคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
06360 1809/52 ป้ายTOYOTA บจก.โตโยต้า ธนบุรี บจก.เอส.ที. ออดิเตอร์
06361 974/52 ป้าย บางจาก บจก.ฐานิตาการปิโตรเลี่ยม นายธนกฤต ตั้งกงพานิช
06362 2006/52 ป้าย TOYOTA บจก. โตโยต้ามหานคร(สาขาประชาชื่น) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06363 2341/52 ป้าย PETRONAS Suria บจก. ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06364 2138/52 ป้าย BIG CARD(บิ๊กc) นาย เกษขนก สุทธิพันธ์ นายวิเชียร ซุนฮิม
06365 2835/52 ป้าย(?) บจก.กรีนพาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ นายวิเชียร ซุนฮิม
06366 3176/52 ป้าย AOB NO.15 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06367 3191/52 ป้าย AOB NO.48 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06368 1590/52 ป้าย TOA บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06369 2137/52 ป้าย(?) นาย เกษชนก สุทธิพันธ์ นายวิเชียร ซุนฮิม
06370 2027/52 ป้ายTOYOTA บจก.โตโยต้ามหานคร(พหลโยธิน) นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06371 1077/52 ป้าย ยาคูลท์ Yakult บจก.ยาคูลท์(ประเทศไทย) นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
06372 1285/52 ป้าย Honda บจก.เอกอินทราฮอนด้า ออโตโมบิล บจก.มหานคร คอนซัลแตนท์
06373 1978/52 ป้ายโฆษณา บ.โฟร์อารต์(1994)โดย นาย สันติ เลิศหัตถศิลป์) บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
06374 1979/52 ป้ายโฆษณา บ.โฟร์อารต์(1994)โดย นาย สันติ เลิศหัตถศิลป์) บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
06375 1553/52 ป้าย TOA บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06376 1282/52 แฟลตห้าดาว(สินเจริญการเคหะ) หจก.สินเจริญการเคหะ โดย นางสุรีรัตน์ วีระมงคลกุล นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06377 2008/52 โรงแรมประตูน้ำปาร์ค โรงแรมประตูน้ำปาร์ค บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06378 1667/52 อาคารชุด จุลดิศทาวเวอร์ นิติฯ จุลดิศทาวเวอร์ นางสาวสุจิตรา ณีรัตนพันธุ์
06379 1403/52 โรงแรมกรุงไทย  บจก. โรงแรมกรุงไทย นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
06380 2544/52 กรุงเทพ ทาวเวอร์(1999) บจก.กรุงเทพ ทาวเวอร์(1999) นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม
06381 2797/52 ป้าย(?) บจก. เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06382 2887/52 ป้าย เฟอร์นิเจอร์ นาย กิตติ โอตรวรรณะ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06383 2888/52 ป้ายโฆษณา นาย กิตติ โอตรวรรณะ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06384 2315/52 ป้าย PETRONAS PET4004 บจก.ยูนิเวอร์แซล ทรัพย์สิน บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06385 1115/52 กรุงเทพ ทาวเวอร์ บจก.กรุงเทพ ทาวเวอร์(1999) นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม
06386 4007/53 ป้าย บจก.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) หจก. ทวีการยาง บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
06387 3292/53 โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส หลานหลวง  บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06388 4271/53 โรงแรม มารวม การ์เด้น นายบุญชัย โกวิทคณิต และ นายสุภกิจ สันถวไมตรี บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
06389 3288/53 ป้ายโฆษณา ยาคูลท์ บจก.ยาคูลท์ (ประเทศไทย) นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
06390 5079/53 ป้ายPetronas (สาขารามอินทรา กม.8) บจก.ยูนิเวอร์แชล ทรัพย์สิน บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
06391 4333/53 อาคารแกรนด์ไฮเทคทาวเวอร์รีสอร์ท บริษัทแกรนด์ไฮเทคทาวเวอร์รีสอร์ท บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
06392 4367/53 ป้าย สามแยกสุวินทวงศ์ บจก.ทรูสตรอง บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
06393 3388/53 มหาวิทยาลัยศรีปทุม(อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคาร5 มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บจก.ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์
06394 5606/53 ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร นิติฯลุมพินี วิวล์พหล-สุทธิสาร บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
06395 3625/53 ป้ายโฆษณา บจก.บริดจสโตนเชลล์(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
06396 3614/53 ป้ายโฆษณา บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06397 4688/53 ภูหลวงแมนชั่น บจก.วี.เอ็ม.พี.ซี. บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06398 3988/53 โรงแรมเทียนทอง บมจ.โรงเรียนประดิพัทธิ์ นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
06399 5689/53 เครื่องหมายการค้า ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก นายดุษิต ปานเจริญ
06400 454/54 อาคาร SCB Park Plaza (West)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บมจ.มหิศร บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th