ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 article
วันที่ 25/02/2013   20:59:58

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
01601 จ/0260 ซี.เค แมนชั่น หจก.ซี.เค เพรสทีจ ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หวังเจริญ
01602 จ/0261 บจก.โอลิมปิคกระเบื้องไทย บจก.โอลิมปิคกระเบื้องไทย นายทรงพร เย็นยิ่ง
01603 จ/0262 THE PENINSULA BANGKOK บจก.สยามเจ้าพระยาโฮลดิ้งส์ หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01604 จ/0263 นิติฯ บางยี่ขันคอนโดมิเนี่ยม นิติฯบางยี่ขันคอนโดมิเนี่ยม นายสมถวิล มั่งมี
01605 จ/0264 พิมล อพาร์ตเม้นต์ นายพิชัย สุรินทราบูรณ์ นายศุภลักษณ์ เจริญพร
01606 จ/0265 พิจิตต์ อพาร์ทเม้นต์ บจก.พิจิตต์กันยา นายสุวิทย์ บุญญาวณิชผล
01607 จ/0266 จักรพงศ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บจก.จักรพงศ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01608 จ/0267 อาคารภักดี นางภคินี สุวรรณภักดี นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01609 จ/0268 ลุมพินี เซ็นเตอร์ เอ นิติฯ  ลุมพินี เซ็นเตอร์ เอ นายวิศทิกร นิ่มนวล
01610 จ/0269 อาคารเดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา - ท่าพระ บจก. นารายณ์ พร็อพเพอตี้ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01611 จ/0270 โภคา กรุ๊ป นายประวิทย์ วุฒินภาวัฒน์ นายกัมปนาท สุทธิสุนทร
01612 จ/0271 บจก.นิทัส เทสซิเล นายศุภชัย งามมงคลรัตน์ และนาย พนะ ตรังคะบัญชา บจก.พร้อมตรวจอาคาร
01613 จ/0272 BLUE  WANA PLACE หสม. รัตน์ชา  บจก.พร้อมตรวจอาคาร
01614 จ/0273 บจก.เอฟ.ซี.อินเตอร์เทรด นายเกรียงไกร บุญเสริมสุวงศ์ นายวีริศพล ลิ้มปรีดีชัย
01615 จ/0274 อาคารพักอาศัย 5 ชั้น 1หลัง (SK อพาร์ทเมนท์) นายคนึง มังคโลดม นายนิกร ฉายมุกดา
01616 จ/0275 แกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ บจก.ธนโชติพัฒฯ นายธนาเดช วงษ์เชื่อม
01617 จ/0276 เทอดไท 40 แมนชั่น บจก.เทอดไท 40 แมนชั่น  นายธนาเดช วงษ์เชื่อม
01618 จ/0277 ไดรฟ์อินอพาร์ทเม้นท์ นายประยูร สินธุ์โคตร (ผู้แทนเจ้าของอาคาร) นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์
01619 จ/0278 ไดมอนด์ บางกอก นายคณิศร์ ธีรพัฒน์พร นายปรเมธ เกื้อกิจ
01620 จ/0279 อาร์.เอส.อาร์ แมนชั่น นางสาวศิธร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01621 จ/0280 เค.ที.อพาร์ทเม้นท์ บจก.ขามเทศทอง บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
01622 จ/0281 ที.เอส.เพลส หจก.ที.เอส.แอนด์ ซันส์ บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
01623 จ/0282 บ้านสามสกุล ( อาคาร2 ) หจก.บ้านสามสกุล บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
01624 จ/0283 บ้านสามสกุล ( อาคาร1 ) หจก.บ้านสามสกุล บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
01625 จ/0284 สิริรามาเพลส นางแอนนา โชติสุกานต์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
01626 จ/0285 เจริญเวียง แมนชั่น บจก.เจริญเวียง 2001 บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01627 จ/0286 มนัสแมนชั่น 7 บจก. วรพิบูลย์วิทย์ แมนชั่น บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01628 จ/0287 อาคารสบายเพลส บจก.สุกิจสถาพร บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01629 จ/0288 อัศวินคอนโดวิลล์ บจก.อัศวิน คอนโดวิลล์ บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01630 จ/0289 พี.วี แมนชั่น นางปานวาด วรกาญจนบุญ นายชาญณรงค์ ฟูสกุล
01631 จ/0290 คณะบุคคล ทรัพย์พยงค์ นายพิชัย บัวโทน, นางขวัญจิตร์ จันทร์แสง, นายกลยุทธ บัวโทน, นายคุณพจน์ บัวโทน นายชาญณรงค์ วิจะระณะ
01632 จ/0291 บจก.สุขเหมือนทวีทรัพย์ บจก.สุขเหมือนทวีทรัพย์ นายชาญณรงค์ วิจะระณะ
01633 จ/0292 สุขเหมือนรินรดา อพาร์ทเม้นท์ นางขวัญจิตร์ จันทร์แสง นายชาญณรงค์ วิจะระณะ
01634 จ/0293 บจก.เอส.เอ็ม.เดคคอร์เรชั่น บจก.เอส.เอ็ม.เดคคอร์เรชั่น นายชาญณรงค์ วิจะระณะ
01635 จ/0294 สุขเหมือนอพาร์ทเม้นท์ 2 นายพิชัย บัวโทน,นางขวัญจิตร์ จันทร์แสง,นายกลยุทธ บัวโทน,นายพจน์ บัวโทน นายชาญณรงค์ วิจะระณะ
01636 จ/0295 ทรัพย์ทวี นายพิชัย บัวโทน,นางขวัญจิตร์ จันทร์แสง,นายกลยุทธ บัวโทน,นายพจน์ บัวโทน นายชาญณรงค์ วิจะระณะ
01637 จ/0296 พฤกษ์ลาวัลย์อพาร์ทเม้นท์ พฤกษ์ลาวัลย์อพาร์ทเม้นท์ นายนพดล ปวงคำไหล
01638 จ/0297 สุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ นายสุธี มีนชัยนันท์ นายนราทร จรูญแสง
01639 จ/0298 เอส อาร์ แมนชั่น หจก.สหรักสลาม บจก.เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
01640 จ/0299 ชัยนันท์อพาร์ทเมนท์ บจก.ชัยนันท์อพาร์ทเมนท์ นายนราทร จรูญแสง
01641 จ/0300 ป้าย (?) นายพิพัฒน์ อริยะสุนทร นายนราทร จรูญแสง
01642 จ/0301 ป้าย (?) นายชัยวัฒน์ จรัสศรีทวี นายนราทร จรูญแสง
01643 จ/0302 ป้าย (?) บจก.รุ่งพัฒนา พร๊อพเพอร์ตี๊ นายนราทร จรูญแสง
01644 จ/0303 ป้าย (?) หจก.ที.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง นายนราทร จรูญแสง
01645 จ/0304 ป้าย (?) หจก.ที.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง นายนราทร จรูญแสง
01646 จ/0305 ป้าย (?) นางสุรพีร์ พ่วงชูศักดิ์ นายนราทร จรูญแสง
01647 จ/0306 ป้าย (?) บจก.รุ่งพัฒนา พร๊อพเพอร์ตี๊ นายนราทร จรูญแสง
01648 จ/0307 ป้าย (?) บจก.รุ่งพัฒนา พร๊อพเพอร์ตี๊ นายนราทร จรูญแสง
01649 จ/0308 ป้าย (?) หจก.ที.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง นายนราทร จรูญแสง
01650 จ/0309 GREEN  VILLE บจก.ไพรม์วิลล์ นายสังข์ เจริญเหรียญ
01651 จ/0310 โมโนเพลส คอนโดมิเนียม นิติฯโมโนเพลส คอนโดมิเนียม หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01652 จ/0311 นิติฯบ้านสวนลาซาล 5 อาคาร 11 นิติฯบ้านสวนลาซาล 5 อาคาร 11 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01653 จ/0312 นิติฯบ้านสวนลาซาล 5 อาคาร 10 นิติฯบ้านสวนลาซาล 5 อาคาร 10 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01654 จ/0313 นิติฯ บ้านสวนลาซาล 4 อาคาร 9 นิติฯบ้านสวนลาซาล 4 อาคาร 9 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01655 จ/0314 นิติฯ บ้านสวนลาซาล 4 อาคาร 8 นิติฯบ้านสวนลาซาล 4 อาคาร 8 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01656 จ/0315 นิติฯ บ้านสวนลาซาล 3 อาคาร 7 นิติฯบ้านสวนลาซาล 3 อาคาร 7 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01657 จ/0316 นิติฯ บ้านสวนลาซาล 3 อาคาร 6 นิติฯบ้านสวนลาซาล 3 อาคาร 6 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01658 จ/0317 นิติฯ บ้านสวนลาซาล 2 อาคาร 5 นิติฯบ้านสวนลาซาล 2 อาคาร 5 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01659 จ/0318 นิติฯ บ้านสวนลาซาล 2 อาคาร 4 นิติฯบ้านสวนลาซาล 2 อาคาร 4 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01660 จ/0319 นิติฯ บ้านสวนลาซาล 2 อาคาร 3 นิติฯบ้านสวนลาซาล 2 อาคาร 3 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01661 จ/0320 นิติฯ บ้านสวนลาซาล 1 อาคาร 2 นิติฯบ้านสวนลาซาล 1 อาคาร 2 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01662 จ/0321 นิติฯ บ้านสวนลาซาล 1 อาคาร 1 นิติฯบ้านสวนลาซาล 1 อาคาร 1 นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล
01663 จ/0322 วัฒนาแมนชั่น นายสราวุธ วัฒนามานนท์, นางณัฐณิชา รุ่งโรจน์สาคร,นายสัญชัย วัฒนามานนท์,น.สสราญจิต วัฒนามานนท์ นายศุภชาติ จึงแสงสถิตย์พร
01664 จ/0323 อาคารชุดพักอาศัย THE PANACHE นางพูลสุข แน๊กส์ นายพิศาล สิริภัทท์
01665 จ/0324 อาคารชุดพักอาศัย TURNBERRY นิติฯTURNBERRY นายพิศาล สิริภัทท์
01666 จ/0325 อาคารชุดพักอาศัย TRISTAN นิติฯ ทริสทั่น คอนโดมิเนียม  นายพิศาล สิริภัทท์
01667 จ/0326 อาคารชุดพักอาศัยวิลล่า ชยา นิติฯ วิลล่า ชยา  นายพิศาล สิริภัทท์
01668 จ/0327 อยู่มั่นคง (UMK) นางกัญชลี ตั้งวีระพรพงษ์ นายภาคภูมิ มงคลสังข์
01669 จ/0328 หจก.แอล.เอ พรอพเพอร์ตี้ (ตึก 2) นิติบุคคล หจก.แอล เอ พรอพเพอร์ตี้ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01670 จ/0329 หจก.แอล.เอ พรอพเพอร์ตี้ (ตึก 1) นิติบุคคล หจก.แอล เอ พรอพเพอร์ตี้ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01671 จ/0330 พี เอ แมนชั่น นิติบุคคล หจก.พัชรี - อารี บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01672 จ/0331 โรงแรมไทปัน บจก.ไทปัน โฮเท็ล โดยคุณกฤษดา หฤษฎาพันธุ์ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01673 จ/0332 โรงแรมนิวเอ็มไพร์ บจก.นิวเอ็มไพร์ โฮเต็ล บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01674 จ/0333 อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุดเรนทรี วิลล่า  อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุดเรนทรี วิลล่า (นิติฯ เรนทรี วิลล่า) บจก.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง
01675 จ/0334 ปรัชญาเพลส 1 บจก.วนาวรรณวิลล่าโฮม  นายสัมฤทธิ์ บุญพา
01676 จ/0335 ปรัชญาแมนชั่น บจก.วนาวรรณ สมาร์ทโฮม   นายสัมฤทธิ์ บุญพา
01677 จ/0336 ยูนิเทค นางสาวอภิญญา อภิญญาพงษ์ (ผู้แทนเจ้าของอาคาร) นายไทยธัช ศิริเอี้ยวพิกูล
01678 จ/0337 นฤมลแมนชั่น A บจก.นฤมลแมนชั่น  นายวิศทิกร นิ่มนวล
01679 จ/0338 นฤมลแมนชั่น B บจก.นฤมลแมนชั่น  นายวิศทิกร นิ่มนวล
01680 จ/0339 เพนนินซูล่า อพาร์ทเม้นท์ ว่าที่ร้อยตรีอุดม สว่างพันธ์ (ผู้แทนเจ้าของอาคาร) นายวรวิทย์ คูวุฒยากร
01681 จ/0340 เอ โอ เอ อพาร์ทเม้นท์ บจก.เอ โอ เอ อพาร์ทเม้นท์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
01682 จ/0341 หอพักพนักงานโรงพยาบาลกรุงธน บมจ.โรงพยาบาลกรุงธน  นายวรวิทย์ คูวุฒยากร
01683 จ/0342 โรงพยาบาลกรุงธน 1 บมจ.โรงพยาบาลกรุงธน  นายวรวิทย์ คูวุฒยากร
01684 จ/0343 อพาร์ทเมนท์ สุนิสาเพลส บจก.ยูริก้า ดีเวลลอปเมนท์ (ไทย) บจก.วอรันเทค
01685 จ/0344 คอนโดมิเนียม พิณนภา - อ่อนนุช บจก.ควีน แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บจก.วอรันเทค
01686 จ/0345 ริน เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม นิติฯ รินเฮ้าส์ บจก.วอรันเทค
01687 จ/0346 บจก.เฟ็ดเดอริคเวอลด์เซลส์ บจก.เฟ็ดเดอริคเวอลด์เซลส์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01688 จ/0347 บ้านสวนธน (4) ดี นิติฯบ้านสวนธน (4) ดี บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01689 จ/0348 บ้านสวนธน (4) ซี นิติฯบ้านสวนธน (4) ซี บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01690 จ/0349 บ้านสวนธน (4) เอ เอ นิติฯบ้านสวนธน (4) เอ เอ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01691 จ/0350 บ้านสวนธน (4) จี นิติฯบ้านสวนธน (4) จี บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01692 จ/0351 คอร์ต คาปรี บจก.คอร์ต คาปรี บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01693 จ/0352 โสภณา คอร์ด บจก.โสภณา คอร์ด บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01694 จ/0353 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ (โรงงานกรุงเทพฯ : อาคาร: H.SASAGAWA ) บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ (โรงงานกรุงเทพฯ : อาคาร หอพักหญิง ) บจก.เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม
01695 จ/0354 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ (โรงงานกรุงเทพฯ : อาคาร หอพักหญิง ) บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ (โรงงานกรุงเทพฯ) บจก.เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม
01696 จ/0355 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ (โรงงานกรุงเทพฯ : อาคาร S.SUZUKA ) บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ (โรงงานกรุงเทพฯ) บจก.เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม
01697 จ/0356 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ บจก.เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม
01698 จ/0357 อาคารเสนาเฮาส์ บจก.วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ นายวรรณะ จันทร์ทิน
01699 จ/0358 อาคารเสนาเฮาส์ บจก.วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ นายวรรณะ จันทร์ทิน
01700 จ/0359 จิราเฮ้าส์ บจก.จิราเฮ้าส์ นายสงกรานต์ เม่นทอง

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th