ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 article
วันที่ 25/02/2013   19:04:49

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
04801 1480/56 โรงพยาบาลสุขุมวิท บจก.ปิยะศิริ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
04802 1479/56 โรงพยาบาลวิภาราม บจก.โรงพยาบาลวิภาราม บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
04803 1461/56 อาคาร สมสราญ โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ บจก.แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม นาวาอากาศโทณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์
04804 1460/51 อาคารชุด มหาดไทย 1 การ์เด้น โครงการ 2 นิติฯมหาดไทย 1 การ์เด้น โครงการ 2 นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
04805 1462/56 เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ 2 นิติฯเบ็ล พาร์ค เรสซิเด้น 2 บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
04806 1477/56 อาคารชุด คิวหลังสวน นิติฯคิวหลังสวน บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
04807 1463/56 นิวตัน ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม นิติฯนิวตัน ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
04808 1488/56 อาคารเอ็กโก บมจ.ผลิตไฟฟ้า หจก.พี.เอส. แกรนด์กรุ๊ป
04809 1489/56 นิติฯสามภูมิการ์เด้น บจก.ยู เค พร้อพเพอร์ตี้ นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
04810 1490/56 นิติฯพร้อมสุข (Promsuk Condominium) นิติฯพร้อมสุข นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
04811 1464/56 โนเบิล ซีโรไนน์ นิติฯโนเบิล ซีโรไนน์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
04812 1692/56 บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา บจก.บิลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น
04813 1693/56 ป้ายโรงพยาบาลเจ้าพระยา บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา บจก.บิลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น
04814 1691/56 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไชด์ บจก.มีนำ โฮเต็ล นายชวกร ถวาย
04815 1699/56 ออล ซีซั่นส์ แมนชั่น คอนโดมิเนียม นิติฯออล ซีซั่นส์ แมนชั่น คอนโดมิเนียม บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
04816 1694/56 บางกอกแอร์เวย์ส บจก.การบินกรุงเทพฯ พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
04817 1690/56 เดอะเวอร์ติคัล อารีย์ นิติฯเดอะเวอร์ติคัล อารีย์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
04818 1701/56 เอ็ม.อพาร์ทเม้นท์ นายพีระยศ อามาตยกุล บจก.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส
04819 1696/56 เค แมนชั่น บจก.วรนารี นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
04820 1698/56 อาคารชุดปรีดี เพลซ นิติฯปรีดี เพลซ นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
04821 1697/56 อาคารชุดปรีดี เพลซ นิติฯปรีดี เพลซ นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
04822 1700/56 ไทยวา ทาวเวอร์ นิติฯไทยวา ทาวเวอร์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
04823 1687/56 อาคารอัสสัมชัญ รศ.2000 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก บจก.เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
04824 1686/56 อาคารเฉลิมรัชมงคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก บจก.เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
04825 1685/56 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สก.(E) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก บจก.เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
04826 1688/56 อาคารQUEEN TOWER (Q) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก บจก.เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
04827 1680/56 โปโลพาร์ค คอนโดมิเนียม นิติฯโปโลพาร์ค คอนโดมิเนียม บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
04828 1695/56 THE VIEW BAR & RESTAURANT BANGKOK บจก.แม่น้ำปิงเจ้าพระยา นายโสภณ ชำนาญกานต์
04829 1689/56 อาคารนิวสยาม ริเวอร์ไชด์ นายสิงห์ชัย ชีพเชี่ยวชาญชัย บจก.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส
04830 1684/56 อาคารรีเจ้นท์โฮม 6/2 (อาคารD) นิตฯรีเจ้นท์โฮม 6/2 นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
04831 1683/56 อาคารรีเจ้นท์โฮม 6/2 (อาคารE) นิตฯรีเจ้นท์โฮม 6/3 นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
04832 1682/56 อาคารรีเจ้นท์โฮม 6/2 (อาคารC) นิตฯรีเจ้นท์โฮม 6/4 นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
04833 1681/56 อาคารโรงพิมพ์ตะวันออกอาคาร 3 บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
04834 1454/55 บางกอก พาทิโอ บจก.เอส.เอส ที แลนด์ นายวิโชติ กันภัย
04835 1459/55 อาคาร โรงแรมอินทรา รีเจนท์ บจก.บาโฮมา บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
04836 1458/55 อาคาร บี นิติฯบี ยู โชคชัย 4 บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
04837 1457/55 อาคาร เอ นิติฯบี ยู โชคชัย 5 บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
04838 1453/55 อาคาร เปี่ยมรักเรสซิเนซ์ นิติฯเปี่ยมรักเรสซิเนซ์ บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
04839 1452/55 อาคาร ไทย ซี ซี บจก.ศรีสยาม พรอพเพอร์ตี้ส์ บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
04840 1451/55 อาคาร บ้านรัชดา นิติฯบ้านรัชดา บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
04841 1456/55 ปิ่นเกล้า คอนโดมิเนียม นิติฯปิ่นเกล้า คอนโดมิเนียม นายเทียนชัย ชมเชย
04842 1449/55 ป้าย โฆษณา มิตรแท้ประกันภัย บจก.มิตรแท้ประกันภัย บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
04843 1450/55 อาคาร อำนวยการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
04844 1455/55 เดอะ นิช ลาดพร้าว 48 เฟส 2 นิติฯเดอะ นิช ลาดพร้าว 48 เฟส 2 หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
04845 1551/56 สินกุหลาบ อพาร์ทเมนท์ หจก.สินกุหลาบ โดยนายสรวุธ กุหลาบ นายสมบูรณ์ จันทร์แสงโชติ
04846 1506/56 ป้ายบมจ.มาสเตอร์แอด บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04847 1550/56 เลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ นิติฯเลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
04848 1549/56 นิติฯฝักข้าวโพด 3 นางพจนี แสงเพ็ญ นายกิตติ ไชยวัฒนสกุล
04849 1536/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04850 1535/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04851 1534/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04852 1533/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04853 1532/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04854 1531/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04855 1530/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04856 1546/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04857 1545/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04858 1544/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04859 1543/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04860 1542/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04861 1541/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04862 1540/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04863 1539/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04864 1538/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04865 1537/56 ป้ายบจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04866 1547/56 อาคารชุดพรอม พหลโยธิน 2 นิติฯพรอม พหลโยธิน 2 นายบรรเจิด ว่องวรกิจ
04867 1548/56 อาคารบางแคคอนโดทาวน์ นิติฯบางแคคอนโดทาวน์ หจก.พี.เอส. แกรนด์กรุ๊ป
04868 1529/56 ป้ายโรงพยาบาลสินแพทย์ บจก.สินแพทย์ หจก.เอสเค แอสโซซิเอท
04869 1528/56 เพียรมานะแมนชั่น 2 นายสมชาย เพียรมานะ บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
04870 1527/56 จิตต์การุณย์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.จิตต์การุณย์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
04871 1514/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04872 1513/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04873 1512/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04874 1511/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04875 1510/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04876 1509/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04877 1508/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04878 1507/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04879 1518/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04880 1519/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04881 1520/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04882 1515/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04883 1517/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04884 1526/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04885 1525/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04886 1524/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04887 1523/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04888 1522/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04889 1516/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04890 1521/56 ป้ายบมจ.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
04891 1447/55 เล็กบูรณะสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
04892 1440/55 ธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย (อาคาร 5) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
04893 1444/55 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
04894 1445/55 ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวงศ์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
04895 1446/55 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
04896 1443/55 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (อาคาร 3) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
04897 1442/55 ศูนย์เก็บเอกสารดอนเมือง ในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
04898 1439/55 ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 9 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
04899 1438/55 ธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
04900 1436/55 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th