ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55
วันที่ 29/03/2013   08:02:42

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
05401 963/55 ธนาคารพานิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารพานิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05402 964/55 ธนาคารพานิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารพานิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05403 995/55 ธนาคารพานิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารพานิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05404 787/55 บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ นายวิโชติ กันภัย
05405 225/55 อาคารนำสินประกันภัย บจก.นำสินประกันภัย นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง
05406 990/55 อาคารเอสพีแมนชั่น คูณพวง วงศ์วิไลวารินทร์ นายมุรธา นาจรุง
05407 841/55 สำนึกบ้านเช่า ประวิทย์ สุขศรีการ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
05408 651/55 ป้าย บจก.โอเอไอคอนซัลแตนท์แอนค์เมเนจเม้นท์ นายอาชัทยา จันทรศรี
05409 924/55 ป้าย บมจ.อควาแอด นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
05410 676/55 อาไมนนี ลิฟวิ่ง พหลโยธิน11และอาคาร2 นิติบุคคลอาไมนนี ลิฟวิ่ง พหลโยธิน11 บจก.พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์
05411 816/55 อาคารชุดบ้านสุโขทัย บจก.เชิงทะเล นางสาววิชชยา วิริยะผล
05412 807/55 โรงแรมประตูน้ำปาร์ค โรงแรมประตูน้ำปาร์ค นายสหรัฐ สุดสงวน
05413 697/55 ป้ายโฆษณษสมาร์ทคอนโดวัชรพล บมจ.ปริญสิริ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
05414 2344/52 ป้าย บจก.รอคส์เวล มีเดีย เนทเวิร์ค นายผลิวิทย์ วุฒิโภค
05415 2748/52 พีเพิล อพาร์เมนท์ บจก.ณัฐธนวรรณ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
05416 2359/52 เกียรติพงษ์ แมนชั่น บจก.เกียรติพงษ์ แมนชั่น นายสรรพศิลป์ มั่นปาน
05417 2296/52 แฮปปี้พาเลช บจก.แฮปปี้พาเลช บจก.เอส.ที. ออดิเตอร์
05418 1438/52 ป้าย บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค นายสุธี เจริญสุข
05419 1346/52 โรงแรมโซวฟิเทลเซ็นทราราแกรนด์กทม. ลบมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา นายปริญญา โตมี
05420 1296/52 ป้ายT1-102 บจก.ที.พี.เอส มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
05421 2634/52 ธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.วอรันเทค
05422 2071/52 Abloom Excusive Serviced Apartments บจก.4เอ พร็อพเพอร์ตี้ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
05423 1983/52 ป้าย บจก.โฟร์อารต์(1994)โดยนายสันติ เลิศหัตถศิลป์ บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
05424 1727/52 ป้าย(High way sign บางจาก) บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
05425 1962/52 ภาสนันท์คอร์ส บจก.ภาสนันท์ นายชัยยะ มีชัย
05426 2239/52 อาคารRaffles Court นายอภิชาติ การุณกรสกุล บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
05427 1647/52 ธนนัฐธิชา ทาวน์เวอร์เฮาส์ นายธเนศ ดิลกศักยวิฑูร บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
05428 1750/52 ป้าย(High way sign บางจาก) บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
05429 2540/52 อาคารพี.เอ็ม.อพาร์ทเม้นต์ บจก.พี.เอ็ม.คอนโดทาวน์ นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
05430 2606/52 โรงงาน บจก.ที่นอนดาร์ลิ่ง นายประเสริฐ ประเสริฐวณิช นายสุธี เจริญสุข
05431 2822/52 ป้าย(บมจ.มาสเตอร์แอด) บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
05432 2979/52 เอแอนด์บีแมนชั่น บจก.ส.วัฒนวงค์ นายธนิสร จิตประกอบ
05433 819/55 โรงแรมมรามาดากรุงเทพฯ บจกโกลเดนไมล์ บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
05434 826/55 แต้มงคลแบตเตอรี่ บจก.ผลิตภัณฑ์ 3เค บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
05435 832/55 ตึกช้าง นิติบุคคลอาคารชุด ตึกช้าง บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
05436 829/55 ป้ายโฆษณา(ถนนอโศก-ดินแดง) บจก.เซียร์แอสโซวิเอท นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05437 870/55 ป้ายโฆษณาโหงวการไฟฟ้า 3เค shop บจก.ผลิตภัณฑ์ 3เค บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
05438 825/55 ป้ายโฆษณาบนพื้นดินบริเวณด่านเก็บเงินดินแดง หจก.ลอสดีไอแอดเวอรไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05439 836/55 ดิแอดเดรสปทุมวัน บี นิติบุคคลดิแอดเดรสปทุมวัน บี บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
05440 821/55 บจก.โรงแรมเดอะไดนาสตี้ 14 ชั้น บจก.โรงแรมเดอะไดนาสตี้  
05441 849/55 อาคารชุดดุลิยาชาริสมา นิติบุคคลอาคารชุดดุลิยาชาริสมา บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
05442 808/55 บางกอกโคซี่- บจก.ไทม์ไนท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
05443 806/55 บจก.เอกมิ่งแมชชินเนอรี่ บจก.เอกมิ่งแมชชินเนอรี่ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
05444 864/55 วิวัฒน์ ออโต้แอร์ 3 เค shop บจก.ผลิตภัณฑ์ 3เค บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
05445 818/55 ป้ายโฆษณา บจกนครหลวงบิลบอร์ดแอนด์แอดเวอร์ไทซิ่ง นายเสนีย์ พงษาโคตร
05446 824/55 ป้ายโฆษณาบนอาคารบริเวณถนนราชปรารภ หจก.ลอสดีไอแอดเวอรไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05447 810/55 นิติบุคคลอาคารชุด อิศราคอนโดมิเนียม นิติบุคคลอาคารชุด อิศราคอนโดมิเนียม บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
05448 851/55 อาคารชุด บ้านปทุมวัน นิติฯอาคารชุด บ้านปทุมวัน บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
05449 899/55 ป้าย ตราสินค้า คาลเท็กซ์ บจก. เชฟรอน (ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05450 876/55 อาคาร อาวรรณ บจก.ปทุมธานีคอนกรีต หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
05451 828/55 ป้ายโฆษณาบนพื้นดิน บริเวณถนนพระราม 6ริมครองประปา หจก.ลอสดีไอแอดเวอรไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05452 835/55 ดิ แอดเดรสปทุมวัน เอ นิติฯดิ แอดเดรสปทุมวัน เอ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
05453 139/55 ป้ายโลโก้ ปตท. บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05454 145/55 ป้ายโลโก้ ปตท. บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05455 135/55 ป้ายโลโก้ ปตท. บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05456 147/55 ป้ายโลโก้ ปตท. บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05457 177/55 ชาลีแมนชั่น 2 เฟส 2 นิตฯชาลีแมนชั่น 2 เฟส 3 บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
05458 1030/55 ป้ายโฆษณา บจก.96แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05459 1091/55 ไวท์พาเลส บจก.แฮปปี้พาเลส บจก.เอส.ที. ออดิเตอร์
05460 303/55 โรงแรมสยามซิตี้(อาคาร B) บจก.สยามธานีโฮเตล(1998)(นางกมลา สุโกศล) บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
05461 324/55 อาคารธาราเรือนแก้ว นิตฯอาคารธาราเรือนแก้ว บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
05462 369/55 อาคารเซนเตอร์พอยต์โฮเทลแอนด์เรซวิเดนซ์(เพชรบุรี) บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
05463 356/55 นิติบุคคลอาคารชุดพิบูลย์คอนโดทาวน์ นิติบุคคลอาคารชุดพิบูลย์คอนโดทาวน์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
05464 1000/55 ธนาคารไทยพานิชย์จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพานิชย์จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05465 1036/55 ป้ายโฆษณา บจก.96แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05466 1035/55 ป้ายโฆษณา บจก.96แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05467 329/55 บีทีเอส(BTS) บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทฯ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
05468 1129/55 ศรีวรจักร์ บจก.ธนาคมและการพัฒนา พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
05469 201/55 ป้ายโฆษณาสีรุ้งรัชดาธาแวร์ บจก.ทีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
05470 290/55 บจก.ศุภธนา(อาคารจิตต์อุทัย) บจก.ศุภธนา บจก.ซี โอ ยู
05471 108/55 เลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ นิติฯเลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
05472 123/55 อาคารเอ มเลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ธุรกิจบัณฑิตย์ อาคารเอ มเลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ธุรกิจบัณฑิตย์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
05473 203/55 ป้ายโฆษณารุ่งเรืองอินเตอร์มาร์ท บจก.ทีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
05474 202/55 ป้ายโฆษณาโรจนาพานิช บจก.ทีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
05475 280/55 อมรพันธ์ อาคาร 7 นิติฯอมรพันธ์ 205แซทเทลไลน์ทาวน์ อาคาร 7 นายสรัลธร พงษ์พิทักษ์
05476 298/55 บจก.ศิราธาน บจก.ศิราธาน บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
05477 216/55 อาคารไทยเอเชียการเคหะ นนิติฯอาคารชุดไทยเอเชียการเคหะ นายณัทภัค ผิวสว่าง
05478 103/55 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท บจก.อมารีโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท นายเลิศลักษณ์ สายทวี
05479 208/55 สยามซานิทารีแวร์ สยามซานิทารีแวร์ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
05480 178/55 China World wangburapa บจก.เตียง จิราธิวัฒน์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
05481 1123/55 อาคารภดินท์ บจก.อาคารภดินท์ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
05482 283/55 นิติฯเบญจศรี นิติฯเบญจศรี บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
05483 1105/55 Geteway และแบรนด์รังนก บจยก.เมเปิ้ลดอทคอม นายจักรพันธ์ จันทรัศมี
05484 1116/55 นิติฯอาคารชุดอัสสกาญจน์เพลส ทวิคอนโด12 นิติฯอาคารชุดอัสสกาญจน์เพลส ทวิคอนโด13 นายภูมิเทพ พรหมทอง
05485 175/55 สายลมซิตี้รีสอร์ท นิตฯอาคารชุดสายลมซิตี้รีสอร์ท หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
05486 117/55 ประชาชื่นเรสซิเด้นซ์(อาคารเอ) บจก.เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ บจก.ยูที อินสเปคเตอร์
05487 119/55 อาคารศูนย์กีฬาม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อาคารศูนย์กีฬาม.ธุรกิจบัณฑิตย์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
05488 148/55 ป้ายโฆษณาบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05489 1024/55 อาคารสนง.พลับพลาไชย(อาคาร5) ธ.กรุงเทพฯ จำกัด(มหาชน) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
05490 1004/55 ธนาคารไทยพานิชย์จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพานิชย์จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05491 136/55 ป้ายโฆษณาบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05492 174/55 ป้ายโฆษณา นายศุภฤต ววิวรณ์ธรรมกุล นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
05493 189/55 ป้ายร้านกิจรุ่งโรจน์ บจก.ทีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
05494 781/55 แฟลตห้าดาว(สินเจริญการเคหะ) หจก.สินเจริญการเคหะ(นางส นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
05495 782/55 ห้าดาวคอนโดมิเนียม นิติฯอาคารชุดห้าดาวคอนโดมิเนียม นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
05496 634/55 Eleectrolux บมจ.อิเล็คโทรลักซ์ประเทศไทย นายประกิต ว่องสมบูรณ์สิน
05497 750/55 อาคารชุดลุมพีนีคอนโดทาวน์ ดี1(บดินเดชา-รามคำแหง) บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์(นายทิฆัมพร,นายโอภาส) บจก.พร้อมตรวจอาคาร
05498 783/55 โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ บจก.โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ บจก.บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม
05499 708/55 บจก.นิวคอนเซฟท์โปรดักท์ บจก.นิวคอนเซฟท์โปรดักท์ บจก.บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซ็นเตอร์
05500 744/55 โรงแรมมิโดโฮเต็ล บจก.มิโดโฮเต็ล บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th