ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69
วันที่ 29/03/2013   11:30:14

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
06801 4273/53 ป้าย (?) นีโอเวฟ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด นายเอกชัย สกุลทองทวี
06802 4124/53 นิติฯราชเทวี ทาวเวอร์ นิติฯราชเทวี ทาวเวอร์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
06803 4558/53 อาคาร เทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่ ป้ายเทสโก้ โลตัส บจก.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม บจก.ชินรัช โฟร์เทคเตอร์
06804 3254/53 บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก อาคาร 3  บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก อาคาร 3  นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
06805 5478/53 สิริแมนชั่น ซ.ลาดพร้าว 35  บจก.สิริแมนชั่น บจก.บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม
06806 3297/53 ป้าย CALTEX ป้าย CALTEX บจก.ซี โอ ยู
06807 3544/53 ดี-เฮ้า ลาดพร้าว(อาคาร ยูเรฌวีย) บจก.อนันตศิริพัฒนา บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06808 4900/53 ป้ายTOYOTA(โตโยต้า) บจก.โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
06809 4352/53 บจก.แอกเซส แอนด์ แอสโซซิแอทส์ บจก.แอกเซส แอนด์ แอสโซซิแอทส์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06810 4387/53 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ๋(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
06811 5649/53 ป้าย(?) บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
06812 556/51 นิติฯอาร์เอสทาวเวอร์ นิติฯอาร์เอสทาวเวอร์ บจก.เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
06813 683/51 รัชอาภาทาวเวอร์ นิติฯรัชอาภาทาวเวอร์ บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
06814 259/51 รพ.พญาไท2 บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
06815 255/51 อิตัลไทย บจก.บางกอกออฟฟิศ3 บจก.ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
06816 884/51 สนง.ใหญ่บจก.ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) บจก.ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย บจก.วอรันเทค
06817 641/51 บจก.มหานครยิปซั่ม บจก.มหานครยิปซั่ม นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
06818 717/51 ป้าย บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06819 419/51 ป้ายPETRONAS  PET-40004 บจก.ยูนิเวอร์แชลทรัพย์สิน บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06820 476/51 ป้ายPETRONAS  PET-40004 บจก.ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06821 722/51 ป้าย นายเกษชนก สุทธิพันธ์ นายวิเชียร ซุนฮิม
06822 428/51 ป้ายPETRONAS SURIA  PET-40004 บจก.ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06823 293/51 ชินโสภณพนิชและอาคารฤดีทรัพย์ บจก.เซนต์จอร์นเพื่อการศึกษา บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
06824 116/51 บจก.เดวิสไดมอนด์สตาร์(ลองบีช) บจก.เดวิสไดมอนด์สตาร์(ลองบีช) บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
06825 4380/53 ป้ายCompany logoรูปช้าง,เอสซีจี บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย บจก.เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม
06826 3379/53 ป้ายโฆษณา คาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06827 3354/53 ป้ายโฆษณา คาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06828 3215/53 บจก.ชวมิตร บจก.ชวมิตร หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06829 4714/53 บจก.สหฟาร์ม บจก.สหฟาร์ม นายธิติพงศ์ ธีรโชติเลิศสิน
06830 4000/53 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ บจก.น้ำตาลขอนแก่น บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
06831 5695/53 อาคารโรงแรมอินทรารีเจนท์ บจก.บาโฮมา บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
06832 3411/53 ศูนย์การค้าวงส์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06833 14/54 อาคาร 1 บจก.สุขารมณ์ นายมุรธา นาจรุง
06834 768/54 โรงแรมเทินสตาร์สอินน์ บจก.เทินสตาร์สอินน์ นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
06835 174/54 สุธีราแมนชั่น บจก.ซิว-พงษ์เพชรบุรี นายสมนึก พงษ์สถิตย์พัฒน์
06836 161/54 นิติฯอาคารชุดอัสสกาญจน์เพลสทวินคอนโดอาคาร11 นิติฯอาคารชุดอัสสกาญจน์เพลสทวินคอนโดอาคาร11 นายภูมิเทพ พรหมทอง
06837 43/54 บจก.นิวคอนเซพท์โปรดัคท์ บจก.นิวคอนเซพท์โปรดัคท์ บจก.บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซ็นเตอร์
06838 44/54 บจก.นิวคอนเซพท์โปรดัคท์ บจก.นิวคอนเซพท์โปรดัคท์ บจก.บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซ็นเตอร์
06839 42/54 บจก.นิวคอนเซพท์โปรดัคท์ บจก.นิวคอนเซพท์โปรดัคท์ บจก.บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซ็นเตอร์
06840 687/50 อาคารธนภูมิ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
06841 935/50 อาคารโรงแรมอินทรารีเจนท์ บจก.บาโฮมา บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
06842 804/50 ม.ศรีปทุม(อาคาร1) ม.ศรีปทุม บจก.ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์
06843 2482/50 ป้าย(มักกะสันโครงที่6) บจก.โฟร์อาร์ต 1994(สันติ เลิศหัตถศิลป์) บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
06844 1173/50 กรุงเทพทาวเวอร์ บจก.มอนเทอเรย์แลนด์ดีเวลลอพเม้นท์ นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม
06845 2226/50 อาคารนิติฯราชเทวีทาวเวอร์ อาคารนิติฯราชเทวีทาวเวอร์ นายสิษฐิสิษฐิ์ วิจักษณาพงษ์
06846 2720/50 อาคารเกรทเทสโกลด์ นายยงยุทธ องค์ประเสริฐ นายวรงศักดิ์ โสภัย
06847 43/51 รพ.เดชา อาคาร1 บจก.สุขารมณ์ นายมุรธา นาจรุง
06848 401/51 รพ.เดชา อาคาร2 บจก.สุขารมณ์ นายมุรธา นาจรุง
06849 3326/51 ม.ศรีปทุม(อาคาร1) ม.ศรีปทุม บจก.ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์
06850 4512/51 อาคารอาร์เอสแมนชั่น อาร์เอสแมนชั่น นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
06851 97/51 ป้ายCaltex บจก.เชฟรอน นายจักรพันธ์ จันทรัศมี
06852 716/51 ป้าย บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06853 82/51 ป้ายCaltex บจก.เชฟรอน บจก.บิลดิ้ง ออดิท
06854 71/51 ป้ายCaltex บจก.เชฟรอน บจก.บิลดิ้ง ออดิท
06855 845/51 ป้ายโตโยต้าธนบุรี(ลาดพร้าว) บจก.โตโยต้า บจก.เอส.ที. ออดิเตอร์
06856 555/51 ป้ายCaltex บจก.เชฟรอน บจก.บิลดิ้ง ออดิท
06857 552/51 รพ.เกษมราษฏร์สุขาภิบาล3 บมจ.บางกอกเชน นายบุญนาค พัฒน์ชูชีพ
06858 541/51 ป้ายCaltex บจก.เชฟรอน บจก.บิลดิ้ง ออดิท
06859 61/51 ป้ายCaltex บจก.เชฟรอน บจก.บิลดิ้ง ออดิท
06860 439/51 โรงแรมอินทรารีเจนท์ บจก.บาโฮมา บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
06861 2821/52 ป้ายโฆษณา บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06862 2853/52 อาคารศุภาลัยปาร์ค2 นิตฯอาคารศุภาลัยปาร์ค3 นายประยงค์ โนรีเวช
06863 2854/52 อาคารศุภาลัยปาร์ค2 นิตฯอาคารศุภาลัยปาร์ค4 นายประยงค์ โนรีเวช
06864 2639/52  อาคาร1 บจก.สุขารมณ์ นายมุรธา นาจรุง
06865 2416/52 ป้าย นายสุชาติ กิตติศิลปากรชัย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06866 2401/52 ป้าย บมจ.อควาคอร์เปอร์เรชั่น นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06867 2413/52 ป้าย นายสุชาติ กิตติศิลปากรชัย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06868 2784/52 ป้ายโฆษณา บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06869 2785/52 ป้ายโฆษณา บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06870 2810/52 ป้ายโฆษณา บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06871 2773/52 ป้ายโฆษณา บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06872 1750/52 ป้ายบางจาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น
06873 1926/52 ป้ายโฆษณา นายบรรหาร โลหะกุล นายเอกชัย สกุลทองทวี
06874 1776/52 อาคารบจก.สหฟาร์ม บจก.สหฟาร์ม นายวิวัฒน์ อมรชวลิตกุล
06875 2929/52 อาคารโรงแรมอินทรารีเจนท์ บจก.บาโฮมา บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
06876 2741/52 อาคารธนภูมิ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายธีรวัฒน์ ศรินทุ
06877 2721/52 ป้าย ปตท. บมจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06878 2719/52 ป้าย ปตท. บมจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06879 2731/52 อาคารโบ๊เบ้ทาวเวอร์และโบ๊เบ้ทาวเวอร์2 นิติฯโบ๊เบ้ทาวเวอร์และโบ๊เบ้ทาวเวอร์2 บจก.ส.เจริญวิศวกรรมเครื่องกล
06880 2015/52 ป้ายโฆษณา บจก.โตโยต้ามหานคร นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06881 2843/52 โรงแรมปลื้มดี 32 บจก.ปลื้มดี  นายกิจจา ทรงเกียรติยศ
06882 2981/52 อาคารยูนิเวิร์สแมนชั่น บจก.ยูนิเวิร์สแมนชั่น นายธนิสร จิตประกอบ
06883 2713/52 ป้าย.ปตท. บมจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06884 2714/52 ป้าย.ปตท. บมจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06885 2727/52 ป้าย.ปตท. บมจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06886 2730/52 อาคารโบ๊เบ้มินิออฟฟิศทาวเวอร์ นิติฯโบ๊เบ้มินิออฟฟิศทาวเวอร์ บจก.ส.เจริญวิศวกรรมเครื่องกล
06887 2720/52 ป้าย.ปตท. บมจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06888 2754/52 อาคารแฟลตพงษ์เพชรไฮย์แอท บจก.พงษ์เพชร นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06889 2851/52 รพ.พญาไท2 รพ.พญาไท2 บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
06890 1516/52 โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ บจก.วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล หจก.เอสเค แอสโซซิเอท
06891 1513/52 ป้ายโรงแรมรามาการ์เดน้ส์ บจก.วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล หจก.เอสเค แอสโซซิเอท
06892 1514/52 โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ บจก.วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล หจก.เอสเค แอสโซซิเอท
06893 2701/52 ป้ายShell บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
06894 2808/52 อาคารเค.เจ.เอส.แมนชั่น บจก.เค.เจ.เอส. นายสาโรช สอนน้อย
06895 2722/52 เครื่องหมายการค้าปตท. บมจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06896 920/54 ลาดพร้าวคอนโดทาว1โครงการ2 อาคารC นิติฯลาดพร้าวคอนโดทาว1โครงการ2 อาคารC นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06897 476/54 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์(สุขาภิบาล3) บจก.เซ็นคาร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
06898 110/54 อาคารรัชดาเพลสทีจ(อาคารบี) นิติฯอาคารรัชดาเพลสทีจ(อาคารบี) หจก.ทีอาร์เอส กรุงเทพ
06899 496/54 อาคารอีสท์วอเตอร์ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก บจก.ไทย บิลดิ้ง พลัส
06900 158/54 ธารารมณ์บิสซิเนส นายเชี่ยวชาญ เคียงศิริ,นางพรรณี พุทธารี นายชวกร ถวาย

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th