ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61
วันที่ 29/03/2013   11:17:29

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
06001 1205/52 นิติฯอาคารชุดราชดำเนินคอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุดราชดำเนินคอนโดมิเนียม นายธนิสร จิตประกอบ
06002 2487/52 บจก.ไทยรวมทุนคลังสินค้า บจก.ไทยรวมทุนคลังสินค้า บจก.นนกรุ๊ป
06003 2627/52 วงเวียน22กรกฏา อาคารชุดวงเวียน22กรกฏา หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06004 2610/52 สุภัทร์ธนากร เปเปอร์มิล บจก.สุภัทร์ธนากร เปเปอร์มิล บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06005 1904/52 ธ.นครหลวงไทยจำกัด(มหาชน)สวนมะลิ ธ.นครหลวงไทยจำกัด(มหาชน)สวนมะลิ บจก.ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์
06006 1461/52 สุภัทร์ธนากร เปเปอร์มิล บจก.สุภัทร์ธนากร เปเปอร์มิล บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06007 2485/52 ธนาคารกสิกรไทยสาขายศเส ธนาคารกสิกรไทยสาขายศเส บจก.นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง
06008 995/52 ชินวัฒน์ซัฟพายส์ นายประเสริฐ ลิ่มวงศ์สุวรรณ นายนพ โรจนวานิช
06009 2367/52 โรงแรมสวิสโฮเต็ลเลอคองคอร์ด บจก.เลอคองคอร์ดโฮเต็ล บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
06010 2368/52 อาคารเลอคองคอร์ดโฮเต็ล บจก.ทุนดำรงค์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
06011 818/51 ป้าย ERICSSON บจก.อีริคสัน (ประเทสไทย)ชั้น20อาคารบี บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
06012  9/51 ป้านสน.เพื่อสวัสดิการ17รามอินทรา บมจ.ปตท. นายสมชาย โตวิวัฒน์
06013 540/51 ป้ายเครื่องหมายการค้าเชลล์ บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06014 599/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06015 663/51 ป้ายTOYOTA บจก.โตโยต้ามหานคร(สำนักงานใหญ่) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06016 598/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06017 712/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06018 600/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06019 715/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06020 617/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06021 704/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06022 751/51 ป้าย(?) บจก.อภิวรรณกิตติ์ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06023 835/51 ป้าย(?) นายไกรฤทธิ์ วุชุกานนท์ชัย นายวิเชียร ซุนฮิม
06024 644/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06025 647/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06026 719/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06027 195/51 เทสโก้ โลตัส อาคารสำนักงานใหญ่ บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม บจก.ชินรัช โฟร์เทคเตอร์
06028 690/51 ป้ายโฆษณา บจก.ศิริสมบูรณ์ กรุ๊ป บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
06029 618/51 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06030 243/51 ป้าย(?) บจก.กาเน็ดไทย นายสุธีย์ เยี่ยงศุภพานนทร์
06031 545/51 ป้ายเครื่องหมายการค้าเชลล์ บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06032 851/51 นิติฯ เรย์มอนด์ทาวเวอร์ นิติฯ เรย์มอนด์ทาวเวอร์ บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
06033 638/51 อาคารลิ้มเจริญ 2 หจก.ลิ้มเจริญก่อสร้าง นายบรรจล แดงเข้ม
06034 318/51 เกล้าสยามคอนโดมิเนียม นิติฯ เกล้าสยามคอนโดมิเนียม บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06035 852/51 อาคารพิบูลวัฒนา 1 นิติฯพิบูลวัฒนา 1 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ
06036 821/51 นิติฯราชปรารถการ์เด้นท์ คอนโดมิเนียม นิติฯราชปรารถการ์เด้นท์ คอนโดมิเนียม นางสาวอมลวรรณ พิศิษฐวานิช
06037 657/51 อาคารสายลมอพาร์ทเม้นท์ บจก.ซิตี้เอสเตท บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
06038 607/51 โรงแรมปลื้มดี 32 บจก.ปลื้มดี นายกิจจา ทรงเกียรติยศ
06039 580/51 อาคารวงเวียน 22 กรกฎา อาคารชุดวงเวียน 22 กรกฎา หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06040 3171/51 เอแอนด์บี แมนชั่น บจก.เอแอนด์บี แมนชั่น บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06041 215/51 บจก.ไทยรวมทุนคลังสินค้า บจก.ไทยรวมทุนคลังสินค้า นายธนปพน ชัยวาณิชยา
06042 352/51 นิติฯ จุลดิศ แมนชั่น นิติฯ จุลดิศ แมนชั่น นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
06043 802/51 นิติฯ ปทุมวันรีสอร์ท นิติฯ ปทุมวันรีสอร์ท บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
06044 861/51 เค.เจ.เอส. แมนชั่น บจก.เค.เจ.เอส. นายสาโรช สอนน้อย
06045 735/51 ป้าย (?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06046 655/51 อาคารพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด บจก.ไอเอ็มเอ็มเอส บิวดิ้งอินสเปคชั่น
06047 840/51 นิติฯ ศูนย์วิจัย เรสซิเดนซ์ นิติฯ ศูนย์วิจัยเรสซิเดนซ์ นายธนิสร จิตประกอบ
06048 694/51 ป้าย ลิโพ บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06049 616/51 ป้าย คอนโดมิเนียม บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06050 745/51 ป้าย สถาบันคณิตศาสตร์ บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06051 646/51 ป้าย โรงเรียนในเขต กทม. บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06052 244/51 ป้าย (?) บจก. ภาเน็ตไทย (นาย โซซิงโก) นายสุธีย์ เยี่ยงศุภพานนทร์
06053 665/51 ป้าย หยั่นหว่อหยุ่น บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06054 605/51 อาคาร สินเสือป่า บจก.สินเสือป่า บจก.ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์
06055 769/51 ศูนย์บริการ บจก.ตรีเพขรอีซูซุเซลล์(วิภาวดีรังสิต) บจก. ตรีเพชร อีซูซุเซลล์ นายเจษฎา บูรณาภา
06056 678/51 ป้าย(?) บมจ. มาสเตอร์ แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06057 870/51 ป้าย(?) บมจ. มาสเตอร์ แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06058 759/51 พีทรัชดา คอนโด นิติฯ พีทรัขดา คอนโด หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06059 701/51 ป้าย(?) บมจ. มาสเตอร์ แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06060 673/51 41 พี เค เพลส บจก. 41 พี เค เพลส หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06061 592/51 อาคาร รัมภาแมนชั่น นาง รัมภา นาคะสิริ นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ
06062 250/51 อดามาส พหลโยธิน คอนโดมิเนียม นิติฯ อดามาส พหลโยธิน คอนโดมิเนียม นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
06063 391/51 อาคาร เซ็นจูเรียน ปาร์ค นิติฯ เซ็นจูเรียนปาร์ค นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ
06064 1416/52 สายธาร คอนโดมิเนียม นิติฯสาบยธารคอนโดมิเนียม  นางสาวสุจิตรา ณีรัตนพันธุ์
06065 1015/52 อาคาร เอเวอร์กรีน เพลส บจก.เอช.จี.ดีเวลลอปเมนท์ นายชวกร ถวาย
06066 1047/52 โรงพยาบาล พญาไท 1  โรงพยาบาล พญาไท 1  บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
06067 1150/52 อาคาร หจก.เพสท์เฮ้าอพาร์ทเม้นท์ หจก.เพสท์เฮ้าอพาร์ทเม้นท์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06068 1613/52 อาคาร สิริภิญโญ บมจ.แสนสิริ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
06069 927/52 ป้าย ถนนราชปรารถ นายเกษชนก สุทธินันท์ นายวิเชียร ซุนฮิม
06070 1839/52 ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
06071 1832/52 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
06072 2664/52 อาคาร เอ แอนด์ บี แมนชั่น  บจก. เอ แอนด์ บี แมนชั่น  บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06073 1366/52 โรงแรม ฟลอริด้า บจก. ฟลอริด้า โฮเต็ล นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
06074 1833/52 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
06075 1834/52 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
06076 1977/52 ป้าย มักกะสัน โครงที่ 10 บจก.โฟร์อาร์ต (1994) บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
06077 1544/52 ป้าย ร้านไทยรุ่งเรือง บจก.ทีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) บจก.อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์
06078 1816/52 ป้าย TOYOTA (โตโยต้า) บจก.วรจักร์ยนต์ บจก.เอส.ที. ออดิเตอร์
06079 2011/52 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาเพชรบุรี ธนาคารนครหลวงไทย สาขาเพชรบุรี จำกัด (มหาชน) บจก.ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์
06080 1981/52  ป้าย มักกะสัน โครงที่ 6 บจก.โฟร์อาร์ต (1994) บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
06081 1980/52 ป้าย มักกะสัน โครงที่ 7 บจก.โฟร์อาร์ต (1994) บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
06082 238/54 เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 3  บจก. เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม บจก.ชินรัช โฟร์เทคเตอร์
06083 182/54 ป้าย TOYOTA (โตโยต้า) บจก.วรจักร์ยนต์(สำนักงานใหญ่) บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
06084 864/54 บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06085 538/54 ศูนย์อะไหล่มีนบุรี ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ นายเวชยันต์ ใจทาน
06086 251/54 โรงแรมสยามซิตี้ (อาคาร B) บจก.สยามธานีโฮเต็ล(1998) บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06087 252/54 โรงแรมสยามซิตี้ (อาคาร A) บจก.กมลสุโกศล บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06088 4/54 อาคารดิ แอดเดรส สยาม  นิติฯ ดิ แอดเดรส สยาม  บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
06089 445/54 นิติฯการ์เดนเพลส อาคาร F นิติฯการ์เดนเพลส อาคาร F บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06090 49/54 ธนัฐธิชา ทาวเวอร์เฮาส์ นายธเนศ ดิลกศักยวิฑูร บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06091 526/54 อาคารกิตรา (บจก. รุจา คอร์ปอเรชั่น) นายธเนศ ดิลกศักยวิฑูร บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06092 440/54 นิติฯการ์เดนเพลส อาคาร A นายธเนศ ดิลกศักยวิฑูร บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06093 527/54 Wordldex G.E.C.Co.,Ltd. นายนิคม เลิศมัลลิกาพร บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06094 747/51 ป้ายโฆษณา นาย เลิศชัย อุ่นเรือน นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06095 133/51 อาคาร อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 นิติฯ  อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06096 399/51 อาคาร เกียรติพงษ์ แมนชั่น บจก. เกียรติพงษ์ แมนชั่น นายสรรพศิลป์ มั่นปาน
06097 842/51 อาคาร ยูนิเวร์ส แมนชั่น บจก. ยูนิเวร์ส แมนชั่น นายธนิสร จิตประกอบ
06098 361/51 อาคาร อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 นิติฯ  อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06099 749/51 ป้ายโฆษณา นาย กิตติ โอตรวรรณะ นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06100 372/51 อาคาร บ้านวิภาวี เจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุดบ้านวิภาวี นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th