ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 article
วันที่ 25/02/2013   21:08:03

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
00801 1800/50 บจก.สาธร ฮอนด้าคาร์ส์ บจก.สาธร ฮอนด้าคาร์ส์ นายสงกรานต์ เม่นทอง
00802 1680/50 สุคนธ์คอร์ท บจก.ไพฐูลย์ธุรกิจ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
00803 1565/50 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ บจก.เอ.จี.ยูเนี่ยน นายจิรวัฒน์ จงนิรามัยสถิต
00804 1157/50 CARREFOUR บจก.เซ็นคาร์ นายจีระศักดิ์ รัตนไพฑูรย์
00805 35/50 เดอะเลคส์ นิติฯเดอะเลคส์ นายพรชัย ลักขณาพินิจ
00806 614/50 บจก.ที แอล ที โฮลดิ้ง(42 ทาวเวอร์) บจก.ที แอล ที โฮลดิ้ง (42 ทาวเวอร์) หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00807 2110/50 บจก.เอื้ออมรสุข บจก.เอ.เอ็ม.เอส.ลิสซิ่ง หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00808 1062/50 ลาเวนิช บจก.โปร์-แอ๊กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล  นายอภิสิทธิ์ เพชรบุตร
00809 2356/520 อาคารชุดรอยัลปาร์ควิว บจก.แกรนซิทตี้ แมนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล นายพลภวิษย์ ธนสารชัย
00810 1872/50 อาคารบางกะปิแมนชั่น บจก.บางกะปิแมนชั่น บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
00811 1814/50 บจก.อาคเนย์ ประกันภัย บจก.อาคเนย์ประกันภัย ว่าที่ร้อยตรี อนนท์ โรจน์ณรงค์
00812 33/50 อาคารชุด บิวตี้เจมส์เซนเตอร์ บริษัท บิ้วตี้เจมส์เซนเตอร์ นายพลภวิษย์ ธนสารชัย
00813 755/50 บจก.สินธวานุชิต เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.สินธวานุชิต เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.นนกรุ๊ป
00814 2804/50 กลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชผล กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ์เรียกร้องบูรพาพัทธ ว่าที่ร้อยตรี จารีนทร์ เอี่ยมสุภาษิต
00815 2444/50 ริเวอร์ การ์เด้น บจก.ริเวอร์ การ์เด้น นายศุภลักษณ์ เจริญพร
00816 2172/50 สี่ยงค์ บจก.จีเอส อินเตอร์  นายบุญผ่อง ภู่วิจิตรสุทิน
00817 2774/50 ป้าย (?)โฆษณา บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายจตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
00818 1799/50 อาคารโสภณาคอร์ต บจก.โสภณาคอร์ต นายณัทภัค ผิวสว่าง
00819 1876/50 จิราทิตย์ บจก.จิราทิตย์ บจก.คอนฟิเด้น บิลดิ้ง คอนซัลแตนท์
00820 336/50 ROYAL PRESIDENT กองทุนรวมไทยมิลเลนเนียม บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
00821 2816/50 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
00822 2817/50 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท ซอย 3/1 ย่อย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท ซอย 3/1 ย่อย บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
00823 1798/50 อาคารคอร์ตคาปรี บจก.คอร์ตคาปรี นายณัทภัค ผิวสว่าง
00824 1816/50 อาคารสมัชชาวาณิช 2(UBC II) บจก.ภิรัชบุรี นายชวพงษ์ บุญแท้
00825 2765/50 ป้าย (บจก. เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
00826 746/50 อาคาร LE CULLINAN บจก.มาบุญยง อพาร์ตเม้นท์ บจก.อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์
00827 335/50 แกรนด์ เพรสซิเดนท์ ทาวเวอร์ 2 กองทุนรวมไทยมิลเลนเนียม บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
00828 1598/50 คริสตัล วิลล์ คอร์ต บจก.แปซิฟิคเดลคอน นายสังข์ เจริญเหรียญ
00829 2016/50 เศรษฐีวรรณทาวเวอร์แมนชั่น(อาคาร A) บจก.เศรษฐีวรรณพัฒนาการ นายลิขสิทธิ์ กิตติศาสตรา
00830 2086/50 อาคารฟิฟตี้ฟิฟท์ ทาวเวอร์ นิติฯ ฟิฟตี้ฟิฟท์ ทาวเวอร์ นายณัทภัค ผิวสว่าง
00831 2807/50 วิวิด ทาวเวอร์ นิติฯวิวิด ทาวเวอร์ นายณัฐพงษ์ สุขฝ้าย
00832 2363/50 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2 บจก.เกษมบัณฑิต นางสาวปราชญดา มณทิพย์
00833 1860/50 อาคารชุดสำนักงาน พี บี ทาวเวอร์ บจก.โมดิกส์ ฟอร์วอลท์นิ่งส์(เอเชีย), บจก.เอ็ม เอฟ เอ แอล พร็อพเพอร์ตี้(เอเชีย), บจก.เซ็นจูรี่ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง, ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด(มหาชน) บจก.เอ.เอ.ตรวจสอบอาคาร
00834 2190/50 มนูธรรมแมนชั่น บจก.มนูธรรมแมนชั่น แอนด์ดีเวลล็อปเม้นท์ บจก.โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
00835 2058/50 ประภามิตร อพาร์ทเม้นท์ นางสุมิตรา ชุติมาวรรพันธ์ นายธนิสร จิตประกอบ
00836 2536/50 อาคารชุด 53 PLACE นายเพ็ชรน้อย ศุภพงษ์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00837 1447/50 อาคารสนิทบรรณสาร นิติฯสนิทบรรณสาร นายมงคล เจี่ยสกุล
00838 2666/50 Tin Tin Z (บี แอล เอช) บจก.อาร์.อี.ดีเวลลอปเม้นท์ นายปรีชา จันทร์เชิดวณิช
00839 2189/50 ส.โบตั๋น หจก.ส.โบตั๋น นายโชติไกร ไชยวิจารณ์
00840 682/50 ป้าย (โฆษณาบริเวณปากซอยสุขุมวิท 71แอทซิตี้) บจก.แมจิก แล้มป์ นายอิทธิกร บุญเฉลียว
00841 681/50 ป้าย (โฆษณาข้างอาคารช่วงทางลงสะพานพระโขนง(ป้ายบ้านรวิภา)) บจก.แมจิก แล้มป์ นายอิทธิกร บุญเฉลียว
00842 1249/50 อาคารปีเตอร์แมนชั่น (อาคาร C) บจก.เอ็ม เอล ดีเวลลอปเมนท์ นายโสภณ ชำนาญกานต์
00843 232/50 ป้าย (สถานีน้ำมันเอสโซ่) บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
00844 2670/50 เดอะ แนเชอรัล พาร์ค บมจ.แนเชอรัล พาร์ค นายภุชงค์ นิลประไพ
00845 2372/50 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(วิทยาเขตพัฒนาการ) บจก.เกษมบัณฑิต นางสาวปราชญดา มณทิพย์
00846 2297/50 รีเจนท์ พัฒนาการ นิติฯรีเจนท์พัฒนาการอาคารชุด 3 นายกิจจา ทรงเกียรติยศ
00847 1742/50 อาคารห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานซักฟอกซินไฉฮั้ว หจก.โรงงานซักฟอกซินไฉฮั้ว บจก.มหานคร คอนซัลแตนท์
00848 2330/50 โรงพยาบาลวิภาราม บจก.โรงพยาบาลวิภาราม บจก.ดีส์ อินสเป็กเตอร์
00849 970/50 ริเวอร์ คอร์ท หจก.คงคาเจริญ นายราเมศวร์ คุรุกำจร
00850 1124/50 สยามเฮ้าส์ อพาร์ตเม้นท์ นายธีระ แซ่ตั้ง นายภาคภูมิ มงคลสังข์
00851 1769/50 ป้าย (?) บจก.สยามแอร์ เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย นายธัญญา เอี่ยมวัฒน์
00852 1326/50 อาคารเคี่ยนหงวน 1 บมจ.เคี่ยนหงวน(ประเทศไทย) บจก.ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
00853 2283/50 นิติฯบ้านบุญญพิทักษ์ นิติฯบ้านบุญญพิทักษ์ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
00854 204/50 ป้าย (โซ่เด่นดีวีดี) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายประสิทธิ์ รักท้วม
00855 203/50 ป้าย (INGประกันภัย) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายประสิทธิ์ รักท้วม
00856 208/50 ป้าย (สายการบิน/งานดอกไม้นานาชาติ) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายประสิทธิ์ รักท้วม
00857 207/50 ป้าย (คอมพิวเตอร์เอเซอร์) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายประสิทธิ์ รักท้วม
00858 2096/50 อาคาร ออมนิ คอมเพล็กซ์ นิติฯออมนิ คอมเพล็กซ์ นายมีศักดิ์ ธนวัฒนกุล
00859 1974/50 สุขุมวิทพลาซ่า บจก.สุขุมวิทชอปปิ้งพลาซ่า นางเปรมจิต หอมจันทนากุล
00860 1806/50 บจก.เปรมแมนชั่น บจก.เปรมแมนชั่น บจก.คอนฟิเด้น บิลดิ้ง คอนซัลแตนท์
00861 46/50 ป้าย (โฆษณา Grand Canal และBelle Park) บจก.เฟิสท์ แอน เฟิสท์ นายอิทธิกร บุญเฉลียว
00862 1296/50 กองบุญมา บจก.จันวาณิชย์ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
00863 1053/50 บมจ.โรงแรมรอยัลออคิท(ประเทศไทย) บมจ.โรงแรมรอยัลออคิท(ประเทศไทย) บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
00864 2707/50 โครงการคลองไผ่สิงโต สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บจก.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์
00865 815/50 นิติฯคอนโดซิตี้ สมาร์ท สุขุมวิท 18 นิติฯคอนโดซิตี้ สมาร์ท สุขุมวิท 18 บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
00866 1881/50 โรงแรมอัลเทีย จีเจนซี ปาร์ค บจก.อัลเทียจีเจนซี ปาร์ค นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
00867 1118/50 โรงแรม THE DAVIS BANGKOK บจก.สมบัติเติมตระกูล นายศิริชัย ขำสุวรรณ
00868 177/50 ป้าย (สถานีน้ำมันเอสโซ่) บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
00869 1235/50 อาคารนวสร บจก.ไวท์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ นายโสภณ ชำนาญกานต์
00870 2260/50 โรงแรมซัลพาวิลเลี่ยม  บจก.เจ เจ แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ บจก.กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์
00871 1240/50 เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กซ์เซทคูทีฟ อพาร์ทเม้นท์ บจก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)  นายจิรวัฒน์ จงนิรามัยสถิต
00872 743/50 บางกอก เคเบิ้ล 1 บจก.พงศ์ทิพา นายบุญมี นิ่มนวล
00873 744/50 บางกอก เคเบิ้ล 2 บจก.พงศ์ทิพา นายบุญมี นิ่มนวล
00874 2324/50 บจก.ราชดำริ พลาซ่า บจก.ราชดำริ พลาซ่า นายสังข์ เจริญเหรียญ
00875 2680/50 ป้าย (?) บจก.ห้างขายทอง เลี่ยงเซ่งเฮง นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
00876 2013/50 อรุณโรจน์ทาวเวอร์ นิติฯอรุณโรจน์นิมิตร บจก.ที เอส บี อินสเปคเตอร์
00877 1060/50 โรงแรมอิมพีเรียลธารา บจก.ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00878 1622/50 บ้านสิริสุขุมวิท 10 นิติฯบ้านสิริสุขุมวิท ซอย10 บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
00879 2712/50 โครงการเทพประทาน บจก.เรียว พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจก.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์
00880 2627/50 สุขใจคอร์ท บจก.สุขใจคอร์ด บจก.แอดวานซ์ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
00881 2691/50 ป้าย (T1-038) บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
00882 1303/50 อาคารชุมสายหลัก PNC2 บจก.ทรู คอร์ปอเรชั่น นายสุรชัย ฟางสะอาด
00883 397/50 อาคารสิรินรัตน์ นิติฯสิรินรัตน์ บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
00884 832/50 กันตนิเวศน์ บจก.กันตสหกิจ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
00885 2017/50 อาคารเศรษฐีวรรณ เรสซิเดนท์ บจก.กลุ่มไทยฟ้า นายอดินันท์ ธีรานุพัฒนา
00886 487/50 ศรีรัตนะแมนชั่น บจก.ศรีรัตนะผลิตภัณฑ์ผ้า บจก.ภูมิภัณฑ์ ดีเวลล็อปเมนท์
00887 810/50 TBI TOWER(ทีบีไอ ทาวเวอร์) นายชุติภัทร โพธิรัตนังกูรและนางกัณณิกา วิโรจน์วัชน์ นายทศวรรษ ข่ายสุวรรณ
00888 1489/50 อาคารชุดเดอะวอเตอร์ฟอร์ด พาร์ค คอนโดมิเนียม นิติฯวอเตอร์ฟอร์ด พาร์ค คอนโดมิเนียม บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
00889 938/50 อาคารชุด เอช.พี.ทาวเวอร์  นิติฯ เอช.พี.ทาวเวอร์ บจก.นนกรุ๊ป
00890 2780/50 ป้าย (?) บจก.เอาท์ คอร์ ดอนสตรัคชั่น นายจตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
00891 211/50 ป้าย (?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายประสิทธิ์ รักท้วม
00892 2781/50 ป้าย (?) บจก.เอาท์ คอร์ คอนสตรัคชั่น นายจตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
00893 213/50 ป้าย (?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายประสิทธิ์ รักท้วม
00894 1180/50 อาคารเอ บี ซี แมนชั่น บจก.เอ.บี.ซี แมนชั่น(นายสุภัค หิรัญญนิธิวัฒนา) นายธีระพงษ์ ควรคำนวน
00895 162/50 ป้าย (สถานีน้ำมันเอสโซ่) บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
00896 2277/50 เค.ซี.ซี บจก.ซี.เอส.พี.เรียลเอสเตท นายทรงเกียรติ สู่พานิช
00897 2616/50 อาคารวิลเชอร์คอนโดมิเนียม นิติฯวิลเชอร์คอนโดมิเนียม นายธีระพงษ์ ควรคำนวน
00898 1744/50 ฮั่วเส็งฮวด บจก.เอช เอส เอช บิวดิ้ง นายสฤษฎ์พงษ์ เจริญสุพงษ์
00899 2159/50 ป้าย (?) บจก.สาธรธานี นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม
00900 2156/50 ป้าย (?) บจก.สาธรธานี นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th