ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 article
วันที่ 25/02/2013   19:44:54

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
02301 257/51 ไฟโรมา เฮลท์ แอนด์ สปา บจก.ไฟโรมา เฮลท์ แอนด์ สปา นายโชติไกร ไชยวิจารณ์
02302 18/51 ปาล์ม คอนโดทาวน์ โครงการ 3 นิติฯปาล์ม คอนโดทาวน์ โครงการ 3 นายชาญณรงค์ ฟูสกุล
02303 476/51 มนทิรา อพาร์ทเมนท์ บจก.กอรปสิน นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค
02304 62/51 ไทยสมุทรประกันชีวิต อโศก บจก.ไทยสมุทรประกันชีวิต  นายบัลลังก์ ภู่ประดิษฐ์
02305 132/51 AVENUE G 1 นิติฯอเวนิว 61 คอนโดมิเนียม นายจีระศักดิ์ รัตนไพฑูรย์
02306 70/51 บ้านวิเชียร อพาร์ทเม้นต์ บจก.บ้านวิเชียร นายณัฐพงษ์ สุขฝ้าย
02307 88/51 ป้าย (?) บจก.ไฮ - เกียร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ นายสุธี เจริญสุข
02308 199/51 ป้าย (?) บจก.เจ อาร์ ดีล (ผู้ครอบครอง) นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02309 85/51 อาคารศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง บมจ.ซี พี ออลล์ นายวัศธนันท์ โกสินเจริญชัย
02310 172/51 ดัชเชส บจก.วิรุฬห์ระนอง บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
02311 150/51 โนเบิล ออรา คอนโด นิติฯโนเบิล ออรา คอนโด นายขจร ตันตยาภิรมย์
02312 173/51 ป้าย (?) บมจ.สยามสหบริการ นายพัฒนะ จงถาวรสถิตย์
02313 166/51 SSP TOWER 2 นิติฯSSP 2 นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม
02314 170/51 อาคารเจ.เอส.เค.แมนชั่น บจก.เจ.เอส.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล นายมุรธา นาจรุง
02315 247/51 โครงเหล็กป้าย บมจ.มั่นคงเคหะการ นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
02316 705/51 ป้าย (?) นายสมบูรณ์ รุ่งศิริรัตนชัย นายวิเชียร ซุนฮิม
02317 155/51 ป้าย (?) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
02318 352/51 ป้าย (?) บจก.พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส บจก.มหานคร คอนซัลแตนท์
02319 297/51 อาคารบ้านสุขุมวิท 77 (โกเมน - เพทาย) นิติฯบ้านสุขุมวิท 77 (โกเมน - เพทาย) นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
02320 296/51 อาคารบ้านสุขุมวิท 77 (ไพลิน) นิติฯบ้านสุขุมวิท 77 (ไพลิน) นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
02321 223/51 ป้าย (?) นายเก่ง สิทธิกรกุล บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
02322 155/51 ป้าย (?) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
02323 399/51 ป้าย (?) นายสมโชค ธนูธรรมคุณ นายบุญทวี แสงอารยะกุล
02324 230/51 ป้าย (?) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02325 228/51 ป้าย (?) นายสมศักดิ์ ไมตรีวิมยานนท์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02326 229/51 ป้าย (?) นายสมศักดิ์ ไมตรีวิมยานนท์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02327 226/51 ป้าย (?) คุณอรุณ ทองพูลทรัพย์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02328 227/51 ป้าย (?) นายสันติ จารุศักดิ์สิริ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02329 233/51 ป้าย (?) บจก.BNO GROUP บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02330 600/51 อีสท์เทิร์น แอส เสท นายวิรัช เหล่าศิริชน บจก.ผู้ตรวจสอบอาคารนนทบุรี
02331 749/51 ดุ๊กทาวเวอร์ บจก.ริกิ คอมเมอร์เชียล บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
02332 477/51 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารหอประชุม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ บจก.ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์
02333 431/51 สถานบริการอาบ อบ นวด โอเปร่า บจก.เมจิกทาวน์ นายวสันต์ นุชอยู่
02334 192/51 นายเลิศ บจก.นายเลิศ บจก.ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์
02335 616/51 โรงแรมเฟเดอรัล บจก.โรงแรมเฟเดอรัล นายโสภณ ชำนาญกานต์
02336 538/51 ป้าย CALTEX  บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
02337 356/51 รัตนา อพาร์ทเม้นท์ บจก.รัตนา อพาร์ทเม้นท์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
02338 539/51 ป้าย CALTEX  บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
02339 507/51 ป้าย CALTEX  บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
02340 632/51 ชัยพฤกษ์ แมนชั่น บจก.ชื่นวงศ์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
02341 383/51 โรงแรมบางกอกซิตี้ บจก.ออนไทม์ อินน์ นายลิขสิทธิ์ กิตติศาสตรา
02342 690/51 ซิตี้ เรสซิเดนซ์ บจก.เอ็น พี พี แมนชั่น นายประสาร บุญเจริญ
02343 692/51 รองเมืองอพาร์ทเมนท์ นายสมชาย ขจรวุฒิเดช บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
02344 36/51 เจริญชัย มอเตอร์เซลส์ บจก.เจริญชัย มอเตอร์เซลส์ นายพิชานนท์ กระจ่างโพธิ์
02345 84/51 บจก.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม บจก.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
02346 342/51 บจก.แหลมทองสหการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หจก.สำนักงานธุรกิจบริการตรวจสอบและประเมิน
02347 370/51 วิจิตร บจก.วี.ซี.แฟบริค บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
02348 449/51 โรงแรมนิวเอ็มไพร์ บจก.นิวเอ็มไพร์ โฮเต็ล บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
02349 594/51 ศรีสวัสดิ์ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ นายจรูญนันท์ ตั้งตรัยรัตนกุล
02350 606/51 มาร์ช เทียนเซี้ยง นิติฯมาร์ชเทียนเซี้ยง นายเสกสรรค์ ชาญสุกิจเมธี
02351 318/51 อาคารเจ.เพรส ทาวเวอร์ บจก.เจ.เพรส โฮลดิ้ง นายปัญจะ ทั่งหิรัญ
02352 80/51 มิตรแมนชั่น บจก.มิตรแมนชั่น นายนภดล หยกศุภกุล
02353 260/51 สราญใจ แมนชั่น นิติฯสราญใจ แมนชั่น บจก.บิลดิ้ง ออดิท
02354 33/51 ป้าย (?) บจก.โอเว่นโพรดักชั่น (1999) บจก.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์
02355 292/51 อาคารชวลิต แมนชั่น บจก.บัณฑิตย์ธรรม นายโสภณ ชำนาญกานต์
02356 610/51 The Blooms C บจก.เซ็นต์ปอล นางเปรมจิต หอมจันทนากุล
02357 611/51 ป้าย (?) บจก.เซ็นต์ปอล นางเปรมจิต หอมจันทนากุล
02358 98/51 เค บิลดิ้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เค บิลดิ้ง บจก.ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์
02359 605/51 ไทยวา ทาวเวอร์ นิติฯไทยวา ทาวเวอร์ บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
02360 385/51 โรงแรมเดอะเมโทรโพลิแทน กรุงเทพฯ บจก.ซีไซด์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ (ประเทศไทย) นายปริญญา โตมี
02361 603/51 พิมานแมนชั่น บจก.วินด์เซอร์ นายคณิน เอี่ยมอุดมรักษ์
02362 758/51 ป้าย (?) บจก.ไทยประกันชีวิต บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02363 760/51 ป้าย (?) นายสมเกียรติ แซ่ตั้ง บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02364 767/51 ป้าย (?) คุณอารีย์ หล่อยืนยง บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02365 762/51 ป้าย (?) บจก.วิมลแลนด์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02366 344/51 แฟลตตลาดกรมภูธเรศน์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02367.1 1279/50 อาคารบมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสะพานควาย บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  นายสังข์ เจริญเหรียญ
02367.2 1279/50 ป้าย (?) บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  นายสังข์ เจริญเหรียญ
02368 549/50 บ้านยสวดี บจก.กฤษณยศ นายบุญผ่อง ภู่วิจิตรสุทิน
02369 1823/50 เทพนครอพาร์ทเมนท์ นายประสิทธิ์ เนาวรัตนพงษ์ บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
02370 1287/50 สายลมอพาร์ทเม้นท์ บจก.ซิตี้เอสเตท บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
02371 268/50 พี.วี.อพาร์ทเมนท์ บจก.พี.วี.อพาร์ทเมนท์ นายบุญผ่อง ภู่วิจิตรสุทิน
02372 1748/50 โรงพยาบาลโกลเด้นยียส์ นายเชาวฤทธิ์ เรขตานันท์ นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
02373 98/50 ป้าย (?) บจก.เจเอสพี ซายน์ มีเดีย นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02374 1142/50 เกล้าสยามคอนโดมิเนียม นิติฯเกล้าสยามคอนโดมิเนียม บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02375 1292/50 ป้าย (?) บจก.พระราม 9 สแควร์ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
02376 2675/50 ป้าย (?) นายเลิศชัย อุ่นเรือน นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02377 2296/50 CITY LIVING CONDOMINIUM นิติฯซิตี้ สิฟวิ่ง บจก.วอรันเทค
02378 97/50 ป้าย (?) บจก.เจเอสพี ซายน์ มีเดีย นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02379 2677/50 ป้าย (?) บจก.อภิวรรณกิตติ์ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02380 2679/50 ป้าย (?) นางสาวธมลวรรณ วนาสุขนันท์ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02381 1905/50 รีเจ้นท์รัชดา ทาวเวอร์ นิติฯรีเจ้นท์รัชดา ทาวเวอร์ นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
02382 2137/50 สหกรณ์เคหะสถาน สหกรณ์เคหะสถาน บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
02383 1697/50 นิติฯซิตี้ วิลล่า 3 บมจ.ไรมอนด์ แลนด์ บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
02384 1739/50 สยามซานิทารีแวร์ สยามซานิทารีแวร์ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
02385 711/50 บจก.เอส เอส ที โฮลดิ้ง บจก.เอส เอส ที โฮลดิ้ง ว่าที่เรือตรี ปรีชา ประกอบสุข
02386 2469/50 บมจ.ปูนซีเมนซ์ไทย - อาคารสำนักงานใหญ่หลังที่ 1 บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย นางสาวพัชรี แก้วไทรเกิด
02387 2029/50 ป้าย นายเกษมชนก สุทธิพันธ์ นายบัณดิษฐ กลั่นทัต
02388 1349/50 ธนวุฒิสุขภัณฑ์ (ป้าย) บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02389 2281/50 ละเอียดบูรณะสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
02390 2193/50 อาคารโรงงาน บจก. บี กริม เอ็มบีเอ็ม เมทัลเวิร์คส นางสาวสุจิตรา ณีรัตนพันธุ์
02391 2171/50 ป้าย (บจก.เวิลด์ แทร็คเตอร์ (1996)) นายสนิท พรมตัน นายชวกร ถวาย
02392 699/50 อาคารนครยิบซั่ม บจก.มหานครยิบซั่ม นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
02393 2468/50 บมจ.ปูนซีเมนซ์ไทย - อาคารสำนักงานใหญ่หลังที่ 2 บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย นางสาวพัชรี แก้วไทรเกิด
02394 228/50 อาคารสมสราญ โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ บจก.แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม น.ท.วรายุทธ กัมพลานุวงศ์
02395 2470/50 บมจ.ปูนซีเมนซ์ไทย - อาคาร 4 บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย นางสาวพัชรี แก้วไทรเกิด
02396 2109/50 อาคารชุดรมณียาคอนโดทาวน์ นิติฯรมณียาคอนโดทาวน์ บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
02397 1554/50 อนุเสาวรีย์ชัยคอนโดมิเนียม นิติฯอนุเสาวรีย์ชัยคอนโดมิเนียม นายสังข์ เจริญเหรียญ
02398 1398/50 อาคารอดามาส พหลโยธิน คอนโดมิเนียม นิติฯอดามาส พหลโยธิน คอนโดมิเนียม นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
02399 2365/50 หอพักหญิง (วิทยาเขตร่มเกล้า) บจก.เกษมบัณฑิต นางสาวปราชญดา มณทิพย์
02400 2305/50 เอกชัย อพาร์ทเม้นท์ นายสันติพงษ์ อรัญภูวนารถ นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th