ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 article
วันที่ 25/02/2013   19:12:28

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
04101 993/55 ป้าย เครื่องหมายการค้าShell เขต สาทร บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04102 994/55 ป้าย เครื่องหมายการค้าShell เขต จตุจักร บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04103 1039/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตภาษีเจริญ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04104 1038/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตจตุจักร บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04105 1041/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตสวนหลวง บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04106 1040/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตสวนหลวง บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04107 1035/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตพญาไท บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04108 1034/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตประเวศ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04109 1037/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตดอนเมือง บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04110 1036/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตสายไหม บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04111 1042/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตห้วยขวาง บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04112 1033/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตหนองจอก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04113 1032/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตพญาไท บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04114 1031/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เขตทวีวัฒนา บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04115 1057/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04116 1048/55 ป้ายร้านโฮมเพ้นท์-มีนบุรี-แยกมิสทีน บจก.โฮมเพ้นท์ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04117 1047/55 ป้ายร้านโฮมเพ้นท์-รามคำแหง-สุขาภิบาล 3 บจก.โฮมเพ้นท์ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
04118 1052/55 ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม โครงการ 2 อาคาร 5 นิติฯป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม โครงการ 2 อาคาร 5 นายกฤษณ์ แดงสว่าง
04119 1056/55 คอสโม เรสซิเด้นซ์ อาคาร A บจก.คอสโม เรสซิเด้นซ์ (สาขา) นายกฤษณ์ แดงสว่าง
04120 1053/55 คอสโม เรสซิเด้นซ์ อาคาร B บจก.คอสโม เอสเตท นายกฤษณ์ แดงสว่าง
04121 1055/55 คอสโม เรสซิเด้นซ์ อาคาร C บจก.วินเนอร์ เรสซิเด้นซ์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
04122 1054/55 คอสโม แมนชั่น (หอพักหญิง) บจก.คอสโม แลนด์แอนเฮ้าส์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
04123 1051/55 บจก.ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม (สาขาสาธุประดิษฐ์) บจก.ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม  นายสิทธิโชติ เช้าวงศ์พาณิชย์
04124 1050/55 เกล้าสยามคอนโดมิเนียม นิติฯเกล้าสยามคอนโดมิเนียม หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
04125 1043/55 ป้ายบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บจก.ไทย บิลดิ้ง พลัส
04126 1045/55 อาคาร เอส แอนด์ เอ บจก.น้ำตาลราชบุรี บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
04127 1046/55 บ้านวดาพาร์ค นิติฯบ้านวดาพาร์ค บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
04128 1044/55 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บจก.ไทย บิลดิ้ง พลัส
04129 1049/55 ริธึ่ม รัชดา  นิติฯริธึ่ม รัชดา บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
04130 1011/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04131 1010/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04132 1018/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04133 1017/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04134 1019/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04135 1025/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04136 1024/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04137 1030/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04138 1029/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04139 1028/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04140 1027/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04141 1026/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04142 1009/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04143 1006/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04144 1005/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04145 1004/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04146 998/55 ป้ายเครื่องหมายการค้า Shell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04147 997/55 ป้ายเครื่องหมายการค้า Shell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04148 996/55 ป้ายเครื่องหมายการค้า Shell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04149 995/55 ป้ายเครื่องหมายการค้า Shell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04150 999/55 ป้ายเครื่องหมายการค้า Shell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04151 1007/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04152 1000/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04153 1001/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04154 1023/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04155 1022/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04156 1021/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04157 1020/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04158 1016/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04159 1015/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04160 1014/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04161 1013/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
04162 1012/55 บี-ไลฟ์ บจก.ไดร์ฟ อิน คอร์ท นายเจษฎา จันทร์เจนจบ
04163 1008/55 อาคารประภาวิทย์  นิติฯบจก.ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
04164 1002/55 วี เฮ้าส์ แมนชั่น บจก.วี.พี.แมนชั่น โดยนางสาววิภา ปัญญาสกุลวงศ์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
04165 1003/55 บางยี่เรือคอร์ด นายสมศักดิ์ บุนนาค นายกฤษณ์ แดงสว่าง
04166 1080/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก สาขากรุงเทพ-พระราม 2 กม.14 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04167 1081/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก สาขากรุงเทพ-พระราม 2 กม.5 บางมด บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04168 1082/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุกิจค้าปลีก สาขากรุงเทพ-สุวินทวงศ์ (ขาเข้า) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04169 1083/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุกิจค้าปลีก สาขากรุงเทพ-รามอินทรา กม.14 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04170 1084/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุกิจค้าปลีก สาขากรุงเทพ-สาทร-ตากสิน 2 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04171 1085/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุกิจค้าปลีก สาขากรุงเทพ-วงแหวน แมกโคร บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04172 1079/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุกิจค้าปลีก สาขากรุงเทพ-บางแค (วงแหวน) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04173 1078/55 ป้ายบมจ.ปตท. (บจก.พรีม่าออยล์) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04174 1077/55 ป้ายบมจ.ปตท. (บจก.โปร-เทค(ประเทศไทย)สาขา 1 บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04175 1069/55 ป้ายบมจ.ปตท. (สน.ปตท.กล้วยน้ำไท) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04176 1074/55 ป้ายบมจ.ปตท. (บจก.ชุณหกิจปิโตรเลียม) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04177 1075/55 ป้ายบมจ.ปตท. (บจก.บดีศร ออยล์ เซอร์วิส) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04178 1076/55 ป้ายบมจ.ปตท. (หจก.โปร 73 ปิโตรเลียม) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04179 1070/55 ป้ายบมจ.ปตท. (สน.ปตท.สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04180 1071/55 ป้ายบมจ.ปตท. (สน.ปตท.สาขาสุทธิสาร) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04181 1072/55 ป้ายบมจ.ปตท. (สน.สาขาบางบอน) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04182 1073/55 ป้ายบมจ.ปตท. (สน.ปตท.สาขาสำนักงานใหญ่) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04183 1093/55 ป้ายบมจ.ปตท. (สถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ 17 รามอินทรา) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04184 1092/55 ป้ายบมจ.ปตท. (กรมสวัสดิการทหารอากาศ 2) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04185 1087/55 ป้ายบมจ.ปตท. (บจก.ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04186 1088/55 ป้ายบมจ.ปตท. (หจก.ศรีเจริญภัณฑ์) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04187 1089/55 ป้ายบมจ.ปตท. (บจก.อินเตอร์ปิโตรเลียม) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04188 1090/55 ป้ายบมจ.ปตท. (บจก.บู เอล อาร์ เอ็ม ทู (ประเทศไทย) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04189 1091/55 ป้ายบมจ.ปตท. (บจก.โอเอซิส แก๊ส แอนด์ ออยล์) บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04190 1058/55 อาคารทีบีไอ บิวดิ้ง หจก.ปีเตอร์สัน เปียนโน นายทศวรรษ ข่ายสุวรรณ
04191 1086/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก สาขากรุงเทพ-วิภาวดีรังสิต บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04192 1065/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (สาขากรุงเทพ-เพชรเกษม 81) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04193 1059/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (สาขากรุงเทพ-รามอินทรา 2) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04194 1062/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (สาขากรุงเทพ-สุขาภิบาล 3) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04195 1061/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (สาขากรุงเทพ-พระราม 2 กม. 7) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04196 1060/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (สาขากรุงเทพ-สุขาภิบาล 3 ขาเข้า) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04197 1067/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (สาขากรุงเทพ-สุวินทวงศ์ 46 ขาออก) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04198 1068/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (สาขากรุงเทพ-เพชรเกษม 46) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04199 1066/55 ป้ายบจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (สาขากรุงเทพ-รามอินทรา 1) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
04200 1064/55 ป้ายปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น สาขาวังหิน บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น  บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th