ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
อัลบั้มรูป ตปอ > บรรยากาศ 18 มิย 2556 ณ ที่ทำการโครงการ ผู้ตรวจสอบอาคาร ทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการ

บรรยากาศ 18 มิย 2556 ณ ที่ทำการโครงการ ผู้ตรวจสอบอาคาร ทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการ

Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th