ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73
วันที่ 29/03/2013   11:38:28

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
07201 472/54 ป้ายมิชลิน หจก.เอส.เค.ออโต้ไทร์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07202 489/54 โรงแรมเอสซีปาร์ค บจก.โอเอไอคอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ นายกัมปนาท สุทธิสุนทร
07203 549/54 ป้ายHonda บยจก.วองฮอนด้าคาร์ส นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
07204 899/54 บจก.คทาเรสซิเด็นท์ บจก.คทาเรสซิเด็นท์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
07205 507/54 ศรีสมบูรณ์คอนโดมิเนียม นิติฯศรีสมบูรณ์คอนโดมิเนียม หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
07206 296/54 สโมสรพนง.กสิกรไทย ธ.กสิกรไทยจำกัด(มหาชน) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07207 662/54 ป้าย บจก.คิว.ซี.มีเดีย นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
07208 686/54 ทรูทาวเวอร์ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07209 204/54 วรสมบัติ น.ส.เยาวลักษณ์,น.ส.ลักษมี  ปิยะสมบัติกุล บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07210 473/54 ป้ายมิชลิน บจก.สยามมิชลิน บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07211 467/54 ป้ายมิชลิน หจก.ตั้งเม่งหยูล้งยางยนต์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07212 783/54 อาคารเมรี บจก.เมรี นางสาวสุรีย์ ประเสริฐสุด
07213 869/54 นิติฯบ้านพิมแพร นิติฯบ้านพิมแพร บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
07214 456/54 นิติฯสามเสนในวิลเลจ นิติฯสามเสนในวิลเลจ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07215 560/54 ร.ร.เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา บจก.เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07216 437/54 เลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ นิติฯเลิศอุบลสกายไลฟ์ทาวเวอร์ บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
07217 469/54 ป้ายมิชลิน ร้านศรีพัฒนา บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07218 597/54 ป้าย บจก.เอสเอทีบิลบอร์ด(1994) นายฮาซันกาแมล สัญญา
07219 571/54 ป้าย บจก.นีโอเวฟเทคโนโลยีคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) นายเอกชัย สกุลทองทวี
07220 1165/54 ป้าย นายครรชิต อริยะอมรกุล นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
07221 958/54 อาคารThe Ppalazzo บจก.พี.รัชมิตร บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07222 133/54 อาคารพี.เอส.แมนชั่น   นายวสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ
07223 1257/50 ดีดีทาวเวอร์ ดีดีทาวเวอร์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
07224 2506/50 Monopole เสาเดี่ยวอินทามาระ นายสาคร ตรีชนจิตต์ หจก.เอพีพี บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
07225 339/50 วรสมบัติ น.ส.เยาวลักษณ์,น.ส.ลักษมี  ปิยะสมบัติกุล บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07226 509/50 ทรูทาวเวอร์ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07227 1188/50 โรงแรมอมารีเอเทรียม บจก.แมกซ์วิน บิลเดอร์ส หจก.แอลซีเทคโนโลยี
07228 2408/50 อาคารปิยวรรณ บจก.ลำปางชัย บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
07229 1191/50 ศรีสมบูรณ์คอนโดมิเนียม นิติฯศรีสมบูรณ์คอนโดมิเนียม หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
07230 1052/50 รพ.เปาโลเมโมเรียล บจก.เปาโลเมดิค บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
07231 1907/50 The Millennia บจก.เอสจีแลนด์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07232 3490/53 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ กองทุนรวมรีเจ้นท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07233 3517/53 BNH Hospital รพ.บีเอ็นเอซ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07234 5037/53 ป้ายPetronasสาขาสาธุประดิษฐ์ บจก.ปิโตรนาสรีเทลพร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07235 5559/53 รพ.กรุงเทพ อาคารR บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07236 4170/53 ป้ายMICHELIN บจก.บางกอกยางยนต์ บจก.ซี โอ ยู
07237 3473/53 ศูนย์การค้าพันธ์ทิพพลาซ่า สาขาบางกะปิ บจก.ทิพย์พัฒนอาร์เขต บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07238 3518/53 ป้ายHome Pro บมจ.โฮมโปรดักส์เซนเตอร์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07239 5692/53 ทานตะวันเพลส กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องสุพรีม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07240 5553/53 รพ.กรุงเทพ  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07241 3628/53 รพ.สมิติเวช สุขุมวิทอาคาร 2 บมจ.สมิติเวช บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07242 5349/53 Attennee Tower บจก.วัฒนพัฒน์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
07243 3321/53 ศรีสมบุญ คอนโดมิเนียม นิติฯศรีสมบุญ คอนโดมิเนียม หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
07244 4878/53 ป้ายโครงเหล็ก บจก.โตโยต้าธนบุรี บจก.เอส.ที. ออดิเตอร์
07245 3680/53 ป้ายToyota บจก.โตโยต้าธนบุรี บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
07246 4350/53 อิศราพาพเลซ นายสุเมธ อิศรานนท์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
07247 5042/53 ป้าย PETRONAS สาขาวังหิน บจก.ปิโตรนาส รีเทล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
07248 4610/53 ป้าย HIGH WAY SIGH บางจาก บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
07249 4044/53 ป้ายToyota บจก.สยามออโต้ซาลอน(สนง.ใหญ่) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
07250 3367/53 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจกเซฟรอน บจก.ซี โอ ยู
07251 3277/53 ทรูทาวเวอร์ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07252 4832/53 ป้าย นายเกษชนก สุทธิพันธ์ นายวิเชียร ซุนฮิม
07253 4431/53 ป้าย บจก.ยนตรกิจออโต้เซ็นเตอร์ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
07254 5155/53 รพ.เปาโลเมโมเรียล อาคาร1 บจก.เปาโลเมดิค บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
07255 4164/53 อาคารปิยวรรณ บจก.ลำปางชัย บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
07256 5568/53 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ บจก.บีแอนด์กีรัชดาโฮเต็ล บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07257 2036/52 โรงแรมเดอะเวสเทินแกรนด์สุขุมวิท บจก.แกรนด์แอสเสทโฮเท็ล บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
07258 1504/52 เล็คลัดดา นิติฯเล็คลัดดา นายประกิต ว่องสมบูรณ์สิน
07259 1523/52 รีเจนท์ออนเดอะปาร์ค 1 นิติฯรีเจนท์ออนเดอะปาร์ค 1 บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
07260 2550/52 BANGKOK POST BUIDING บจก.โพสต์พลับลิซซิ่ง บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
07261 1158/52 ซัมเมอร์เซ็ทเลคพอยิท(อาคาร เอ) กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย บจก.เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์
07262 3051/52 โรงแรมปาร์คพลาซ่าสุขุมวิท บจก.อโศกปาร์ค บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
07263 2358/52 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
07264 2859/52 นิติฯบ้านสุขุมวิท บจก.แพรณีณัสย์ บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
07265 1824/52 นาซ่าเวกัส อาคารบี บจก.เอฟ.เอฟ.เอฟ.คอร์เปอเรชั่น นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
07266 1291/52 บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
07267 1707/52 นิติฯมอนเทอเรย์เพลส นิติฯมอนเทอเรย์เพลส บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
07268 535/54 อาคารนันทวัน สนง.พระคลังข้างที่ โดย บจก.นันทวัน นายวินัย คิ้วสุวรรณศรี
07269 575/54 อาคารชุม สายหลักเพลินจิต 1 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นายพนิต ฟางสะอาด
07270 878/54 โรงแรม เคปเฮ้าส์ บจก.เกษมกิจ นายปรีชา จันทร์เชิดวณิช
07271 813/54 เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บมจ.เอ็ม บี เค. หจก.พิพัฒน์ชัย บริการ
07272 584/54 อาคารสยามกลการ บจก.สยาม กลการ บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
07273 386/54 อาคารสยามเซ็นเตอร์ บจก.สยามพิวรรธน์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07274 998/54 สถานบริการห้องอาหารพรหมินทร์และรีโน โฮเต็ล บจก.ลีนุตพงษ์ โฮลดิ้ง บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
07275 410/54 เดอะพาร์ค ชิดลม นิติฯเดอะพาร์ค ชิดลม บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
07276 609/54 อาคาร สิทธิรัตน บจก.สิทธิรัตน บจก.เมกกาไลน์
07277 198/54 การ์เด้นวิว แมนชั่น หจก.เอ.พี.พัฒนา บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07278 767/54 The Twin Towers Hotel bangkok บจก.โกลเด้น แอสเซ็ท นายพนิต ฟางสะอาด
07279 245/54 อัมรินทร์ พลาซ่า บจก.อัมรินทร์ ราชประสงค์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07280 387/54 ลานจอดรถสยาม บจก.สยามพิวรรธน์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07281 202/54 อาคารเป็งเส็ง แมนชั่น บจก.หลังสวน โฮลดิ้งส์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07282 786/54 ALL Seasons Place (Conrad Bangkok) บจก.ออลซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ นายธเนศ จิตต์กูลสัมพันธ์
07283 772/54 The Twin Towers Hotel Bangkok บจก.โกลเด้น แอสเซ็ท นายพนิต ฟางสะอาด
07284 1074/54 นิติฯอาคารชุด ยู เอ็ม ทาวเวอร์ นิติฯอาคารชุด ยู เอ็ม ทาวเวอร์ บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
07285 225/54 ONE PACIFIC บจก.แปซิฟิก เอสเตทดีเวลลอปเม้นท์ หจก.พี.เอส. แกรนด์กรุ๊ป
07286 1577/54 CENTARA GRAND HOTEL สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายสมชาย เปรมแสง บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
07287 595/54 นาซ่า เวกัส อาคาร B บจก.เอฟ เอฟ เอฟ คอร์ปอเรชั่น นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
07288 1068/54 วาณิชภาค อพาร์ทเม้นท์ บจก.วาณิชภาค อพาร์ทเม้นท์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07289 1333/54 ป้ายโครงสร้างเหล็ก บจก.เซสท์โซน นายครรชิต ทองแท่ง
07290 580/54 บริษัท มหาทุน พลาซ่า บริษัท มหาทุน พลาซ่า บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
07291 71/54 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท บจก.ควอลิตี้ อินน์ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
07292 37/54 ไอดีล 24 นิติฯอาคารชุดไอดีล 24 บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
07293 222/54 การ์เด้นวิว แมนชั่น หจก.เอ.ที.พัฒนา บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07294 1309/54 อาคาร เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ บจก.บางกอก ออฟฟิศ 2 บจก.โปรเฟสชันนัล บิวดิ้ง อินสเปคชั่น
07295 1463/54 บจก.ชาโต เดอ แบงคอค บจก.ชาโต เดอ แบงคอค หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
07296 1300/54 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ บจก.มณียา เรียลตี้ นายวรวิทย์ คูวุฒยากร
07297 1338/54 ป้ายโครงสร้างเหล็ก บจก.แอมเบอร์แอดแอนด์อินทีเรีย นายครรชิต ทองแท่ง
07298 1144/54 แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเด้นท์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
07299 606/51 กรรณิการ์ คอร์ด บจก.วิเศษธุรกิจ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
07300 261/51 Bangkok Post Building บจก.โพสต์ พัมลิชชิง บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th