ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 article
วันที่ 25/02/2013   21:25:37

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
05001 1321/52 ป้าย บางขุนนนท์ นางยุพา วงศ์จงประธาน บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
05002 972/52 ป้าย โรงพยาบาลเจ้าพระยา บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา นายสุรพงษ์ ทวีวัฒน์
05003 960/52 ประชาร่วมใจคอนโดทาวน์ บจก.ประชาร่วมใจคอนโดทาวน์ โดยนายขจรศักดิ์ ทีฆคีรีกุล นายอุดม ศรีชัย
05004 1315/52 โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 บจก.สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิก นายนิศิต วนิชรานันท์
05005 94/55 อาคารชุดพรีม่า ศรีนครินทร์ อาคาร D นิติฯพรีม่า ศรีนครินทร์ นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
05006 219/55 นวกุล แมนชั่น 2 หจก.นวกุล แมนชั่น 2 บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
05007 228/55 ศิริเพียร อพาร์ทเมนท์ นางสาวธธิชา เสถียรถิระกุล นายนิพนธ์ ศรีเรือง
05008 244/55 วงศ์กิตติพร แมนชั่น นายสิน วงศ์กิตติพร นายธีระพงษ์ ควรคำนวน
05009 93/55 อาคารชุดพรีม่า ศรีนครินทร์ อาคาร C อาคารชุดพรีม่า ศรีนครินทร์ อาคาร C นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
05010 91/55 อาคารชุดพรีม่า ศรีนครินทร์ อาคาร A อาคารชุดพรีม่า ศรีนครินทร์ อาคาร A นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
05011 191/55 อาคารสินนที บจก.สินนที นายฤดี รักษ์วงศ์
05012 157/55 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ บจก.ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ นายกัมปนาท สุทธิสุนทร
05013 75/55 Bandara Residence บจก.สยาม เอสเตท นายณัทภัค ผิวสว่าง
05014 143/55 เดอะสุรวงศ์ คอนโด บจก.ชีวาทัย ฮัพ ซูน บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
05015 92/55 อาคารชุดพรีม่า ศรีนครินทร์ อาคาร B นิติฯพรีม่า ศรีนครินทร์ อาคาร B นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
05016 97/55 ศาลาแดง เรสซิเดนเซส นิติฯศาลาแดง เรสซิเดนเซส พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
05017 696/50 อาคารมั่นคงเคหะการ บมจ.มั่นคงเคหะการ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
05018 1539/50 อาคารศรีสุริยวงศ์ บจก.ตวันนาโฮเต็ล นายศุภวุฒิ ดวนด่วน
05019 1246/50 บุญมิตร บจก.อาคารบุญมิตร บจก.ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์
05020 2122/50 วรวัฒน์ บจก.เตชะไพบูลย์ (สาขา 2) นายพศวีร์ ศรีโหมด
05021 247/50 รอยัล ริเวอร์ เพลส นิติฯรอยัล ริเวอร์ เพลส นายธีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
05022 1006/50 สิทธิวรกิจ บจก.สิทธิวรกิจ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
05023 1906/50 SG Tower สำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง โดยนายภิญโญ เอครพาณิช บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
05024 2694/50 โรงแรมวินเซอร์ บจก.วินเซอร์ โฮเต็ล นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์
05025 945/50 อาคารเกรทเทสต์ บจก.โกล์ด แอนด์ ริไฟเนอรี่ นายสมชาย ตันติศรีสุข นายวรงศักดิ์ โสภัย
05026 1889/52 ป้าย(?) บจก.แบ็ค ออล บิลบอร์ด นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
05027 1931/52 ป้ายFacia บจก.บริดสโตน เอ.ที.ซี. (ประเทศไทย) บจก.วอรันเทค
05028 2834/52 ป้ายโฆษณา นางสาวพรรณนิภา กุณฑูลสุรกานต์ นายวิสิทธิ์ ทองพรหม
05029 965/52 ป้าย(?) นายพรศักดิ์ นิศพันธ์ นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
05030 1888/52 ป้าย(?) นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
05031 1890/52 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาเพชรเกษม บจก.เซ็นคาร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
05032 2564/52 บจก.เกรียงกลการ บจก.บริดสโตนเวลล์ (ประเทศไทย) บจก.ไอเอ็มเอ็มเอส บิวดิ้งอินสเปคชั่น
05033 1995/52 ป้ายIndex และแบรนด์รังนก บจก.เมเปิ้ล ดอท คอม นายจักรพันธ์ จันทรัศมี
05034 901/52 ป้าย(?) บจก.ลีนุตพงษ์ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
05035 2203/52 ป้าย(?) นายเภา โนเรืองรัมย์  นายพัฒนา ภู่สวาท
05036 2919/52 อาคารลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า นิตฯลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
05037 2013/52 ป้ายสถานีบริการน้ำมัน บจก.ปตท.บริหารธุกิจค้าปลีก นายสมชาย โตวิวัฒน์
05038 2963/52 บจก.เอฟแอนท์เอส 79 บจก.เอฟแอนท์เอส 79 บจก.ดีส์ อินสเป็กเตอร์
05039 1699/52 ป้ายเอสโซ่ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
05040 953/52 ป้ายBridgestone บจก.บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) นายกฤษณ์ แดงสว่าง
05041 409/51 ป้ายHonda บจก.พระนครฮอนด้าออโตโมบิล บจก.มหานคร คอนซัลแตนท์
05042 639/51 บ้านฟ้าหลวง บจก.บ้านฟ้าหลวง นายกฤษณ์ แดงสว่าง
05043 30/51 อาคารบจก.ปากกาไฟล๊อต (ประเทศไทย) บจก.ปากกาไฟล๊อต (ประเทศไทย) บจก.จิรัฏฐ์ วัฒนา
05044 406/51 ป้าย Honda บจก.ปิ่นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส บจก.มหานคร คอนซัลแตนท์
05045 529/51 ป้าย CALTEX บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
05046 113/51 ป้าย CALTEX บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
05047 1981/51 อาคารเรียนรวม นางสุนีย์ แสงกวีเลิศ นายธีระวิทย์ เรืองวิทย์
05048 80/51 ป้าย CALTEX บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
05049 516/51 ป้าย CALTEX บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
05050 515/51 ป้าย CALTEX บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
05051 517/51 ป้าย CALTEX บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
05052 68/51 อาคารคลังสินค้า 1 และ 2 บจก.อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
05053 74/55 Bandara Suites Silom Bangkok บจก.สยามเอสเตท นายณัทภัค ผิวสว่าง
05054 28/55 บ้านสุขุมวิท 77 (ไพลิน) นิติฯบ้านสุขุมวิท 77 (ไพลิน) นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
05055 26/55 บ้านสุขุมวิท 77 (ไพฑูรย์-ทับทิม) นิติฯบ้านสุขุมวิท 77 (ไพฑูรย์-ทับทิม) นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
05056 27/55 บ้านสุขุมวิท 77 (โกเมน-เพทาย) นิติฯบ้านสุขุมวิท 77 (โกเมน-เพทาย) นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
05057 29/55 บ้านสุขุมวิท 77 (เพชร) นิติฯบ้านสุขุมวิท 77 (เพชร) นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
05058 254/55 บจก.พรสุข พร็อพเพอร์ตี บจก.พรสุข พร็อพเพอร์ตี นายทรงพร เย็นยิ่ง
05059 253/55 บจก.พรสุข ดีวีลอปเม้นท์ บจก.พรสุข ดีวีลอปเม้นท์ นายทรงพร เย็นยิ่ง
05060 156/55 ป้าย(?) นายวีระพล สถิตกิจพิเชษฐ์ นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
05061 263/55 สมคิดเพลส นิติฯสมคิดเพลส คอนโดมิเนียม นายอรรณพ ปิยะชนกวงศ์
05062 250/55 เซ็นทรัล ชิดลมทาวเวอร์ บจก.เตียงจิราธิราธิวัฒน์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
05063 20180 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มาร์เก็ต สาขาหทัยราษฎร์ บจก.เซ็นคาร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
05064 361/55 พี.เอส แมนชั่น นายชาญชัย ปิยะเจริญวัฒนา , นายเกรียงศักดิ์ ปิยะเจริญวัฒนา นายอนุชา โยมสิน
05065 206/55 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเพชรเกษม 2 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
05066 242/55 พรทวีวัฒน์ คอนโดทาวน์ อาคาร 2 นิติฯพรทวีวัฒน์ คอนโดทาวน์ อาคาร 2 บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
05067 144/55 พรทวีวัฒน์ คอนโดทาวน์ อาคาร A บจก.พรทวีวัฒน์ เพชรเกษม บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
05068 334/55 ป้าย(?) นางสาวพรรณนิภา กุณฑุลสุรกานต์ นายวิสิทธิ์ ทองพรหม
05069 50/55 อาคารโรงพยาบาลศรีวิชัย 2 บจก.สายวิชัยพัฒนา นายสุรพงษ์ ทวีวัฒน์
05070 654/54 ป้าย โหงวการไฟฟ้า 3K SHOP บจก.ผลิตภัณฑ์ 3 เค บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
05071 659/54 ป้าย วิวัฒน์ ออโต้แอร์ 3K SHOP บจก.ผลิตภัณฑ์ 3 เค บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
05072 159/54 นิติฯเคหะชุมชนคลองจั่นที่ 15 นิติฯเคหะชุมชนคลองจั่นที่ 15 นายภูมิเทพ พรหมทอง
05073 199/54 ป้าย บจก.พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น บจก.บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
05074 197/54 ป้าย บจก.เม้งหยูล้ง (สาขา) บจก.บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
05075.1 137/54 โรงพยาบาลบางนา (สาขา 1) บจก.โรงพยาบาลบางนา  นายวิเชียร ตรีสุทธาชีพ
05075.2 137/54 ป้าย โรงพยาบาลบางนา (สาขา 1) บจก.โรงพยาบาลบางนา  นายวิเชียร ตรีสุทธาชีพ
05076 185/54 ป้าย บจก.ลัคกี้ ไทร์ (1998) บจก.บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
05077 213/54 อาคารเอส แอนด์ เอ บจก.น้ำตาลราชบุรี บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
05078 2747/54 ริเวอร์ไซค์ ทาวเวอร์ 1 บจก.นพกิจรวมทุน นายสมบัติ บุญญวดี
05079 1237/53 เดอะพาร์คแลนด์ 2 นิติฯเดอะพาร์คแลนด์ 2 นายประยงค์ โนรีเวช
05080 1057/53 นิติฯเดอะนายน์ เพลส นิติฯเดอะนายน์ เพลส บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
05081 1214/53 คอนโดริมน้ำ ๖๙ นิติฯคอนโดริมน้ำ ๖๙ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
05082 3818/53 ป้าย(?) บจก.กัปตัน เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
05083 1100/53 ป้าย(?) บจก.โคว้ยู่ฮะมอเตอร์ นายชาญณรงค์ วิจะระณะ
05084 3572/53 ป้าย(?) บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
05085 1194/53 นิติฯเคหะหลักสี่ อาคาร 6 นิติฯเคหะหลักสี่ อาคาร 6 นายนพรัตน์ สุวรรณรูป
05086 1249/53 พหลเมทโทร คอนโดมิเนียม นืติฯพหลเมทโทร คอนโดมิเนียม บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
05087 209/50 ป้าย บจก.เอาท์ ออฟ โฮม มีเดีย  บจก.เอาท์ ออฟ โฮม มีเดีย นายประสิทธิ์ รักท้วม
05088 930/50 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
05089 2771/50 ป้าย(?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
05090 2766/50 ป้าย(?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
05091 2448/50 อาคารราชูปถัมภ์ วิทยาลัยสภากาชาดไทย นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
05092 977/50 ป้าย TOYOTA บจก.โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า นายอภิสิทธิ์ พันศร
05093 2034/50 ไม่มีชื่ออาคาร นางจิตรรัตน์ ไชยพฤทธิพงศ์ นายนิติรัตน์ รุ่งรัตนพิทักษ์
05094 773/50 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ โดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
05095 2384/50 อาคารจอดรถ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บจก.วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค
05096 2162/50 บจก.ไทย.วี.พี.ออโต้เซอร์วิส บจก.ไทย.วี.พี.ออโต้เซอร์วิส นายวิชัย โมไนยกุล
05097 1205/50 ป้าย(?) นายสมศักดิ์ รัศมีนิภาพร นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
05098 1876/56 เทพลีลา คอนโดทาวน์ อาคารเอ นิติฯเทพลีลา คอนโดทาวน์ หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
05099 1875/56 เทพลีลา คอนโดทาวน์ อาคารดี นิติฯเทพลีลา คอนโดทาวน์  หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
05100 1878/56 ศูนยอะไหล่มีนบุรี บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ นายเวชยันต์ ใจทาน

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th