ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66
วันที่ 29/03/2013   11:23:29

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
06501 5334/53 ป้ายโฆษณา บจก.สุรเศรษฐ์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
06502 5615/53 อาคารจอนนี่ ทาวเวอร์ นิติฯจอนนี่ ทาวเวอร์ นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
06503 5670/53 ป้ายเครื่องหมายการค้าปตท. บมจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06504 5351/53 อาคารหจก.ฮาเร็ม หจก.ฮาเร็ม นายวรวิทย์ คูวุฒยากร
06505 18/54 TRAC TRAC บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
06506 1077/54 นิติฯพิชัยคอนโดมิเนียม นิติฯพิชัยคอนโดมิเนียม บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06507 61/54 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ (สาขาลาดพร้าว) บจก.เซ็นคาร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
06508 303/54 ฟินันซ่าประกันชีวิต (อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ 2) บจก.บางกอกออฟฟิศ 4 บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
06509 385/54 ป้ายCAREFIUR บจก.เซ็นคาร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
06510 257/54 พาณิชย์คลองถม 205/1 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายศุภวุฒิ ดวนด่วน
06511 632/54 ป้ายตราช้าง (SCG) หจก.ลอสดีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06512 375/54 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
06513 208/54 เพชรทิพย์ อพาร์ตเมนต์ บจก.เดวิดสัน นายวิเชียร ชมพัฒนา
06514 428/54 SUZUKI AVENUE (อาคารจอดรถสำนักงานพาณิชย์ ค.ส.ล. 14 ชั้น) บจก.รัชโยธิน อเวนิว บจก.โปรเจ็ค แมเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
06515 187/54 ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์ นิติฯหจก.ราชเทวี อพาร์ทเม้นท์ บจก.ผู้ตรวจสอบอาคารนนทบุรี
06516 460/54 สมนึกบ้านเช่า นายประวิทย์ สุขศรีการ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06517 484/54 ยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ บจก.สยามมีมี หจก.เอสเค แอสโซซิเอท
06518 872/54 นิติฯการ์เดนเพลส อาคาร F นิติฯการ์เดนเพลส อาคาร F บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06519 156/54 โรงแรมโกลเด้นฮอส บจก.กีเต็กและทรัพย์สิน นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
06520 13/54 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06521 827/54 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สก. (E) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
06522 826/54 อาคารเฉลิมรัชมงคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
06523 828/54 อาคารอัสสัมชัญ รศ.2000 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
06524 829/54 อาคารควีนทาวเวอร์ (Q) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
06525 1138/55 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ บจก.บีแอนด์ทที่เรียลตี้ พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
06526 1274/55 วัฒนาแมนชั่น บจก.เกื้อวัฒนา บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06527 1151/55 ป้ายโฆษณา นายชาติชาย สูงเด่น นายเฉลิมเกียรติ แก้วประสิทธิ์
06528 1261/55 ป้ายโฆษณา บบจก.ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต นายชูชัย จันทร์อำภากุล
06529 1250/55 อาคารชึดแมนฮัตตันชิดลม นิติฯอาคารชึดแมนฮัตตันชิดลม นายบรรเจิด ว่องวรกิจ
06530 1273/55 โรงแรมบางกอกซิตี้โฮเทล บจก.เกื้อวัฒนา บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06531 1168/55 อาคารพญาไทพลาซ่า นิตฯอาคารพญาไทพลาซ่า บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
06532 1254/55 บ้านสวนนพเก้า นิติฯบ้านสวนนพเก้า นายปิยะ ตั้งตรง
06533 1141/55 อาคารอีเอสวีแมนชั่น บจก.อีเอสวี พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
06534 1266/55 ป้ายตลาดวัชรพล บจก.ตลาดวัชรพล นายพิเชษฐ์ รัฐสถาพรชัย
06535 117/55 ป้ายโฆษณาเนอร์วานาบียอน2 บจก.ส.ธนา มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06536 119/55 ป้ายโฆษณา บจก.ส.ธนา มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06537 1272/55 โรงแรมบางกอกซิตี้สวีท บจก.บางกอกซิตี้เรสซิเด้นซ์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06538 1275/55 บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06539 1165/55 อาคารแอร์โร่เพลส นิติฯแอร์โร่เพลส นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06540 1140/55 อาคารอีเอสวีทาวเวอร์ บจก.อีเอสวีแอสเสท พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
06541 115/55 ป้ายโฆษณา บจก.ส.ธนา มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06542 118/55 ป้ายโฆษณา บจก.ส.ธนา มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06543 120/55 ป้ายโฆษณา บจก.ส.ธนา มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06544 121/55 ป้ายโฆษณา บจก.ส.ธนา มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06545 164/55 ป้ายโฆษณาแสนสิริ นายสมโชค ธนูธรรมาคุณ นายบุญทวี แสงอารยะกุล
06546 5475/53 อาคารยังเพลสแกรนด์เลอจาแด็งน์ นิติฯยังเพลสแกรนด์เลอจาแด็งน์ นายเจษฎา จันทร์เจนจบ
06547 5306/53 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพาเวอร์เซ็นเตอร์หัวหมาก บจก.ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06548 5576/53 อาคารเดอะเน็กซ์ คอนโดมิเนียม บจก.เค.ดี.แอสเซท นายโอฬาร จันทร์ภู่
06549 5448/53 อาคาร บจก.มายพาราไดซ์ บจก.มายพาราไดซ์ นายชาญณรงค์ ฟูสกุล
06550 5173/53 ทิพย์มงคลชัย อพาร์ทเม้นท์อาคารซี นางสุนันทา บุญศรีสุวรรณ นายสุวิชาญ โตวัฒนา
06551 5392/53 ป้ายโฆษณา นายสมหวัง เผ่าโนรี นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06552 5725/53 ป้ายโฆษณา(ซอยหมอเหล็ง) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06553 5716/53 ป้ายโฆษณา(ถนนวิภวดีรังสิต) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06554 5705/53 ป้ายโฆษณา(พงเพชรแลนด์) บมจ.มาสเตอร์แอด นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06555 5240/53 อาคารง่วนแซ่งหลี นายอรรณพ วรรณประเสริฐ นายสังข์ เจริญเหรียญ
06556 5398/53 ป้ายโฆษณา นายกิตติ โอตรวรรณะ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06557 5396/53 ป้ายโฆษณา บจก.อภิวรรณกิตติ์ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06558 5732/53 ป้ายโฆษณา บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06559 5022/53 สถานพยาบาลโกลเด้นเยียส์ นายเชาวฤทธิ์ เรขตานันต์ นายอภิสิทธิ์ กุศลานันต์
06560 5307/53 อาคารชุดบ้านปทุมวัน นิติฯบ้านปทุมวัน บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06561 5491/53 อาคารThe9th Towers บมจ.แกรนด์คาแนลแลนด์ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
06562 5174/53 อาคารชุดเคนซิงตันเพลส นิติฯเคนซิงตันเพลส บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
06563 4899/53 TOYOTA(โตโยต้า) บจก.โตโยต้าเค.มอเตอร์ส บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
06564 5766/53 บมจ.มาสเตอร์แอด(ป้าย) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06565 5763/53 บมจ.มาสเตอร์แอด(ป้าย) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06566 5764/53 บมจ.มาสเตอร์แอด(ป้าย) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06567 5759/53 บมจ.มาสเตอร์แอด(ป้าย) บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06568 5365/53 อาคารสถานบริการบางกอกโคซี่ บจก.สุขสัมพันธ์ หจก.จาเบส อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
06569 4943/53 ร้านบางกอกสยาม บจก.ทีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06570 4858/53 บ้านสวนสุโขทัย นิติฯบ้านสวนสุโขทัย หจก.พิพัฒน์ชัย บริการ
06571 5585/53 โครงเหล็กป้าย(ป้าย) คุณพรภัทร์ แย้มสุข นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
06572 5598/53 โครงเหล็กป้าย(ป้าย) คุณพรภัทร์ แย้มสุข นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
06573 5600/53 โครงเหล็กป้าย(ป้าย) คุณพรภัทร์ แย้มสุข นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
06574 5712/53 อาคารชุดคลองจั่นเพลส(อาคารC) นิติฯคลองจั่นเพลส นายกิตติ ไชยวัฒนสกุล
06575 5354/53 พล่าซ่าเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ บจก.พลาซ่า88 นายวรวิทย์ คูวุฒยากร
06576 5147/53 ป้าย? บจก.วิริยะประกันภัย นายฤชัย ภูนิธิกิจแท้
06577 4179/53 ป้าย? บจก.โตโยต้ามหานคร(พหลโยธิน) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06578 5228/53 อาคารชุดลุมพินีวิลล์รามคำแหง 44 นิติฯลุมพินีวิลล์รามคำแหง 44 บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
06579 5608/53 อาคารชุดมหาดไทย1การ์เด้นโครงการ2 นิติฯมหาดไทย1การ์เด้นโครงการ2(คุณวันทนีย์ อริยนิติพันธ์) นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
06580 5666/53 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์  สาขาหนองจอก บจก.เซ็นคาร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
06581 5566/53 คาลิปโซ บจก.พี.ที.ไฮน์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
06582 5305/53 โรงแรมเวียงเหนือ หจก.โรงแรมเวียงเหนือ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06583 5237/53 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06584 5309/53 โรงแรมราชาพาเลซ บจก.ราชาพาเลซ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
06585 5341/53 บจก.มหานครยิบซั่ม บจก.มหานครยิบซั่ม นายปัญจะ ทั่งหิรัญ
06586 5381/53 ป้ายโฆษณา บจก.เมืองทองเซรามิค(สาขารามอินทรา) นายจีระ ไตรถวิล
06587 5677/53 ป้ายเครื่องหมายการค้า ปตท. บมทจ.ปตท. นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
06588 5227/53 อาคารเซ็นจูเรียนปาร์ค นิติฯเซ็นจูเรียนปาร์ค นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ
06589 4341/53 สราสินี แมนชั่น บจก.ศรีศุภาราชพรอพเพอร์ตี้ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
06590 4696/53 พีเทิลอพาร์ทเม้นท์ บจก.ณัฐธนวรรณ บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
06591 4554/53 อมรพันธุ์อาคาร7 นิติฯอมรพันธุ์205แซลเทลไลท์ทาวน์อาคาร7 นายสรัลธร พงษ์พิทักษ์
06592 5699/53 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06593 5509/53 เดอะแพลทินั่มแฟชั่นมอลล์ นิติฯ เดอะแพลทินั่มแฟชั่นมอลล์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
06594 4669/53 ศรีอยุธยาเรียลเอสเตท บจก.ศรีอยุธยาเรียลเอสเตท บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
06595 5769/53 ป้ายหมู่บ้าน บมจ.มาสเตอร์แอด นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
06596 5393/53 ป้าย บางจาก นาย กิตติ โอตรวรรณ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06597 5395/53 ป้ายเพาร์เวอร์บาย นาย เลิศชัย อุ่นเรือน นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06598 5806/53 ป้าย AOB No.62 บจก.แอดออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
06599 5701/53 ป้าย NORTH PARK บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06600 5545/53 จิราเฮ้าส์ บจก.จิราเฮ้าส์ นายสงกรานต์ เม่นทอง

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th