ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
เอกสารเสวนารายเดือน ครั้งที่ ๔ article
วันที่ 22/03/2013   08:04:47

เอกสารเสวนารายเดือนครั้งที่ ๔

๑) เอกสารบรรยายเรื่องส่วนลดของอุปกรณ์ดับเพลิง < 5.8MB ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่ >

๒) เอกสาร คปภ ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิง <ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่>

๓) รายชื่อประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการสร้างกรุงเทพเป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย ให้ส่วนลดกรณีพิเศษ <ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่>

๔) MSDS ของสาร FM200 <ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่>


 

 


 
เสวนารายเดือน

Presentation ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันที่ 24/04/2017   16:21:04 article
ผลงานสมาคม ๒๕๕๕ (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖) วันที่ 12/03/2013   20:06:16
เสวนารายเดือน ครั้งที่ ๘ ตอน ๒ (ในประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖) วันที่ 12/03/2013   13:46:16
เอกสารเสวนารายเดือน ครั้งที่ ๖ วันที่ 15/02/2013   16:52:26 article
เอกสารเสวนารายเดือนครั้งที่ ๓ วันที่ 22/03/2013   07:27:45 article
เอกสารเสวนารายเดือนครั้งที่ ๒ วันที่ 22/03/2013   07:07:51 article
เอกสารเสวนารายเดือนครั้งที่ ๑ วันที่ 22/03/2013   06:45:40 article
เอกสารเสวนา เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง พศ ๒๕๔๘ วันที่ 10/04/2013   22:47:46 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th