ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65
วันที่ 29/03/2013   11:21:43

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
06401 312/54 มหาวิทยาลัย ศรีปทุม(อาคารสยามบรมราชกุมารี:อาคาร5) มหาวิทยาลัย ศรีปทุม(อาคารสยามบรมราชกุมารี:อาคาร5) บจก.ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์
06402 382/54 อาคารชุดชาญอิสระทาวเวอร์ 2 นายสงกรานต์ อิสระ,นายฮิโรชิเงะ เซกิ บจก.ที เอส บี อินสเปคเตอร์
06403 558/54 อาคารปียวรรณ บจก.ลำปางชัย โดยนางองุ่น ธเนศวร บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
06404 729/54 โรงแมกรุงเกษมศรีกรุง ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
06405 117/54 แกรนด์ไฮเทค ทาวเวอร์รีสอร์ท บริษัท แกรนด์ไฮเทค ทาวเวอร์รีสอร์ท บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
06406 592/54 ป้าย T1-005 ยจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
06407 594/54 ป้าย T1-021 ยจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
06408 593/54 ป้าย(T1-078) ยจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
06409 995/54 เอกพัฒนา อพาร์ทเม้นท์ นายอิสระ ศิริวงศ์วัฒนา บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
06410 2580/54 อมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 1 นิติฯอาคารชุดอมรพันธ์205ทาวเวอร์1 หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06411 735/54 ป้าย วีรับเบอร์ บจก.วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06412 734/54 ป้ายยางล้อรถยนต์ บจก.วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
06413 630/54 ป้ายโฆษณาบนพื้นดิน บริเวณถนนพระราม 6 ริมคลองประปา หจก.ลอสดีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06414 17/54 กรุงเทพ ทาวเวอร์ บจก.กรุงเทพทาวเวอรื(1999) โดยนายสมบัติ สังข์รังสรรค์และนางศิริวรรณ วงศ์อริยะกวี นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม
06415 455/54 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บจก.มหิศร บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
06416 115/54 อาคาร ทศพลแลนด์ 2 บจก.เค.ที.เอสเตท บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
06417 190/54 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟู สาขารัชดาภิเษกและป้ายโฆษณา บจก.เซ็นคาร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
06418 579/54 อาคาร HIP HOTEL บจก.97 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
06419 728/54 โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิ ป่อเต็กตึ้ง หจก.เอสเค แอสโซซิเอท
06420 678/54 อาคาร พงษ์สุภี บจก.พงษ์สุภี นายสมชาย โตวิวัฒน์
06421 561/54 อาคารรวงกาญจนานุสรณ์ บจก.เซนต์จอร์น เพื่อการศึกษา บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
06422 775/54 โรงแรมประดิพัทธิ์ บมจ.โรงแรมประดิพัทธิ์ นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
06423 700/54 อาคารภูหลวงแมนชั่น บจก.วี.เอ็ม.พี.ซี บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06424 464/54 อาคาร บจก.เดวิสไดมอนด์สตาร์(ลองบีช) บจก.เดวิส ไดมอนด์สตาร์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
06425 820/54 แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ บจก.ไปดีมาดี นายธนาเดช วงษ์เชื่อม
06426 698/54 อาคารไนซ์พาเลซ หจก.ธีราสถิตย์ นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
06427 830/54 อาคารแอล.เอทาวเวอร์(แมนชั่น) บจก.แอลเอทาวเวอร์ บจก.บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม
06428 120/54 ป้ายโฆษณา บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย) นายกฤษณ์ แดงสว่าง
06429 3059/52 อิตัลไทยทาวเวอร์ บจก.บางกอกออฟฟิศ3 บจก.ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
06430 2035/52 ป้าย TOYOTA บจก.โตโยต้าพิธานพาณิชย์ สาขากรุงเทพมหานคร(เพชรบุรีตัดใหม่) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06431 2839/52 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ บจก.บิลดิ้งอินสเปคชั่น บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
06432 2554/52 เอกพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ คุณอิสระ ศิริวงศ์วัฒนา บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
06433 2084/52 อาคารทศพลแลนด์ 2 บจก.เค.ที.เอสเตท บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
06434 1401/52 โรงแรมประดิพัทธิ์ บมจ.โรงแรมประดิพัทธิ์ นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
06435 2435/52 โรงแรมมารวย การ์เด้น นายบุญชัย โกวิทคณิตและนายสุภกิจ สันถวไมตรี นายพิสัณห์ ถิรวศิน
06436 2288/52 นิติฯอาคารชุดอาร์เอสทาวเวอร์ นิติฯอาคารชุดอาร์เอสทาวเวอร์ นายปริญญา โตมี
06437 1160/55 บจก.ไทยประกันชีวิต บมก.ไทยประกันชีวิต บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
06438 1246/55 บจก.วงตะวัน บจก.วงตะวัน บจก.ดีพี อินสเปคเตอร์
06439 981/55 ภัตตาคารริเวอร์เทอเรส บจก.เมืองไทยมารีนา หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
06440 1276/55 อาคารRAFFLES COURT(บริษัทดีแมค กรุ๊ป จำกัด) นายอภิชาติ การุณกรสกุล บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06441 858/55 อาคารอุดมเกษม นางเกษมศรี วัชรสกุณี นายปรีดา อากาศ
06442 1255/55 อาคารบูทีค รัชดา นิติฯอาคารชุดบูทีค รัชดา นายปิยะ ตั้งตรง
06443 1268/55 อาคารชุด เทพธิกิตติ์คอนโด นิติฯอาคารชุด เทพธิกิตติ์คอนโด บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06444 1283/55 อาคารเกื้อกูลแมนชั่น (บริษัทเกื้อกูลโฮลด์ดิ้ง จำกัด) บจก.เกื้อกูลโฮลด์ดิ้ง บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06445 1243/55 อาคารเลอคองคอร์ด บจก.ทุนดำรง บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
06446 1145/55 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 บจก.เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
06447 1146/55 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 บจก.เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
06448 1166/55 อาคารแอร์โร่เพลส นิติฯอาคารชุดแอร์โร่เพลส นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06449 5401/53 สำนักงานและโรงพิมพ์ บมจ.มติชน บจก.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์
06450 4605/53 ป้ายบางจาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
06451 5397/53 ป้าย(?) นายกิตติ โอตรวรรณะ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06452 5569/53 ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 9 บจก.นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
06453 3390/53 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บจก.ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์
06454 5348/53 อาคารชุดลุมพินีเพลสพหล-สะพานควาย อาคารลุมพินี เพลสพหล-สะพานควาย บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
06455 5410/53 อาคารชุดพักอาศัยเมืองไทย-ภัทร นิติฯเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
06456 5434/53 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร1 นิติฯเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
06457 5435/53 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร2 นิติฯเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
06458 5638/53 อาคารชุดธันยาคารคอนโดมิเนียม นิติฯธันยาคอนโดมิเนียม หจก.ทีอาร์เอส กรุงเทพ
06459 668/54 ป้าย(?) บจก.96 แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06460 562/54 บจก.สยามเภสัช บจก.สยามเภสัช บจก.คอนฟิเด้น บิลดิ้ง คอนซัลแตนท์
06461 544/54 บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ นายวิโชติ กันภัย
06462 566/54 อาคารภคินท์ บจก.อาคารภคินท์ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
06463 670/54 ป้าย(?) บจก.96 แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06464 671/54 ป้าย(?) บจก.96 แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06465 60/54 รัชดาเพลส คอนโด นิติฯรัชดาเพลส คอนโด หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
06466 311/54 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายธีระเดช จริต้น
06467 784/54 หัวหมากคอนโดมิเนียม นิติฯหัวหมากคอนโดมิเนียม บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
06468 576/54 อาคารบ้านสวนรัชธานี 4 นิติฯบ้านสวนรัชธานี 4 บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
06469 871/54 ป้ายบมจ.สยามแม็คโคร สาขารามอินทรา บมจ.สยามแม็คโคร บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
06470 873/54 นิติฯการ์เด้นเพลส อาคาร E นิติฯการ์เด้นเพลส อาคาร E บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
06471 374/54 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
06472 111/54 อาคารรัชดาเพรสทีจ อาคาร A นิติฯรัชดาเพรสทีจ หจก.ทีอาร์เอส กรุงเทพ
06473 643/54 ป้ายT1-059 บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
06474 320/54 ไอ ทาวเวอร์ บจก.ไอ ทาวเวอร์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
06475 892/54 โรงแรมนาซ่า การ์เด้นส์ บจก.นาซ่า แมนชั่น (โดยนางพรรณทิพา ทองจินดาวงศ์) นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
06476 85/54 อาคารนำสินประกันภัย บจก.นำสินประกันภัย นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง
06477 494/54 สำนักงานใหญ่ บจก.ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง บจก.ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง ว่าที่ร้อยตรี อำนาจ ปิตุยะ
06478 463/54 แฟลตห้าดาว(สินเจริญการเคหะ) หจก.สินเจริญการเคหะ (โดยคุณสุรีรัตน์ วีระมงคลกุล) นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
06479 163/54 นิติฯเคหะชุมชนคลองจั่นที่ 22 นิติฯเคหะชุมชนคลองจั่นที่ 22 นายภูมิเทพ พรหมทอง
06480 810/54 ป้ายTOA บจก.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06481 811/54 ป้ายตราสินค้า บจก.โฮมเพนท์ นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06482 214/54 ป้ายโฆษณา บจก.ดู ยู ซี มี นายอิทธิกร บุญเฉลียว
06483 478/54 สถานบริการเดอะคลับ บจก.ภูมิฟ้า นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
06484 1064/54 กลาสเฮ้าส์ รัชดา บจก.กลาสเฮ้าส์ รัชดา หจก.พิพัฒน์ชัย บริการ
06485 170/54 นิติฯบางกะปิ สวีทโฮม คอนโดมิเนียม นิติฯบางกะปิ สวีทโฮม คอนโดมิเนียม นายภูมิเทพ พรหมทอง
06486 4285/53 อาคาร S.P. Mansion พวง วงศ์วิไลวารินทร์ นายมุรธา นาจรุง
06487 5400/53 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์ นิติฯรัชอาภาทาวเวอร์ บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
06488 3376/53 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
06489 5247/53 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ บจก.บางกอก ออฟฟิศ 3 บจก.ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
06490 4854/53 อาคารสำนักพลับพลาไชย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
06491 4882/53 ป้ายTOYOTA บจก.โตโยต้า ธนบุรี บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
06492 1159/53 อาคารนิติฯมามีนคอนโดทาวน์ อาคารเอ นิติฯมามีนคอนโดทาวน์ อาคารเอ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
06493 1636/53 อาคารประทานสุข อพาร์ทเมนต์ นายสุชาติ เครือคล้าย นายนิรันดร์ หาญคำตัน
06494 3843/53 ป้ายโฆษณา บจก.กัปตัน เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06495 3833/53 ป้ายโฆษณา บจก.กัปตัน เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06496 3819/53 ป้ายโฆษณา บจก.กัปตัน เพ้นท์(ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06497 1113/53 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ (สาขาร่มเกล้า) บจก.เซ็นคาร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
06498 5659/53 ป้ายโฆษณา บจก.ซัสโก้ บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
06499 5724/53 ป้ายโฆษณา บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
06500 5875/53 นิติฯอาร์เอส ทาวเวอร์ นิติฯอาร์เอส ทาวเวอร์ นายปริญญา โตมี

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th