ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
แนวทางการตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว article
วันที่ 18/12/2012   19:42:02

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ เมื่อวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๑๒ น. เกิดแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศพม่า ที่ละติจูด  ๒๒.๙๓ องศาเหนือ ลองจิจูด  ๙๕.๙๙ องศาตะวันออก ความลึก  ๑๐ กิโลเมตร ขนาด ๖.๖ ตามมาตราริกเตอร์ ห่างจากอําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ ๔๓๘ กิโลเมตร รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่


ภาพจากเว็บไซต์ http://www.seismology.tmd.go.th/home.html

          แม้ว่าการสั่นไหวของอาคารสูงในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จะไม่รุนแรงมากนัก แต่สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบอาคารหลายท่านอาจสนใจว่า จะแนวทางใดๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการตรวจสอบอาคารหลังเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้แน่ใจว่า อาคารที่อยู่ภายใต้การดูแลนั้น ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว หรือถ้าได้รับผลกระทบจะตรวจพบผลกระทบดังกล่าวนั้นได้อย่างไร เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้อาคารนั้นมีสภาพมีการใช้ปลอดภัย

รายงานการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดหตุแผ่นดินไหวนี้ อาจเป็นแนวทางเริ่มต้นให้กับผู้ตรวจสอบอาคารศึกษาและใช้เป็นคำแนะนำให้กับเจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร ทำการตรวจสอบอาคารเบื้องต้น ซึ่งหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

 

แนวทางการตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว

 

รายการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว สำหรับฝ่ายบริหารอาคาร นอกจากการตรวจสอบรอยแตกร้าวของโครงสร้างและวัสดุของอาคารแล้ว ฝ่ายบริหารอาคารควรตรวจสอบรายการต่อไปนี้ทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว

 

 

1. ลิฟต์ ตรวจสอบโดยการให้ลิฟต์วิ่งขึ้นลงจากล่างสุดถึงบนสุดเพื่อตรวจว่ามีการติดขัดหรือมีความสั่นสะเทือนผิดปกติหรือไม่


สภาพรอยร้าวห้องเครื่องลิฟต์

สภาพทั่วไปของบ่อลิฟต์

 


สภาพรางลิฟต์ไม่มีการบิดงอ

2. ท่อน้ำ ตรวจสอบในช่องท่อน้ำแนวดิ่ง อันได้แก่ ท่อน้ำประปา ท่อน้ำดับเพลิง ท่อน้ำระบบปรับอากาศ เพื่อตรวจว่ามีท่อแตกรั่วซึมหรือไม่

 

 


ท่อระบบปรับอากาศ

ท่อระบบน้ำดับเพลิง

ภาพระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงบนดาดฟ้า

ภาพระบบท่อชั้นใต้ดิน

การยึดเกาะของระบบท่อชั้นจอดรถ

 

3. ท่อก๊าซหุงต้ม ตรวจสอบที่ตั้งถังก๊าซและตลอดแนวท่อก๊าซ เพื่อตรวจว่ามีการรั่วซึม หรือ มีกลิ่นก๊าซหุงต้มหรือไม่


โครงสร้างห้องเก็บก๊าซหุงต้ม

สภาพข้อต่อก๊าซหุงต้ม

 

4. ถังน้ำประปา ตรวจสอบถังน้ำประปาบนชั้นหลังคา หรือชั้นกึ่งกลางอาคาร (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือไม่


ตรวจสอบรอยร้าวโครงสร้างถังเก็บน้ำประปา

ตรวจสอบรอยร้าวโครงสร้างถังเก็บน้ำประปา

 

 

5. สายไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้าแนวดิ่ง ตรวจสอบในห้องไฟฟ้าประจำชั้นเพื่อตรวจว่ามีการลัดวงจร มีกลิ่นไหม้ มีความร้อน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่


ตรวจสอบห้องควบคุมไฟฟ้าหลัก

ตรวจสอบรางและท่อเดินสายไฟฟ้า

 

 6. ท่อระบายความร้อน (Cooling Tower) ตรวจสอบความเสียหาย ความมั่นคงแข็งแรงเพื่อตรวจสอบว่ามีการแตกร้าว น้ำรั่ว ยึดติดมั่นคงแข็งแรงอยู่กับฐานหรือไม่


โครงสร้างหอระบายผึ่ง

ฐานรองรับหอระบายผึ้ง

 

 

 

7. สิ่งของร่วงหล่นได้ ตรวจสอบการร่วงหล่นของสิ่งของรอบอาคารเพื่อตรวจสอบว่าของที่ยึดกับตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ กระถางต้นไม้ วัสดุอาคาร มีการหลุดร่วงหรือไม่


ผนังด้านข้างอาคาร

การยึดเกาะอุปกรณ์ข้างอาคาร(ปรับอากาศ)

ผนังกระจกด้านข้างอาคาร

เสาโครงสร้างชั้นจอดรถ

ภาพด้านข้างอาคาร

ภาพด้านข้างอาคาร

เสาอาคารชั้น 1

ภาพภายในอาคาร

และเอกสารนี้เป็น earthquake checklist ของ FM Global ลองดูเป็นแนวทาง

Earthquake Checklist
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 13/03/2020   09:27:19
BSA BUILDING SAFETY AWARD 2021 วันที่ 05/03/2021   09:57:42 article
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 29/09/2017   09:09:58
องค์กรอาชีพ วันที่ 16/08/2016   18:34:10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม วันที่ 03/06/2016   15:55:59
ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” วันที่ 08/06/2015   14:51:06
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัด วิศวกรรม’57 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” วันที่ 11/09/2014   21:35:15
ยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช เพื่อพิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าาย วันที่ 27/08/2014   06:57:47
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น วันที่ 06/06/2014   10:30:07
แผ่นพับ จรรยาบรรณวิศวกร - วสท วันที่ 08/05/2014   06:59:41
4 ธันวาคม 2556 กทม. เปิดเวทีเสวนากระตุ้นทุกภาคส่วนหาแนวทางเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากอาคาร ร่วมสร้างกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย วันที่ 10/12/2013   09:54:46
บ่ายนี้มีคำตอบ(08.11.2013) วันที่ 11/11/2013   20:02:16
เสวนาโต๊ะกลมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เรื่อง ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN ENGINEERING INSPECTOR) วันที่ 06/11/2013   12:14:27
กฎหมายควบคุมอาคารกับการรับมือภัยพิบัติ วันที่ 24/09/2013   22:38:43
วีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร วันที่ 23/09/2013   11:20:18
คมชัดลึก - เครื่องเล่นสลิงขาด (๑๐ กค ๒๕๕๖) วันที่ 15/07/2013   06:22:01
ขอให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (๑๓ กพ ๒๕๕๖) วันที่ 22/02/2013   07:11:26 article
เงินทองในอสังหา - ตรวจสอบอาคาร วันที่ 16/02/2013   22:02:38
Secutech New Express Issue No 2 วันที่ 15/02/2013   23:39:41
เข้าพบคุณดิสพล ยิ้มขลิบ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 04/02/2013   15:49:31
TNN24 ทุกข์ชาวบ้าน "ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง" วันที่ 04/03/2013   06:14:04 article
วิทยากร วิทยาลัยป้องกันและบร่รเทาสาธารณภัย วันที่ 04/02/2013   10:29:18
วิทยากร สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน สมัชชาสภาองค์กรชุมชน วันที่ 02/02/2013   15:12:08
เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 24/01/2013   17:27:25 article
เยี่ยมคารวะ นายอนวัช บูรพาชน วันที่ 04/01/2013   20:43:39
มาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารในการจัดงานรื่นเริง วันที่ 10/01/2013   16:46:55 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:32 article
อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง มอบรางวัลอาคารตัวอย่าง ๒๑ อาคาร เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ 10/01/2013   16:53:49 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:52 article
อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ วันที่ 10/01/2013   16:54:13 article
กทม. มอบรางวัลอาคารปลอดภัย วันที่ 10/01/2013   16:54:30 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:54:55 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:11 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:26 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:39 article
สัมภาษณ์พิเศษคุณวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) วันที่ 10/01/2013   16:56:10 article
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Secutech Thailand 2013 วันที่ 10/01/2013   16:59:21 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:59:40 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   17:00:08 article
บ้านเราปลอดภัย... ไม่หวั่นภัยพิบัติ วันที่ 10/01/2013   17:00:25 article
กทม.เร่งตรวจสอบอาคารสูงภายใน ต.ค. วันที่ 21/12/2012   00:54:06 article
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร วันที่ 09/11/2012   22:29:27 article
นายกสมาคมและ กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบท นายกำธร สิทธิไทย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันที่ 18/12/2012   19:41:42 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วันที่ 13/12/2012   22:56:40
แถลงข่าวโดย วสท เรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร” วันที่ 16/11/2012   10:13:36 article
การตรวจสอบอาคาร เพื่อรับรองความปลอดภัย “มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย” ตามกฎหมายต่อกรณีสนามฟุตซอล วันที่ 14/11/2012   09:07:09
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร วันที่ 31/10/2012   23:01:57
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 25/10/2012   14:56:51
สมาคมฯ สนับสนุนวิทยากรให้กับ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25/10/2012   15:06:01
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย วันที่ 13/10/2012   21:26:24
เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 05/10/2012   08:19:38
เยี่ยมสมาคมป้ายและโฆษณา ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 24/09/2012   20:16:03
งานพิจารณาเรื่องขอรับใบ ร๑ ค้างเดิมและยื่นใหม่ วันที่ 21/10/2012   07:03:48 article
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท ๐๙๐๗/อ.๔๐๕๔ วันที่ 09/10/2012   17:50:11
เยี่ยมคารวะ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555‏ วันที่ 25/11/2012   08:10:52 article
แสดงวิสัยทัศน์นายก 1 สค 2555 วันที่ 25/11/2012   08:10:39 article
ภาพการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 25/11/2012   08:30:55 article
ภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันที่ 25/11/2012   08:29:49 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   10:16:28
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   09:46:29
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24/09/2012   19:14:30 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   18:37:02 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   15:23:28 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20/08/2012   15:21:03 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th