ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ใบสมัคร นายช่างอาสา article

 

แบบฟอร์มสมัคร นายช่างอาสา

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่  ใบสมัครนายช่างอาสา (Update 24_09_61).pdf
โครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

รายละเอียดโครงการ
กำหนดการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรรม article
รายชื่อโรงเรียนที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ article
รูปกิจกรรม
ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน
โครงการ กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน article
ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร
รายชื่อ นายช่างอาสาCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th