ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 article
วันที่ 25/02/2013   21:09:54

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
00601 2113/50 บจก.เอื้ออมรสุข บจก.เอ.เอ็ม.เอส ลิสซิ่ง หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00602 2519/50 ป้าย (12AD NO.26) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
00603 2298/50 นิติฯรีเจ้นท์พัฒนาการ อาคารชุด 3 (อาคาร C) นิติฯรีเจ้นท์พัฒนาการ อาคารชุด 3 นายกิจจา ทรงเกียรติยศ
00604 2521/50 ป้าย (AOB_NO.43) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
00605 1121/50 นิรันดร์เรสซิเด้นท์ บจก.นิรันดร์เฮ้าส์ซิ่ง นายเจษฎา ยอดมงคล
00606 1893/50 โกมล อพาร์ทเมนท์ นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00607 38/50 โรงแรมนานา โฮเต็ล คุณบุญเพ็ง  ธรรมวัฒน์ นายสมศักดิ์ มนัสทรง
00608 779/50 อาคาร เอสพีซี บจก.เอสพีซี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
00609 1643/50 เบเวอร์ลี่ทาวเวอร์ บจก.โปรคอนส์ แมนเนจเม้นท์ นายกวีวัฒน์ โพธานันท์
00610 2000/50 RAJMANSION บจก.ราชาเทรดดิ้ง (นายราชปาลซิงห์  สัจเทพ) บจก.ที เอส บี อินสเปคเตอร์
00611 1615/50 โฆวิน ทาวเวอร์ บจก.โฆวินทร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
00612 1797/50 เดอะ ไฮท์ คอนโดมีเนียม นิติฯเดอะ ไฮท์ คอนโดมิเนียม นายบุญผ่อง ภู่วิจิตรสุทิน
00613 538/50 มีสุวรรณทาวเวอร์ นิติฯมีสุวรรณทาวเวอร์ นายพลภวิษย์ ธนสารชัย
00614 1043/50 ซิตี้รีสอร์ท สุขุมวิท 39 แอนเน็กส์ บจก.สยามอรุณพลาซ่า นายเกรียงศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์
00615 2168/50 HERITAGE CONDOMINIUM นิติฯเฮอริเทจ บจก.วิศวกรที่ปรึกษาซีเทค
00616 791/50 อาคาร จันทรา บจก.จตุเจริญพงศ์แมนชั่น นายศิริชัย ขำสุวรรณ
00617 2572/50 ป้าย (12AD NO.05) บจก.แอด ออน บอร์ด  นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
00618 2015/50 อาคารเศรษฐีวรรณพาเลส นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ นายลิขสิทธิ์ กิตติศาสตรา
00619 1617/50 อาคารชุดบ้านกล้วยน้ำไท นิติฯบ้านกล้วยน้ำไท บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
00620 2090/50 บจก.เอื้ออมรสุข บจก.เอ.เอ็ม.เอส.ลิสซิ่ง หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00621 962/50 อาคารจอดรถยนต์ บจก.วิบูลย์ธานี ทาวเวอร์ บจก.วิบูลย์ธานี ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
00622 1511/50 อาคารชุดลุมพินี เพลส นิติฯลุมพินี เพลส นางสาวพัชรี แก้วไทรเกิด
00623 1064/50 บ้านปิ่นเพชร นางปานเพชร  ภัทรอุดม นายวีริศ ปัญญาวิศิษฏ์กุล
00624 318/50 คาซ่า วีว่า นิติฯคาซ่า วีว่า นายเฟื่องเกียรติ ภูมิจิตร
00625 2186/50 มิตรภาพ   นายพีระ  พรพจน์รัตนะกุล นายโชติไกร ไชยวิจารณ์
00626 1902/50 อาคารปรีดี เพลซ นิติฯปรีดีเพลซ นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
00627 2123/50 นิติฯแฟร์วิว ทาวเวอร์ นิติฯแฟร์วิว ทาวเวอร์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
00628 1895/50 คฤหาสน์ทองทิพย์  นิติฯคฤหาสน์ทองทิพย์ นายพัฒนา ภู่สวาท
00629 819/50 PARK THONGLOR บจก.เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
00630 2306/50 เอกมัย อพาร์เมนท์ นายเกษม  พูลวรลักษณ์ นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ
00631 1948/50 อาคารรวมทุนไทย บจก.รวมทุนไทย นายชวกร ถวาย
00632 2049/50 อาคารสุขุมวิทซิตี้ รีสอร์ท บจก.ฮาริสัน แลนด์ นายธันวา ตันเสถียร
00633 1882/50 อาคาร บจก.ฤาษีคอร์ท บจก.ฤาษีคอร์ท บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
00634 2739/50 ป้าย (บี เจ เค เทรดดิ้ง) บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
00635 1377/50 ป้าย (สีสันร่มเกล้า) บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
00636 936/50 อาคารทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ นิติฯทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
00637 1190/50 บ้านอ่อนนุช นิติฯบ้านอ่อนนุช บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
00638 501/50 อาคารสำนักงาน (HQ 3) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์
00639 1069/50 ไอคอน 1 คอนโดมิเนียม นิติฯไอคอน 1 คอนโดมิเนียม นายณัฐพงษ์ สุขฝ้าย
00640 1325/50 กรุงเทพประกันภัย บจก.ชัยวัฒน์ นายชวกร ถวาย
00641 1250/50 อาคารปีเตอร์แมนชั่น (อาคาร A) บจก.เอ็ม.เอล.ดีเวลลอปเมนท์ นายโสภณ ชำนาญกานต์
00642 2342/50 หอพักบรรณสิทธิ์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย บจก.ดีส์ อินสเป็กเตอร์
00643 2368/50 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2 (วิทยาเขตพัฒนาการ) บจก.เกษมบัณฑิต นางสาวปราชญดา มณทิพย์
00644 2002/50 P.S.I. TOWER บจก.พี.เอส.ไอ.ทาวเวอร์ บจก.ที เอส บี อินสเปคเตอร์
00645 311/50 อาคารรอยัลนาวินทาวเวอร์ นิติฯเดอะรอยัลนาวิน ทาวเวอร์ นายประณัย สัตยวณิช
00646 2561/50 บมจ.ศิครินทร์ บมจ.ศิครินทร์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00647 2565/50 อาคารชุด CLOUP NINE PLACE& CHANNOP COLLECTION นายชาญนพ  กิจเกษม บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00648 349/50 วี.ไอ.พี แมนชั่น บจก.โบ๊เบ๊อินน์ นายสุรศักดิ์ เจริญยุทธ
00649 135/50 ป้าย (สถานีน้ำมันเอสโซ่) บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
00650 1507/50 พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1 นิติฯพี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1 บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
00651 2313/50 ไทยซีซีทาวเวอร์ บจก.ศรีสยาม พรอพเพอร์ตี้ส์ บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
00652 1512/50 ลุมพินีทาวเวอร์ นิติฯลุมพินีทาวเวอร์ บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
00653 2201/50 ป้าย (?) บจก.กริต นายพงษ์ชัย แซ่จิว
00654 2425/50 แอมบาสซี่ เพลส  อพาร์ทเม้นท์ อาคารB หจก.ภัทรา นายศุภวุฒิ ดวนด่วน
00655 945/50 สุนทรีย์ อพาร์เม้นท์ อาคาร B บจก.นิรันดร์ แกรนด์ นายปิยะพงศ์ ทองสุขุม
00656 931/50 อาคารบางนาธานี บจก.ธารเพชรพัฒนา  บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
00657 897/50 บจก.วาย.เอ็ม.ซี แอสเซ็ฒบลี้ บจก.วาย.อ็ม.ซี แอสเซ็ฒบลี้ นายรัตนะ เม่นหวา
00658 136/50 ป้าย (สถานีน้ำมันเอสโซ่) บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
00659 830/50 บ้านสวนหมาก บจก.บ้านสวนหมาก  บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
00660 2422/50 แอมบาสซี่ เพลส อพาร์ทเม้นท์ อาคาร A หจก.ภัทรา นายศุภวุฒิ ดวนด่วน
00661 1736/50 อาคารร่วมฤดีเฮ้าส์ บจก.อาร์ อาร์ เอช นายธนิสร จิตประกอบ
00662 1066/50 อาคารคณะบุคคลสุรสัมพันธ์ คณะบุคคลสัมพันธ์ นายวีริศ ปัญญาวิศิษฏ์กุล
00663 2116/50 บจก.เอื้ออมรสุข(อาคาร 12) บจก.เอ.เอ็ม.เอส ลิสซิ่ง หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00664 955/50 สุนทรีย์ อพาร์เม้นท์ อาคาร C บจก.นิรันดร์ แกรนด์ นายปิยะพงศ์ ทองสุขุม
00665 679/50 ป้าย (โฆษณาบนอาคารรื่นฤดีคอนโดมิเนียม (มิตซูบิชิ อิเล็คทริค)) บจก.แมจิก แล้มป์ นายอิทธิกร บุญเฉลียว
00666 677/50 ป้าย (โฆษณาริมทางด่วนใกล้ทางลงสุขุมวิท ซอย 1 (ป้ายหรรษาราชดำริ)) บจก.แมจิก แล้มป์ นายอิทธิกร บุญเฉลียว
00667 1068/50 อาคาร บจก.พรมีนา บจก.พรมีนา นายวีริศ ปัญญาวิศิษฏ์กุล
00668 1449/50 AEC 2 บจก.วานิชย์วิวัฒน์ นายจีรศักดิ์ ใจห้าว
00669 1909/50 โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขาพระราม3 บจก.โรงเบียร์ตะวันแดง นายประทีป ชัยเสริมเทวัญ
00670 2093/50 บจก.เอื้มอมรสุข(อาคาร 2) บจก.เอ.เอ็ม.เอส ลิสซิ่ง หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00671 362/50 อาคาร6 (โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ) โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ นายธนาวุฒิ จันทิรภูปภาภัทร
00672 363/50 อาคาร1 (โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ) โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ นายธนาวุฒิ จันทิรภูปภาภัทร
00673 2104/50 บจก.เอื้ออมรสุข ( อาคาร 4) บจก.เอ.เอ็ม.เอส ลิสซิ่ง หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00674 2149/50 บจก.เอื้ออมรสุข ( อาคาร 7) บจก.เอ.เอ็ม.เอส ลิสซิ่ง หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00675 513/50 ปรีชาแมนชั่น บจก.อัศวอินทรา นายสวัสดิ์ ศรีอัษฎาพร
00676 2543/50 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท (อาคารพูลชัย) บจก.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00677 2799/50 ป้าย (บจก. เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น  นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
00678 2418/50 ดุสิตา เพลินจิต บจก.เอส.พี.ไฮเวย์ บิลดิ้ง นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์
00679 2710/50 อาคารหลังสวน การ์เด้น เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (นายชาญ ตันรุ่งเรือง) นายประดิษฐ โกศัยสุนทร
00680 2077/50 อาคารชุดสิทธาคาร นิติฯ สิทธาคาร นายพิทักษ์ โชคสมัย
00681 254/50 อาคารโลตัส สาขาพระราม 1 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บจก.มหานคร คอนซัลแตนท์
00682 871/50 อาคารบ้านพักอาศํย 9 ชั้น บวร บวรบุญฤทัย นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
00683 2157/50 ป้าย (?) บจก.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม
00684 3587/50 ป้าย (มอเตอร์เวย์ E) บจก.ทรูสตรอง นายธีระวัฒน์ ติวานนท์
00685 3588/50 ป้าย (มอเตอร์เวย์ โรงปูน C) บจก.ทรูสตรอง นายธีระวัฒน์ ติวานนท์
00686 870/50 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว บจก.เดอะทองธารา 94 นายกัมปนาท สุทธิสุนทร
00687 2764/50 ป้าย (AOB_NO.61) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
00688 206/50 ป้าย (?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายประสิทธิ์ รักท้วม
00689 892/50 บจก.ไทยประดิษฐ์ประกอบรถ (2504) บจก.ไทยประดิษฐ์ประกอบรถ(2504) นายรัตนะ เม่นหวา
00690 2762/50 ป้าย (?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
00691 1284/50 สำนักงาน SSP TOWER 3 บจก.เอส เอส พี เพลส นายวรชัย วายุวัฒนศิริ
00692 2613/50 ป้าย (อาคารค่าเธย์) นิติฯคาเธ่ย์เฮาส์ นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
00693 2420/50 ญาดา หจก.ญาดา ดีเวลลอปเม้นท์ นายศุภวุฒิ ดวนด่วน
00694 398/50 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรงเทพฯ บจก.เอสเอวายเอ(ประเทศไทย) นายปริญญา โตมี
00695 2018/50 อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ นายลิขสิทธิ์ กิตติศาสตรา
00696 505/50 อาคารสำนักงาน สาขาสุรวงศ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บจก.อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์
00697 1082/50 กรรณิการ์ คอร์ต บจก.วิเศษธุรกิจ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00698 384/50 สุวรรณทาวเวอร์ บจก.สุวรรณทาวเวอร์ นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
00699 353/50 บริษัทปานะวงศ์จำกัดอาคารพาณิชย์และจอดรถ บจก.ปานะวงศ์ นายอรุณ วิชัยรัตน์
00700 1167/50 อาคารสีลม เซ็นเตอร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th